جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

IT

573

بازدید

زیر ساختهای IT
در فصل اول ما تکنولوژی اطلاعات زیر ساخت IT را به عنوان یک منبع توپولوژی اشتراکی  که چهار چوبی را برای یک شرکت خاص از سیستم اطلاعاتی کاربردی فراهم می کرد تعریف کردیم . زیر ساخت IT شامل سرمایه گذاری در سخت افزار و نرم افزار ، سرویس ها  از قبیل مشاور سیستم آموزش و پرورش و تعلیم که مشترک در تمام شرکت یا در یک قسمت از تمام کردن و در یک واحد از شرکت هستند می شود . برای مثال در یک سرمایه گذاری شرکت نزدیک به هزارها شبکه کامپیوتری لب تاپ Laptop  و اتصال اینترنت در یک زیر ساخت سرمایه گذاری شده زیرا در این سرویس ها ، هدف بیشتر گروهها راه اندازی کالا است .
 فراهم کردن شرکتهای U.S با زیر ساخت IT در یک صنعت ۸/۱ تریلیون دلاری در مواقع ارتباط از راه دور که شامل تجهیزات شبکه ای و خدمات ارتباطات راه دور ( اینترنت ، تلفن و داده های ارسال شده ) می شوند . برای سرمایه گذاری در زیر ساخت بین ۲۵ و ۳۵ درصد از تکنولوژیهای اطلاعات در شرکت های بزرگ هزینه می شود . Weill et al . , 2002 ) (
در یک برنامه زیر ساخت IT زیر بنا برای سرویس دادن به مشتری که کاری توسط فروشنده و مدیر داخلی شرکت پردازش می کند کار را فراهم می کند . در دریافت زیر ساخت IT تعریف شده تواناییهایی از برنامه امروزی و در نزدیک به یک دوره ۳ تا ۵ ساله ( مدت زمانی که می گوید تا آن را بسازد یک معنی عوض شده را در یک برنامه زیر ساخت IT )
برای نمونه اگر شما بخواهید یک مشتری را با یک تعادل امروزی از گفتگوی تلفنی در یک سایت وب فراهم کنید و اگر بخواهید تدبیری اجرا کنید برای استفاده از این توانائیها به عنوان یک ویژگی استراتژیک متفاوت از برنامه تان این فهمیده می شود که تواناییهای زیر ساختی معینی لازم است . اگر شما یک بانک هستید و می خواهید سرویس های بانکی خود را در هر زمانی پروتکل های استاندارد یا در دنیا به همه مشتریها بفروشید در این صورت آنها وام ماشین ، وام خانه ، حسابهای دلالی و یا فقط وارسی حسابها دارند  برای یک زیر ساختی که در صف های مختلفی از کارها و عمل هایی در تشکیلات اقتصادی نیاز خواهید داشت .
تعریف زیر ساخت IT
دو روش از تعریف زیر ساخت IT به عنوان توپولوژی یا به عنوان سرویسهای گروهی در یک دریافت زیرساخت IT هست مثل یک لوله کشی یا سیستم الکتریکی در یک ساختمان ، یک دستگاه ابزاری فیزیکی و کاربردهای سخت افزاری که مورد نیاز برای عمل کردن به تمام تشکیلات اقتصادی هستند . اما مفید تر از آن خدمت کردن پایه ای شده از تعریف کانونهایی در فراهم کردن خدمت به وسیله همه این سخت افزار و نرم افزار در این تعریف زیر ساخت IT هست ، یک سرویس نرم افزاری بابت بود به وسیله مدیریت و شامل تواناییهای تکنولوژی و انسانی با هم می شوند .
این سرویس ها شامل موارد زیر هستند :
* چهارچوب محاسبه استفاده شده برای فراهم کردن خدمات محاسبه ای که کارمند به آن متصل می شوند ، برای مشتریان یک محیط دیجیتالی منجسم که مهمترین اینها شامل دیسک تاپ ، لب تاپ کامپیوتر و دسترس دیجیتالی شخصی که             ( PDAS) و دستگاههای اینترنتی فراهم می کنند .
خدمت یک برنامه توانایی فراهم کردن خدمت به مشتری ، تحویل دهنده ها و کارمندها هستند یک وظیفه ای از خدمت زیر ساختها IT هست . فرضاً ، این زیرساخت کار برنامه اش را گسترش بدهد و استراتژیک سیستم های اطلاعاتی را ، تکنولوژی ها اطلاعاتی جدید دارند قدرتمندی در کار و استراتژیک IT بیشتر از سرویس هایی که می توانند برای مشتری فراهم کند .
* خدمات ارتباطی از راه دور که داده و صدا و اتصال ویدئو به کارمند ، مشتری و تحویل دهنده ها را فراهم می کند .
* سرویس های مدیریت داده که ذخیره می کند و داده ها صنفی را اداره می کند و تهیه می کند و  تواناییها برای تجزیه کردن داده ها .
* کاربر سرویس های سخت افزاری که تواناییها تشکیلات اقتصادی گسترده ای را به عنوان منبع تشکیلات اقتصادی ، مدیریت رابطه مشتری و تامین زنجیره مدیریت و داشتن سیستم های مدیریتی که مشترک برای همه واحدهای کاری هستند را فراهم می کند .
* سرویسهای مدیریت امکانات فیزیکی که توسعه پیدا کردن و اداره کردن نیازهای نصب فیزیکی را برای محاسبه کردن و ارتباطات از راه دور و سرویس های مدیریت داده .
* سرویس های مدیریت IT که زیر ساخت را تدبیر می کند و گسترش می دهد ، هماهنگ می شوند با واحدهای تجارتی برای سرویس IT و مدیریت حسابداری برای هزینه های نادرست IT و فراهم کردن پروژه سرویس مدیریت .
* سرویس های استاندارد IT که فراهم می کند برنامه ها را  و واحدهای تجاری اش را با پلیس ها که مشخص می کند تکنولوژی اطلاعات استفاده خواهد شد هر موقع و به هر شکلی .
* سرویس های آموزشی IT که آموزش را در یک سیستم که کارمند از آن استفاده می کند و پیشنهاد نحوه اداره کردن تعلیم و مدیریت سرمایه گذاری IT فراهم      می کند .
* با پژوهش IT و توسعه ای مه تهیه می کند برنامه را با تحقیق در روی پژوهشهای پتانسیل آینده IT و سرمایه گذاری که می تواند به فرق گذاردن بین برنامه های خودش در بازارها کمک کند . 
چهار چوب این سرویس چشم اندازی است که این را آسان تر می سازد از ارزش کاری که به وسیله سرمایه گذاری زیر ساختی. برای نمونه ارزش کار واقعی در یک انتقال پنتیوم PC.4 عملیاتی در ۲ میلیارد هرتز که هزینه اش در حدود ۱۵۰۰ دلار با یک سرعت بالا در ارتباط اینترنتی فهمیدن آن سخت است بدون اینکه بدانیم چگونه استفاده می شود در آینده چگونه استفاده شده است  . در موقعی که ما نگاه می کنیم به سرویسهای فراهم شده  به وسیله ابزارها هر چند که ارزش آنها بیشتر ظاهری است : PC جدید این امکان را فراهم می کند برای کارمند هزینه بالای ۱۰۰ هزار دلاری در سال که وصل بشود به تمام شرکت ، سیستم های اصلی و اینترنت . بدون این PC و ارتباط اینترنت که ارزش اش را از این کارمند به برنامه باید کاهش دهد در نیم ساعت .
سطوحی از زیر ساخت IT
زیر ساخت شرکتها در ۳ بخش عمده سازماندهی شده : عمومی ، تشکیلات اقتصادی و واحد تجاری . سطح پایین تری ممکن است وجود داشته باشد مانند بخش یا کارمند انفرادی اما اکنون محور بحث ما در این ســه مورد متمرکز شده است . 
همه شرکتهای زیرساخت عمومی IT شامل : اینترنت ، شبکه تلفن همگانی ، صنعت عملیاتی شرکتها و امکانات پشتیبانی IT که سیستم های کابل و شبکه های خودکار هستند . زیر ساخــت تشکیلات اقتصــادی شامــل سـرویس ها مانند ایمیل    (e-mail  )  وب سایت مرکزی ، اینتانت های گسترده و افزایش نرم افزار کاربردی تشکیلات اقتصادی ( در بخش ۱۱ بررسی می شود ) . واحدهای تجاری زیرساخت مخصوص به خود دارند که منحصر به فرد است که در زمینه تولید نرم افزار سیستم ، مشتری و فروشنده سیستم و دستورات محلی دیگر سیستم های معامله تخصص دارند .
در تجارت چندگانه ، بیشتر شرکتهای بزرگ زیرساخت مرکزی دارند که همچنین در مدیریت مرکزی تشکیلات اقتصادی ، دریافت گزارش از واحد و آزمایش مرکزی استفاده می شود .
شکل ۲-۶ سوالهای جالبی مطرح کرده است : برای نمونه ، آیا باید برای زیرساخت تشکیلات اقتصادی چگونگی آن بوسیله شغل های واحد محلی اقدام کرد ؟ باید شغل های واحد محول شود برای استفاده معمار تشکیلات اقتصادی ؟ واحدهای کار محلی ممکن است درخواستهای منحصر به فرد داشته باشند که زیرساخت تشکیلات اقتصادی آدرسی نداشته باشد .
ارزیابی زیر ساخت IT ( 1950-2005 )
زیرساخت IT امروزه سازماندهی شده که نتیجه ۵۰ سال ارزیابی سکوی محاسبه است ، ما ۵ مرحله از ارزیابی را که نشان دهنده پیکربندی از قدرت محاسبه و زیرساخت عنصرها بود را تعیین کردیم . ماشین های خودکار تک منظوره ، کامپیوتر اصلی همه منظوره و میکرو کامپیوتر حساب کننده ، شبکه سرور / کلاینت و تشکیلات اقتصادی و حسابدار اینترنت اینها ۵ دروه هستند .
این عصر نیاز به پایان ندارد ، همه سازمان یافتند در یک زمان و تکنولوژی که برای یک هدف و دوره استفاده می شود ، به عنوان مثال بیشتر شرکتها هنوز با کامپیوترهای قدیمی یا مینی کامپیوترها کار می کنند . کامپیوترهای اصلی امروزه به عنوان سرویس های پشتیبان بزرگ وب سایتها و مجری تشکیلات اقتصادی استفاده می شوند . جزئیات تاریخچه زیرساخت را در سایت Laudon در بخش ۶ می بینید )
عصر دستگاه الکترونیکی حسابداری ۱۹۵۰-۱۹۳۰
در عصر اول از شغل های محاسباتی ماشینهای متخصص که می توانند کارتهای کامپیوتر را درون پسوند فایلهای کدبندی شده مرتب کنند و گــزارش ها را چاپ کنند (DaCruz , 2004  ) استفاده شدند . اگر چه ماشین حسابداری الکترونیک ، پردازش کارآمد حسابدار بود ماشین های بزرگ و پرزحمت بودند . برنامه های نرم افزار دارای صفحه مدار سیم بندی شده بودند و بوسیله تغییر ارتباطات سیم پیچی شده می توانستند صفحه ها را تغییر دهند . اینها برنامه نویس نبودند و عملگر ماشین انسانی بودند ، کنترل همه منبع های سیستم را بر عهده داشتند .
کامپیوترهای اصلی همه منظوره و کامپیوترهای کوچک عصر اکنون تا ۱۹۵۹
در اولین تجارتهای الکترونیکی از کامپیوترهایی با لامپ خلا ، در اویل دهه ۱۹۵۰  استفاده شد . با نام کامپیوتر یونیواک UNIVAC ( نام نوع کامپوتر تجاری نسل دوم دهه ۱۹۵۰ ) و مجموعه IBM 700  . واحد ۱۹۵۹ با معرفی IBM 1401  و ۷۰۹۰  ماشین های تزانزیستور  شده در تجارت رایج نبودند  از کامپیوترهای اصلی به طور جدی آغاز شد  . در سال ۱۹۶۵ کامپیوتر اصلی همه منظوره ، با معرفی از مجموعه IBM 360   به وجود آمد . در ۳۶۰ بود که اولین کامپیوتر تجاری با سیستم عامل  قدرتمند که توانایی اشتراک  ، چند وظیفه ای و حافظه مجازی بیشتر از مدلهای پیشرفته را را داشت به وجود آمد  .
سرانجام کامپیوترهای اصلی به اندازه کافی قدرتمند شدند که می توانستند  هزاران ترمینال پیوسته که به یک رایانه اصلی متمرکز شده اند را پشتیبانی می کنند. هواپیمای اولیه سیستم های استثنایی منتشر شدند در ۱۹۵۹ و در پرتو این  پیوستگی ، سیستم های محاسبه ای محاوره ای که اندازه یک ملت کامل می تواند مقایسه کند .
دامنه IBM سیستم اصلی حسابداری از ۱۹۶۵ گسترده شده و هنوز دامنه آن ۲۷ میلیون دلار از بازارهای جهان در ۲۰۰۴ است . امروزه سیستم رایانه اصلی IBM می تواند با تنوع زیادی از سازنده کامپیوتر متفاوت و سیستم های عامل  چند گانه  در سرویس دهنده و سرویس گیرنده شبکه و مبنای شبکه در تکنولوژی استاندارد اینترنت کار کند . 
شبکه و مبنای یک دوره حسابداری متمرکز زیرنظر برنامه نویسان حرفه ای و اپراتور سیستم با عناصر زیرساخت فراهم شده بوسیله فروشنده انفرادی ، تولید سخت افزار و نرم افزار است . این الگو با معرفی مینی کامپیوترها که مجموع تجهیزات عددی را تولید می کند ( DEC  ) تولید می کند در سال ۱۹۶۵ شروع شد . DEC مینی کامپیوتر ( PDP-11 و بعد ماشین VAX ) . عرضه ماشینهای قدرتمند که قیمتشان کمتر از کامپیوتر IBM ، امکان حسابداری غیرمتمرکز  اختصاصی نیازهای انفاردی ، توسعه یا واحدهای تجاری بیشتر از زمان اشتراک روی یک کامپیوتر اصلی انفرادی . 
 تاریخ کامپیوترهای شخصی از سال ۱۹۸۱ تا اکنون
 هر چند کامپیوترهای شخصی اولیه در دهه ۱۹۷۰ منتشر شدند ( Xerox Alto,MITs  و  Apple I , II   که کمتر مشهور بودند ) . این ماشینها تنها در علاقمندان مخصوص محدود شده بود . دستگاه شرکت IBM در کامپیوترهای شخصی در سال ۱۹۸۱ به عنوان شروع تاریخ کامپیوترهای شخصی دارای اعتبار شد زیرا این اولین ماشین بود تا اینکه در شرکتهای آمریکا پذیرفته شد . ابتدا در سیستم عامل داس به عنوان یک زبان دستوری پایه و بعداً در سیستم عامل ویندوز ماکوسافت و کامپیوترهای شخصی Wintel  استفاده شد ( نرم افزار سیستم عامل ویندوز روی کامپیوتر با ریزپردازنده اینتل ) به عنوان استاندارد کامپیوتر شخصی رومیزی . امروزه ، تخمین زده شده که ۹۵ درصد جهان حدود ۱ میلیون کامپیوتر از وینتل استاندارد استفاده می کنند .
از ابزار نرم افزاری کامپیوتهای شخصی در دهه ۱۹۸۰ تا اوایل دهه ۱۹۹۰ از تعداد زیادی کامپیوتر شخصی رومیزی بهره وری شد – پردازنده کلمه ، صفحه گسترده ، نمایش الکترونیکی سخت افزار و مدیریت برنامه های داده کم – که در منزل و کاربرهای جمعی بسیار باارزش بودند . کامپیوترهای شخصی سیستم خودکفایی بودند تا آنکه نرم افزار سیستم عاملهای PC در دهه ۱۹۹۰ برای اتصال آنها به شبکه جهانی ساخته شدند .
تاریخ سرویس دهنده ، سرویس گیرنده ۱۹۸۳ تا امروزه
در محاسبه سرور ( سرویس دهنده ) / کلاینت ( سرویس گیرنده ) رومیزی یا کامپیوترهای Laptop  کلاینت نامیده شد در شبکه سرور کامپیوترها برای کامپیوترهای کلاینت سرویس های متنوع و با قابلیت فراهم می کند . کار پردازش بین دو نوع از ماشینها تقسیم می شود . یک کلاینت نقطه ورودی برای کاربر است در صورتی که سرور ارتباط بین کلاینت ها را فراهم می کند و پردازش و ذخیره داده ها را به عهده دارد ، صفحات وب را سرویس می کند یا فعالیتهای شبکه را مدیریت می کند . سرور دوره ای به نرم افزار کاربردی و کامپیوتر فیزیکی در شبکه نرم ازار اشاره می کند . سرور می تواند کامپیوتر اصلی باشد اما امروه کامپیوترهای سرور معمولاً قدرتمندتر بودند از کامپیوتر های شخصی که مبنای آنها ریزپردازنده گران اینتل بود و اغلب در پردازنده چندگانه در جعبه کامپیوتر انفرادی استفاده می شدند .
شبکه سرور / کلاینت شامل : کامپیوتر کلاینت شبکه شده ، یک سرور کامپیوتر با جداسازی پردازش بین دو نوع از ماشینها است . این معماری کلاینت / سرور دو ردیفه نامیده شده است . در صورتی که یک شبکه سرور / کلاینت ساده می تواند در مشاغل ، شرکتهای پیچیده و multitiered  ( که اغلب N-tier نامیده می شود ) . معماری سرور / کلاینت برای وارد شدن در شبکه برای ایجاد تعادل در چندین سطح از سرور ، وابسته به درخواست انواع سرویس است .
به عنوان نمونه ، در سطح نخستین ، یک سرور وب خواهد توانست صفحه وب را برای سوال سرویس و در پاسخ به مشتری فراهم کند . نرم افزار سرور وب در قبال برای قرار دادن و مدیریت ذخیره صفحات وب مسئول است . اگر دستیابی به نیاز کلاینت از سیستم جمعی برای درخواست های سرور کاربردی تعریف شده باشد . نرم افزار سرور دستی کاربردی همه عملیات کاربردی بین کاربر و سازماندهی سیستم تجاری سازمانهای قبلی را انجام می دهد . سرور کاربردی ممکن است شبیه کامپیوتر در سرور وب یا کامپیوتر اختصاصی باشد . در بخش ۷ و ۸ جزئیات نرم افزاری که در معماری سرور / کلاینت های چندگانه برای تجارت الکترونیک و سرویس الکترونیکی استفاده می شود بررسی می کنیم .
محاسبه سرور / کلاینت توانایی شغل ها برای توزیع محاسبه کار از اعضای کمتر ، ماشین های گرانتر از مینی کامپیوترها یا تمرکز سیستم کامپیوتر اصلی دارد . در نتیجه این یک انفجار در قدرت محاسبه و کاربرد در شرکتها است .
Novell Netware تکنولوژی عمده برای سرور / کلاینت شبکه در آغاز تاریخ سرور / کلاینت بود . امروزه بازار برجسته سخت افزار سیستم عامل ویندوز است ( ویندوز سرور ، ویندوز XP و ویندوز ۲۰۰۰ ) ۷۸ درصد از بازار شبکه محلی را تشکیل می دهد .
تاریخ محاسبه اینترنت تشکیلات اقتصادی  ( 1992 تا اکنون )
مطرح کردن client / server برای حل مشکلات شرکت ، دستگاه جدیدی بود . شرکتهای بزرگ ، این مشکلات را در زیرساخت هایشان به صورت شبکه محلی  LANs در صورت انفرادی ، محیط محاسبه جمعی پیدا کردند . اجرای واحدهای محلی و تقسیم یک شرکت ، یا ناحیه جغرافیایی نمی تواند ارتباط آسانی با داده های اشتراکی داشته باشد .
در اوایل دهه ۱۹۹۵ ، شبکه های استاندارد شده و ابزارهای نرم افزاری می توانند برای شبکه و کاربرد آنها در شرکتها با زیرساخت تشکیلات اقتصادی توسعه داده شدند . در اینترنت ارتباطات صادقانه بعد از سال ۱۹۶۵ ، در شرکتهای تجاری شروع شد ، ارسال کنترل پروتکل / قرارداد اینترنت ( TCP / IP ) شبکه استاندارد با شبکه های دیگر پیوند خورد . ما جزئیات  TCP / IPرا دربخش ۸ بحث می کنیم .
در نتیجه زیرساخت IT با انواع مختلف و نشانه های سخت افزاری کامپیوتر و شبکه های کوچک در تشکیلات اقتصادی شبکه گسترده پیوند خورد که اطلاعات آزادانه در بین شرکتها و دیگر سازمانها جریان پیدا کرد . شبکه تشکیلات اقتصادی با کامپیوترهای اصلی ، سرور ، PCs و تلفن همراه و سرویس های دستی و ارتباط عمومی زیرساخت پیوند خورد ، مانند سیستم تلفن ، اینترنت و شبکه سرور عمومی است .
زیرساخت تشکیلات اقتصادی استخدام می کند نرم افزار را که می تواند داده را آزادانه بین بخشهای مختلف و شغل ها پیوند دهد . بخش ۲ استفاده تشکیلات اقتصادی را توصیف می کند . راه حل دیگر برای تشکیلات اقتصادی شامل تجمع نرم افزارهای تشکیلات اقتصادی ، سرویس وب و فروشنده خارجی که سخت افزار و رنم افزار را برای زیرساخت تشکیلات اقتصادی فراهم می کند . ما جزئیات راه حل دیگر را در بخش ۴-۶ و بخش ۱۱ بررسی می کنیم .
تاریخ تشکیلات اقتصادی قول دادند محاسبه تجمع شده درست و چهارچوب IT برای اداره تشکیلات سراسری عمل کنند . امیدواریم برای تحویل اطلاعات تجاری و بازار آنها که نیاز مشتری را ایجاد می کنند عمل انجام دهند . آنها می توانستند داده موجود برای حقوق شخصی متحرک در اداره مشتری برای کمک به حل مشکل مشتری یا فراهم کردن مدیریت با دریافت یادداشت کردن اطلاعات است .
آن یک قول بود اما واقعیت پیچ خوردگی و قیمت بالای آن بود . بیشتر شرکتهای بزرگ وب پیچیده از سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری اجرایی داشتند که از گذشته برایشان باقی مادنه بود . در سطح تشکیلات اقتصادی مجتمع سازی پردازش برنامه و دیکته کردن آنها مشکل بود و قیمت بالاتر از ۱ میلیون دلار بود .

جدول ۱-۶ تاریخ شرکتها و زیرساخت آنها را مورد بحث قرار می دهد . 
تکنولوژی راه انداز از سیر تکامل زیرساخت
تغییرات در زیرساخت IT نتیجه توسعه پردازش کامپیوتر ، تراشه های حافظه ، دستگاههای ذخیره شده ، ارتباطات راه دور و سخت افزار شبکه های سخت افزاری و رنم افزاری است و طراحی نرم افزار که به قدرت حسابداری صورت نمایی افزایش یافته است با تولید هزینه ها اغلب توسعه مهم است .
قانون MOORES  و توان ریزپردازنده
در سال ۱۹۶۵  گاردن مور ( Gordon Moore ) ، فهرستی از پژوهشهای نیمه رسانا و توسعه آزمایشگاه ، سازنده مدارهای مجتمع را اعلام کرد . مخزن الکرتونیک که در تراشه میکرو کامپیوترهای اولیه در سال ۱۹۵۹ معرفی شد اجزای تراشه با هزینه کمتر سازنده در هر جزء که در هر سال دو برابر می شود . این ادعا پایه قانون مور بود . مور سرعت افزایش آن را هر ۲ سال کاهش داد . ( Tuomi , 2002 )
این قانون بعدها به چند روش ترجمه شد . کمتر از ۳ تغییر در قانون مور وجود داشــت که همــه آن حالتها را قبول نکرد : (۱) افزایش قدرت ریزپردازنده هر ۱۸ ماه   ( Tuomi , 2002 ) (2) افزایش قدرت محاسبه هر ۱۸ ماه و (۳) قیمت محاسبه هر ۱۸ ماه به نصف کاهش یافت .
شکل ۵-۶ رابطه بین اجزا ترانزیستور روی یک ریــزپردازنده و میلیونــها دستورالعمل (MIPS) که یکی از رایج ترین سنجش پردازشگرها قوی بود .
شکل ۶-۶ نمایی از کاهش هزینه ترانزیستورها و قدرت محاسبه را نشان می دهد .
این دلیلی بر عقیده رشد شماری از ترانزیستورها و قدرت پردازش جفت زوج ها با محاسبه هزینه ها بود که ادامه خواهد داشت سایر اجزای آن به ۱۳% میکرون تغییر پیدا کرد . در سال ۲۰۰۲ به جدیدترین پردازشهای ۹۰ نانومتری در سال ۲۰۰۴ . ترانزیستورهای امروزی نباید از ۵۰ نانومتر بزرگتر شوند .
با استفاده نانو تکنولوژی ، اینتل معتقد بود اندازه ترانزیستور به اندازه چندین اتم پایین آورده شود . نانو تکنولوژی از اتم های انفرادی و مولکولها برای ایجاد تراشه کامپیوتر و دیگر دستگاههایی که کوچکتر از جریان الکتریکی تکنولوژی هستند . IBM و دیگر آزمایشگاههای پژوهشی ترانزیستورهای از قبیل  nanotubesو دیگر ابزارهای الکترونیکی ( IBM , 2004)  و پردازش زیرساخت که می تواند پردازش کننده nanotubes را ایجاد کند .
تکنولوژیهای جدید شامل کشش سیلیکون ، ۳۰۰ میلیمتری ( که باعث کاهش محصولات ) و چگالی اتصال درونی بین اجزا است .
از آنجایی که اولین میکروپروسسور پنتیوم با سرعت ۷۵ مگا هرتز عمل می کردند ، پنتیوم های امروزی دارای سرعت ۳ گیگا بایت هستند . به هر حال افزایش سرعت پردازشگر در یک تابع نمایی ، در گذشته این زمان طولانی ممکن نبود . در افزایش سرعت پردازشگر گرما منبعی است که به وسیله پنکه سقفی پراکنده نمی شود .
خیلی از مصرف کننده ها ( کاربران ) ممکن است نیاز به افزایش در سرعت پردازشگر نداشته باشد چرا که به جای آن بیشتر علاقمند به استفاده از باتری با قدرت مصرف کم ولی مدت طولانی و وزن کم برای افزایش قابلیت حمل laptop  و handheld . به همین خاطر Intel و دیگر شرکتها نسل بعدی مدار با توانایی مصرف کم و وزن کمتر ولی با همان سرعت را طراحی کردند . راه حل دیگر شامل چندین پردازشگر در یک مدار بود .
قانون حافظه دیجیتال
دومین تکنولوژی راه انداز تغییر زیرساخت IT ، قانون حافظه دیجیتال است . در جهان به اندازه ۵ اگزا بایت از اطلاعات منحصر به فرد تولید می شود ( هگزا بایت معادل یک میلیون گیگا بایت یا ۱۰۸ بایت ) است . حجم اطلاعات دیجیتال هر ساله دوبرابر می شود . ( Lyman  و Varian 2003  ) . تقریباً همه این افزایش اطلاعات شامل حافظه مغناطیسی از داده های دیجیتالی و سندهای چاپی که شمرده می شوند فقط برای ۰۰۳/۰ درصد رشد سالانه است .
خوشبختانه ، هزینه ذخیره اطلاعات دیجیتال به صورت یک تابع نمایی که در شکل   8-6 نشان داده شده است که ظرفیت PC هارد درایو را نشان می دهد ، شروع با Seagate 506  در سال ۱۹۸۰ که دارای حافظه ۵ مگا بایت بود که رشد در یک محاسبه سالانه سرعت رشد از ۲۵ درصد در آن سال به ۶۰ درصد در سال ۱۹۹۰ رسیده است . PC هارد درایوهای امروزی شیوه حافظه شارش جریان ۱ گیگا بایتی در هر میدان و ظرفیت کل بیشتر از ۲۰۰ گیگا بایت دارند . ( IBM , Seagate  )
شکل ۹-۶ نشان می دهد مقدار کیلو بایت که می تواند در یک دیسک مغناطیسی ذخیره شوند .
قانون METCALFES  و شبکه اقتصادی
قانون زمین و قانون انبار حافظه به ما کمک می کند تا متوجه شویم چرا محاسبه منابع خیلی راحت قابل دسترس هستند و اما چرا مردم قدرت محاسبه ذخیره را می خواهند ؟
اقتصاد شبکه جهانی و به وجود آمدن اینترنت جواب این سوال است .
رابرت متکالف – مخترع تکنولوژی شبکه منطقه ای اترنت محلی – تخمین زد در سال ۱۹۷۰ که ارزش یا قدرت رشد شبکه جهانی به صورت پیشرفت نمایی عملکرد وابسته به تعداد اعضای شبکه . متکالف و دیگران عقیده داشتند که مقیاس افزایش مرتبط است با اعضای دریافت کننده شبکه که خیلی بیشتر از اعضای پیوسته به شبکه است . تعدادی از اعضا در یک شبکه که دارای رشد خطی است ارزش کامل شدن رشد سیستم به صورت تئوری و بالقوه به افزایش تعداد اعضا بستگی دارد . تقاضا برای تکنولوژی اطلاعات بستگی به ارزش های شغلی و اجتماعی شبکه دیجیتال دارد ، که زیاد شدن سریع اعضا به طور بالقوه و فعال که مرتبط با اعضای شبکه است . ما درباره جزئیات بیشتر قانون متکالف در بخش ۸ بحث می کنیم .
ارزش ارتباط دیجیتالی و اینترنت
۴ بخش تکنولوژی ساختار انتقال IT است ، سرعت کاهش هزنه های ارتباط و رشد نمایی در اندازه اینترنت تخمین زده شده که ۱ میلیون مردم جهان دسترسی به اینترنت و ۲۵۰ میلیون وب سایت کامپیوتر موجود در ایالت متحده آمریکا است . شکل ۱۰-۶ شرح می دهد کاهش نمایی هزینه های ارتباط را بوسیله اینترنت و شبکه تلفن ( که مهمترین آنها اینترنت است ) هزینه ارتباط کاهش پیدا کرده است به مقدار خیلی کم و نزدیک صفر ، باعث بهره وری از ارتباطات و افزایش سهولت محاسبه شده است .
برای بهره وری بیشتر از شغلهای اینترنتی شرکتها باید هزینه های بیشتری برای ارتباطات اینترنتیشان که شامل ارتباط بی سیم و قدرت client / server  شبکه ، client رومیزی و وسایل ارتباط متحرک این بهترین دلیل برای گرایش ادامه دادن به این کار است .
استاندارد و قانون شبکه
امروزه زیرساخت تشکیلات اقتصادی و محاسبه اینترنت ممکن خواهد بود – هر دو آنها با یک خصیصه – بدون توافق بین سازنده و مصرف کننده و پذیرفتن تکنولوژی استاندارد و توانایی تولید و ارتباط در شبکه است .
تکنولوژی استاندارد رها می کند مقیاس تواناییهای اقتصادی و در نتیجه کاهش هزینه و تمرکز بر روی ساختار در تولیدات و ساختن یک استاندارد واحد . بدون این مقیاس تجاری ، محاسبه مرتب سازی آن خیلی گرانتر از نمونه های معمول است . جدول ۲-۶ چندین استاندارد مهم که شکل می دهند زیرساخت IT را توصیف می کند .
در آغاز دهه ۱۹۹۰ شرکتها نسبت به محاسبه استاندارد سکوهای ارتباطی شروع به حرکت کردند ، فرآوری اینتل PC با عملگر سیستم ویندوز و شرکت ماکروسافت به تولید desktop سکوهای محاسبه موبایل منجر شد . دلیل اتخاذ یونیکس که سیستم عامل سرور شرکتها ان را انتخاب کردند ممکن است جایگزینی و وسعت زیرساخت رایانه اصلی در ارتباطات از راه دور ، استاندارد اترنت کامپیوترهای شخصی نمی توانند با یکدیگر شبکه محلی کوچک تشکیل دهند ( LAN که در بخش ۸ می بینید ) و استاندارد TCP/IP توانایی اتصال LAN ها با شبکه شرکتهای بزرگ ندارند سرانجام در اینترنت .
جدول ۲-۶ چندین استاندارد مهم در محاسبه
علامت    استاندارد
در تغییر داده ها ساختن کامپیوتر ماشین از سازنده های مختلف ممکن است . بعداً از زبان جهانی اتصال در وارد کردن و خارج کردن از کیبرد و موس در کامپیوتر استفاده شد ، استاندارد ایالت متحده آمریکا در سال ۱۹۶۳ پذیرفته شد .     کد آمریکایی از اطلاعات تعویض (ASCII) (1958)
استفاده آسان نرم افزار در افزایش توانایی برنامه ها و نوشتن ارتباط شغلی و کاهش هزینه نرم افزار که در سال ۱۹۵۹ پذیرفته شد .     شغل رایج متمایل زبان (COBOL) (1959)
سیستم چند وظیفه ای و چند کاربره قدرتمند توانایی نصب در آزمایشگاه بل (۱۹۶۹ ) و آسانی استفاده برای دیگران (۱۹۷۵ ) برای فعالیت در یک محدوده وسیع از کامپیوترهای مختلف ، نامگذاری بوسیله Sun , IBM , HP  و … در دهه ۱۹۸۰ و برای استفاده سازمان تجاری وسیع تر شد .     یونیکس ( ۱۹۶۹ – 1975 ) 
پروتکل ارتباطات و آدرس های معمول نمی توانند میلیونها کامپیوتر را به شبکه جهانی متصل کنند ( اینترنت ) آنها به طور پیش فرض از پروتکل شبکه برای شبکه محلی ( LAN ) و اینترانت ، دردهه ۱۹۷۰ در U.S ازآن دفاع شد .     پروتکل کنترل مخابرات / پروتکل اینترنت         ( TCP/IP ) ( 1974 )
شبکه استاندارد برای ارتباط کامپیوتر از طریق شبکه LAN که توانایی گسترش سرور / کلاینت با LAN را ندارد .     اترنت (۱۹۷۳)
استاندارد اینتل برای کامپیوترهای رومیزی طراحی شد که اساس و استاندارد پردازشگر اینتل و استانداردهای دیگر ، DOS  ماکروسافت و بعداً برای نرم افزار طراحی شد ، امروزه بیشتر از ۱ میلیون کامپیوتر شخصی شغل و دولت فعال را ایجاد می کنند .     ای بی ام / ماکروسافت / اینتل کامپیوتر شخصی (۱۹۸۱)
استانداردهایی برای ذخیره ، فرمت و نمایش اطلاعات به عنوان سایت جهانی است که اتصال از صفحات الکترونیک همراه با متن و عکس و صدا و ویدئو ناتوان هستند در مخزن جهانی از ۴ میلیون صفحه در ۲۰۰۴     وب جهانی ( ۱۹۸۹ – 1993 )

۲-۶ اجزاء زیر ساخت
زیرساخت IT امروزه از ۷ جزء اصلی تشکیل شده است . شکل ۱۱-۶ تفاوتش با اجزاء زیرساخت و ارتباط فروشنده اصلی با اجزای مجموعه را شرح می دهد . جدول ۳-۶ مخارج هر یک از اجزاء در ایالت متحده آمریکا برای سال ۲۰۰۵ را تخمین می زند . از این نکته در نمایش شرکتها برای هماهنگ کردن سرمایه گذاری اجزاء تشکیل دهنده و فراهم کردن با شرکت دیگر در یک زیر ساخت منسجم استفاده می شود .
در گذشته ، تکنولوژی فروشنده اغلب در سبقت جویی با یکدیگر بود ، ارائه خرید شرکت قسمتی از راه حل بود . اما افزایش فروشنده شرکت باعث می شد مصرف کننده بزرگ در استراتژی مشارکت با یکدیگر همیاری کنند . به عنوان مثال ، یک سخت افزار و وسایل سرویس دهنده آن مانند IBM با همه سازمانهای تجاری فراهم کننده نرم افزار همیاری کنند . این رابطه استراتژیک با سیستم ایجاد کننده ( اغلب حسابداری شرکت ) و اجازه به کار با هر پایگاه داده . استفاده محصولات سرویس گیرنده ( کلاینت ) شرکتها ( حتی از طریق فروختن پایگاه داده ها نرم افزار که نامیده می شود DB2 ) سایز و حالت اجزا زیرساخت و بازار آنها را بررسی می کنیم .
جدول ۳-۶ تخمینی از اندازه اجزاء بازار زیرساخت U.S

اجزاء زیرساخت    هزینه ( بر حسب دلار )    درصدی از مجموع
سکوی سخت افزار کامپیوتر     109    13
سکوی سیستم عامل    100    12
نرم افزار اجرایی شرکتهای تجاری     165    20
اداره پایگاه داده ها     70    9
سخت افزار شبکه و ارتباطات از راه دور     155    19
سکوی اینترنت    32    4
مشاور سرویس و جمع بندی سیستم     180    22
مجموع    811   
 
پایه سخت افزار کامپیوتر
شرکت U.S در حدود ۱۰۹ میلیون دلار در سال ۲۰۰۵ برای خرید سخت افزار کامپیوتر مصرف کرد . این اجزا شامل ماشین کلاینت ( PC رومیزی ( کاری ) ، وسیله ارتباط متحرک مانند PDAs و کامپیوترهای لب تاپ ) و ماشین سرور( سرویس دهنده )  . ماشین کلاینت ( سرویس گیرنده ) از اینتل اولیه یا ریزپردازنده AMD استفاده می کرد . در سال ۲۰۰۴ ، ۱۵۰ میلیون تراشه PC برای مشتریان U.S و ۳۰ میلیون دلار برای کلاینت ها ( eMarketer , 2004  ) خرج شد .
بازار سرور مجموعه ای از استفاده کنندگان اینتل یا پردازشگر AMD در حالتی از تیغه سرور در محل استقرار است اما همچنین شامل ریزپردازنده sun SPARC و تراشه معماری ریزپردازنده IBM . تراشه مخصوص برای استفاده سرور طراحی شده است . . تیغه سرور کامپیوترهای ultrathin شامل یک صفحه مدار با پردازشگر ، حافظه و ارتباط با شبکه است که در قفه ذخیره شذه است ، آنها پایین ترین فضا جعبه اصلی سرور هستند . دومین حافظه ممکن بود بوسیله تیغه سرویس دهنده درایو هارد یا بوسیله حافظه خارجی درایو فراهم شود .
در بازار از افزایش سخت افزار کامپیوتر برای تمرکز یافتن در شرکت هایی مانند IBM , HP , Dell , sun Microsystems استفاده شد که تولید ۹۰ درصد از ماشین ها و سه تراشه تولید کننده ، Intel , AMD , IBM که حساب بیشتر از ۹۰ درصد در فروختن پردازشگر در سال ۲۰۰۴ بود . این صنعت معین شده به صورت مجموعه ای در اینتل به عنوان پردازشگر استاندارد همراه با استثناعات در فروشگاههای سرور برای ماشینهای یونیکس و لینوکس که ممکن در پردازشگرهای SUN یا IBM Unix استفاده شوند . 
کامپیوتر اصلی در بازار ظاهر نشد . بازار کامپیوتر اصلی ( mainframe ) رشد یکنواخت داشت اگر چه تولید آمار از IBM تحلیل شد . البته هدف IBM از تولید سیستم کامپیوتر اصلی این بود که آنها در سرورهای بزرگ برای شبکه سازمانهای تجاری بزرگ و همیاری با وب سایتها استفاده شود . رایانه اصلی IBM توانایی اجرای ۱۷۰۰۰ سرورهای نرم افزاری از لینوکس یا ویندوز و توانایی جایگزین شدن ۱۰۰۰ تیغه کوچک سرور را دارد .
پایه عملیاتی سیستم
در سال ۲۰۰۵ ، بازار U.S برای اجرا سیستم که مدیریت منابع و فعالیت کامپیوتر را به عهده داشت میزان ۱۰۰ میلیون دلار هزینه کرد . در سطح کلاینت ۹۵ درصد از PCs و ۴۵ درصد از handheld از سیستم عامل ویندوز میکروسافت ( مانند ویندوز XP و ویندوز ۲۰۰۰ یا ویندوز CE استفاده می کند . در مقابله با بازار سرور ، بیشتر از ۸۵ درصد از سرور شرکتها ایالت متحده استفاده می کند از سیستم عامل یونیکس و لینوکس که ارزانترین و مقاومترین منبع رایگان ارتباط با یونیکس هستند . از طریق سرور ویندوز میکروسافت ۲۰۰۳ که قابلیت فراهم کردن سیستم عامل سازمان تجاری و سرویس های شبکه را دارد . وقتی که بیشتر از ۳۰۰۰ کامپیوتر کلاینت در شبکه وجود داشته باشد استفاده از آن متداول نیست .
یونیکس و لینوکس دارای حالت ( backbone ) ستون فقرات و زیرساخت شرکتها در جهان هستند زیرا قابل تغییر ، معتبر و خیلی ارزانتر از سیستم عامل کامپیوتر اصلی هستند . آنها می توانند چندین نوع متفاوت از پردازشگر اجرا کنند . تولید کننده اصلی سیستم عامل یونیکس ، شرکت IBM , HP , SUN که کمی متفاوت و نامناسبتر از نسخه های قبلی آن است .
اگر چه که ویندوز در بازار کلاینت تسلط داشت ، شرکتهای زیادی زمینه کشف لینوکس را از ارزش پایین سیستم عامل desktop ( کامپیوتر رومیزی ) را فراهم کردند بوسیله فروشنده تجاری از قبیلRedHat Linux , Linux – based desktop   که سودی برای Suns StarOffice داشت .
لینوکس همچنین در نسخه رایگان قابل انتقال از اینترنت را داشت بوسیله نرم افزار رایگان منبع ، نرم افزار رایگان توصیف می کند امکان ایجاد به روز درآوردن ( اصلاح کردن ) آن را دارد بوسیله برنامه ها و نسخه آزاد .
نرم افزار سازمان اجرایی
نرم افزار اجرایی بوسیله گروههای مخصوص یا شغل واحد در شرکت های U.S استفاده می شوند  در حدود ۱۶۵ دلار در سال ۲۰۰۵ برای نرم افزار اجرایی سازمان تجاری که اجزاء زیرساخت IT را تشکیل می دادند صرف شد . تولید بیشتر نرم افزار اجرایی سازمان تجاری در پروتکل SAP پیروی می کند از برنامه Oracle , PeopleSoft . در دسامبر ۲۰۰۴  Oracle امتیاز PeopleSoft را خرید . SAP و PeopleSoft برای تولید نرم افزارهایی که با سخت افزار یا سیستم عملیاتی کار می کنند پیمان بستند . برنامه  Oracle فقط با پایگاه داده ها Oracle اجرا می شود ( اگر چه آنها با سیستم عامل و پایه سخت افزار سازگار هستند ) . همچنین آنها شامل یک گروه از میان افزار که بوسیله فروشنده ها تامین شدند مانند IBM برای رسیدن به مجتمع سازی زیربرنامه بوسیله اتصال به شرکتهای موجود سیستم اجرایی . ما جزئیات دو نوع از نرم افزار را رد بخش ۴-۶ توصیف می کنیم .
ماکروسافت تلاش کرد جنبشی در  بازار بوسیله تمرکز در شغل های کوچک و میانه ایجاد کند ( بیشتر از ۳۵ میلیون شغل های در ایالت متحده آمریکا وجود دارد و بیشترین آنها هرگز در سازمان تجاری اجرایی استخدام نشدند . ) بیشتر شرکتهای بزرگ پیاده سازی شدند در شرکتهای تجاری اجرایی و استخدام به صورت دراز مدت با فراهم کننده را استخدام کردند . شرکت تصمیم گرفت با فروشنده شرکتهای تجاری کار کند ، اگر چه راه گزینی با مشکل همراه باشد .
مدیریت داده ها و حافظه
گزینش برای مدیریت نرم افزار پایگاه داده شرکت های تجاری وجود دارد ، که او مسئول سازماندهی و مدیریت داده شرکتها است اگر چه می تواند مؤثر باشد . بخش ۷ جزئیات نرم افزار را توصیف می کند . فاصله فراهم کننده نرم افزار پایگاه داده و IBM ( DB2 ) , Oracle , Microsoft ( SQL Server ) , Sybase  که بیشتر از ۹۰ درصد در حدود ۷۰ میلیون دلار در بازار نرم افزار پایگاه داده U.S  تخمین زده شد . رشد تازه اینترانت MySQL ، منبع رایگان لینوکس است ،  ارتباط پایگاه داده به صورت رایگان در اینترنت موجود است و پشتیبانی آن با  HP و … است . ماکرو سافت از انحصار دادن کم و متوسط بازار پایگاه داده با سرور SQL  جلوگیری کرد .
بازار حافظه داده فیزیکی ( حدود ۳۵ میلیون دلار در سال ۲۰۰۴ ) به وسیله شرکت EMG تسلط دارد . برای سیستم مقیاس بزرگ و اعداد کوچک از سازنده PC هارد دسیک هدایت Seagate , Maxtor , Western Digital  . علاوه بر آرایه دیسک و نوع کتابخانه ، شرکتهای بزرگ به تکنولوژی حافظه شبکه اصلی دست یافتند . ناحیه حافظه شبکه ها  (SANs) با چند حافظه در شبکه با سرعت بالا اتصال دارند و با سرور چند گانه اشتراک دارند .
مقدار اطلاعات جدید در هر سه سال دو برابر می شود ( اطلاعات دیجیتال ) ، در بخش تجارت الکترونیکی و شغل الکترونیکی به وسیله قانون و دستور العمل نیاز شرکتها در سرمایه گذاری در حافظه داده وسیع و اداره امکانات ( مانند قانون Sarbanes Oxley  از ۲۰۰۲ و بیمه سلامت قانون جوابگویی یا HIPAA ) . نتیجه آن در بازار برای حافظه داده دیجیتال در بیشتر از ۱۵ درصد در ۵ سال گذشته رشد یافت .
 شبکه / سکوی ارتباطات راه دور
شرکت U.S در حدود ۱۵ میلیون دلار در طول سال برای شبکه سخت افزار و ارتباطات راه دور و نزدیک و۷۰۰ میلیون دلار برای سرویسهای شبکه صرف کرد ( مهمترین آنها شامل ارتباطات راه دور و تلفن شرکت هزینه می شود برای خط صدا برای دستیابی به اینترنت ؛ اینها شامل این بحث نمی شوند ) . بخش ۸ عمیقاً به توصیف محیط شبکه شرکتهای تجاری اختصاص داده شده که شامل اینترنت می شود . ویندوز سرور ۲۰۰۳ ، ویندوز سرور ۲۰۰۰ و ویندوز NT عمدتاً استفاده می شوند در شبکه های محلی سیستم عامل که از ناول ، لینوکس و یونیکس پیروی می کند . شرکتهای بزرگتر از نسخه های اولیه لینوکس استفاده می کردند . تقریباً همه شبکه های محلی بهتر است از شبکه های گسترده شرکتهای تجاری که از پروتکل TCP/IP استاندارد استفاده کنند ( می بینیم در بخش ۸ )
در فاصله سخت افزار از شبکه سازی Cisco , Lucent , Nortel  و Juniper   شبکه هستند . سکوی ارتباطات از راه دور فراهم می کند انواعی از ارتباطات از راه دور بوسیله شرکت سرویس دهنده ارتباط تلفنی که بوسیله صدا و داده ها برای تداوم اتصال ، شبکه گسترده و دستیابی اینترنت ارائه می شود . مخترع سرویس ارتباط از راه دور شامل MCI , AT&T  و تلفن منطقه ای شرکتها مانند Verizon . نکته در بخش ۸ بررسی می کنیم این بازار گسترده با فراهم کننده ها از سلول بی سیم Wi-Fi و سرویس دهنده تلفن اینترنت است .
سکوهای اینترنت
سکوهای اینترنت باید رابطه داشته باشند و هم پوشانی کنند با زیرساخت شبکه شرکتهای اصلی و سکوهای سخت افزاری و نرم افزاری  . هرگز در مهمترین شرکتها هزینه های اینترنتی جدا هستند از هزینه های زیر ساخت اصلی IT .
شرکت های U.S هزینه می کنند در حدود ۳۲ میلیون دلار سالانه در رابطه با زیرساختهای اینترنت که این موارد شامل هزینه ها برای سخت افزار ، نرم افزار ، مدیریت سرویس تا حمایت کنند شرکتهای وب سایت که شامل وب سرویس دهنده میزبان و اینترانت و اکسترانت . یک وب سایت سرویس دهنده میزبان شامل یک سرور بزرگ وب یا مجموعه ای از سرورها و تهیه نرخ اشتراک با فضایی برای نگهداری دیگر وب سایتها . هزینه های این مجموعه از تکنولوژی سالانه ۱۰ درصد رشد دارد .
در حدود سال ۱۹۹۰ انقلابی در سرورهای کامپیوتری اتفاق افتاد مجموعه ای از هزاران شرکت از سرورهای کوچک برنامه اینترنتیشان را اجرا کردند . از آن به بعد تا موج محکمی نسبت به تثبیت سرورها اتفاق افتاد . کاهش تعداد سرورهای کامپیوتر و افزایش سایز و قدرتشان افزایش تمرکز سرورهای سخت افزاری اینترنت در اختیار شرکتهای Dell , HP/Compaq , IBM  باعث کاهش قیمتها شد .
ابزارهای پیشرفته نرم افزارهای وب و محل آنها بوسیله ماکروسافت تامین می شود                  ( FrontPage  و ماکروسافت . خانواده NET استفاده می شود از ابزارهایی پیشرفته برای ایجاد وب سایت با صفحاتی با محتوای فعال ) ، SUN  و یک میزبان از نرم افزارهای غیر وابسته شامل Macromedia ( Flash )  ، نرم افزار media ( Real Media ) و ابزارهای متن ( Adobe Acrobat ) . بخش ۸ اجزای سکوی اینترنتی شرکتها را توصیف می کند .
مشورت و جمع بندی سروسیهای مشاور
 اگر چه ۲۰ سال قبل برای شرکتهای بزرگ این امکان وجود داشت که زیرساختهای IT خود را تکمیل کنند ولی امروزه حتی در شرکتهای بزرگ هم به دلیل نداشتن کارمندان ، مهارت ، بودجه و یا آزمایشهای لازم برای انجام این کار کمتر امکان پذیر است .
تکمیل زیرساختهای جدید نیاز به پردازش تولید شغلی ، آموزش و جمع آوری نرم افزاری دارد . ( این نکته در بخش ۳-۱ بررسی می شود . ) 
یکپارچگی نرم افزاری به این معنی است که زیر ساخت جدید تضمین می کند کارهای قدیمی تر که همچنین سیستم باقیمانده نامیده می شود ، کار زیرساختهای قبلی با اعضا جدید را تضمین می کند سیستم باقیمانده اساساً سیستم های پردازش قدیمی برای کامپیوترهای اصلی تا ادامه دهد استفاده از آنها را به منظور هزینه های زیاد برای جایگزینی یا طراحی دوباره آنها است . جایگزینی این سیستم ها هست هزینه مصنوعی است و عموماً نیاز نیست اگر این قدیمی تر بتواند یکپارچگی در زیرساخت جدید داشته باشد .
بیشتر شرکتها در گذشته به حسابداری شرکت خود دروغ می گفتند تا سرویس های مشاور و سیستم های یکپارچه به راحتی فراهم کنند . زیرا حسابداری شرکت فقط یک دریافت صادقانه از مراحل شغلی شرکت خود را داشتند و تصادفی درباره تغییر نرم افزار داشته باشد . اگر چه در ایالت متحده آمریکا شرکتها بوسیله قانون از فراهم کردن این سرویس ها منع می شدند و همچنینی یک درخوات درجداسازی سرویس های مشاور داشت از قبیل Accenture  ( بخشی از Arthur Andersen  ) و مشاور KPMG ( از حسابداری شرکت KPMG جدا شده و حالا در IBM است )
مشاوره و سیستم یکپارچگی ، یک بازار موفق شده اند که می توانند توسعه سخت افزار کامپیوتر و نرم افزار شرکتهای تجاری IBM و بازده سرویس مشاور IBM اکنون با بازده سخت افزار آنها مساوی است ، نرم افزار شرکتهای تجاری مانند Oracle , SAP  ، مشاور ، مجتمع سازی و بازده را بیشتر از حقوق نرم افزار نگه می دارد .
                           

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  آموزش های عمومی برای ورود به بازار کار

  آموزش های عمومی برای ورود به بازار کار ۱٫۳۳/۵ (۲۶٫۶۷%) ۳ امتیازs موضوع : آموزش های عمومی برای ورود به بازار کار   کسب مهارت برای ورود به بازار کار امروز در تک بوک میخواهیم سایتی رو به شما معرفی کنیم که میتونید توش […]

  ترفندهای جدید در پاورپوینت

  ترفندهای جدید در پاورپوینت ۳٫۰۰/۵ (۶۰٫۰۰%) ۱ امتیاز PowerPoint ابزاری ساده و پرکاربرد برای ارائه کنفرانس، سخنرانی و تحقیقات است و با امکاناتی که روز به روز به آن افزوده میشود، کار با این ابزار ساده تر از گذشته شده است.

  ۱۱ روش آوردن کنترل پنل در ویندوز ۱۰

  ۱۱ روش آوردن کنترل پنل در ویندوز ۱۰ ۳٫۰۰/۵ (۶۰٫۰۰%) ۱ امتیاز تمام قسمت های ویندوز ۱۰ بهینه شده است از ابزارها گرفته تا قسمت هایی که مربوط به تنظیمات این سیستم عامل می باشد.

  ۱۱ امتیاز برای مهاجرت به ویندوز ۱۰

  ۱۱ امتیاز برای مهاجرت به ویندوز ۱۰/ با عرضه ویندوز ۱۰ بررسی امکانات و ویژگی‌های آن آغاز شده است. اگر چه این ویندوز به علت برخی قابلیت هایش از توانمندی بیشتری برای جمع آوری اطلاعات شخصی کاربران برخوردار است، اما مزایای زیادی هم دارد.

  ۳ راه برای حفظ محتویات حافظه فلش مموری

  اندازه مناسب و قابل حمل بودن سیستم‌عامل‌های مختلف، حافظه فلش مموری را به دستگاهی بسیار پرکاربرد برای انتقال اطلاعات تبدیل می‎کند.

  شناخت ۱۰ ویروس مخرب رایانه ای

  همزمان با افزایش بدافزارها، کرم‏های اینترنتی و تروجان‏ها، هکرها و سارقان اطلاعات همواره به دنبال راههایی به منظور سرقت اطلاعات و دسترسی به حسابهای بانکی و گاهی بوجود آوردن اختلالات الکترونیکی بوده ‏اند.
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi