جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

آموزش شبکه(Network)

510

بازدید

network

آموزش شبکه(Network)
مقدمه:
راه اندازى، کنترل و نگهدارى شبکه شاید یکى از مشکلترین و دشوارترین بخشهاى کارى یک Administrator یا مسئول سایت باشد. چون مشکلات و عیوب ناشى از سخت افزارهاى یک شبکه ،با مشکلات و عیوب ناشى از برنامه هاى نرم افزارى شبکه ادغام شده واگر به فرض در هنگام تنظیم شبکه مشکلی به وجود آید  ،وقت زیادی تلف خواهد گردید تا بفهمیم مشکل از ناحیه سخت افزارى است یا نرم افزارى.
 این جزوه شامل چهار بخش است:
•     معرفی شبکه، کارت شبکه و راه اندازى و نگهدارى شبکه از لحاظ سخت افزارى
•     تنظیم و کنترل برنامه Network Neighborhood
•    استفاده از شبکه و عمل Sharing
•    نصب و تنظیم برنامهWingate ، جهت اتصال شبکه به سرور(Server) و اینترنت.

 معرفی کارت شبکه، و راه اندازى و نگهدارى شبکه از لحاظ سخت افزارى
 کارت شبکه یا LAN Card
کامپیوترها جهت اتصال به هم و استفاده از برنامه هاى هم و اشتراک برنامه ها از نظر سخت افزارى احتیاج به کارت شبکه یا LAN Card دارند. که بطور معمول در بازاردو نوع کارت معمول می باشد. یک قسم آنها کارتهاِی ۱۰ در ۱۰ بوده و قسم دیگر کارتهای ۱۰ در ۱۰۰ میباشند. جهت کنترل اتصال درست کارت شبکه به کامپیوتر مىتوانید روى آیکون My Computer کلیک راست نموده و ازقسمت Properties پوشه Device manager را انتخاب نمایید. در بین ابزارهاى نصب شده طبق شکل باید در قسمت Network adapters ،نام ومشخصات کارت شبکه شما وجود داشته باشد.
اگر در این بخش علامت سوال یا تعجب به شکل زرد رنگ وجود داشته باشد نشان مىدهد که راه انداز (Driver ) کارت شبکه شما ناقص بوده و درست نصب نشده است و بایستى طبق روشهاى Hardware settings آنرا برداشته(Remove) و با Refresh ، یا از قسمت Add new hardware در بخش کنترل پنل ( Control panel ) درایور یا راه انداز مناسب و صحیح آنرا نصب نمایید. (براى مشاهده جزئییات نصب یک سخت افزار در صورت لزوم به جزوه آموزش نصب و راه اندازى ویندوز و تنظیمات کامپیوتر از همین سرى جزوات مراجعه نمایید.)
توجه نمایید که بعد از نصب کارت شبکه، آیکون Network Neighborhood در روى میز کار (Desktop ) مشاهده خواهد شد که بعدا” به توضیح تنظیم آن خواهیم پرداخت.
 
از آنجاییکه ما معمولا” دو نوع شبکه BNC و HUB را مورد استفاده قرار می دهیم بر روی اکثر کارتها جهت اتصال هر دو نوع رابط وجود دارد.
۱٫    شبکه BNC
2.    شبکه Hub

شبکه سرى یا BNC
در شبکه BNC کامپیوترها بطور سری به هم متصل می شوند و در صورتی که شبکه و سیمهای ارتباطی یک کامپیوتر خراب شود باعث از کار افتادن بقیه شبکه نیز خواهد گردید. رابط BNC که به شکل یک استوانه مِباشد دارای دو برآمدگِی مِی باشد.( مانند شکل)
 
در ابتدا و انتهای سیمهای رابط این نوع شبکه یک عدد رابط به نام به نام BNC پرچ شده است که جهت اتصال به سیمها و کامپیوترهای دیگر در سر هر کدام از آنها یک عدد T-Connector قرار می دهند همانطور که در شکل مشاهده می نمایید در سر تی ها برآمدگی و ی شکافها و فرورفتگیهاِی جهت برقرار اتصال با هم وجود دارد و شما بایست بطور دقیق هنگام اتصال دو قسمت به هم ، شکافها یا فرورفتگی ها را با برآمدگیهای قطعه مقابل چفت نمود و با یک بار چرخش آنرا قفل نمایید تا سفت شود.
 
 
 
 

در اینگونه شبکه در ابتدا و انتهای کلیه کامپیوتر ( کامپیوتر اول و آخر) با دو عدد Terminator بایستی بسته شوند.
 
 
 

تذکر:
اِینگونه سیم کشی تا حدود نسبتا” زیادی از نظر هزینه به صرفه بوده و ارزان می باشد ولی کنترل ، نگهداری آن بسیار مشکل بوده و بایستی همواره احتیاط را پیشه خود نمود. بسیار دیده شده که این سیمها و رابطها از مناره ها شکسته و قطع می گردند لذا می توانید قسمتهای انتهاِیی را باچسپ محکم و یا سیم محک نمایید تا شکسته و قطع نشود.
 
 

Troubleshooting یا رفع اشکالات جزئی:

گاهى در شبکه مشکلاتى پیش مىآید که شاید با کمى تامل و دقت قابل رفع باشد. اگر شبکه یا کامپیوترى از شبکه قطع باشد و بعد از کنترل موارد لازم، در شبکه مطمئن شدید که از لحاظ برنامه و نرم افزار مشکلى ندارید مى توانید کنترلهاى زیر انجام دهید:
تریمیناتورهاى دو سر شبکه را چک و کنترل نمایید و مطمئن شوید که مشکلى نداشته و محکم متصل باشند.
تیکانکترها متصل بوده و هیچ سیمی قطع نباشد.
معمولا” بر اثر کشیدگى سیمها پرچ سر سیمها جدا مىشود در صورت مشاهده و شک ، یک سیم سالم را با آن تعویض کنید.
تریمیناتور انتهایی دستگاه آخرى را باز نموده و به دستگاه دومى وصل کرده و با رفع اشکال و اتصال دو دستگاه اولى ، سپس دستگاه سومى و الی آخر مشکل را( که مى تواند حاصل از سیم، تىکانکتر و یا ترمیناتور باشد ) یافته و رفع نموده و در صورت لزوم قطعه مربوطه را تعویض نمایید.
جهت تست سالم بودن سیمها در صورت لزوم مىتوانید علاوه بر تست آنها مابین دو دستگاه سالم از اهم متر نیز استفاده نمایید.

شبکه Hub
اماٌ یکی از مطمئن ترین و بهترین سیستم شبکه بندی ، شبکه Hub می باشد. در اینگونه شبکه از طریق سیمهای رابط به یک Hub متصل می شوند. در این سیستم بر عکس شبکه BNC اگر کامپیوتری قطع شود فقط آن قطع بوده و بقیه سیسیتم مختل نشده و شبکه برقرار است. رابط اینگونه شبکه ها سیمهایی است که به سر آنها یک عدد ِArj 45 پرچ گردیده است که با رنگهای خاصِی جهت گرفتن و فرستادن اطلاعات مشخص شده است.
 
 
 
 

این رابطها به کارت شبکه کامپیوتر وصل بوده و طرف دیگر آنها به سوکتهای دیواری ( Facepalte ) متصل می شوند.
 
 
 
 
 

  در روی این دستگاه فعالیت دستگاها با چراغهای چشمک زن مشخص می شود و در صورت عدم فعالیت مِی توان از عدم اتصال آن آگاهی پیدا نمود و در جهت رفع عیب آن بر آمد.
Troubleshooting یا رفع اشکالات جزئی:
اگر در اینگونه شبکه نیز مشکلی پیش آید کنترل موارد زیر توصیه مىشود.
الف) مطمئن باشید دستگاه هاب Hub ، روشن بوده و سوکتهاى سیمهاى متصل شده محکم باشند و لق نباشند.
ب) جایگاه سوکت سیمهاى قطع شده را با جایگاه سیمهاى اتصالى سالم در روى هاب جابجا نموده و نتیجه را مشاهده نمایید.
ت) کنترل سالم بودن سیمها و سوکت سر آنها.
ث) کنترل سالم بودن سوکتهاى اتصالى.

تنظیم و کنترل برنامه Network Neighborhood
همانطور که در بالا بیان شد بعد از نصب کارت شبکه آیکون تنظیمات آن در درون Control panel یا همچنین میز کار یا Desktop جهت تنظیمات قابل مشاهده است.
 
جهت تنظیم شبکه کافى است شما روى آیکون Network Neighborhood کلیک راست نموده و گزینه Properties را انتخاب نمایید.
 
قبل از شروع کار و تنظیمات لازم مىدانم شما را کمى با این پنجره و مشخصات آن آشنا نمایم.
 
همانطور که طبق شکل مىبینید درون این پنجره پوشه های(Tab)، گوناگونى وجود دارد و مهمترین آنها قسمت Configurations ، یا پیکربندى شبکه و بخش Identification، یا مشخصات و شناسایى کامپیوتر مىباشد.
در بخش Configuration یا پیکربندىمعمولا گزینه هایى جهت بکار گیرى clients ( ) ، adapters ( )، protocols ( ) و services ( ) وجود دارد.
Clients : نرم افزارهاى Clients شما را قادر مىسازد که پرینترها و فایلهاى مشترک ( Shared ) را در کامپیوترهاى دیگر مشاهده و استفاده نمایید.
Adapters : یک adapter، یک وسیله سخت افزارى است که از نظر فیزیکى مشخص میکند کامپیوتر شما به شبکه متصل است.
Protocol : نشانگر یک زبان مشترک است که کامپیوترها جهت ارتباط با یکدیگر از شبکه نیاز دارند. ( کامپیوترها باید از یک زبان مشترک Tcp/Ip جهت ارتباط با یکدیگر استفاده نمایند.)
Services : بعضى از سرویسها شما را قادر مىسازند که شما بتوانید فایلها و پرینترهاى خود را با دیگران در شبکه مشترک (Share ) نمایید و سرویسهاى دیگرىجهت گرفتن پشتیبان اتوماتیک از سیستم( Automatic system backup )،تنظیمات و ثبت از راه دور (Remote Registory ) و عامل کنترل و مشاهده شبکه ( Network Monitor Agent ) و جود دارند.

در زیر این گزینه ها سه دکمه Add ، Remove و Properties وجود دارد که با کلیک روى دکمه Add پنجره اى باز مىشود که شما می توانید در صورت نیاز از آن (client, adapter, protocol, services ) مورد نیاز خود را اضافه نمایید.
ودر صورتى که بخواهید گزینه اى را حذف نمایید آنرا انتخاب نموده و روى دکمه Remove کلیک نمایید. برنامه حذف خواهد گردید.
با انتخاب گزینه اى و کلیک روى دکمه Properties شما مشخصات و تنظیمات جزئى و بیشترى را در پنجره باز شده مشاهده خواهید نمود.

در بخش Primary Network Logon، شما مىتوانید با کلیک در مثلث پایین رو، نوع اتصال به شبکه را انتخاب نمایید. این بخش نشان مىدهد که کدام شبکه اتصال شما را پشتیبانى خواهد نمود. بنابراین شما از آن شبکه استفاده نمایید. مثلا” اگر شما Windows Logon را انتخاب نمایید شما به ویندوز ۹۸ متصل بوده و در صورتى که شبکه شما قطع باشد شما هیچ پیامى بر این مبنى نخواهید داشت. ولى اگر گزینه Client for Microsoft network را انتخاب نموده باشید،هنگام ورود به ویندوز پنجره اى به شکل زیر از شما نام کاربر ( User Nanme ) و رمز ورود ( Password ) و احتمالا” Domain یا نام شبکه را از شما خواهد خواست و در صورتیکه شبکه شما دچار مشکل باشد، پیامهاى هشدار دهنده در این بخش مشاهده خواهید نمود.
در قسمت انتهایى این پنجره یک دکمه فشارى به نام File and Printers Sharing وجود دارد که با کلیک روى آن پنجره دیگرى باز مىشود که شما مىتوانید با کلیک درون جعبه هاى دو گزینه موجود،اجازه دهید دیگران از فایلها و پرینترهاى Share شده و مشترک شما استفاده نمایید.
 
در قسمت (Tab ) Identification یا مشخصات کامپیوتر شما سه کادر وجود دارد که عبارتند از:
 
Computer Name : در جلو این کادر شما مىتوانید نام کامپیوتر خود را برای شناخته شدن در شبکه براى دیگران درج نمایید. ( حد اکثر ۱۵ حرف و بدون فاصله باشد.)
Workgroup : نام گروه کامپیوترى است که در ارتباط مىباشند و کامپیوترها باید هم جهت مشاهده و هم قرار گرفتن در یک گروه حتما” دارى یک workgroup مشترک باشند. (حتما”، رعایت حروف بزرگ و کوچک در این قسمت دقت شود و در اینجا هم بیش از ۱۵ حرف و فاصله ممنوع است. بهتر است جهت راحتى کار اسمى مشخص و کوچک و با حروف بزرگ نوشته شومثلا”: SAF )
Computer Description: در این بخش شما مىتوانید جهت مشخص شدن دقیق هر کامپیوتر توضیحات خاصى را درج نمایید که اختیارى است. ودیگران را قادر مىسازد اطلاعات بیشترى را در رابطه با آن کامپیوتر در صورت لزوم مشاهد نمایند.
تنظیم شبکه:
همانطور که گفتیم جهت تنظیم شبکه روى آیکون Network Neighborhood کلیک راست نموده و سپس گزینه Properties را انتخاب مىنماییم.
در پنجره باز شده دقت مىکنیم حتما” گزینه هاىمورد نیاز موجود باشند از جمله:
•    Client for Microsoft network
Dial-up Adapter
Tcp/Ip
File and printer sharing for Microsoft Network
و درصورتى که یکى از آنها نبود به روشى که گفته شد با کلیک بر دکمهAdd آنرا انتخاب و اضافه مىنماییم. مثلا” براى اضافه نمودن پروتکل Tcp/Ip روى دکمه Add کلیک کرده و از پنجره باز شده گزینه Protocol را انتخاب مىنماییم و سپس در سمت راست آن پنجره دکمه Add موجود را کلیک مىکنیم. پنجره اى باز مىشود که دو قسمت مىباشد،
 
 دربخش Manufactures نوع سازنده مثلا” Microsoft را انتخاب مىکنیم و در بخش Network protocols پروتکل مورد نیاز مثلا” Tcp/Ip را انتخاب مىنماییم. براى افزودن File and printer sharing for Microsoft Network روى دکمه File and Printers Sharing واقع در پایین پنجره Configuration کلیک نموده و در کادر جعبه اى گزینه ها کلیک کرده و انتخاب مىنماییم.
 
بعد از تنظیم و کنترل Configuration در قسمت Identification کلیک نموده و یک اسم به کامپیوتر خود جهت شناسایى راحت دیگران در شبکه در قسمت نام کامپیوتر ( Computer Name ) مىدهیم و در بخش گروه کارى ( workgroup ) با دقت نام گروه کارى را مثلا” SAF را که براى تمامى کامپیوترها یکسان و شبیه است را نوشته و در صورت نیاز در بخش Computer Description توضیحى در زمینه آن کامپیوتر مىنویسیم که لزومى نیست.
 
بعد از اتمام تنظیمات اگر روى دکمه Ok کلیک نمایید، پنجره شروع به فعالیت نموده و نسبت به تنظیم و نصب برنامه هاى تنظیمى اقدام مىکند و احتمالا” سىدى ویندوز و یا درایوار یا راه انداز کارت شبکه را از شما خواهد خواست که با هدایت آن به مسیر مربوطه و نصب موارد خواسته شده کامپیوتر مجددا” راه اندازى (Restart ) شده و بالا خواهد آمد و درصورتى که گزینه Client for Microsoft network را در پنجره Configuration در بخش Primary Network Logon انتخاب نموده باشید،کامپیوتر هنگام بالا آمدن پنجره ورودى کاربر را بالا خواهد آورد و شما با نوشتن نام کاربر و رمز ورود مىتوانید وارد شبکه شوید. دقت شود که مىتوانید در صورت عدم نیاز رمز ورودى را براى راحتى همه خالى گذاشته و شماره کامپیوتر را به عنوان نام کاربر نوشته و دکمه Ok را کلیک نمایید.
تذکر:
مشاهده مىشود بعضی از کاربران بدون زدن دکمه Ok و یا Enter با زدن دکمه Cancel یا دکمه Escape وارد کامپیوتر مىشوند که در اینصورت قادر نخواهند بود از شبکه استفاده نمایند. شما برای اطمینان از اینکه کاربر درست وارد شبکه گردیده است،اگر در قسمت Start کلیک نموده و در بخش Log off نام کاربر را ببینید، مطمئن مىشوید کاربر وارد شبکه گردیده و مىتوانید از آن استفاده نمایید. ولى اگر در آن قسمت چیزى نبود نشان میدهد که کاربر با زدن دکمه کنسل(Cancel) وارد شبکه نگریدیده است

استفاده از شبکه و عمل Sharing
اگر شبکه یک سایت درست راه اندازىشده باشد و مشکلى نباشد، هنگامیکه شما دو بار روى آیکون Network Neighborhood کلیک مىنمایید قادر خواهید بود کامپیوترهاى موجود را در گروه کارى خود Workgroup را مشاهده نمایید و با کلیک روى کامپیوتر مورد نظر وارد آن شده و از برنامه هاى مشترک آن (Shared ) استفاده نمایید.
 
توجه: حتما” کامپیوتر مورد نظر نیز روشن باشد و ضمنا” برنامه ای را share کرده باشد.
چگونه مىشود برنامه اى را share نمود که دیگران نیز به آن از کامپیوتر ما دسترسى داشته باشند؟
نکته مهم: فقط درایوها ( floppy A;c:و d:; Cd-rom) ، سىدى و پوشه ها قابل اشتراک هستند ودر صورتى که بخواهیم فایل یا سندى را share نماییم، حتما” ابتدا آنرا در پوشه اى قرار دهیم.
براى عمل Sharing روى درایو و یا پوشه مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Sharing را انتخاب مىکنیم. پنجره اى باز مىشود که درقسمت دکمه رادیویى Shared as کلیک مىنماییم.
 
مىتوانیم در بخش Comment نام یا توضیح خاصى جهت اطلاع افرادى که آن پوشه را مىبینند بنویسیم. (مثلا” CD-Rom ). و با زدن دکمه Ok، پوشه یا درایو ما به شکل یک دست خواهد شد که نشان مىدهد این پوشه ما مشترک قرار داده شده است. و در صورتى که مجددا” بخواهیم آنرا از حالت اشتراک دربیاوریم تا کامپیوترهاى دیگر به آن دسترسى نداشته باشند، کافى است مجددا” روى آن کلیک راست نموده و گزینه Not Shared را انتخاب نماییم. با زدن Ok از حالت اشتراک در آمده وشکل دست نیزاز روی آیکون Share شده، پاک خواهد شد.

در پنجره باز شده shared سه گزینه در بخش پایین، وجود دارد که بطور پیش فرض همیشه گزینه Read only یا فقط خواندنى فعال است. وبه کاربرى که از فایل مشترک استفاده مىکند، فقط اجازه مىدهد آنرا دیده، در صورت لزوم براى خود کپى نمایید ولى حق ویرایش، حذف و یا تغییراتى در آنرا ندارد.
امًا اگر گزینه Full و یا Depended on the password ،را انتخاب نماییم و در جلوى کادر آنها پسووردى درج کنیم و به کاربر کامپیوتر دیگر دهیم. او قادر خواهد بود با دادن رمز درخواستى تغییرات مورد لزوم را نیز بر روى آن وارد نمایید، لذا دقت کنید در صورت عدم نیاز همیشه از گزینه Read only استفاده نمایید.

چند تذکر:
•    اگر سىدى رام خود را Share نمایید مىتوانیید از کامپیوترهاى دیگر از آن استفاده نمایید و برنامه هاى موجود در آنرا در کامپیوترهاى دیگر کپى نموده و یا نصب کرده استفاده نمایید ولى اگر برنامه اى را نصب نمایید که احتیاج به سی دى داشته باشد باید همواره کامپیوتر مورد مشترک روشن بوده و آماده دادن اطلاعات باشد. ( توجه شود که سىدى های اجرایی که احتیاج به سىدى دارند را باید در سىدى رام هر دستگاه جداگانه گذاشته و اجرا نمایید و نمىتوانید از چند دستگاه به اجراى آن در یک سیستمم اقدام نمایید.)
•    اگر از کامپیوترى برنامه اى سنگین و طولا نى را براى کامپیوترهاى مختلف مىخواهید کپى نمایید چون این عمل کار آن کامپیوتر را بسیار کند مىکند دریک لحظه اجازه دهید ۱ یا ۲ دستگاه این عمل را انجام دهد. و سپس میتوانید جهت سرعت دادن به کار از آن ۲ دستگاه نیز جهت اشتراک گذارى استفاده نمایید و سرعت کار را افزایش دهید.
مواظب باشید در وسط عمل کپی و یا نصب ،کسی کامپیوتر مشترک دهنده فایل را خاموش ننماید.
•    در هنگام بستن کامپیوتر اگر پیامى بدین مضموم :
There are one(2,3,..) users using your computer.
ظاهر شود، نشان مىدهد که یک یا چند کامپیوتر دیگر دارند از برنامه هاى کامپیوتر شما استفاده مىنمایند، لذا منتظر و یا مطمئن شوید که دیگر به کامپیوتر شما متصل نبوده و کارى ندارند و سپس اقدام به خاموش نمودن سیستم نمایید.
بررسى سایر گزینه هاى Network neighborhood
اگر روى آیکون شبکه یا Network neighborhood کلیک راست نمایید گزینه هاى دیگرى را علاوه بر Properties مشاهده خواهید نمود:

 
نصب و تنظیم برنامه Wingate جهت اتصال شبکه به سرور و اینترنت

از آنجایی که استفاده از ویندوز NT و یا ویندوز ۲۰۰۰ Advanced Server جهت اتصال نرم افزارى شبکه و نگهدارى و کنترل آن براى خیلى از سایتها مشکل مىباشد، توصیه مى شود از برنامه ساده Wingate که یک برنامه بسیار قوى و ساده مىباشد جهت انجام این امور استفاده نمایید. این برنامه که قفل شکسته آن نیز در بازار در درون سىدى ها وجود دارد مىتوانید از اینترنت نیز آنرا download نمایید.
تذکر مهم:
این برنامه فقط روى سرور سایت نصب خواهد گردید و بطور اتوماتیک به دستگاههاى که در یک گروه کارى قرار دارند و به این سرور متصل هستند یک IP آدرس خواهد داد و هیج احتیاجى نیست به دستگاهها بطور دستى آیپى آدرس دهیم.
نکته: این برنامه علاوه بر ویندوز ۹۸ قابل نصب بر روى ویندوز ۲۰۰۰ و NT نیز مىباشد و تمامى مراحل تنظیم آن یکسان و شبیه بوده و فقط دقت شود که برنامه Wingate قابل نصب مخصوص NT را باید اجرا نمایید (wgntsetup) نه ویندوز ۹۸ (wg9xsetup) .
1.    مراحل تنظیم سرور قبل از نصب
۲٫    مراحل نصب برنامهWingate
3.    مراحل تنظیم Wingate
4.    نحوه تنظیم دستگاههاى موجود در شبکه جهت اتصال به شبکه
۵٫    نحوه استفاده از برنامه Wingate براى کنترل شبکه
مراحل تنظیم سرور قبل از نصب
قبل از نصب Wingate باید شما فقط سرور خود را به نحوى که گفته مىشود آماده نمایید.
ابتدا روى آیکون Network Neighborhood کلیک راست نموده و گزینه Properties را انتخاب نمایید. ( نحوه تنظیم کردن شبکه و این بخش قبلا” بطور کامل بیان گردیده است.) در پنجره Configuration گزینه TCP/IP را انتخاب نمایید و سپس روى دکمه Properties کلیک نمایید تا پنجره اى به شکل زیر باز گردد.
 
 در همه کامپیوترها به پیش فرض روى قسمت Obtain an IP address automaticaly تیک خورده و فعال است. ( این گزینه قادر مىسازد کامپیوتر از سرور به طور اتوماتیک Ip address بگیرد.) شما در سرور بایستى گزینه پایینى آن یعنى Specify an Ip address را کلیک نموده و آنرا فعال سازید. بعد از فعال نمودن ،کادرهاى پایین آن جهت درج آدرس فعال خواهند گردیید و شما قادر خواهید بود یک آدرس به سرور خود دهید و سپس بعد از نصب Wingate بقیه دستگاهها بطور تصادفی (Random )، یک آدرس از سرور خواهند گرفت.
در قسمت Ip address یک آدرس معتبر مثلا” ۱۰٫۰٫۰٫۱ را نوشته و در بخش Subnet Mask نیز عددهاى ۰۲۵۵٫۰٫۰٫ را درج نمایید و سپس دکمه Ok را کلیک کرده وکامپیوتر را مجددا” راه اندازى نمایید.
 
بعد از نصب Wingate ، دستگاهها Ip آدرسهایى مثل ۱۰٫۰٫۰٫۲ و ۱۰٫۰٫۰٫۳ و الى آخر را به طور اتوماتیک خواهند گرفت.

مراحل نصب برنامهWingate
بعد از تنظیم سرور سراغ برنامه Wingate رفته ابتدا شماره سریال نامبر (Key ) مثلا” در اینجا f040d1f6970300d197276e13 را یادداشت یا کپى نموده و سپس برنامه نصب آنرا اجرا مىنمایید ( براى ویندوز ۹۸ wg9xsetup و جهت ویندوز ۲۰۰۰ و یا NT از این wgntsetup استفاده نمایید.)
بعد از اجرا ابتد پنجره توافقنامه یا قرارداد نامه مىآید.
 
 که با کلیک روى گزینه I agree موافقت خود را اعلام مىکنید و وارد پنجره بعدى مىشوید که گزینه ( این دستگاه را به عنوان سرور Wingate شناسایى و تنظیم نمایید Configure this machine as a wingate server ) انتخاب شده و دکمه Next را کلیک نمایید.
 
سپس مجددا” پنجره دیگرى که هشدار مىدهد این برنامه مخصوص ویندوز ۹۵ و ۹۸ مىباشد ظاهر مىشود
 
 و شما با کلیک دکمه Next وارد پنچره License Info خواهید گردید. در این پنجره حتما” گزینه اول Install or Upgrade your Wingate ( Enter your key below) را انتخاب نموده و در کادرهاى پایین که فعال مىشوند مشخصات را درج نمایید. مثلا” در بخش License Name کلمه schoolnet و در بخش License Key همان کدى که قبلا” کپى نموده اید مثلا” f040d1f6970300d197276e13 وارد نمایید و سپس دکمه Next را کلیک کنید.
 
تذکر:
گزینه دوم ( Evaluate wingate home.Standard or Pro(free for 30 day trial) ) اگر انتخاب نمایید احتیاجى به سریال ندارید ولى برنامه شما فقط یک ماه کار خواهد نمود و بطور آزمایشى نصب میشود و گزینه سوم( Purchase Wingate now (online) )جهت خرید مستقیم برنامه از اینترنت مىباشد.
بعد از زدن دکمه Next پنجره انتخاب مسیر نصب برنامه خواهد آمد که تمایل داسته باشید میتوانید آنرا در صورت لزوم تغییر دهید و گرنه دکمه Next را کلیک نمایید.
 
بعد از آن پنجره زیر که در آن دو گزینه وجود دارد. اولین گزینه یا Express setup (recommended) که تنظیمات پیش فرض خود برنامه را نصب مىکند و گزینه دوم یا Custom setup اجازه مىدهد شما خودتان آنرا تنظیم و انتخاب نمایید.
 
شما بهتر است گزینه دوم را انتخاب نموده و از پنجره باز شده چک مارک گزینه هاى ۳و۵و۶و۷ را غیر فعال سازید.( بجز’ Http, Ftp, Telnet )
 
 سپس با زدن دکمه Next وارد پنجره تنظیم نامه هاى SMTP از طریق Wingate مىباشد که نیازى نیست و آنرا خالى گذاشته و روى دکمه Next کلیک نمایید.
 
پنجره بعدى نیز براى NEWS بوده و احتیاجى نیست آنرا خالى گذاشته و روى دکمه Next کلیک نمایید.
 
در پنجره WWW Cache Settings اجازه مىدهد برنامه هاى اینترنت در cache دستگاه ذخیره شده و دستگاههاى دیگر هنگام کار در اینترنت از این cache استفاده نمایین لذا سرعت کار آنها بالا رود. شما مى توانید در صورت لزوم مقدار کش را از پیش فرض ۵۰ مگا بایت تغییر داده و بیشتر و یا کمتر نمایی. ( در صورت داشتن فضاى اضافى در سرور ۳۵۰ مگا بایت سفارش مىشود.)
 
 .و سپس با زدن دکمه هاى Next اجازه دهید برنامه نصب شود. بعد از اتمام نصب برنامه کامپیوتر اقدام به راه اندازى مجدد خواهد نمود.
 
 
 
 

مراحل تنظیم Wingate
بعد از راه اندازى مجدد و بالا آمدن دستگاه، آیکون برنامه wingate درسمت راست نوار وظیفه پدیدار خواهد شد. کافى است دو بار روى آن کلیک راست نمایید پنجره ورودى باز خواهد شد وشما براى اولین بار بدون وارد نمودن رمزى روى ok کلیک نمایید.
 
پیامى مبنى بر اینکه باید حتما” یک رمز ورود وارد نمایید مىآید،
 در پنجره باز شده در بخش Old password چیزى ننوشته و خالى بگذارید و یک رمز که بتوانید به خاطر بیاورید را در زیر آن یعنى New password و همچنین مجددا” همان را در کادرConfirm new password وارد نمایید و با زدن دکمه Ok وارد برنامه شوید.
 
پنجره Wingate بطور پیش فرض به دو پنجره یا ناحیه تقسیم شده و در زیر هر بخش سه گزینه جهت تنظیم وجود دارد.
 
در سمت چپ که سه گزینه System , Services , Users قرار دارد Services را انتخاب نموده و کلیک نمایید
 
از بین سرویسها شما گزینه WWW proxy server و همچنین Ftp Proxy Server را بایستى انتخاب و تنظیم نمایید. جهت این کار روى آنها به نوبت دابل کلیک نموده و درسمت راست در پنجره باز شده روى بخش Connection کلیک نموده و گزینه Trough cascaded proxy server را انتخاب نموده و آدرس proxy و port خط اینترنت خود را ( در صورتى که پراکسى داشته باشد مانند شبکه مدارس ) در کادر مربوطه درج مىکنیم. ( مثلا” براى مدارس ما proxy.schoolnet.ir 3128 ) و سپس روى دکمه Save در بالاى پنجره اصلى کلیک مىکنیم. و از پنجره خارج مىشویم.
 
بعد از ذخیره و تنظیم نمودن Wingate دقت شود که اکنون باید روى آیکون Internet Explorer خود بایستى کلیک راست نموده و گزینه Properties را انتخاب نمایید
 
 و از آنجا گزینه Connection را انتخاب نمایید.
 
و سپس در بخش Lan Setting کلیک نموده و گزینه use a proxy server را انتخاب نموده و در آنجا آدرس IP address سرور را یعنى ۱۰٫۰٫۰٫۱ را نوشته و در قسمت port عدد ۸۰ را درج نمایید. و دکمه Ok را کلیک نموده خارج شوید.
 
حال وقتى که دستگاه شما به اینترنت وصل مىشود برنامه اینترنت کامپیوتر شما از طریق Wingate آنرا دریافت خواهد نمود و بعدا” یاد خواهید گرفت که از طریق برنامه Wingate شما قادرید :اربرها را کنتر نموده و فعالیت آنها را زیر نظر داشته و در صورت لزوم حتى مىتوانیید بر روى بعضى از سایتها محدویت گذاشته و آنرا غیر قابل دسترسى نمایید.

نحوه تنظیم دستگاههاى موجود در شبکه جهت اتصال به شبکه
اگر تنظیمات Network Neighborhood که قبلا” گفته شد درست تنظیم گردیده باشد و Workgroup دستگاهها با سرور یکسان باشد بعد از نصب Wingate بر روى سرور کافى است دستگاههاى موجود در سایت را یک بار راه اندازى نماییم ، دستگاهها بطور اتوماتیک وار از سرور یک Ip address خواهند گرفت. فقط کافى است جهت اتصال به اینترنت روى آیکون اینترنت ( Internet Explorer ) هر دستگاه مانند سرور کلیک راست نموده و گزینه properties بخش Connection را انتخاب و در قسمت Lan settings گزینه use a proxy server را انتخاب و آدرس Ip سرور را مثلا” در مثال ما ۱۰٫۰٫۰٫۱ را در آن قسمت و عدد ۸۰ را در بخش Port درج نموده و OK را انتخاب نماییم.
حال اگر سرور به اینترنت وصل شود تماى دستگاههایى که روى آن تنظیم شده اند و متصل مىباشند قادر خواهند بود از طریق شبکه به اینترنت وصل شوند.

تذکر:
همانطور که قبلا” نیز گفتیم در بخش Tcp/Ip سایر دستگاهها به غیر از سرور که بطور دستى آدرس دادیم بایستى گزینه پیش فرض Obtain an IP address انتخاب شده باقى بماند تا بتواند از سرور واز طریق برنامه Wingate یک آدرس دریافت نماید. براى انکه کنترل نمایید آیا این آدرس را گرفته است یا نه مىتوانید در کادر Run از قسمت Start کلیک کرده و با اجراى برنامه command آنرا چک نمایید.
در پنجره باز شده کافى است فرمان ipconfig را نوشته و دکمه Enter را بزیند.آدرس Ip دستگاه مشخص خواهد شد. اگر یک آدرس شبیه آدرس سرور مثلا” ۱۰٫۰٫۰٫۴ را مشاهده نمایی متوجه مىشود که این دستگاه از سرور یک آدرس گرفته و مىتوانید با نوشتن فرمان ping و آدرس سرور کاملا” به اتصال شبکه مطمئن شوید. یعنى هنگامیکه مثلا” فرمان زیر را مىنویسید ping 10.0.0.1 اگر سرور روشن باشد حتما” بایستى جواب یا Reply از آن به شما برسد.
نحوه استفاده از برنامه Wingate براى کنترل شبکه
اکنون در این بخش قص داریم کمى با کارکرد بعضى از برنامه هاى Wingate آشنا شویم. به همین خاطر کافى است روى آیکون Wingate بر روى نوار وظیف دو بر کلیک نموده و با نوشتن رمز ورود وارد برنامه شوید. همانطور که گفتیم این پنچره به طور پیش فرض در دو طرف دو پنجره جداگانه که هر کدام نیز شامل سه بخش مىباشد را باز مینماید.در سمت راست اگر روى Activity کلیک نمایید شما مىتوانید کاربرهاى متصل به شبکه را زیر نظر داشته و حتى مشاهده نمایید وارد کدام برنامه یا سایت مىشوند.
در بخش History شما مىتوانید فعالیتهاى کاربران خود را در تاریخهاى گذشته کنترل نمایید. ( چه ساعتی، کدام کاربر و کامپیوتر با کدام Ip آدرس وارد چه عملى انجام داده (وارد کدام سایت شده ) و چند لحظه طول کشیده و چقدر اطلاعات فرستاده یا گرفته است ) را به دقت مشاهده نمایید و با کلیک راست روى صفحه میتوانید آنرا حذف یا ذخیره نمایید.
در بخش System messages هشدارها و ایرادهاى موجود در شبکه و برنامه جهت اطللاع آورده مىشود.
اماً در سمت چپ همانطور که دید در بخش Services شما از سرویسها و برنامه هاى Wingate مىتوانید استفاده ، برنامه ریزى و تنظیم نمایی مانند استفاده Wingate از پراکسى که دید.
در بخش users شما در صورتى که تمایل داشته باشید میتوانید گروه group و کاربر user تعریف نموده و مانند ویندوز ۲۰۰۰ عمل نمایید.
و در بخش System نیز شما تنظیمات برنامه و دستگاه را دارید و مىتوانید آنرا در صورت آشنایى کامل تنظیم نمایید.
تذکر:
با کلیک روى برنامه Help ( برنامه کمکى ) این برنامه میتوانید از قسمتها و برنامه هاى بیشتر سود بجویید و ما نیز در صورت امکان و حوصله در آینده نزدیک سعى مىکنیم آموزش کامل و پیشرفته آنرا تهیه و تنظیم نموده و در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.
تذکر:
در صورتى که احساس می کنید برنامه Wingate شما درست کار نمىکند و تنظیمات آن بهم ریخته و احتیاج دارید آنرا مجددا” نصب نمایید. حتما” قبل از uninstall روى آیکون آن در نوار وظیفه کلیک راست کرده و گزینه Exite را انتخاب نموده و آنرا از فعالیت خارج نموده سپس از قسمت program files با انتخاب گزینه Uninstall برنامه را حذف و سپس مجددا” نصب نمایید.

با آرزوى موفقیت و پیروزى همگان در عرصه هاى تحقیق و علم اندوزى

دانلود کتاب


برچسب ها

مطالب مشابه با این مطلب

  آموزش های عمومی برای ورود به بازار کار

  آموزش های عمومی برای ورود به بازار کار ۱٫۳۳/۵ (۲۶٫۶۷%) ۳ امتیازs موضوع : آموزش های عمومی برای ورود به بازار کار   کسب مهارت برای ورود به بازار کار امروز در تک بوک میخواهیم سایتی رو به شما معرفی کنیم که میتونید توش […]

  ترفندهای جدید در پاورپوینت

  ترفندهای جدید در پاورپوینت ۳٫۰۰/۵ (۶۰٫۰۰%) ۱ امتیاز PowerPoint ابزاری ساده و پرکاربرد برای ارائه کنفرانس، سخنرانی و تحقیقات است و با امکاناتی که روز به روز به آن افزوده میشود، کار با این ابزار ساده تر از گذشته شده است.

  ۱۱ روش آوردن کنترل پنل در ویندوز ۱۰

  ۱۱ روش آوردن کنترل پنل در ویندوز ۱۰ ۳٫۰۰/۵ (۶۰٫۰۰%) ۱ امتیاز تمام قسمت های ویندوز ۱۰ بهینه شده است از ابزارها گرفته تا قسمت هایی که مربوط به تنظیمات این سیستم عامل می باشد.

  ۱۱ امتیاز برای مهاجرت به ویندوز ۱۰

  ۱۱ امتیاز برای مهاجرت به ویندوز ۱۰/ با عرضه ویندوز ۱۰ بررسی امکانات و ویژگی‌های آن آغاز شده است. اگر چه این ویندوز به علت برخی قابلیت هایش از توانمندی بیشتری برای جمع آوری اطلاعات شخصی کاربران برخوردار است، اما مزایای زیادی هم دارد.

  ۳ راه برای حفظ محتویات حافظه فلش مموری

  اندازه مناسب و قابل حمل بودن سیستم‌عامل‌های مختلف، حافظه فلش مموری را به دستگاهی بسیار پرکاربرد برای انتقال اطلاعات تبدیل می‎کند.

  شناخت ۱۰ ویروس مخرب رایانه ای

  همزمان با افزایش بدافزارها، کرم‏های اینترنتی و تروجان‏ها، هکرها و سارقان اطلاعات همواره به دنبال راههایی به منظور سرقت اطلاعات و دسترسی به حسابهای بانکی و گاهی بوجود آوردن اختلالات الکترونیکی بوده ‏اند.
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi