جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

وزارت دادگستری

4,481

بازدید

وزارت دادگستری یکی از وزارتخانه‌های ایران است که بموجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی وزیر آن مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌‌کند انتخاب می‌‌گردد. رییس قوه قضاییه می‌‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش بینی می‌‌شود. دادسرا ها:

 

دادسرای ناحیه مرکز

دادستان عمومی و انقلاب تهران ـ آقای سعید مرتضوی

معاونین ستادی : آقایان : حجت الاسلام خلفی ، دکتراحمدی موحد ، دکتربیگی ذبحی ، فوائدی ، حجت الاسلام سنائی

نشانی : تهران ـ نبش میدان ۱۵ خرداد ( محل قضایی خانواده سابق ، دادسرای اسبق )

تلفن : ۳۹۰۰۶۰۲ ـ ۳۹۰۰۶۰۱

* محل استقرار دفاتر دادستانی در دادسرای ناحیه ۱۲ تهران می باشد که شامل ، دفتردادستان ، معاونین ، معاون اجرایی دادستان معاون قضایی دادستان ، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مدیریت پیگیریهای ویژه ، آموزش و تحقیقات دادستان ، معاون اموربین الملل دادستان می باشد .

* اختیارات دادستان که به رییس حوزه قضایی تفویض شده بود مجددا به دادستان محول گردید .

* ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند بادادستان است .

* دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظحقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابطقانونی است به ریاست دادستان می باشد و به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت ( بند الف ماده ۳ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا )

* دادسرا در هر حوزه قضایی به تناسب امکانات و ضرورت ، جهت انجام تحقیقات ورسیدگی به جرائم و دعاوی خاص تخصیص می یابد .

* دادسراها و دادگاه های عمومی جزایی به جرائم ذیل رسیدگی می نماید :

ـ جرائم اطفال

ـ سرقت و آدم ربایی

ـ صدور چک بلامحل

ـ جرائم صنفی ( خوراکی ، بهداشتی ، داروئی ، و سایر صنوف )

ـ جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی

ـ جعل و کلاهبرداری

ـ جرائم کارکنان دولت

* موارد ضرورت جهت رسیدگی در دادسرا و دادگاه های جزائی عبارتند از :

الف ـ دعاوی حقوقی ناشی از جرم .

ب ـ دعاوی جزائی مرتبط با دعاوی خانوادگی .

ج ـ محدود بودن شعب حوزه قضایی به نحوی که به لحاظ جهات رد و معذوریت امکان رسیدگی نباشد .

د ـ سایر موارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف ایشان .

* رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس دادگاه های کیفری است و بر دادسرای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت .

* در غیر مرکز استان ، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی ، رئیس دادگستری آن شهرستان است وبر دادسراهای مربوط و دادگاه های مستقر در بخش نظارت و ریاست اداری دارد .

* ارجاع شکایات ، درخواست ها و گزارش های ضابطین به شعب بازپرسی و دادیاری و سایرامور مربوط به دادسرا با دادستان است . معاون دادستان یا دادیاران به ترتیب تقدم در غیاب وی عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهند بود .

* ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع ، تجربه ، تبحر و سابقه کار خواهد بود .

* پرونده هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است ، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و جرائم اطفال مستقیما در دادگاه های مربوط مطرح می شود ، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد . ( تبصره ۳ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا )

* جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راسا نسبت به انجام آن اقدام نماید ( تبصره ۴ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا )

* با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار ، عهده دار انجام تمام یا برخی ازوظایف یا اختیارات قانونی دادستان خواهد بود ( تبصره ۵ ماده ۳ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا ) .

* گروه شغلی معاون دادستان و بازپرس > برابر گروه شغلی < > رئیس شعبه دادگاه عمومی < وگروه شغلی > دادیار < برابر گروه شغلی > دادرس علی البدل دادگاه < خواهد بود .

* گروه شغلی > دادستان تهران < برابر گروه شغلی > رئیس کل دادگستری استان تهران < خواهدبود .

* رسیدگی جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یااعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد .

* رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، وزارت و معاونین آنها ، معاونان و مشاوران ، روسای سه قوه ، سفرا ، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضایی ، استانداران ، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان ها درصلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است . ( تبصره ماده ۴ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا ) . دادستان تهران طی بخشنامه شماره ۸۲/۲۰۱/۲۰ مورخ ۷/۲/۸۲ رسیدگی به اتهامات مذکور در تبصره فوق را در صلاحیت دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت عنوان نموده است .

* رئیس کل دادگستری استان ، رئیس دادگاه کیفری استان می باشد ( ماده ۱۲ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا ) .

  * دادسرای ناحیه ۱ ( شمیران )

سرپرست ناحیه : آقای کامکار

نشانی : تهران ، خیابان دکتر شریعتی ـ پل صدر ـ پلاک ۲ تلفن : ۲۰۰۵۷۴۰

* این دادسرا در محدوده شهرداری منطقه ۱ و ۳ واقع شده و رسیدگی به جرائم و دعاوی مربوط به این منطقه را برعهده دارد .

* این دادسرا تمامی محدوده کلانتری های تجریش ، دربند ، نیاوران ، اوین ، ازگل ، قلهک ، گاندی و ونک را پوشش می دهد .

* تشکیلات قضایی این دادسرا عبارتند از :

در این دادسرا به غیر از شعب بازپرسی و دادیاری شعب دادگاه های عمومی ذیل نیز مستقرمی باشند .

* اجرای احکام کیفری مجتمع قضایی میرداماد و شمیران به این دادسرا منتقل گردید .

  * دادسرای ناحیه ( ۴ ) ـ رسالت

رئیس واحد قضایی : آقای یزدانی
مدیر دفترکل : آقای فاضلی

نشانی : تهران ، رسالت ، فلکه دوم تهرانپارس ، خیابان جشنواره ، جنب فرهنگسرای اشراق

تلفن : ۷ ـ ۷۳۴۱۰۴۶

* در این دادسرا شعب ۱ تا ۱۷ دادیاری و ۱ تا ۸ بازپرسی مستقر هستند .

* این دادسرا در محدوده شهرداری منطقه های ۴ و ۸ و ۱۳ واقع شده و رسیدگی به جرائم ودعاوی مربوط به این منطقه را برعهده دارد .

* این دادسرا تمامی محدوده کلانتری های پاسداران ، سیدخندان ، فرجام ، تهرانپارس شهرک پردیس ، نارمک و تهران نو را پوشش می دهد .

* شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی ( شعبه ۶۰۴ و ۶۰۹ مجتمع قضایی مدرس ) فعلا در این دادسرامستقر است .

* اجرای احکام کیفری مجتمع قضایی نارمک و رسالت به این دادسرا منتقل گردید .

  * دادسرای ناحیه ( ۵ ) ـ صادقیه

رئیس واحد قضایی : آقای رفیعی
مدیر دفتر کل : آقای طاهریان

نشانی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، خیابان آیت الله کاشانی ، بلوار ابوذر

تلفن : ۴ و ۴۰۸۹۷۲۳ و ۶ ـ ۴۰۹۲۹۹۳

* در این دادسرا شعب ۱ تا ۱۲ بازپرسی و ۱ تا ۱۵ دادیاری مستقر هستند .

* این دادسرا در محدوده شهرداری منطقه ۵ و ۲ و ۲۲ واقع شده و رسیدگی به جرائم ودعاوی مربوط به این منطقه را برعهده دارد .

* این دادسرا تمامی محدوده کلانتری های کن ، جنت آباد ، باغ فیض ، شهرزیبا ، آزادی ، شهرک راه آهن ، پاسگاه انتظامی امامزاده داوود ، شهرک قدس ، مرزداران ، نصر و ستارخان را دربر می گیرد .

* شعبه ۱۱۷۰ دادگاه عمومی ( ۱۲۱۱ و ۱۲۱۷ قدیم ) فعلا در این شعبه مستقر است .

* اجرای احکام مجتمع قضایی صادقیه و قدس به این دادسرا منتقل گردید .

  * دادسرای ناحیه ۶ ( خارک )

سرپرست ناحیه : آقای احمدآبادی مدیردفتر کل : آقای یادگار

نشانی : تهران ـ خیابان خارک ـ مقابل دانشکده علوم قضایی

تلفن : ۶۷۱۳۲۰۷ ، ۶۷۱۳۲۰۵ ، ۶۷۱۳۲۲۰

* تعداد هفت شعبه بازپرس و ده شعبه دادیاری در این دادسرا مستقر می باشد .

* این دادسرا در محدوده شهرداری منطقه ۶ و ۷ واقع شده و رسیدگی به دعاوی و جرائم این منطقه را برعهده دارد .

* مجمع مذکور تمامی محدوده کلانتری های یوسف آباد ، سنائی ، فلسطین ، انقلاب ، عباس آباد و شهید نامجو را شامل می شود .

* اجرای احکام کیفری مجتمع قضایی شهید بهشتی و قدوسی به این دادسرا منتق گردید .

  * دادسرای ناحیه ( ۷ ) ـ انقلاب تهران

رئیس واحد قضایی : آقای میراحمدی مدیر دفترکل : آقای طاهری

نشانی : تهران ـ خیابان شریعتی ـ نرسیده به چهارراه قصر ـ نبش خیابان معلم

* رسیدگی به کلیه جرائم ذیل در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است .

۱ ـ کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض .

۲ ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری .

۳ ـ توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام .

۴ ـ جاسوسی به نفع اجانب .

۵ ـ کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر .

۶ ـ دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی .

* مرجع تجدیدنظر آراء موضوع پرونده های فوق دیوانعالی کشور است ، مگر در موردجرائم مربوط به مواد مخدر که مرجع تجدیدنظر آنها مطابق مقررات قانونی دادستان کل کشور و رئیس دیوانعالی کشور می باشد .

  * دادسرای ناحیه ۹ ( فرودگاه )

سرپرست ناحیه : آقای صابری

نشانی ، فرودگاه مهرآباد ـ جنب گمرک تلفن : ۶۰۸۸۶۹۰۰

دوشعبه دادیاری و یک شعبه بازپرسی در حال حاضر فعال هستند .

* شعبه ۱۱۵۹ در این دادسرا مستقر می باشد .

* این دادسرا به جرائم ویژه فرودگاه رسیدگی می نماید

  * دادسرای ناحیه ( ۱۰ ) ـ هاشمی

رئیس واحد قضائی : آقای قاسمی مدیر دفترکل : آقای سیف زرگر

نشانی : تهران ، خیابان آزادی ، روبروی پمپ بنزین ، نبش خوش

تلفن : ۶۹۳۷۶۷۱ و ۶۹۲۰۰۱۸

* در این دادسرا شعب ۱ تا ۵ بازپرسی و شعب ۱ تا ۹ دادیاری و شعبه ۱۱۶۶ ( ۱۱۱۱ و۱۱۱۲ قدیم ) مستقر هستند .

* دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۳ تهران ویژه نیابت قضایی در این دادسرا مستقر است .

* این دادسرا در محدوده شهرداری منطقه ۹ ، ۱۰ و ۲۱ واقع شده و رسیدگی به جرائم ودعاوی مربوط به این منطقه را برعهده دارد .

* اجرای احکام کیفری مجتمع قضایی هاشمی به این دادسرا منتقل گردید .

* این دادسرا تمامی محدوده کلانتری های نواب ، هفت چنار و مهرآباد جنوبی را پوشش می دهد .

  * دادسرای ناحیه ۱۲ ( ۱۵ خرداد ) ـ کارکنان دولت

سرپرست ناحیه : آقای برداره مدیرکل : آقای ناصری

نشانی : تهران ، خیابان خیام ، چهارراه گلوبندک تلفن : ۲۹ ـ ۳۱۱۱۰۲۶

* تشکیلات اداری و قضایی این دادسرا عبارتند از :

طبقه اول ، د بیرخانه ، ثبت رایانه ، دفترکل دادسرای عمومی و انقلاب ، مسئول خدمات امین اموال دادسرا ، معاون دادستان امور زندان ها ، معاونت قضایی نظارت بر امور زندان ها ، دفترکل دادسرای ناحیه ، اجرای احکام کیفری استان معاون قضایی نظارت بر امورزندان ها ، عفو و بخشودگی ، مرخصی دفتر پیشنیه قضایی ، ثبت عرایض دادسرای عمومی ، ارجاع شکوائیه و ذیحسابی و شعب ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۴ .

طبقه دوم ، معاون اجرایی دادستان ، معاون قضایی دادستان ، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب ، دفتر دادستان ، مدیریت پیگیری هایی ویژه ، آموزش و تحقیقات دادستان ، معاون امور بین الملل دادستان ، معاونین دادسرای عمومی ، معاون دادستان ، سرپرست دایره اظهارنظر ناحیه و شعب ۲ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ بازپرسی

طبقه سوم ، دادسرای کارکنان دولت ، شعبه ۱۰۶۱ دادگاه عمومی ( جانشین شعب ۱۴۰۸ و ۱۴۱۰قدیم ) معاون دادستان اظهارنظر و تعدادی شعب دادیاری و بازپرسی فعال می باشد .

* طبق بخشنامه شماره ۲۰/۲۰۱/۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۲/۷ شرح وظایف دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به شرح ذیل می باشد :

۱ ـ رسیدگی به اتهامات مذکور در ذیل تبصره ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، مصوب ۱۳۸۰ .

۲ ـ رسیدگی به جرائم مربوط به کتاب و رسانه اعم از مطبوعات ، سینما ، تئاتر و اینترنت

۳ ـ رسیدگی به جرائم ارتشاء و اختلاس کلیه کارکنان دولت و نیروهای مسلح از درجه سرگردبه بالا .

۴ ـ رسیدگی به جرائم شهرداران مناطق تهران و معاونین آنها .

۵ ـ رسیدگی به جرائم اتباع بیگانه به استثناء اتباع کشورهای افغانستان ، هند پاکستان وبنگلادش .

* این مجتمع در محدوده شهرداری منطقه ۱۱ و ۱۲ واقع شده و رسیدگی به جرائم و دعاوی مربوط به این منطقه را برعهده دارد .

* این مجتمع تمامی محدوده کلانتری های بهارستان ، بازار ، مولوی ، جامی ، ابوسعید وزرای را پوشش می دهد .

* اجرای احکام کیفری مجتمع قضایی امام خمینی ( ره ) ، ولی عصر به این دادسرا منتقل گردیدبا این توضیح که اجرای احکام کیفری ولی عصر فعلا در محل قبلی مستقر است .

  * دادسرای ناحیه ۱۴ ( شهید محلاتی )

سرپرست مجتمع : آقای آدابی مدیر دفترکل : آقای رضازاده

نشانی : خ نبرد ، بلوار شهید محلاتی ، بلوار ابوذر ، مابین پل چهارم و پنجم ( محل فعلی مجتمع قضایی شهید محلاتی ) تلفن : ۲ ـ ۳۷۰۲۰۲۱ و ۲ ـ ۳۷۰۸۱۹۱ فاکس : ۳۷۰۵۵۵۲

* به غیر از دادسرا ، تعدادی از دادگاه های عمومی و انقلاب در این مجتمع مستقر می باشند . ( ر . ک به قسمت مجتمع های قضایی )

* این دادسرا در محدوده شهرداری های مناطق ۱۴ و ۱۵ واقع شد ، و رسیدگی به جرائم ودعاوی مربوط به این مناطق را برعهده دارد .

* این دادسرا تمامی محدوده کلانتری های شهداء ، سلیمانیه ، غیاثی ، نبرد ، افسریه ، کیانشهر ، مشیریه و هاشم آباد را پوشش می دهد .

  * دادسرای ناحیه ۱۶ ( بعثت )

سرپرست دادسرا : آقای رزم ساز مدیر دفتر : آقای سرکرده

نشانی : میدان رازی ، خیابان هلال احمر ، خ انبار نفت محل فعلی مجتمع قضایی بعثت

تلفن : ۵۶۴۸۶۵۳ ـ ۵۶۵۲۱۹۰ ۵۶۶۲۲۷۶

* این مجتمع تمامی محدوده کلانتری های جوادیه ، نازی آباد ، خزانه ، خانی آباد و نیز یگان انتظامی مستقر در ترمینال جنوب را پوشش می دهد .

* این دادسرا در محدوده شهرداری های مناطق ۱۶ و ۱۹ واقع شده و رسیدگی به جرائم ودعاوی مربوط به این منطقه را برعهده دارد .

* تعداد ۹ شعبه دادیاری و ۳ شعبه بازپرسی در این دادسرا مستقر است .

* اجرای احکام کیفری مجتمع قضایی بعثت به این دادسرا منتقل گردید .

  * دادسرای ناحیه ۱۸ ( شهید مطهری )

سرپرست دادسرای : آقای بختیاری مدیر دفترکل : آقای رستمی جاوید

نشانی : در حال حاضر محل فعلی مجتمع قضایی شهید مطهری ـ جاده ساوه ـ چهارراه

یافت آباد بلوار معلم ـ بعد از میدان ـ پلاک ۲۱۶ تلفن : ۶۲۳۹۹۹۱ ـ ۶۲۲۴۴۶۷

* این دادسرا دارای هشت شعبه دادیاری و پنج شعبه بازپرسی می باشد .

* این دادسرا در محدوده شهرداری های مناطق ۱۷ و ۱۸ واقع شده و رسیدگی به جرایم ودعاوی مربوط به این مناطق را برعهده دارد .

* این دادسرا تمامی محدوده کلانتری های امام زاده حسن ( ع ) یافت آباد ، ابوذر وشهرک ولیعصر را پوشش می دهد .

* اجرای احکام کیفری مجتمع قضایی مطهری به دادسرای مطهری منتقل یافت .

* شعب ذیل در این دادسرا مستقر می باشد .

۱۱۵۳
۱۱۵۲
۱۱۵۱
۱۱۵۰
۱۱۴۹
۱۱۴۱
شعب جدید

۱۰۱۶
۱۰۱۴
۱۰۱۳
۱۰۱۱
۱۰۰۷
۱۰۰۹
شعب قدیم

  * دادسرای ویژه امور جنایی ( ۲۰ )

سرپرست ناحیه : آقای رشادتی مدیر دفترکل : آقای محمودپور

نشانی : خیابان وحدت اسلامی ، پایین تر از چهارراه وحدت اسلامی ، جنب اداره آگاهی

تلفن : ۹ ـ ۵۳۷۵۰۸۸۹ و ۵۳۷۹۴۰۷ فاکس : ۵۳۷۹۴۰۹

* شعب ذیل فعلا در ساختمان این دادسرا مستقر می باشد .

۱۱۵۳
۱۱۵۸
۱۱۵۷
۱۱۵۶
۱۱۵۵
۱۱۵۴
شعب جدید

۱۶۰۷ – ۱۶۰۶

۱۶۰۹
۱۶۰۱
۱۶۰۲
۱۶۰۸
۱۶۰۴
۱۶۰۵ – ۱۶۰۳

۱۶۱۲
شعب قدیم

* در این دادسرا رسیدگی به جرائم سرقت های مسلحانه ، سرقت های دسته جمعی افراد گم شده ، قتل عمد ، سرقت وسائل نقلیه اتومبیل ، موتورسیکلت و دوچرخه ، کیف قاپی ، آدم ربائی ، تعیین اصالت موتورسیکلت و اتومبیل ، همچنین نیابت مربوط به پرونده های سرقت خودرو ، قتل عمد ، آدم ربائی ونیز امور مربوط به اجرای حدود و قصاص در شهر تهران در این دادسرا انجام می شود .

* اجرای احکام کیفری مجتمع قضایی جنایی در این دادسرا مستقر است .

  * دادسرای ویژه ارشاد ( ۲۱ )

سرپرست دادسرا : آقای مقدس مدیر دفترکل : آقای صارمی

نشانی : خیابان شهید بهشتی ، خیابان احمد قصیر ، جنب بیمارستان آریا

تلفن : ۸۷۳۹۸۷۵ ، ۸۷۳۹۸۷۷

* پرونده های مربوط به مقابله با تهاجم فرهنگی در تهران بزرگ در این مجتمع موردرسیدگی قرار می گیرد .

  * دادسرای ویژه امور اقتصادی ( ۲۲ )

سرپرست دادسرا : آقای موحدی مدیر دفترکل : آقای الهیاری

نشانی : خیابان مطهری ، خیابان میرعماد ، کوچه ۱۱ ، پلاک ۲۸

* این دادسرا رسیدگی به جرائم و دعاوی اقتصادی کلان را برعهده دارد .

  * دادسرای امور نیابت ( ۲۳ )

سرپرست دادسرا : آقای فدائی مدیر دفترکل : آقای اسکندری

نشانی : تهران ـ خیابان آزادی ـ نبش خیابان خوش ، دادسرای هاشمی

تلفن : ۶۹۲۰۰۱۸ ـ ۶۹۳۷۶۷۱

* تمامی امور نیابت قضایی در این دادسرا انجام می شود .

* در حال حاضر محل استقرار این دادسرا در طبقه اول دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی واقع است .

* چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل ، بازرسی از منزل ، جمع آوری آلات جرم و به طورکلی هر اقدام دیگر در محلی که خارج از حوزه قضایی دادگاه است لازم شود ، دادگاه رسیدگی کننده با اعطاء نیابت قضایی انجام آن را با ذکر صریح موارداز دادگاه آن محل تقاضا می نماید . دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام داده واوراق تنظیمی را پس از امضاء با سایر مدارک به دست آمده نزد دادگاه نیابت دهنده اعاده می کند . ( ماده ۵۹ ق . آ . د . ک ) .

* با توجه به ماده ۵۹ ق . آ . د . ک دادستان مکلف است نیابت قضایی را انجام دهد ، النهایه چنانچه انجام امر نیابت را مخالف صریح قوانین یا احکام شرع انور تشخیص دهد می تواندنظر خویش را به دادستان نیابت دهنده برای کسب تکلیف اعلام و چنانچه با این تذکر باز هم مقام نیابت دهنده خواستار انجام نیابت بوده باشد بدیهی است نیابت قضایی با مسئولیت مشارالیه باید انجام پذیرد . ( بهمن کشاور ، محشای احیاء دادسرا ، ص ۱۴۲ ، نظریه مشورتی شماره ۷/۳۲۲ مورخ ۱۳۷۰/۷/۱۴ ) .

  * دادسرای اجرای احکام کیفری استان ( ۲۴ )

سرپرست دادسرا : آقای ابوالحسنی

* نشانی : تهران ـ خیابان خیام ، چهارراه گلوبندک ، نبش میدان پانزده خرداد

تلفن : ۳۹۰۰۶۳ ـ ۳۹۰۰۶۰۱

* محل استقرار این دادسرا در طبقه اول دادسرای ناحیه ۱۲ می باشد .

* این دادسرا ویژه اجرای احکام دادگاه های کیفری استان است .

  * دادسرای امور سرپرستی ( ۲۵ )

سرپرست دادسرا : حجت الاسلام حاجی نصیری مدیر دفترکل : آقای حجتی

نشانی : تهران ، زیر پل کریمخان ، خیابان ایرانشهر ـ پلاک ۲۱۹

تلفن : ۸۳۱۵۱۱۷ ، ۸۳۰۸۶۵۰

* رسیدگی به امور محجورین ، صغار ، سفیه ، مجنون ، و اموال بلاصاحب و بلاوارث وپرونده های مربوط به خانواده های بی سرپرست در این دادسرا انجام می شود .

* شعبه ۲۴۷ ( ۱۷۱۷ قدیم ) و ۲۴۸ ( ۱۷۱۸ قدیم ) از شعب مجتمع قضایی خانواده یک دراین مجتمع مستقر هستند .

  * ۱۹ ـ دادسرای ناحیه ۲۶ ( بومهن )

سرپرست ناحیه : آقای امیدی نشانی ، شهرستان بومهن تلفن ۹ ـ ۵۷۲۷۰۷۷ ـ ۰۲۲

مجتمع های قضائی:

  * مجتمع قضایی شهید بهشتی

سرپرست مجتمع : منصور پورنوری

نشانی : میدان فردوسی ، خیابان سپهبد قرنی ، تقاطع سمیه

تلفن : ۷ ـ ۸۸۹۵۹۹۴ فاکس : ۸۸۹۸۰۰۸

* در این مجتمع از شعب ۱ تا ۴۵ دادگاه های عمومی مستقر هستند .

* این مجتمع به دعوایی حقوقی مناطق ۳ ، ۶ ، ۷ ، ۱۱ و ۱۲ رسیدگی می نماید .

* اداره ورشکستگی در این مجتمع مستقر می باشد .

* پرونده های شعب ۱ تا ۱۰ و ۱۴ و ۱۶ و ۴۸ مجتمع قضایی امام خمینی ( ره ) و ۱۰۱ ، ۱۰۳ ، ۱۰۶ و۱۰۹ مجتمع قضایی ولیعصر و ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۵ ، ۲۰۷ ، ۲۰۹ ، ۲۱۱ ، ۲۱۳ ، ۲۱۴ ، ۲۱۶ ، ۲۲۲ ، ۲۲۶ و ۲۲۷ مجتمع قضایی بهشتی به مجتمع قضایی بهشتی منتقل و مطرح رسیدگی می باشد .

* اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی میرداماد ، امام خمینی ( ره ) و قدوسی به این مجتمع منتقل گردید .

* شعبه ۴۵ در اداره سرپرستی مستقر می باشد .

* تشکیلات قضایی این مجتمع عبارتند از :

۵
۴
۳
۲
۱
شعبه

۶
۳۰۳ – ۴
۳
۲
۱
شعبه قدیم

۱۰
۹
۸
۷
۶
شعبه جدید

۱۰۶
۱۰۳
۱۶
۱۴
۷
شعبه قدیم

۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
شعبه جدید

۲۰۹
۲۰۷
۲۰۵
۲۰۳
۲۰۱
شعبه قدیم

۲۰
۱۹
۱۸
۱۷
۱۶
شعبه جدید

۲۲۳
۲۲۲
۱۰۹
۲۱۶
۲۱۱
شعبه قدیم

۲۵
۲۴
۲۳
۲۲
۲۱
شعبه جدید

۴۰۴
۴۰۱
۳۱۱
۳۱۰
۳۰۱
شعبه قدیم

۳۰
۲۹
۲۸
۲۷
۲۶
شعبه جدید

۵
۱۰۱
۴۸
۳۵
۴۱۴
شعبه قدیم

۳۵
۳۴
۳۳
۳۲
۳۱
شعبه جدید

۴۰۶
۲۱۴

۲۱۴
۲۱۳
شعبه قدیم

۴۰

۳۹
۳۸
۳۷
۳۶
شعبه جدید

 


۲۰۲
۳۱۲
۳۰۸
۳۰۶
شعبه قدیم

۴۵
۴۴
۴۳
۴۲
۴۱
شعبه جدید

۲۲۶
۱۰
۹
۸

شعبه قدیم

  * مجتمع قضایی شهید صدر

سرپرست مجتمع : آقای محمدکرمی

نشانی : خیابان استاد مطهری ـ خیابان میرعماد ـ جنب و فرمانداری تهران

تلفن : ۸۷۵۹۷۸۲ و ۸۷۵۹۷۸۰

* در این مجتمع از شعب ۸۵ تا ۹۱ و ۱۱۶ تا ۱۲۵ مستقر هستند .

* این مجتمع به دعوایی حقوقی مناطق ۱ ، ۴ ، ۸ و ۱۳ رسیدگی می نماید .

* پرونده های شعب ۵۰۴ ، ۵۰۷ ، ۵۱۱ ، ۵۱۳ ، ۵۱۵ مجتمع قضایی شمیران و ۶۰۱ ، ۶۰۲ ، ۶۰۵ ، ۶۱۰ مجتمع قضایی رسالت و ۷۰۲ ، ۷۰۳ ، ۷۱۲ مجتمع قضایی نارمک به این مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی می باشد .

* اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شمیران ، رسالت ، نارمک به این مجتمع منتقل گردد .

* تشکیلات قضایی این مجتمع عبارتند از :

۸۹
۸۸
۸۷
۸۶
۸۵
شعبه جدید

۵۱۳
۵۱۱
۵۰۷
۵۰۴

شعبه قدیم

۱۱۸
۱۱۷
۱۱۶
۹۱
۹۰
شعبه جدید

۶۰۵
۶۰۲
۶۰۱

۵۱۵
شعبه قدیم

۱۲۳
۱۲۲
۱۲۱
۱۲۰
۱۱۹
شعبه جدید

۶۰۸
۶۰۶
۷۱۲
۷۰۶
۶۱۰
شعبه قدیم

۱۲۵
۱۲۴
شعبه جدید

۷۰۳
۷۰۲
شعبه قدیم

  * مجتمع قضایی شهید محلاتی

سرپرست مجتمع : آقای عباس جعفر دولت آبادی

نشانی : خیابان نبرد ـ بلوار محلاتی ـ بلوار ابوذر ـ مابین پل پنجم و چهارم

تلفن : ۳۸۰۹۹۹۵ و ۳۸۱۳۷۱۹

* در این مجتمع از شعب ۱۴۶ تا ۱۵۲ و ۱۷۶ تا ۱۸۴ و ۱۸۶ و ۱۱۲۳ تا ۱۱۲۹ مستقر هستند .

* این مجتمع به دعوایی حقوقی مناطق ۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ و دعوایی کیفری مناطق ۴و ۱۵ رسیدگی می نماید .

* پرونده های شعب ۸۰۱ تا ۸۱۷ مجتمع قضایی محلاتی سابق و ۹۰۲ ، ۹۰۶ ، ۹۰۸ ، ۹۱۳مجتمع قضایی بعثت و ۱۰۰۱ ، ۱۰۰۲ ، ۱۰۰۳ ، ۱۰۰۵ ، ۱۰۰۷ ، ۱۰۱۰ مجتمع قضایی مطهری به این مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی قرار می گیرد .

* اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت و مطهری به این مجتمع منتقل گردیده است .

* تشکیلات قضایی این مجتمع عبارتند از :

۱۵۰
۱۴۹
۱۴۸
۱۴۷
۱۴۶
شعبه جدید

۸۱۲
۸۰۹
۸۰۵
۸۰۴
۸۰۱
شعبه قدیم

۱۷۸
۱۷۷
۱۷۶
۱۵۲
۱۵۱
شعبه جدید

۱۰۰۳
۹۱۳
۹۰۸

۸۱۵
شعبه قدیم

۱۸۳
۱۸۲
۱۸۱
۱۸۰
۱۷۹
شعبه جدید

۹۰۶
۱۰۰۲
۹۰۲
۱۰۱۰
۱۰۰۵
شعبه قدیم

۱۸۳
۱۸۲
۱۸۱
۱۸۶
۱۸۴
شعبه جدید

۸۰۷
۸۱۱ – ۸۰۶
۸۰۲
۱۰۰۶
۱۰۰۱
شعبه قدیم

۱۱۲۹
۱۱۲۸
۱۱۲۷
۱۱۲۶
شعبه جدید

۸۱۳
۸۱۷ – ۸۱۴
۸۱۶ – ۸۱۴
۸۰۸ – ۸۰۳
شعبه قدیم

  * مجتمع قضایی مفتح

سرپرست مجتمع : آقای غلامرضا کریمی

نشانی : تهران ـ خیابان قدس ـ نرسیده به بلوار کشاورز تلفن : ۸۹۸۰۳۵۲ ـ ۸۹۸۰۳۴۷

* در این مجتمع از شعب ۲۰۶ تا ۲۲۴ دادگاه ها عمومی مستقر هستند .

* این مجتمع به دعوایی حقوقی مناطق ۲ ، ۵ ، ۹ و ۱۰ رسیدگی می نماید .

* پرونده های شعب ۱۱۰۱ ، ۱۱۰۲ ، ۱۱۰۳ ، ۱۱۰۹ ، ۱۱۱۴ مجتمع قضایی هاشمی و۱۲۰۵ ، ۱۲۰۶ ، ۱۲۰۷ ، ۱۲۰۸ ، ۱۲۱۰ ، ۱۲۱۵ ، ۱۲۱۶ ، ۱۲۱۸ مجتمع قضایی صادقیه و۱۳۰۳ ، ۱۳۰۵ ، ۱۳۰۶ ، ۱۳۰۹ ، ۱۳۱۲ ، ۱۳۱۶ مجتمع قضایی قدس به این مجتمع ارسال ومطرح رسیدگی قرار می گیرد .

* اجرای احکام مدنی مجتمع های قضایی هاشمی ، صادقیه ، قدس به این مجتمع منتقل گردیده است .

* تشکیلات قضایی این مجتمع عبارتند از :

۲۱۰
۲۰۹
۲۰۸
۲۰۷
۲۰۶
شعبه جدید

۱۱۱۴
۱۱۰۹
۱۱۰۳
۱۱۰۲
۱۱۰۱
شعبه قدیم

۲۱۵
۲۱۴
۲۱۳
۲۱۲
۲۱۱
شعبه جدید

۱۲۱۵
۱۲۰۸
۱۲۰۷
۱۲۰۶
۱۲۰۵
شعبه قدیم

۲۲۰
۲۱۹
۲۱۸
۲۱۷
۲۱۶
شعبه جدید

۱۳۰۹
۱۳۰۶
۱۳۰۵
۱۲۱۸
۱۲۱۶
شعبه قدیم

۲۲۴
۲۲۳
۲۲۲
۲۲۱
شعبه جدید

۱۳۱۶
۱۳۰۳
۱۲۱۰
۱۳۱۲
شعبه قدیم

  * مجتمع قضایی خانواده شماره یک

سرپرست مجتمع : آقای حسن حمیدیان

نشانی : اتوبان آهنگ ـ خیابان نبرد ـ جنب آتش نشانی وشهرداری تلفن : ۳۰۰۹۱۲۹ و ۳۰۰۴۱۴۱

* در این مجتمع از شعب ۲۳۱ تا ۲۵۵ دادگاه های عمومی حقوقی مستقر هستند .

* به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی از قبیل دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و یایر اشخاص واجب النفقه و حضانت در این مجتمع رسیدگی می شود .

* شعب ۲۴۷ و ۲۴۸ در دادسرای امور سرپرستی مستقر می باشد .

* دادگاه های خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن که دارای پایه قضایی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذخواهد شد .

* تشکیلات قضایی این مجتمع عبارتند از :

۱۸۳
۲۳۵
۲۳۴
۲۳۲
۲۳۱
شعبه جدید

۱۷۰۵
۱۷۰۴
۱۷۰۳
۱۷۰۲
۱۷۰۱
شعبه قدیم

۲۴۰
۲۳۹
۲۳۸
۲۳۷
۲۳۶
شعبه جدید

۱۷۱۰
۱۷۰۹
۱۷۰۸
۱۷۰۷
۱۷۰۶
شعبه قدیم

۲۴۵
۲۴۴
۲۴۳
۲۴۲
۲۴۱
شعبه جدید

۱۷۱۵
۱۷۱۴
۱۷۱۳
۱۷۱۲
۱۷۱۱
شعبه قدیم

۲۵۰
۲۴۹
۲۴۸
۲۴۷
۲۴۶
شعبه جدید

۱۷۲۰
۱۷۱۹
۱۷۱۸
۱۷۱۷
۱۷۱۶
شعبه قدیم

۲۵۵
۲۵۴
۲۵۳
۱۵۲
۱۵۱
شعبه جدید

۱۷۲۵
۱۷۲۴
۱۷۲۳
۱۷۲۲
۱۷۲۱
شعبه قدیم

  * مجتمع قضایی خانواده شماره ( ۲ )

سرپرستی مجتمع : آقای نصراله برهانی

نشانی : خیابان ولی عصر ( عج ) ـ ضلع شمالی میدان ونک ( محل استقرار مجتمع قضایی میرداماد قدیم )

تلفن : ۴ ـ ۲ ـ ۸۷۷۳۶۲۱ و ۸۷۹۸۲۷۱ فاکس : ۸۷۹۸۲۱۷

* در این مجتمع از شعب ۲۶۱ تا ۲۶۸ مستقر هستند

* در این مجتمع نیز همچون مجتمع قضایی خانواده شماره یک به کلیه دعاوی ناشی از از امرزناشویی و دعاوی خانوادگی رسیدگی می شود .

* اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده ۲ به این مجتمع واقع در ونک مجتمع قضایی میرداماد سابق منتقل گردید .

* تشکیلات قضایی این مجتمع عبارتند از :

۲۶۴
۲۶۳
۲۶۲
۲۶۱
شعبه جدید

۱۷۲۹
۱۷۲۸
۱۷۲۷
۱۷۲۶
شعبه قدیم

۲۶۸
۲۶۷
۲۶۶
۲۶۵
شعبه جدید

۱۷۳۵
۱۷۳۴
۱۷۳۲
۱۷۳۰
شعبه قدیم

  * مجتمع قضایی ولیعصر ( عج )

سرپرستی : آقای موسی الرضا اکبری رستمی

نشانی : خیابان ولی عصر ، ضلع غربی میدان منیره تلفن : ۲ ـ ۵۳۷۵۷۵۰ فاکس : ۵۳۸۵۶۳۰

* در این مجتمع از شعب ۱۰۰۲تا ۱۰۲۰ و شعب ۱۰۲۴ و ۱۰۲۵ مستقر هستند .

* این مجتمع به دعوایی کیفری مناطق ۱۱ و ۱۲ رسیدگی می نماید .

* شعبه ۱۰۲۴ ویژه دعاوی پزشکی ، شعبه ۱۰۰۲ ویژه دعاوی مربوط به مواد غذایی ، شعبه ۱۰۱۷ ویژه سرقت و شعبه ۱۰۱۸ ویژه چک می باشد .

پرونده های شعب ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ۱۷ تا ۲۹ ، ۳۲ ، ۳۴ تا ۳۷ مجتمع قضایی امام خمینی ( ره ) و ۱۰۲ ، ۱۰۴ ، ۱۰۵ ، ۱۰۷ ، ۱۰۸ ، ۱۱۰ تا ۱۱۸ مجتمع قضایی ولیعصر به این مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی قرار می گیرد .

تشکیلات قضائی این مجتمع عبارتند از :

۱۰۰۶
۱۰۰۵
۱۰۰۴
۱۰۰۳
۱۰۰۲
شعبه جدید

۱۵ – ۱۲
۲۱
۱۱
۱۳
۲۶
شعبه قدیم

۱۰۱۱
۱۰۱۰
۱۰۰۹
۱۰۰۸
۱۰۰۷
شعبه جدید

۳۶ – ۲۲
۳۲ – ۲۰
۳۷ – ۱۹
۱۸
۲۸ – ۱۷
شعبه قدیم

۱۰۱۶
۱۰۱۵
۱۰۱۴
۱۰۱۳
۱۰۱۲
شعبه جدید

۱۰۵
۲۹
۳۵ – ۲۷
۲۴
۲۳
شعبه قدیم

۱۰۲۴
۱۰۲۰
۱۰۱۹
۱۰۱۸
۱۰۱۷
شعبه جدید

۳۴ – ۲۵
۱۱۳ – ۱۱۰
۱۰۴ – ۱۰۲
۱۱۲ – ۱۱۱
۱۰۸ – ۱۰۷
شعبه قدیم

۱۰۲۵
شعبه جدید

۱۱۸
شعبه قدیم

  * مجتمع قضایی قدوسی

سرپرست مجتمع : آقای رضوی مدیر دفتر : آقای معصومی

نشانی : خیابان استاد مطهری ، خیابان کوه نور ، خیابان هفتم ، پلاک ۴۳

تلفن : ۸۷۳۲۸۴۴ ، ۸۷۳۷۴۳۰ ، ۸۷۳۰۴۸۹

* در این مجتمع از شعب ۱۰۲۶ تا ۱۰۵۰ مستقر هستند .

* شعبه ۱۰۳۳ به دعاوی مربوط به چک رسیدگی می نماید

* این مجتمع به دعوایی کیفری مناطق ۳ ، ۶ و ۷ رسیدگی می نماید .

* پرونده های شعب ۳۳ و ۴۱ مجتمع قضایی امام خمینی ( ره ) و ۲۰۴ ، ۲۰۶ ، ۲۰۸ ، ۲۱۰ ، ۲۱۲ ، ۲۱۵ ، ۲۱۷ تا ۲۲۱ ، ۲۲۴ ، ۲۲۵ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ مجتمع قضایی بهشتی و ۳۰۲ ، ۳۰۴ ، ۳۰۵ ، ۳۰۷ ، ۳۰۹ ، ۳۱۳ تا ۳۱۶ مجتمع قضایی شهید قدوسی سابق و ۴۰۲ ، ۴۰۳ ، ۴۰۷ تا۴۱۳ مجتمع قضایی میرداماد به این مجتمع منتقل و مطرح رسیدگی می باشد .

* تشکیلات قضایی این مجتمع عبارتند از :

۱۰۳۰
۱۰۲۹
۱۰۲۸
۱۰۲۷
۱۰۲۶
شعبه جدید

۲۱۰ – ۲۱۷
۲۲۰
۲۰۴ – ۲۰۶
۳۳
۲۱۸
شعبه قدیم

۱۰۳۵
۱۰۳۴
۱۰۳۳
۱۰۳۲
۱۰۳۱
شعبه جدید

۳۰۷
۳۰۵
۳۰۴ – ۲۲۸
۲۰۸ – ۲۱۹
۲۱۲ – ۲۱۵
شعبه قدیم

۱۰۴۰
۱۰۳۹
۱۰۳۸
۱۰۳۷
۱۰۳۶
شعبه جدید

۳۰۲
۲۲۵ – ۲۲۴ – ۳۱۶
۳۱۵
۳۱۴ – ۴۱۰
۳۰۹
شعبه قدیم

۱۰۴۵
۱۰۴۴
۱۰۴۳
۱۰۴۲
۱۰۴۱
شعبه جدید

۴۱۱
۴۰۸ – ۴۰۹
۴۰۷ – ۴۱۳
۴۰۲ – ۴۰۳
۳۱۳
شعبه قدیم

۱۰۵۰
۱۰۴۹
۱۰۴۸
۱۰۴۷
۱۰۴۶
شعبه جدید


۲۲۱
۲۲۹
۴۱
۴۱۲
شعبه قدیم

  * مجتمع قضایی شهید مدرس

سرپرست مجتمع : آقای جواد صادقیه

نشانی : میدان امام حسین ( ع ) ـ خیابان دماوند ـ بعد از سبلان ـ اول وحیدیه ( محل استقرارمجتمع قضایی نارمک سابق ) تلفن : ۸ ـ ۷۸۱۹۳۱۶ فاکس : ۷۸۱۹۳۱۳

* در این مجتمع شعب ۱۱۰۰ ـ ۱۱۰۳ تا ۱۱۰۷ ـ ۱۰۵۱ تا ۱۰۶۰ ـ ۱۰۷۸ تا ۱۰۸۹ مستقر هستند .

* این مجتمع به دعوایی کیفری مناطق ۱ ، ۴ ، ۸ و ۱۳ رسیدگی می نماید .

* شعبه ۱۰۸۶ جدید ( ۶۲۵ قدیم ) در مجتمع قضایی بومهن مستقر می باشد .

* پرونده های مربوط به شعب ۱۵۰۲ الی ۱۵۱۳ مجتمع قضایی ارشاد سابق در شعبه ۱۰۸۷رسیدگی می شود .

* پرونده های شعب ۵۰۱ ، ۵۰۲ ، ۵۰۳ ، ۵۰۵ ، ۵۰۶ ، ۵۰۸ ، ۵۰۹ ، ۵۱۰ ، ۵۱۲ ، ۵۱۴ ، ۵۱۶ و ۵۱۷مجتمع قضایی شمیران و ۶۰۳ ، ۶۰۴ ، ۶۰۷ ، ۶۰۹ ، ۶۱۱ تا ۶۲۵ مجتمع قضایی رسالت و ۷۰۱ ، ۷۰۴ ، ۷۰۵ ، ۷۰۷ تا ۷۱۵ مجتمع قضایی نارمک و ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۷ و ۱۴۰۹ ، ۱۴۱۱ و ۱۴۱۲ مجتمع قضایی کارکنان دولت به این مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی می باشد .

* تشکیلات قضایی این مجتمع عبارتند از :

۱۱۰۶
۱۱۰۵
۱۱۰۴
۱۱۰۳
۱۱۰۰
شعبه جدید

۷۱۸ – ۷۰۱ – ۷۱۴
۷۱۱
۷۱۰ – ۷۰۴
۷۰۷ – ۷۰۵

شعبه قدیم

۱۰۵۴
۱۰۵۳
۱۰۵۲
۱۰۵۱
۱۱۰۷
شعبه جدید

۵۱۲ – ۵۰۹
۵۱۰ – ۵۰۲
۵۰۸ – ۵۰۶
۵۰۳ – ۵۰۱
۷۲۵
شعبه قدیم

۱۰۵۹
۱۰۵۸
۱۰۵۷
۱۰۵۶
۱۰۵۵
شعبه جدید

۱۴۰۵ – ۱۴ – ۴

۱۴۰۹ – ۱۴۰۷
۵۱۶
۱۴۰۲ – ۱۴۰۱

۱۴۱۱ – ۱۴ – ۳
۵۱۷
۵۱۴ – ۵۰۵
شعبه قدیم

۱۰۸۱
۱۰۸۰
۱۰۷۹
۱۰۷۸
۱۰۶۰
شعبه جدید

۶۱۶ – ۶۱۵
۶۱۴ – ۶۱۲
۶۱۱
۶۰۹ – ۶۰۴
۱۴۱۳ – ۱۴۰۶
شعبه قدیم

۱۰۸۶
۱۰۸۵
۱۰۸۴
۱۰۸۳
۱۰۸۲
شعبه جدید

۶۲۵
۶۲۱ – ۶۰۳
۶۲۰ – ۶۰۷
۶۱۹ – ۶۱۳
۶۱۷
شعبه قدیم

۱۰۸۹
۱۰۸۸
۱۰۸۷
شعبه جدید۱۵۰۲ تا ۱۵۱۳ ارشاد سابق
شعبه قدیم

  * مجتمع قضایی بعثت جدید

 

سرپرست مجتمع : آقای رزم ساز

 

نشانی : میدان رازی ـ خیابان هلال احمر ـ خیابان انبار نفت

تلفن : ۵۶۶۲۲۷۶ ـ ۵۶۵۲۸۱۲ و ۵۶۶۷۵۳۸

* در این مجتمع از شعب ۱۱۴۱ تا ۱۱۵۹ مستقر هستند .

* این مجتمع به دعوایی کیفری مناطق ۱۶ و ۱۹ رسیدگی می نماید .

* در حال حاضر

ـ شعب ۱۱۴۱ تا ۱۱۴۸ در مجتمع قضایی بعثت قدیم مستقری می باشند .

ـ شعب ۱۱۴۹ تا ۱۱۵۳ در مجتمع قضایی مطهری ( یافت آباد ) مستقر می باشند .

ـ شعب ۱۱۵۴ تا ۱۱۵۸ در ساختمان دادسراهای هاشمی مستقر می باشد .

* پرونده های شعب ۹۰۱ ، ۹۰۳ ، ۹۰۴ ، ۹۰۵ ، ۹۰۷ ، ۹۰۹ تا ۹۱۲ ، ۹۱۴ ، ۹۱۵ مجتمع قضایی بعثت قدیم و در این مجتمع مطرح رسیدگی می باشد .

* تشکیلات قضایی این مجتمع عبارتند از :

۱۱۴۵
۱۱۴۴
۱۱۴۳
۱۱۴۲
۱۱۴۱
شعبه جدید

۹۰۹
۹۰۵
۹۰۳
۹۰۷ – ۹۰۴

۹۱۴ – ۹۱۲
۱۰۱۷ – ۱۰۰۹
شعبه قدیم

۱۱۵۰
۱۱۴۹
۱۱۴۸
۱۱۴۷
۱۱۴۶
شعبه جدید

۱۰۱۱
۱۰۱۵ – ۱۰۰۷
۹۱۵
۹۱۱ – ۹۰۱
۹۱۰
شعبه قدیم

۱۱۵۵
۱۱۵۴
۱۱۵۳
۱۱۵۲
۱۱۵۱
شعبه جدید

۱۶۰۹ – ۱۶۰۴
۱۶۲۱ – ۱۶۰۳
۱۰۱۶ – ۱۰۰۴
۱۰۰۸ – ۱۰۱۴
۱۰۱۳ – ۱۰۱۲
شعبه قدیم

۱۱۵۹
۱۱۵۸
۱۱۵۷
۱۱۵۶
شعبه جدید

۱۶۱۰ – ۱۶۱۱
۱۶۰۵ – ۱۶۰۶

۱۶۰۷
۱۶۰۲ – ۱۶۰۱
۱۶۰۸
شعبه قدیم

  * مجتمع قضایی قدس

سرپرست مجتمع : آقای علی محمد قربانی

نشانی : بلوار اشرفی اصفهانی ـ بالاتر از میدان پونک ـ نبش نیایش تلفن : ۸ ـ ۴۴۲۹۳۵۵

* در این مجتمع از شعب ۱۱۶۱ تا ۱۱۸۰ مستقر هستند

* این مجتمع به دعوایی کیفری مناطق ۲ و ۵ رسیدگی می نماید .

* شعب ۳۰ قدیم ( ۱۱۶۱ جدید ) و ۳۱ قدیم ( ۱۱۷۶ جدید ) در شهرک آزمایش ( مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی ) مستقر خواهند بود .

* پرونده های شعب ۳۰ و ۳۱ مجتمع قضایی امام خمینی ( ره ) و ۱۱۰۴ تا ۱۱۰۸ و ۱۱۱۰ تا ۱۱۱۳ ، ۱۱۱۵ تا ۱۱۱۷ مجتمع قضایی هاشمی و ۱۲۰۶ ، ۱۲۰۳ ، ۱۲۰۴ ، ۱۲۰۹ ، ۱۲۱۱ تا ۱۲۱۴ و ۱۲۱۷مجتمع قضایی صادقیه و ۱۳۰۱ ، ۱۳۰۲ ، ۱۳۰۴ ، ۱۳۰۷ ، ۱۳۰۸ ، ۱۳۱۰ ، ۱۳۱۱ ، ۱۳۱۳ ، ۱۳۱۴ ، ۱۳۱۵ مجتمع قضایی قدس به این مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی می باشد .

* تشکیلات قضایی این مجتمع با ذکر شعب قدیم عبارتند از :

۱۱۶۵
۱۶۶۴
۱۱۶۳
۱۱۶۲
۱۱۶۱
شعبه جدید

۱۱۱۰ – ۱۱۰۸

۱۱۰۷
۱۱۱۵ – ۱۱۰۵
۱۱۰۴ – ۱۱۰۶

۳۰
شعبه قدیم

۱۱۷۰
۱۱۶۹
۱۱۶۸
۱۱۶۷
۱۶۶۶
شعبه جدید

۱۲۱۷ – ۱۲۱۱
۱۲۰۳ – ۱۲۰۹
۱۲۰۴ – ۱۲۱۲
۱۲۰۲
۱۱۱۲ – ۱۱۱۱
شعبه قدیم

۱۱۷۵
۱۱۷۴
۱۱۷۳
۱۱۷۲
۱۱۷۱
شعبه جدید


۱۳۱۰ – ۱۳۰۷

۱۳۱۵
۱۳۰۸ – ۱۳۰۴
۱۳۱۴ – ۱۳۰۲
۱۲۱۴ – ۱۲۱۳
شعبه قدیم

۱۱۸۰
۱۱۷۹
۱۱۷۸
۱۱۷۷
۱۱۷۶
شعبه جدید

۱۳۱۳
۱۳۱۱
۱۳۰۱
۱۱۱۶ – ۱۱۱۳

۱۱۱۷
۳۱
شعبه قدیم

  * مجتمع قضایی شهید فهمیده ( ویژه اطفال )

سرپرست مجتمع : آقای رضاجعفری

نشانی : اول اتوبان تهران کرج ـ نرسیده به عوارضی قدیم ـ خیابان آزادگان پلاک ۱۴۴

* در این مجتمع از شعب ۱۱۸۳ تا ۱۱۸۹ مستقر هستند .

* تشکیلات قضایی این مجتمع عبارتند از :

۱۱۸۷
۱۱۸۶
۱۱۸۵
۱۱۸۴
۱۱۸۳
شعبه جدید

۲۱۰۵
۲۱۰۴
۲۱۰۳
۲۱۰۲
۲۱۰۱
شعبه قدیم

۱۱۸۹
۱۱۸۸
شعبه جدید

۲۱۰۷
۲۱۰۶
شعبه قدیم

* پرونده هایی که موضوع آنها جرائم اطفال است به دادگاه ویژه اطفال ارسال می شود .

* منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود .

* با توجه به مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیرامور مالی می باشد مگر خلاف آن ثابت شود . بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه ( عدم رشد ) او ثابت نشده می تواند در هر نوع امور مربوط به خود جزء در امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نماید و با این کیفیت صغیری که به سن بلوغ رسیده می تواند شکایت کیفری نماید و دادسرامکلف به قبول و رسیدگی آن است ولی در صورتی که موضوع شکایت کیفری متضمن مطالبه مال از قبیل دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد محکوم به مالی بایستی تحویل ولی یا قیم شاکی گردد . ( بهمن کشاورز ، محشای احیاء دادسرا ، ص ۱۴۲ ، نظریه مشورتی شماره ۷/۲۰۶۸ ـ ۱۳۶۵/۴/۲۲ ) .

* جرائم اطفال مستقیما در دادگاه ویژه اطفال رسیدگی می شود . در جرائم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده ( ۴۳ ) ( ق . آ . د . ک ) توسطدادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد . دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون برعهده ضابطین می باشد راسا به عمل خواهد آورد . ( ماده ۲۱۱ ق . آ . د . ک ) .

* اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه های عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد . ( ماده ۲۳۱ ق . آ . د . ک ) .

* آراء رسیدگی کننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجدیدنظر می باشد ( ماده ۲۳۰ ق . آ . د . ک ) .

* دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور
عالی ترین مرجع قضائی قوه قضائیه بوده و اکثریت شعب آن در تهران میدان ارک کاخ دادگستری مستقر میباشد .

بعضی از شعب دیوان در شهر قم و مشهد مستقر میباشد .
دیوان عالی کشور در حال حاضر دارای ۴۲ شعبه می باشد .

نشانی : تهران ـ خ ارگ ـ کاخ دادگستری تلفن : ۳۸۵۸۱

* دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم در ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد . ( اصل ۱۶۱ ق . ا )

* دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می گردد اما چنانچه رئیس قوه قضائیه مصلحت بداندمی تواند در شهرستان دیگری نیز تشکیل دهد .

* وظیفه اصلی دیوان نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است . این وظیفه از طریق نقض و ابرام آراء صادره از محاکم انجام و اعمال می گردد . این نظارت از طریق رسیدگی فرجامی در امول حقوقی و ( تجدیدنظر شکلی و قانونی در امور کیفری ) نسبت به آراء قابل فرجام و فرجام خواسته ( قابل تجدیدنظر و تجدیدنظر خواسته ) صادره از محاکم عمومی ، تجدیدنظر استان ، انقلاب و نظامی ، در مواردی که دیوان عالی کشور صالح است ، اعمال می شود . ( دکتر عبداله شمس ، آئین دادرسی مدنی جلد اول ) .

* به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی ، هیات عمومی دیوان عالی کشور ، با ترکیب کامل ، ( حداقل سه چهارم روسا . مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب ) ، به ریاست رئیس دیوان یامعاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او ، تشکیل ، و اقدام به صدور رای وحدت رویه می نماید که این رای ، در صورتی که > مطابق < شرع باشد برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است ( ماده ۲۷۰ ق . ا . د . ک ) .

* درخواست اعاده دادرسی در امور جزائی ، که در موارد هفت گانه مذکور در ماده ۲۷۲ ق . آ . د . ک امکان پذیر است می بایست به دیوان عالی کشور تسلیم گردد . ( ماده ۲۷۴ ق . آ . د . ک ) .

* چنانچه بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان در رسیدگی به امری اختلاف درصلاحیت محقق شود . دیوان با تشخیص مرجع صالح ، حل اختلاف نموده و پرونده را به مرجع صالح ارجاع می نماید . ( تبصره ماده ۲۷ ق . آ . د . ک ) .

* چنانچه بین دادگاه های عمومی ، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود ونیز در مواردی که دادگاه ها ، اعم از عمومی ، نظامی و انقلاب به صلاحیت > مراجع غیرقضایی <از خود نفی صلاحیت نماید > یا خود را صالح بداند < ، پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت ویا تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد .

* در صورتی که اقامت متهمین در حوزه دادگاه دیگری غیر از دادگاه صالح باشد یا دوربودن محل وقوع جرم از دادگاه صالح به نحوی باشد که دادگاه حوزه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید و علاوه بر این به منظور حفظ نظم و امنیت ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشورپرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد در این صورت ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظرهمان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد . ( مواد ۶۲ ، ۶۳ ، ۶۴ ق . آ . د . ک ) .

  * شعب تشخیص دیوان عالی کشور

* در مورد آرای قطعی ، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رای ، خلاف بین قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه ( چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ) ویا دادستان ( در امور کیفری ) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود . ( قسمتی از ماده ۱۸ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا )

* درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد یا قانونا قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به شعبه یاشعبی از دیوان عالی کشور که > شعبه تشخیص < نامیده می شود تقدیم گردد . شعبه تشخیص ازپنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود .

در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید ، رای را نقص و رای مقتضی صادر می نماید . چنانچه وجود خلاف بین را احراز نماید ، رای را نقص و رای مقتضی صادر می نماید . چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند ، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود . تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد . مگر آن که رئیس قوه قضائیه درهر زمانی و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی ، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد ( تبصره ۲ ماده ۱۸ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا ) . در خصوص قسمت اخیراین تبصره به توضیحات اداره کل نظارت و پیگیری قوه قضائیه مراجعه شود .

* در مواردی که برحسب قانون دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند ، این امر باشعبه تشخیص مذکور در تبصره ۲ این ماده خواهد بود .

* محل استقرار شعب تشخیص در محل دیوان عالی کشور می باشد .

شعب تشخیص متشکله در حال حاضر به ترتیب ذیل می باشد :

شعبه اول تشخیص ( حقوقی )

رئیس : آقای حسین ذهتابیان
عضو معاون : آقای انتظاری
مستشاران : آقای یداله آزموده ، آقای علی ملایری ، آقای سیدجلیل نجفی

شعبه دوم تشخیص ( کیفری )

رئیس : آقای حسن سلیمی
عضو معاون : آقایان شاملو ، لشگری و درویش
مستشاران : آقای علی اکبر عابدی ، آقای سیروس کیقبادی

شعبه سوم تشخیص ( کیفری )

رئیس : آقای امیر خان سپهوند
عضو معاون : آقای سید ابوالفضل ملکی
مستشاران : آقای حشمت الله نظری ، آقای حمید علیزاده ، آقای محمد مطوف ، آقای سعید جنتی

شعبه چهارم تشخیص ( حقوقی )

رئیس : آقای حسن فاخری
عضو معاون : آقای مهدی رفیع زاده
مستشاران : آقای سادات اخوی ، علی کریم پور ، آقای محمد ازگلی

شعبه پنجم تشخیص ( کیفری )

عضو معاون : آقای احمد بشرویه ، آقای قاسم چنگیزی ، آقای هادی ولوی ، آقای علی اصغر باغانی
مستشاران : آقای مفید موحد رئیس

شعبه ششم تشخیص ( حقوقی )

رئیس : آقای ضیاء الدین الوالمعالی
عضو معاون : آقای عبدالعلی ناصح
مستشاران : آقای نهمت اله میرزا صادقیه ، آقای علی ایروانی ، آقای میر حسین عابدیان

شعبه هفتم تشخیص ( کیفری )

رئیس : آقای محمد حسن آموزگار
عضو معاون : آقایان صاحب زمانی و صابری
مستشاران : آقای سید عباس بلادی ، آقای علی اقبالی ، آقای

شعبه هشتم تشخیص ( حقوقی )

رئیس : آقای محمد حسین ایمانی
عضو معاون : آقایان فرهمندنیا و ترکستانی
مستشاران : آقای جواد اسلامی

شعبه نهم تشخیص ( حقوقی )

رئیس : آقای سید مهدی بهبهانی نیا
عضو معاون : آقای اسد داروچی داریان
مستشاران : آقای عبداله رحمان معراجی ، آقای علی بلادی مقدم ، آقای غلامعلی سیف

  * ـ اداره کل نظارت و پی گیری قوه قضاییه

مدیر نهاد قوه قضاییه :
آقای محمود شیرج

مدیرکل نظارت و پی گیری :
آقای نصیری سوادکوهی

قائم مقام نظارت و پی گیری :
آقای محسن مشهدی

معاون قضایی :
آقای سیدمحمد حجازیان

نشانی :
تهران : خ ولیعصر ـ روبروی حوزه انتظامی جامی ( ۱۲۹ ) ـ نبش خیابان پاستور ـ ساختمان دبیرخانه ـ طبقه سوم تلفن : ۷۲ ـ ۶۴۰۵۱۷۰

* به استناد ماده ۲ قانون حدود اختیارات ریاست قوه قضائیه و قسمت اخیر تبصره ۲قانون . ا . ق . ت . د . ع . ا ، یکی از وظایف این اداره رسیدگی به آراء قطعی محاکم به درخواست محکوم علیه می باشد .

* در این اداره حدود ۱۰ نفر به عنوان بازرس قضایی به پرونده های مطروحه رسیدگی و پس از بررسی مبادرت به انشاء گزارش به ارجاع کننده درخواست می نمایند . ارجاع کننده ممکن است رئیس قوه قضائیه ، و یا معاون اول باشد .

  * دادگاه کیفری استان تهران

* رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یااعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در موادبعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد .

رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، وزراء و معاونین آنها ، معاونان و مشاوران روسای سه قوه ، سفرا ، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضایی ، استانداران ، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان ها درصلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است . ( تبصره ماده ۴ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا ) .

* در مرکز هر استان حسب نیاز ، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به عنوان > دادگاه کیفری استان < برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می یابد . تعداد شعبه یا شعبی که برای این امراختصاص می یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد بود . دادستان شهرستان مرکز استان یامعاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان ، وظایف داستان را در دادگاه کیفری استان انجام می دهد . قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم ، اظهارات دادستان یا نماینده وی وشهود و اهل خبره ای که دادستان معرفی کرده بیان می شود . ( تبصره ۲ ماده ۲۰ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا )

* دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر ( رئیس و دو مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان ) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر ( رئیس و دو مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان ) تشکیل می شود . تشکیلات ، ترتیب رسیدگی ، کیفیت محاکمه و صدور رای این دادگاه تا تصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود .

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد . ( ماده ۲۰ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا ) .

  * دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تعداد ۳۶ شعبه به تجدیدنظر آرای دادگاه های بعدی اختصاص یافته است .

نشانی : تهران ـ ضلع جنوبی پارک شهر خیابان بهشت ( شعبات ۲۱ ، ۲۳ و ۲۷ در محل دادگاه انقلاب خیابان شریعتی ، اول خیابان معلم قرار دارند )

تلفن : ۹ ـ ۵۶۰۴۰۹۵

* در مرکز هر استان ، به منظور تجدیدنظر در آراء قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب مستقر در حوزه آن استان دادگاه تجدیدنظر ، به تعداد موردنیاز ، مرکب ازیک رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می گردد . جلسه دادگاه تجدیدنظر با حضور دو عضورسمیت یافته و پس از رسیدگی ، رای اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء می شودقطعی و لازم الاجراء خواهد بود .

* آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد ذیل قابل درخواست تجدیدنظر می باشد :

الف ـ جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است .

ب ـ جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می باشد .

ج ـ ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال .

د ـ جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است .

ه ‘ ـ جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد .

و ـ محکومیت های انفصال از خدمت .

* آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی در موارد ذیل قابل درخواست تجدیدنظر می باشد :

الف ـ در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ( ۳۰۰۰/۰۰۰/ ) ریال متجاوز باشد .

ب ـ کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی .

ج ـ حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد .

* احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چندنفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای .

* قرارهای ذیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد ، قابل تجدیدنظر است .

الف ـ قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود .

ب ـ قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا .

ج ـ قرار سقوط دعوا .

د ـ قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا .

* روزنامه رسمی جمهوری اسلامی در این محل مستقر می باشد .

  * شورای حل اختلاف

صلاحیت قضائی رسیدگی به امور حقوقی و کیفری توسط شوراهای حل اختلاف به موجب ماده ۱۷۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور به تصویب رسیده است .

آئین نامه اجرائی ماده ۱۷۹ مذکور بعد از پیشنهاد وزارت دادگستری – به تصویب نهایی ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است .

حسب پیش بینی ، مقرر است در هر منطقه شهرداری تهران یک مجتمع شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی همان منطقه ایجاد شود .

صلاحیت حقوقی و کیفری شورای حل اختلاف :
با عنایت به ماهیت کاری شورای حل اختلاف که به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و نیز امور جزایی قابل گذشت جهت حل و فصل دعاوی به شرح ذیل تعیین شده است .

الف : امور حقوقی
۱ – کلیه دعاوی راجع به اموال منقول ، دیون ، منافع ، زیان ناشی ازجرم ، ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ) ریال نباشد .
۲ – دعاوی خلع ید از اموال غیر منقول ، تخلیه اماکن مسکونی ودعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور حق المجری ، مزاحمت ، همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد .
۳ – الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحیت در دعاوی مالی .
۴ – مهر وموم ، صورت برداری و تحریر ترکه .
۵ – تامین و حفظ دلایل و امارات .
۶ – دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب .

ب : در امور کیفری
۱ – مراقبت در حفظ آثار جرم و جلو گیری از فرار متهم در جرائم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیکترین مرجع قضائی یا ماموران انتظامی .
۲ – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵ ) ریال جزای نقدی است و یاجمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی تا پنج میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵ ) ریال مس گردد .
۳ – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد .
* رسیدگی به اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع غیر قضائی بوده است کماکان به عهده همان مرجع است . ( ۱ * )
( ۱ * – رسیدگی در امور حقوقی وکیفری فوق در حالی است که ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه مقررمینماید ( به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی ودر راستای توسعه مشارکتهای مردمی ، رفع اختلافهای محلی و نیز اموری که ماهیت قضائی ندارند و یا ماهیت قضائی آنها از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد . . . )

آدرس مجتمع های شورای حل اختلاف شهرستان تهران :
مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف : از شعبه ۱ تا ۲۰
میدان قدس – خیابان دربند

مجتمع شماره دو شورای حل اختلاف : از شعبه ۱ تا ۲۰
بزرگراه جلال آل احمد – نرسیده به پل آزمایش – کوچه ناظریان قمی ( جنب ایستگاه آتش نشانی ) طبقه فوقانی میدان میوه و تره بار نصر .

مجتمع شماره چهار شورای حل اختلاف : ۱۵۱ تا ۱۷۰
خیابان فرجام نرسیده یه میدان صد ( ۱۰۰ ) – ساختمان شیشهای قصر سبز تلفن : ۷۲۰۸۷۱۵

مجتمع شماره پنج شورای حل اختلاف : از شعبه ۲۰۱ تا ۲۲۰
بین فاز یک و دو اکباتان – جنب اورژانس ۱۱۵ – ساختمان سابق شهرک عمران اکباتان .

مجتمع شماره شش شورای حل اختلاف : از شعبه ۲۵۱ تا ۲۷۰
میدان هفتتیر – خیابان سلیمان خاطر – نبش ابرا ر غربی – پلاک ۱۲۱ تلفن ۸۸۲۸۶۷۹

مجتمع شماره هشت شورای حل اختلاف : از شعبه ۳۵۱ تا ۳۷۰
خیابان سمنگان – جنب مسجد جامع – کوچه مذهب دار

مجتمع شماره شانزده شورای حل اختلاف : از شعبه ۷۰۱ تا ۷۲۰
بزرگراه بعثت – به طرف افسریه – بعد از بیمه ایران – کوچه شهید تقوی تلفن : ۵۰۵۵۳۵۳

  * ماده ۱۸۹ و آئین نامه اجرائی آن

متن ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۷۹ مجلس شورای اسلامی

به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد .
حدود وظایف و اختیارات این شوراها ، ترکیب و نحوه اعضای آن براساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد .

نقل از شماره ۱۶۷۴۷ روزنامه رسمی مورخ ۵/۶/۱۳۸۱
آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب هیئت وزیران مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۱ و موافقت رئیس قوه قضائیه و درج در روزنامه رسمی

آیین نامه اجرایی ماده ( ۱۸۹ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ – تشکیل شورا
۱ – در اجرای ماده ( ۱۸۹ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی ، شورای حل اختلاف ، که در این آئین نامه به اختصار شورا نامیده می شود ، بر اساس سیاستگذاری ای که قوه قضائیه برای اجرای تدریجی آن در سطح استان های کشور اعمال خواهد نمود ، مطابق مواد بعدی تشکیل می گردد .

۲ – ضرورت تشکیل شورا در هر محل اعم از روستا ، بخش ، شهر و یا محدوده ای از شهر ، همچنین حوزه صلاحیت محلی آن را رئیس حوزه قضایی و فرماندار با مشورت شورای اسلامی شهر یا روستا تعیین می نمایند .

۳ – تشکیل شورا منوط به موافقت رئیس کل دادگستری استان می باشد .

۴ – تا وقتی که شورا در محلی تشکیل نشده یا شروع به کار نکرده و یا به هر علت تعطیل و یا منحل شده باشد رسیدگی به امور مربوط به صلاحیت شورا کماکان با مراجع قضایی مربوط خواهد بود .

۵ – قوه قضائیه به طریق مقتضی نسبت به آموزش اعضای شورا اقدام می نماید .

ماده ۲ – افتخاری بودن عضویت
۱ – عضویت در شورا افتخاری است ، لیکن به تناسب وسعت حوزه ، میزان فعالیت و آمار کارکرد ، پاداش مناسبی به تشخیص رئیس دادگستری استان به آنان پاداش در سال اول از محل صرفه جویی های قوه قضائیه و برای سنوات بعد در ردیف مستقل در بودجه دادگستری جمهوری اسلامی ایران پیش بینی خواهد شد .

ماده ۳ – دفتر شورا
هر شورایی دارای دبیرخانه ای خواهد بود که مسئول آن توسط شورا تعیین و منصوب می گردد و مسئول تنظیم و حفظ پرونده ها و اموری است که برای انجام وظایف شورا ضرورت دارد و کارکنان دبیرخانه توسط حوزه قضائی مربوط ، آموزش های لازم را خواهند دید .

ماده ۴ – انتخاب اعضاء
۱ – شورا از سه عضو تشکیل می شود . یک نفر به انتخاب قوه قضائیه به عنوان رئیس شورا و یک نفر با انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط حسب مورد و یک نفر معتمد محل توسط هیاتی مرکب از رئیس حوزه قضایی ، فرماندار ، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه ، روحانی برجسته محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند . جلسات هیئت مذکور به دعوت رئیس حوزه قضایی تشکیل و رای اکثریت در انتخاب معتبر است .

۲ – احکام اعضای منتخب توسط ریاست قوه قضائیه یا کسی که از سوی ایشان مشخص خواهد شد ، صادر و ابلاغ می شود .

۳ – در صورت استعفا ، فوت و غیبت غیر موجه بیش از چهار جلسه یا از دست دادن یکی از شرایط عضویت در شورا ، فرد دیگری به کیفیت مقرر در این آئین نامه به جای او برای بقیه مدت انتخاب می شود .

۴ – تشخیص موجه بودن یا نبودن عدم حضور پس از بررسی به عهده رئیس دادگستری استان خواهد بود .
تبصره – در مواقعی که یک شورای حل اختلاف برای چند روستا تشکیل می شود ، یک نفر به انتخاب شورای بخش در شورا عضویت خواهد داشت .

ماده ۵ – شرایط عضویت
۱ – شرایط عضویت در شورا عبارت است از :
الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ج – داشتن حداقل ۲۵ سال سن
د – دارا بودن اهلیت قانونی
ه – نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر
و – عدم اعتیاد به مواد مخدر
ز – حسن شهرت و عدالت لازم
ح – دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی با موازین فقهی و مقررات قانونی

۲ – فارغ التحصیلان رشته های حقوق ، فقه و معارف اسلامی و سایر رشته های علوم انسانی با گرایش علوم اجتماعی و یا معادل آنها با داشتن سایر شرایط از اولویت بر خوردارند .

ماده ۶ – سمت های شغلی مانع از عضویت
اشخاص ذیل تا وقتی در سمت های شغلی خود هستند ، حق عضویت در شورا را ندارند :
الف – قضات و کارکنان اداری دادگستری
ب – اعضای نیروهای نظامی و انتظامی
ج – استانداران ، فرمانداران ، روسای ادارات و معاونان آنها و مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی
د – وکلا ، کارشناسان رسمی دادگستری ، سردفتران اسناد رسمی و دفتر یاران

ماده ۷ – حدود صلاحیت
شورا در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشد :
۱ – مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می گردد .
۲ – حل و فصل دعاوی و شکایت مطروحه با رعایت مراتب ذیل :

الف – در امور حقوقی
۱ – کلیه دعاوی راجع به اموال منقول ، دیون ، منافع ، زیان ناشی از جرم ، ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ۱۰ میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ) نباشد .
۲ – دعوای خلع ید از اموال غیر منقول ، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل : حق العبور ، حق المجری ، مزاحمت و همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد .
۳ – الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحیت در دعاوی مالی
۴ – مهر و موم ، صورت برداری و تحریر ترکه
۵ – تامین و حفظ دلایل و امارات
۶ – دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب

ب – در امور کیفری
۱ – مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیک ترین مرجع قضایی یا ماموران انتظامی
۲ – رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون ( ۰۰۰/۵۰۰۰ ) ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا پنج میلیون ( ۰۰۰/۵۰۰۰ ) ریال می گردد .
۳ – رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد ( بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، مصوب سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ )
تبصره ۱ – رسیدگی به اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع غیر قضایی بوده است ، کماکان به عهده همان مراجع است .
تبصره ۲ – رسیدگی به پرونده هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاه ها مطرح شده است ، به عهده همان دادگاه ها است ، مگر آن که طرفین ، ارجاع را به شورای حل اختلاف درخواست نمایند .

ماده ۸ – شروع به رسیدگی
شورا به کلیه موارد موضوع صلاحیت خود در صورتی اقدام به رسیدگی می نماید که :
الف – درخواست یا شکایت به صورت کتبی و یا شفاهی مطرح شده باشد . موارد شفاهی در صورت مجلس درج می گردد .
ب – طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال به کار داشته باشند ، مگر آن که طرفین بر اقامه دعوی در محل سکونت و یا اشتغال یکی از آنها تراضی نماید .
ج – اموال غیر منقول ، واقع در حوزه شورا باشد ، هر چند طرفین مقیم آن حوزه نباشد .
د – جرم در حوزه شورا به وقوع پیوسته باشد .

ماده ۹ – جهات رد عضو
جهات رد عضو یا اعضای شورا جز در مواردی که طرفین با یکدیگر تراضی کرده باشند ، همان جهات رد دادرسان می باشد که در قانون آئین دادرسی ذکر شده و در صورت رد به جای عضو یا اعضای مردود عضو علی البدل جانشین خواهد شد .

ماده ۱۰ – تشریفات رسیدگی و مجانی بودن اقدامات
۱ – رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آئین دادرسی نبوده و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلا صه ای از آن را صورت مجلس و به امضای اعضا و طرفین می رساند .
۲ – طرح شکایت یا دعوی ، اعتراض و تجدیدنظر خواهی و اجرای آرا در هر مرحله مجانی خواهد بود .

ماده ۱۱ – انجام تحقیقات
شورا می تواند اقداماتی از قبیل معاینه و تحقیق محل را به یکی از اعضا ارجاع و یا بر اساس ضرورت ، نظر کارشناسی در خصوص موضوع تحصیل نماید .

ماده ۱۲ – تکلیف ادارات و ضابطان دادگستری در همکاری
در مواردی که انجام وظایف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی و ضابطان دادگستری است ، مراجع مذکور مکلف به همکاری بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقیب کیفری ، اداری و انتظامی می باشند .

ماده ۱۳ – در خواست مشاور
قوه قضائیه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی یا وکلای دادگستری یا اعضای هیئت علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاهها و موسسات عالی آموزشی در رشته حقوق یا از بین سایر افراد فارغ التحصیل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرایط استخدام قضات یک نفر را به عنوان مشاور شورای حل اختلاف انتخاب خواهد نمود .
آرای شورای حل اختلاف نزد مشاور ارسال می گردد در صورتی که مشاور تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این آیین نامه و سایر قوانین مربوط صحیح تشخیص دهد اجرای تصمیم شورا را در دعاوی مدنی ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا دبیرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور کیفری مراتب را به ماموران انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می نماید و در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است ، پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار دادگستری ارسال خواهد داشت .

ماده ۱۴ – سعی در سازش
شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد ، در صورت حصول سازش ، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس و این صورت مجلس به امضای اعضای شورا و طرفین می رسد . مفاد سازش نامه که به ترتیب فوق تنظیم می شود ، نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در این صورت مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود .

ماده ۱۵ – تعیین تکلیف پرونده های خارج از صلاحیت
در صورتی که شورا رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت خود نداند ، در امور کیفری پرونده را جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بایگانی می نماید .

ماده۱۶ – صدور رای
۱ – شورا پس از رسیدگی طبق نظر اکثریت اتخاذ تصمیم نموده و رای خود را مستدل و موجه به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می نماید .
۲ – رای شورا نباید مغایر با قوانین موجد حق باشد در غیر این صورت فاقد اعتبار خواهد بود .

ماده۱۷ – اصلاح رای
هرگاه در تنظیم و نوشتن رای شورا ، سهو قلم رخ دهد ؛ مانند حذف یا اضافه شدن کلمه ای و یا اشتباه در محاسبه ، شورا راساً با درخواست ذی نفع رای تصحیح می نماید . رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد .

ماده۱۸ – اعتراض به رای
۱ – رای شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوطه است ؛ مشروط بر این که اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظر خواهی موافق بوده و لزوم تجدیدنظر خواهی را درخواست نمایند . در صورت تجدیدنظر رای دادگاه قطعی است .
۲ – آرای غیابی شورا ظرف مدت مذکور قابل واخواهی در همان شورا می باشد .

ماده۱۹ – اجرای آرا
آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرایی به موقع اجرا گذاشته می شود . چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرای محکوم له ظرف ده روز حکم را اجرا ننمایند ، پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد و در امور کیفری در صورتی که محکوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی بود ، آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می نماید و در صورت امتناع ، پرونده جهت اقدامات اجرایی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل میگردد .

ماده۲۰ – رعایت مقررات داوری
در مواردی که شورا به عنوان داورمرضی الطرفین به منازعه و اختلاف رسیدگی می کند ، رعایت مقررات مربوط به داوری مذکور در مواد ( ۴۵۴ ) الی ( ۵۰۱ ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است .

ماده۲۱ – تامین و تجهیز لوازم و امکانات
۱ – محل تشکیل شورا با مشورت رئیس حوزه قضایی توسط فرمانداری تهیه و در اختیار شورا قرار خواهد گرفت .
۲ – تامین محل ، تجهیزات و وسایل اولیه از امکانات موجود و کمک های مردمی ، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداری محل است .

ماده ۲۲ – نظارت دادگستری
رئیس حوزه قضایی در حسن جریان امور شورای حوزه قضایی خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بی نظمی یا تقصیر در انجام وظایفی که به عهده شورا محول گردیده و همچنین در صورتی که یک یا چند نفر از اعضا به علتی قادر به انجام وظیفه نبوده و یا شرایط ادامه عضویت در شورا را از دست داده باشند ، مراتب را به هیئت مقرر در ماده ۴ این آئین نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود .

ماده ۲۳ – اداره کل امور شوراها
به منظور ایجاد هماهنگی و اعمال سیاست گذاری واحد در امور شوراها ، ادراه کل امور شوراهای حل اختلاف زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می شود . 

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  تفاوت شرط خیار و خیار شرط

  تفاوت شرط خیار و خیار شرط ۱٫۰۰/۵ (۲۰٫۰۰%) ۱ امتیاز گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند . شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده ۴۰۱ قانون […]

  شروط ۱۲ گانه حق طلاق با زن

  کمتر پیش می‌آید که زن یا حتی مردی نسبت به حقوقی که در ضمن عقد به یکدیگر تفویض می‌کنند اگاهی داشته باشند.

  امنیت حریم خصوصی و حمایت کیفری قانون

  امنیت حریم خصوصی و حمایت کیفری قانون/ جمهوری اسلامی به دلیل ملتزم بودن به ارزش‌های اسلامی که در قانون اسای تبلور یافته است حفظ و حفاظت از حقوق شهروندان را همواره بر خود فرض ‌دانسته است.

  صفر تا صد تبدیل سند دفترچه ای به تک برگی

  پرسش و پاسخ: اسناد تک برگی دارای ویژگی های مثبت بسیاری هستند که به دلیل وجود آنها اغلب افراد تصمیم می گیرند که سندهای خود را از حالت دفترچه ای یا همان منگوله ای به شکل تک برگی تبدیل نمایند.

  نحوه پرداخت مهریه در طلاق توافقی

  نحوه پرداخت مهریه در طلاق توافقی ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز در این مقاله قصد داریم تا در مورد مهریه در طلاق توافقی چند نکته را برای متقاضیان بازگو کنیم. مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد به پرداخت می‌گردد.

  دانستنیهای بیمه ایرانیان خارج از کشور

  دانستنیهای بیمه ایرانیان خارج از کشور/ تأمین اجتماعی در مفهوم فراگیر آن ، حقی است همگانی برای عموم افراد جامعه که تأمین و تدارک بستر اجرائی آن از تکالیف دولت به شمار می رود.
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi