جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

فایل RSS

967

بازدید

آر اس اس چیست؟

RSS مخفف Really Simple Syndication به معنی تشکیل ارتباط های بسیار ساده است. آر اس اس فایلی با فرمت خاص (XML) می باشد که شامل آخرین عناوین سایت های خبری، وبلاگ ها و سایت هایی از این دست می باشد. در واقع آر اس اس فرمتی برای خروجی اطلاعات می باشد. با به روز شدن سایت، فایل ار اس اس آن به طور خودکار به روز می شود. محتویات فایل های آر اس اس را می توان به کمک نرم افزار های مخصوص مشاهده کرد.

با گسترش روزافزون وب، دستیابی به محتوای مورد نیاز و به روز، کار مشکل و زمان بریست. آر اس اس این مشکل را حل می کند. ار اس اس این امکان را می دهد که به راحتی و بدون نیاز به مشاهده روزانه سایتهای مورد علاقه ، از محتوا و به روز رسانی های آنها مطلع شوید. وظیفه اصلی آر اس اس قابل دستیابی کردن اطلاعات و صرفه جویی در زمان است. با استفاده از آر اس اس می توانید آخرین عناوین سایت های دیگر را با به روز رسانی خودکار در سایت خود قرار دهید.

شاید در بسیاری از سایت ها با تصاویر و عبارات زیر مواجه شده باشید. این ها نمونه هایی از خروجی سایت ها هستند. با کلیک بر روی این عبارات، به صفحه خروجی سایت وارد می شوید. شما با دادن این آدرس به نمایشگر های آر اس اس، می توانید محتویات آن را مشاهده کنید.

فرمت RSS

همان طور که قبلا اشاره شد RSS چیزی به جز یک XML نشانه گذاری شده با تگ های مخصوص نیست. کد زیر یک نمونه ساده RSS را نشان می دهد.fa-IR
(c) 2004 by IranASP.NET Sun, 08 Aug 2004 06:11:37 GMT Sun, 08 Aug 2004 06:11:37 GMT
IranASP.NET rss generator


http://www.iranasp.net/articles/showarticle.aspx?articleid=154 Sun, 25 Jul 2004 19:30:00 GMT


اجازه بدهید به تگ های این سند کمی دقیق تر نگاه کنیم

: تشکیل دهنده تگ ریشه سند است که شامل نسخه سند RSS هم می باشد. آخرین نسخه RSS نسخه ۲ است.
: گره ریشه سند RSS می تواند تگ هم داشته باشد. این تگ هم به نوبه خود می تواند شامل گره های , و باشد.
: مشخص کننده عنوان سند RSS است. <link> : این تگ URL سایت ارایه دهنده RSS را مشخص می کند.<br /> <description> : جزییات و اطلاعات بیشتر مربوط به این سند را مشخص می کند.<br /> <copyright> : اطلاعات مربوط به کپی رایت سند را مشخص می کند.<br /> <generator> : این تگ Application ای که این سند را ساخته معرفی می کند.</p> <p>علاوه بر تگ های بالا، یک سند RSS می تواند یک یا چند تگ <item> داشته باشد. تگ <item> مشخص کننده همان محتوایی است که می خواهید به اشتراک بگذارید مثلا یک مقاله یا یکی از پست های یک وبلاگ. هر تگ <item> به علاوه شامل زیرگره های زیر است.</p> <p><title> : این تگ عنوان آیتم را مشخص می کند مثلا عنوان مقاله. <link> : این تگ URL آن آیتم را نشان می دهد مثلا آدرس مقاله در وب.<br /> <description> : این تگ آیتم را توصیف می کند، در مورد یک مقاله می تواند شامل خلاصه مقاله باشد. <pubDate> : این تگ تاریخ انتشار آن آیتم را نشان می دهد. فرمت معمول برای نمایش این تاریخ به صورت Sun, 25 Jul 2004 12:00:00 GMT است.</p> <p>چگونه یک سند RSS بسازیم ؟</p> <p>حالا که با ساختار یک فایل RSS آشنا شدید، به سراغ دات نت می رویم. چگونه در دات نت یک فایل RSS بسازیم؟ دات نت مجوعه ای غنی ای از کلاس های مرتبط با XML دارد. برای ساختن فایل RSS ما از کلاس XML Text writer استفاده می کنیم. ولی می خواهیم یک راه حل کلی داشته باشیم که با هر وب سایتی کار کند. معنی این حرف این است که کد ما باید مستقل از یک جدول یا یک فیلد خاص در دیتابیس سایت باشد. برای این کار ما یک کلاس در VS.NET می سازیم. منبع تگ های <item> سند XML ما هم یک دیتاست است که از جدول دلخواه ما در دیتابیس ساخته می شود. کلاسی که قصد نوشتن آن را داریم ویژگی ها (properties) و متدهای (methods) زیر را دارد:</p> <p>ویژگیها (properties)</p> <p>Outputstream : یک شی جریان ( Stream ) که خروجی سند در آن نوشته می شود.<br /> RssTitle : مقدار تگ <title> را در زیر تگ <channel> مشخص می کند.<br /> PublisherUrl : مقدار تگ <link> را در زیر تگ <channel> مشخص می کند.<br /> Description : مقدار تگ <description> را در تگ <channel> مشخص می کند.<br /> Copyright : مقدار تگ <copyright> را در زیر تگ <channel> مشخص می کند.<br /> Generator : مقدار تگ <generator> را در زیر تگ <channel> مشخص می کند.<br /> ItemSource : تعیین کننده شی دیتاستی است که سطرهای آیتم را شامل می شود.<br /> ItemTitleField : نام Datacolumn ( ستون داده ای در دیتاست ) که مقدار تگ <title> از تگ <item> را نشان می دهد.<br /> ItemURLField : نام Datacolumn که مقدار تگ <link> از تگ <item> را مشخص می کند.<br /> ItemDescriptionField : نام Datacolumn که مقدار تگ <description> از تگ <item> را معرفی می کند.<br /> ItemPublicationDateField : نام Datacolumn که مقدار تگ <pubDate> از تگ <item> را نشان می دهد.</p> <p>متدها</p> <p>PublishRss : این متد سند نشانه گذاری شده RSS را در Outputstream می نویسد. در زیر کد کامل کلاس RSS را می بینید، توجه کنید که برای سادگی و نمایش سریع به جای properties از متغیرهای عمومی ( Public ) استفاده شده است.<br /> Public Class Rss<br />     Public OutputStream As Stream<br />     Public RssTitle As String<br />     Public PublisherUrl As String<br />     Public Description As String<br />     Public Copyright As String<br />     Public Generator As String<br />     Public ItemSource As DataSet<br />     Public ItemTitleField As String<br />     Public ItemUrlField As String<br />     Public ItemDescriptionField As String<br />     Public ItemPublicationDateField As String<br />     Public Shared Function PublishRss(ByVal r As Rss)<br />         Dim writer As New XmlTextWriter(r.OutputStream, System.Text.Encoding.ASCII)<br />         writer.WriteStartElement(“rss”)<br />         writer.WriteAttributeString(“version”, “2.0”)<br />         writer.WriteStartElement(“channel”)<br />         writer.WriteElementString(“title”, r.RssTitle)<br />         writer.WriteElementString(“link”, r.PublisherUrl)<br />         writer.WriteElementString(“description”, r.Description)<br />         writer.WriteElementString(“copyright”, r.Copyright)<br />         writer.WriteElementString(“generator”, r.Generator<br />         For Each row As DataRow In r.ItemSource.Tables(0).Rows<br />             writer.WriteStartElement(“item”)<br />             writer.WriteElementString(“title”, row(r.ItemTitleField))<br />             writer.WriteElementString(“link”, row(r.ItemUrlField))<br />             writer.WriteElementString(“description”, row(r.ItemDescriptionField))<br />             writer.WriteElementString(“pubDate”, CType(row(r.ItemPublicationDateField), DateTime).ToString(“ddd, dd MMM yyyy 12:00:00 tt GMT”))<br />             writer.WriteEndElement()<br />         Next<br />         writer.WriteEndElement()<br />         writer.WriteEndElement()<br />         writer.Flush()<br />     End Function<br /> End Class</p> <p>در کد کلاس بالا متد PublishRss مهمترین اتفاقی است که در کلاس می افتد. ابتدا ما یک نمونه از کلاس System.XML.XmlTextwriter ساخته ایم. این کلاس سریع ترین راه برای نوشتن اسناد XML است. بعد OutputStream را به تابع پاس کرده و encoding سند را مشخص کردیم. در مورد این کد از ASCII استفاده شده است. بعد از این شروع به نوشتن بخش های مختلف سند RSS خودمان کردیم. در کلاسXmlTextwriter ما از متدهای زیر برای نوشتن سند خودمون استفاده کردیم:</p> <p>WritestartElement : این متد تگ شروع را برای یک تگ خاص می نویسد (هر تگ شامل یک تگ شروع هست و یک تگ پایان مثلا <channel> تگ شروع و <channel/> تگ پایان می باشد) .<br /> WriteAttributeString : خواص تگ باز فعلی را می نویسد.<br /> WriteElementString : مقدار هر تگ که بین تگ شروع و تگ پایان قرار دارد را می نویسد.<br /> WriteEndElement : تگ پایان را برای تگی که اخیرا باز بوده می نویسد. نیازی نیست که تگ های داخلی تر را مشخص کنید.<br /> Flush : این متد، تمام خروجی های بافر>شده را به مقصد منتقل می کند.</p> <p>توجه کنید که شما باید متدهای WriteStartElement و WriteEndElement را برای بهتر شکل دادن به سند خودتان استفده کنید.</p> <p>ساختن وب فرم ASP.NET</p> <p>حالا که یک کلاس کلی نوشتیم، می تونیم از این کلاس در وب فرم خودمان استفاده کنیم. یک ساختار که به عنوان نمونه می توانید در بانک اطلاعاتی از آن استفاده کنید به شکل زیر می باشد. از اطلاعات این ساختار در بانک اطلاعاتی برای ساخت سند RSS استفاده می گردد.<br /> Article_ title – Varchar (255)<br /> Article_ Description -Varchar (1000)<br /> Article_ url – Varchar (255)<br /> Article_ pubdate – DateTime</p> <p>ما به کمک یک تابع به نام GetDataSet اطلاعات را به دیتاست می دهیم، این دیتاست به عنوان منبع برای تولید فایل RSS مورد استفاده قرار می گیرد. برای پر کردن دیتاست از یک DataAdapter استفاده می کنیم :<br /> Function GetDataSet() as DataSet<br /> Dim cnn as New SqlConnection(“connection string here”)<br /> sql = “select * from sometable order by Article_pubdate desc”<br /> Dim da As New SqlDataAdapter(sql,cnn)<br /> Dim ds as New DataSet()<br /> da.Fill(ds,”MyArticles”)<br /> Return ds<br /> End Function</p> <p>برای ایجاد یک خروجی RSS از محتوای سایت، باید یک نمونه از کلاس Rss که نوشتیم بسازیم، سپس ویژگی های مختلف آن را مقداردهی کنیم و سپس متد GetDataSet را فراخوانی کنیم. بعد از اینکه دیتاست را بدست آوردیم فقط کافی است که خصوصیت ItemSource شئ گرفته شده از کلاس Rss را به همین دیتاست مقدار دهیم. به علاوه دو خصوصیت از شئ response یعنی ContentEncoding و ContentType را هم مقدار می دهیم.<br /> Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load<br /> Dim r As New Rss<br /> Dim ds As DataSet = GetDataSet()<br /> r.OutputStream = Response.OutputStream<br /> r.RssTitle = “DotNetBips.com Latest Articles”<br /> r.PublisherUrl = Request.Url.Host<br /> r.Description = “DotNetBips.com – Applying.NET”<br /> r.Copyright = “Copyright (C) DotNetBips.com.”<br /> r.Generator = “DotNetBips.com RSS Generator”<br /> r.ItemSource = ds<br /> r.ItemTitleField = “Article_title”<br /> r.ItemDescriptionField = “Article_Description”<br /> r.ItemPublicationDateField = “Article_pubdate”<br /> r.ItemUrlField = “Article_url”<br /> Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.UTF8<br /> Response.ContentType = “text/xml”<br /> Rss.PublishRss(r)<br /> Response.End()<br /> End Sub</p> <p>حالا تابع PublishRss را فراخوانی می کنیم و شئ گرفته شده از کلاس Rss را به این تابع پاس می کنیم. تمام شد! حالا یک خروجی XML بر اساس استاندارد RSS داریم. </div> <div align="center"><a href="https://www.takbook.com/3442-article/internet-article/%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-rss/"><img src="https://www.takbook.com/images/takbook-ebook.png" alt="دانلود کتاب" style="width: 438px; max-width: 98%;"></a></div><br> <br><br> <br><br> <center> </div><br> <div class="tags"> <p><i class="icon-tag"></i> برچسب ها</p> <div class="posttags"> <h3> <a href="https://www.takbook.com/book/%d8%b3%d9%86%d8%af-rss/" rel="tag">سند RSS</a> <a href="https://www.takbook.com/book/%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-rss/" rel="tag">فایل Rss</a> <a href="https://www.takbook.com/book/%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%aa-xml/" rel="tag">فرمت XML</a> <a href="https://www.takbook.com/book/%d9%88%d8%a8/" rel="tag">وب</a></h3> </div> </div> <div class="tags"> <p><i class="icon-eye-open"></i> مطالب مشابه با این مطلب</p> </div> <div class="post-wrap3"> <ul> <div align="center"> <a href="https://www.takbook.com/236219-article/economy/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7/" title="آشنایی با مهم ترین اصطلاحات ارز دیجیتال"> <img width="160" height="120" src="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2021/12/arz-160x120.jpg" class="attachment-160x160 size-160x160 wp-post-image" alt="آشنایی با مهم ترین اصطلاحات ارز دیجیتال" decoding="async" srcset="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2021/12/arz-160x120.jpg 160w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2021/12/arz-140x106.jpg 140w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2021/12/arz.jpg 275w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" /><br> <h4></div> آشنایی با مهم ترین اصطلاحات ارز دیجیتال</a></h4><br> <div align="justify"> <p>احتمالا این روزها درباره ارزهای دیجیتال مخصوصا بیت‌کوین از گوشه‌وکنار در اخبار رادیو و تلویزیون یا شبکه‌های اجتماعی چیزهایی شنیده‌اید.</p> </div> <div align="center"> <a href="https://www.takbook.com/232664-article/internet-article/10-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d9%85%d9%be-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%87/" title="۱۰ مکانی که توسط گوگل مپ سانسور شده"> <img width="160" height="129" src="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2020/10/google-map.jpg" class="attachment-160x160 size-160x160 wp-post-image" alt="10 مکانی که توسط گوگل مپ سانسور شده" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2020/10/google-map.jpg 270w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2020/10/google-map-131x106.jpg 131w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2020/10/google-map-149x120.jpg 149w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" /><br> <h4></div> ۱۰ مکانی که توسط گوگل مپ سانسور شده</a></h4><br> <div align="justify"> <p>۱۰ مکانی که توسط گوگل مپ سانسور شده ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز اکثر مناطق به علت مسائل امنیتی-سیاسی به صورت سانسور شده در نقشه های گوگل دیده می شوند و به همه این ها باید یک مورد بزرگ یعنی کشور کره شمالی را افزود […]</p> </div> <div align="center"> <a href="https://www.takbook.com/232401-article/computer-article/%d8%aa%d9%88%db%8c%db%8c%da%86-twitch-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/" title="توییچ (Twitch) چیست؟"> <img width="160" height="146" src="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2020/09/twitch.jpg" class="attachment-160x160 size-160x160 wp-post-image" alt="توییچ (Twitch) چیست؟" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2020/09/twitch.jpg 241w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2020/09/twitch-116x106.jpg 116w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2020/09/twitch-131x120.jpg 131w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" /><br> <h4></div> توییچ (Twitch) چیست؟</a></h4><br> <div align="justify"> <p>Twitch برنامه ایست که در آن بازی های ویدیویی دست به دست هم می دهند و با داشتن میلیون ها بیننده و بازی کننده راهی برای تعامل و به اشتراک گذاری محتوای خلاقانه با دیگران ارائه می دهند.</p> </div> <div align="center"> <a href="https://www.takbook.com/232146-article/internet-article/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10-%d9%88-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-gpt-%d9%88/" title="آموزش پارتیشن بندی در ویندوز ۱۰ و تبدیل GPT و MBR به یکدیگر"> <img width="160" height="139" src="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2020/08/prtishen-bndi.jpg" class="attachment-160x160 size-160x160 wp-post-image" alt="آموزش پارتیشن بندی در ویندوز 10 و تبدیل GPT و MBR به یکدیگر" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2020/08/prtishen-bndi.jpg 259w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2020/08/prtishen-bndi-122x106.jpg 122w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2020/08/prtishen-bndi-138x120.jpg 138w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" /><br> <h4></div> آموزش پارتیشن بندی در ویندوز ۱۰ و تبدیل GPT و MBR به یکدیگر</a></h4><br> <div align="justify"> <p>همه‌ی دیسک‌های سخت موجود برای پارتیشن بندی از ساختار قالب‌بندی داده‌ای MBR (مخفف Master Boot Record) یا GPT (مخفف GUID Partition Table) استفاده می‌کنند.</p> </div> <div align="center"> <a href="https://www.takbook.com/232063-article/internet-article/5-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1-%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1/" title="۵ ترفند مفید در مرورگر گوگل کروم در اندروید"> <img width="160" height="149" src="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2020/08/chrome.jpg" class="attachment-160x160 size-160x160 wp-post-image" alt="5 ترفند مفید در مرورگر گوگل کروم در اندروید" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2020/08/chrome.jpg 253w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2020/08/chrome-114x106.jpg 114w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2020/08/chrome-129x120.jpg 129w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" /><br> <h4></div> ۵ ترفند مفید در مرورگر گوگل کروم در اندروید</a></h4><br> <div align="justify"> <p>در این مطلب به معرفی ۵ ترفند کاربردی و مفید در مرورگر گوگل کروم در سیستم‌عامل اندروید خواهیم پرداخت. با بهره‌گیری از این ترفندها می‌توانید توانایی کار خود با این اپ را افزایش دهید.</p> </div> <div align="center"> <a href="https://www.takbook.com/231995-article/internet-article/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87/" title="درباره تلویزیون های اینترنتی ایران چه میدانید؟"> <img width="160" height="145" src="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2020/08/TV.interneti.jpg" class="attachment-160x160 size-160x160 wp-post-image" alt="درباره تلویزیون های اینترنتی ایران چه میدانید؟" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2020/08/TV.interneti.jpg 259w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2020/08/TV.interneti-117x106.jpg 117w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2020/08/TV.interneti-133x120.jpg 133w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" /><br> <h4></div> درباره تلویزیون های اینترنتی ایران چه میدانید؟</a></h4><br> <div align="justify"> <p>درباره تلویزیون های اینترنتی ایران چه میدانید؟ تلویزیون اینترنتی در ایران علاوه بر اینکه قابلیت استفاده از فناوری برای راحتی کاربران را دارد و همه مزایایی را که IPTV ها در خارج از کشور دارا هستند، یکی ویژگی مهم دیگر هم دارد که در […]</p> </div> </ul> </div> <div class="entry"> <div class="posttags" style="display: block;"> <span class="tagtitle"><span class="icon-comment"> </span>ارسال دیدگاه جدید</span> <div id="comments"> <div id="comments-wrap" class="comment-warp"> <!-- You can start editing here. --> <!-- If comments are open, but there are no comments. --> <div id="respond" style="margin-left:12px;"> <div class="cancel-comment-reply"> <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/3442-article/internet-article/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-rss/#respond" style="display:none;">برای صرف‌نظر کردن از پاسخ‌گویی اینجا را کلیک نمایید.</a></small> </div> <form action="https://www.takbook.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform"> <div class="commentdata"> <label for="author">نام شما :</label> <input type="text" name="author" id="author" value="" tabindex="1" class="input-comment" /> <div class="clear"></div> <label for="email">ایمیل :</label> <input type="text" name="email" id="email" value="" tabindex="2" class="input-comment" /> <div class="clear"></div> </div> <div class="textarea-box"> <label for="comment">نظر شما:</label><div class="clear"></div> <textarea name="comment" id="text" tabindex="4" class="text-box"></textarea> </div> <div class="clear"></div> <input class="bluekey comment-button" name="submit" type="submit" id="submit" tabindex="5" value="ارسال نظر " /> <input type="hidden" name="comment_post_ID" value="3442" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='3442' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> <p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="fdea9a496c" /></p><p style="display: none !important;"><label>Δ<textarea name="ak_hp_textarea" cols="45" rows="8" maxlength="100"></textarea></label><input type="hidden" id="ak_js_1" name="ak_js" value="3"/><script>document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );</script></p><div class="clear"></div> </form> </div> </div><div class="comments-rules"> <h4><span>به نکات زیر توجه کنید</span></h4> <ul> <li>نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.</li> <li>لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.</li> </ul> </div> </div></div></div> </div> <div id=sidebar-right> <div class=sidebar-right> <div class="sidebar-box"><div class="sidebar-box-title"><div class="iconbl-arch"><span class="icon-copy"></span> </div><h4>موضوعات کتاب</h4></div> <div class="sidebar-box-content-right"><div class="post-wrap"> <div class="textwidget"><div align="center"><a title="دانلود رايگان كتاب" href="https://www.takbook.com/topics/" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" title="دانلود رايگان كتاب" src="https://www.takbook.com/images/topics/takbook2.gif" alt="کتاب" border="0" /></a></div> <ul class="blconul1 animate"> <li> <div></div> <p><a title="كتاب رمان" href="https://www.takbook.com/cat/story-irani/" target="_blank" rel="noopener">كتاب رمان</a></li> <li> <div></div> <p><a title="كتاب اندروید" href="https://www.takbook.com/cat/ebook-android/" target="_blank" rel="noopener">كتاب اندروید</a></li> <li> <div></div> <p><a title="دانلود كتاب پزشكي" href="https://www.takbook.com/cat/medical-ebook/" target="_blank" rel="noopener">كتاب پزشكي</a></li> <li> <div></div> <p><a title="دانلود كتاب تاريخي" href="https://www.takbook.com/cat/historic-ebooks/" target="_blank" rel="noopener">دانلود كتاب تاريخي</a></li> <li> <div></div> <p><a title="کتاب اجتماعي سياسي" href="https://www.takbook.com/cat/social-policy/" target="_blank" rel="noopener">کتاب اجتماعي سياسي</a></li> <li> <div></div> <p><a title="كتاب كودكان" href="https://www.takbook.com/cat/children-ebook/" target="_blank" rel="noopener">دانلود كتاب كودكان</a></li> <li> <div></div> <p><a title="دانلود كتاب علوم غريبه" href="https://www.takbook.com/cat/science-stranger/" target="_blank" rel="noopener">كتاب علوم غريبه</a></li> <li> <div></div> <p><a title="كتاب علمي دانشگاهي" href="https://www.takbook.com/cat/academic-ebook/" target="_blank" rel="noopener">كتاب علمي دانشگاهي</a></li> <li> <div></div> <p><a title="كتاب موفقيت" href="https://www.takbook.com/cat/success-ebook/" target="_blank" rel="noopener">دانلود كتاب موفقيت</a></li> <li> <div></div> <p><a title="كتاب تجارت الكترونيك" href="https://www.takbook.com/cat/electronic-commerce/" target="_blank" rel="noopener">كتاب تجارت الكترونيك</a></li> <li> <div></div> <p><a title="كتاب كامپيوتر" href="https://www.takbook.com/cat/computer-ebook/" target="_blank" rel="noopener">دانلود كتاب كامپيوتر</a></li> <li> <div></div> <p><a title="آموزش زبان انگلیسی" href="https://www.takbook.com/cat/foreign-language/" target="_blank" rel="noopener">آموزش زبان خارجي</a></li> <li> <div></div> <p><a title="دانلود كتاب متفرقه" href="https://www.takbook.com/cat/miscellaneous/" target="_blank" rel="noopener">كتاب متفرقه</a></li> <li> <div></div> <p><a title="كتاب مذهبي" href="https://www.takbook.com/cat/religious-ebook/" target="_blank" rel="noopener">دانلود كتاب مذهبي</a></li> <li> <div></div> <p><a title="كتاب شعر" href="https://www.takbook.com/cat/poetry-ebook/" target="_blank" rel="noopener">دانلود كتاب شعر</a></li> <li> <div></div> <p><a title="كتاب ادبيات" href="https://www.takbook.com/cat/literature-ebook/" target="_blank" rel="noopener">دانلود كتاب ادبيات</a></li> <li> <div></div> <p><a title="كتاب ورزشي" href="https://www.takbook.com/cat/ebook-sport/" target="_blank" rel="noopener">دانلود كتاب ورزشي</a></li> <li> <div></div> <p><a title="كتاب هنر" href="https://www.takbook.com/cat/art-ebook/" target="_blank" rel="noopener">دانلود كتاب هنر</a></li> <li> <div></div> <p><a title="دانلود كتاب جغرافيا و نقشه" href="https://www.takbook.com/cat/geography-map/" target="_blank" rel="noopener">كتاب جغرافيا و نقشه</a></li> <li> <div></div> <p><a title="كتاب بانوان و زيبايي" href="https://www.takbook.com/cat/women/" target="_blank" rel="noopener">كتاب بانوان و زيبايي</a></li> <li> <div></div> <p><a title="دانلود كتاب نقد و بررسي" href="https://www.takbook.com/cat/evaluation-review/" target="_blank" rel="noopener">كتاب نقد و بررسي</a></li> <li> <div></div> <p><a title="دانلود فيلمنامه و نمايشنامه" href="https://www.takbook.com/cat/biography-film/" target="_blank" rel="noopener">فيلمنامه و نمايشنامه</a></li> <li> <div></div> <p><a title="دانلود كتاب مديريت" href="https://www.takbook.com/cat/management-ebook/" target="_blank" rel="noopener">كتاب مديريت</a></li> <li> <div></div> <p><a title="دانلود كتاب زبان اصلي" href="https://www.takbook.com/cat/original-language/" target="_blank" rel="noopener">كتاب زبان اصلي</a></li> <li> <div></div> <p><a title="كتاب صوتي" href="https://www.takbook.com/cat/audio-ebook/" target="_blank" rel="noopener">دانلود كتاب صوتي</a></li> <li> <div></div> <p><a title="كتاب گوشي موبايل" href="https://www.takbook.com/cat/mobile-ebook/" target="_blank" rel="noopener">كتاب گوشي موبايل</a></li> <li> <div></div> <p><a title="دانلود كتاب فلسفه و منطق" href="https://www.takbook.com/cat/philosophy-logic/" target="_blank" rel="noopener">كتاب فلسفه و منطق</a></li> <li> <div></div> <p><a title="دانلود كتاب رشته برق" href="https://www.takbook.com/cat/power-ebook/" target="_blank" rel="noopener">كتاب رشته برق</a></li> </ul> </div> </div></div></div><div class="sidebar-box"><div class="sidebar-box-title"><div class="iconbl-arch"><span class="icon-copy"></span> </div><h4>تبلیغات متنی!</h4></div> <div class="sidebar-box-content-right"><div class="post-wrap"> <div class="textwidget"><ul class="blconul1 animate"> <li> <div align="justify"><b>تبلیغات متنی شما با لینک فالو برای معرفی بهتر سایت شما به موتورهای جستجو در اینجا فقط ماهیانه 350 هزار تومان</b></div> </li> <li> <div></div> <p><a title="موزیکدل" href="https://musicdel.ir/" target="blank" rel="noopener">موزیکدل</a></li> <li> <div></div> <p><a title="دانلود فیلم قدیمی" href="https://tfilm12.ir/" target="blank" rel="noopener">دانلود فیلم قدیمی</a></li> <li> <div></div> <p><a title="دانلود کتاب" href="https://www.karaketab.com/download" target="blank" rel="noopener">دانلود کتاب</a></li> <li> <div></div> <p><a title="دانلود آهنگ جدید" href="https://resamusic.ir" target="blank" rel="noopener">دانلود آهنگ جدید</a></li> <li> <div></div> <p><a title="دانلود آهنگ" href="https://musicya.ir" target="blank" rel="noopener">دانلود آهنگ</a></li> <li> <div></div> <p><a title="دانلود آهنگ جدید" href="https://mifa-music.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/" target="blank" rel="noopener">دانلود آهنگ جدید</a></li> <li> <div></div> <p><a title="دانلود کتاب رمان" href="https://romanbook.ir" target="blank" rel="noopener">دانلود کتاب رمان</a></li> <li> <div></div> <p><a title="مهاجرت به کانادا" href="http://www.iliyaimmigration.com/" target="blank" rel="noopener">مهاجرت به کانادا</a></li> <li> <div></div> <p><a title="دانلود فیلم" href="https://naabmovie.ir/" target="blank" rel="noopener">دانلود فیلم</a></li> <li> <div></div> <p><a title="داروخانه آنلاین آرتان" href="https://artanteb.net/" target="blank" rel="noopener">داروخانه آنلاین آرتان</a></li> <li> <div></div> <p><a title="فروشگاه اینترنتی زوجیم" href="https://zojjim.com" target="blank" rel="noopener">فروشگاه اینترنتی زوجیم</a></li> <li> <div></div> <p><a title="دانلود آهنگ شاد" href="https://gisomusic.com/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AF/" target="blank" rel="noopener">دانلود آهنگ شاد</a></li> <li> <div></div> <p><a title="دانلود آهنگ جدید" href="https://mokhtalefmusic.com/category/%d8%aa%da%a9-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-95/" target="blank" rel="noopener">دانلود آهنگ جدید</a></li> <li> <div></div> <p><a title="تور لحظه آخری" href="http://lahzeakhar.com/" target="blank" rel="noopener">تور لحظه آخری</a></li> </ul> </div> </div></div></div><div class="sidebar-box"><div class="sidebar-box-title"><div class="iconbl-arch"><span class="icon-copy"></span> </div><h4>خیریه تک بوک!</h4></div> <div class="sidebar-box-content-right"><div class="post-wrap"> <div class="textwidget"><p><center><br /> <a href="http://www.mahak-charity.org/main/fa" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://www.takbook.com/banner/mahak-city.jpg" alt="موسسه خیریه بیماران سرطانی محک" width="120" height="80" /></a></center><center><br /> <a href="http://behnamcharity.org.ir" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://www.takbook.com/banner/behnamcharity.jpg" alt="موسسه خیریه بهنام دهش پور" width="120" height="80" /></a></center></p> </div> </div></div></div><div class="sidebar-box"><div class="sidebar-box-title"><div class="iconbl-arch"><span class="icon-copy"></span> </div><h4>ابزار های سایت</h4></div> <div class="sidebar-box-content-right"><div class="post-wrap"> <div class="textwidget"><ul class="blconul1 animate"> <li> <div></div> <div align="center"><a href="https://www.takbook.com/topics/"><img decoding="async" title="دانلود رايگان كتاب" src="https://www.takbook.com/images/topics/takbook2.gif" alt="کتاب" border="0" /></a></div> </li> <li> <div></div> <p><a title="فال حافظ" href="https://www.takbook.com/hafez/">فال حافظ</a></li> <li> <div></div> <p><a title="انجمن" href="https://www.takbook.com/forum/">انجمن</a></li> <li> <div></div> <p><a title="بانک مقاله" href="https://www.takbook.com/doc/">بانک مقاله</a></li> <li> <div></div> <p><a href="https://www.takbook.com/jmChess/">شطرنج آنلاین</a></li> <li> <div></div> <p><a href="https://www.takbook.com/estekhare/">استخاره با قرآن</a></li> <li> <div></div> <p><a href="https://www.takbook.com/iqtest2/">تست هوش آنلاین</a></li> <li> <div></div> <p><a href="https://group.takbook.com/">گروه یاهو تک بوک</a></li> <li> <div></div> <p><a href="https://www.takbook.com/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/">تست شخصیت شناسی</a></li> </ul> </div> </div></div></div><div class="sidebar-box"><div class="sidebar-box-title"><div class="iconbl-arch"><span class="icon-copy"></span> </div><h4>آخرین دیدگاه‌ها</h4></div> <div class="sidebar-box-content-right"><div class="post-wrap"><ul id="recentcomments"><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">شکوفه</span> در <a href="https://www.takbook.com/218597-medical-ebook/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7/#comment-101086">دانلود کتاب گیاهان دارویی مفید در بیماریها</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">پارسا</span> در <a href="https://www.takbook.com/212917-book/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a8%db%8c%d9%84-%d9%be%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%86/#comment-101083">کتاب اتومبیل پیکان</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">پری نامور</span> در <a href="https://www.takbook.com/4705-article/economy/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b4/#comment-101081">صادرات فرش</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">bn</span> در <a href="https://www.takbook.com/199331-book/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8-%d8%b1%d9%86%da%af%d9%87%d8%a7/#comment-101079">کتاب آموزش ترکیب رنگها</a></li></ul></div></div></div><div class="sidebar-box"> <div class="sidebar-box-title"> <div class="iconbl-arch"> <span class="icon-archive"></span> </div> <h4>آمار سایت</h4> </div> <div class="sidebar-box-content-right"> <div class="post-wrap"> <ul> </ul> </div></div></div> </div> </div> </div> <div id="sidebar-left"> <div class="sidebar-left"> <a href="https://www.takbook.com/contactus/" title="ارسال کتاب به ما" class="send-box"> <span class="title">ارسال کتاب برای انتشار در سایت</span> <span class="desc">انتشار کتاب شما</span> <span class="icons"><span class="icon-large icon-book"></span></span> </a> <a rel="nofollow" href="https://www.takbook.com/contactus/" title="درخواست حذف کتاب" class="send-box"> <span class="title">درخواست حذف کتاب</span> <span class="desc">درخواست حذف کتاب</span> <span class="icons"><span class="icon-large icon-user"></span></span> </a> <div class="most-postsview"><div class="sidebar-left-title"><div class="iconbl-arch"><span class="icon-copy"></span> </div><h5>اشتراک سایت</h5></div><div class="post-wrap3"> <div class="textwidget"><div align="justify"> <b>با کلیک بر روی اشتراک در بخش زیر تازه ترین کتاب ها و مقالات سایت را در ایمیل تان دریافت کنید<br /> توجه داشته باشید که پس از وارد کردن آدرس ایمیل تان در صفحه باز شده یک ایمیل برای شما ارسال میشود که میبایست آنرا تایید کنید تا کتاب ها را دریافت کنید</b></div> <div align="center"> <form action="https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=takbook/dCzo" target="_blank" rel="nofollow" method="post"> <input type="submit" value="اشتراک" /></form> </div> </div> </div></div><div class="most-postsview"><div class="sidebar-left-title"><div class="iconbl-arch"><span class="icon-copy"></span> </div><h5>پربازدید ترین کتاب ها</h5></div><div class="post-wrap3"><ul> <li><a href="https://www.takbook.com/2996-mobile-ebook/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d9%be%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/" title="دانلود کتاب اشعار سهراب سپهری برای موبایل">دانلود کتاب اشعار سهراب سپهری برای موبایل</a> - 5,387,347 بازدید</li><li><a href="https://www.takbook.com/190-computer-ebook/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c/" title="دانلود کتاب آموزش فتوشاپ بصورت تصویری">دانلود کتاب آموزش فتوشاپ بصورت تصویری</a> - 4,791,865 بازدید</li><li><a href="https://www.takbook.com/2747-electronic-commerce/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/" title="دانلود کتاب آموزش گام به گام بورس">دانلود کتاب آموزش گام به گام بورس</a> - 2,727,232 بازدید</li><li><a href="https://www.takbook.com/2824-computer-ebook/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa/" title="دانلود کتاب آموزش تصویری پاورپوینت powerpoint 2007">دانلود کتاب آموزش تصویری پاورپوینت powerpoint 2007</a> - 1,460,167 بازدید</li><li><a href="https://www.takbook.com/2195-medical-ebook/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%88%d9%8a%d9%8a-%d8%ac%d9%84-2/" title="دانلود کتاب آموزش مسائل زناشویی – جلد۳">دانلود کتاب آموزش مسائل زناشویی – جلد۳</a> - 1,390,780 بازدید</li><li><a href="https://www.takbook.com/11-art-ebook/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c/" title="دانلود کتاب آموزش ساخت کاردستی">دانلود کتاب آموزش ساخت کاردستی</a> - 1,388,728 بازدید</li><li><a href="https://www.takbook.com/2845-women/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d9%8a-%d8%b4%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%83%d9%8a%d9%83/" title="دانلود کتاب آموزش آشپزی – شیرینی کیک دسر">دانلود کتاب آموزش آشپزی – شیرینی کیک دسر</a> - 1,366,311 بازدید</li><li><a href="https://www.takbook.com/2875-success-ebook/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3/" title="دانلود کتاب آموزش روابط زناشویی توسط دکتر مجد">دانلود کتاب آموزش روابط زناشویی توسط دکتر مجد</a> - 1,336,543 بازدید</li><li><a href="https://www.takbook.com/178-foreign-language/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3/" title="دانلود کتاب آموزش گرامر زبان انگلیسی">دانلود کتاب آموزش گرامر زبان انگلیسی</a> - 1,260,647 بازدید</li><li><a href="https://www.takbook.com/2833-medical-ebook/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7/" title="دانلود کتاب شناخت کامل داروها">دانلود کتاب شناخت کامل داروها</a> - 1,158,833 بازدید</li><li><a href="https://www.takbook.com/2796-computer-ebook/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-7/" title="دانلود کتاب آموزش کامل ویندوز ۷">دانلود کتاب آموزش کامل ویندوز ۷</a> - 1,135,634 بازدید</li><li><a href="https://www.takbook.com/2821-computer-ebook/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84-2007-exel-2/" title="دانلود کتاب آموزش اکسل ۲۰۰۷ – Exel 2007">دانلود کتاب آموزش اکسل ۲۰۰۷ – Exel 2007</a> - 1,132,472 بازدید</li><li><a href="https://www.takbook.com/2708-religious-ebook/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%86/" title="دانلود کتاب مفاتیح الجنان">دانلود کتاب مفاتیح الجنان</a> - 1,099,202 بازدید</li><li><a href="https://www.takbook.com/2274-geography-map/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84/" title="دانلود کتاب نقشه جهان بصورت کامل">دانلود کتاب نقشه جهان بصورت کامل</a> - 1,082,946 بازدید</li><li><a href="https://www.takbook.com/2312-geography-map/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/" title="دانلود کتاب نقشه تهران">دانلود کتاب نقشه تهران</a> - 1,042,797 بازدید</li></ul> </div></div><div class="most-postsview"><div class="sidebar-left-title"><div class="iconbl-arch"><span class="icon-copy"></span> </div><h5>نرم افزار های مورد نیاز</h5></div><div class="post-wrap3"> <div class="textwidget"><p><a href="https://www.takbook.com/soft-ebook-reader-takbook/" target="_blank" rel="noopener"><strong>برای دریافت نرم افزار های مورد نیاز مطالعه کتاب ها با لینک مستقیم بر روی اینجا کلیک کنید.</strong></a></p> </div> </div></div> <div class="most-postsview"> <div class="sidebar-left-title"> <div class="iconbl-arch"> <span class="icon-filter"></span> </div> <h5>آخرین مطالب سایت</h5> </div> <div class="post-wrap3"> <ul class="blconul1 animate"> <div align="center"> <li> <a href="https://www.takbook.com/239491-geography-map/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/"> <img width="114" height="160" src="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/torkiye.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="دانلود کتاب راهنمای فارسی سفر به ترکیه" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/torkiye.jpg 213w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/torkiye-76x106.jpg 76w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/torkiye-85x120.jpg 85w" sizes="(max-width: 114px) 100vw, 114px" /><h4><b>دانلود کتاب راهنمای فارسی سفر به ترکیه</b></a></h4></a> <div align="justify"></div> </li> <li> <a href="https://www.takbook.com/239486-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%b1-_-%d8%ac%d9%84%d8%af-1/"> <img width="128" height="160" src="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/katler.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="دانلود کتاب اصول بازاریابی کاتلر _ جلد 1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/katler.jpg 212w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/katler-85x106.jpg 85w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/katler-96x120.jpg 96w" sizes="(max-width: 128px) 100vw, 128px" /><h4><b>دانلود کتاب اصول بازاریابی کاتلر _ جلد ۱</b></a></h4></a> <div align="justify"></div> </li> <li> <a href="https://www.takbook.com/239481-miscellaneous/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%da%af%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1/"> <img width="117" height="160" src="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/hefazat-1.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="دانلود کتاب حفاظت گفتار" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/hefazat-1.jpg 219w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/hefazat-1-78x106.jpg 78w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/hefazat-1-88x120.jpg 88w" sizes="(max-width: 117px) 100vw, 117px" /><h4><b>دانلود کتاب حفاظت گفتار</b></a></h4></a> <div align="justify"></div> </li> <li> <a href="https://www.takbook.com/239457-children-ebook/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86-%d9%88-%da%af%d9%84-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/"> <img width="126" height="160" src="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/golaraee.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="دانلود کتاب ماجرای من و گل آرایی" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/golaraee.jpg 211w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/golaraee-83x106.jpg 83w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/golaraee-94x120.jpg 94w" sizes="(max-width: 126px) 100vw, 126px" /><h4><b>دانلود کتاب ماجرای من و گل آرایی</b></a></h4></a> <div align="justify"></div> </li> <li> <a href="https://www.takbook.com/239451-story-irani/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%a8/"> <img width="120" height="160" src="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/hezar.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="دانلود کتاب داستانهایی از هزار و یک شب" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/hezar.jpg 273w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/hezar-79x106.jpg 79w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/hezar-90x120.jpg 90w" sizes="(max-width: 120px) 100vw, 120px" /><h4><b>دانلود کتاب داستانهایی از هزار و یک شب</b></a></h4></a> <div align="justify"></div> </li> </ul> </div></div> <div class="most-postsview"> <div class="sidebar-left-title"> <div class="iconbl-arch"> <span class="icon-filter"></span> </div> <h5>مطالب تصادفی</h5> </div> <div class="post-wrap3"> <ul> <li><a title="دانلود کتاب فراموشی را فراموش کنید" href="https://www.takbook.com/216923-computer-ebook/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/">دانلود کتاب فراموشی را فراموش کنید</a></li> <li><a title="دانلود کتاب رمان شاگرد شبح گیر" href="https://www.takbook.com/217196-story-irani/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a8%d8%ad-%da%af%db%8c%d8%b1/">دانلود کتاب رمان شاگرد شبح گیر</a></li> <li><a title="دانلود کتاب نجم الثاقب" href="https://www.takbook.com/1786-religious-ebook/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%82%d8%a8/">دانلود کتاب نجم الثاقب</a></li> <li><a title="دانلود کتاب آموزش تعویض مادربورد گوشی samsung galaxy note4" href="https://www.takbook.com/188653-mobile-ebook/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d9%88%db%8c%d8%b6-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-sa/">دانلود کتاب آموزش تعویض مادربورد گوشی samsung galaxy note4</a></li> <li><a title="دانلود کتاب دانشنامه اختلالات شایع در زمان تولد" href="https://www.takbook.com/223148-medical-ebook/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b1/">دانلود کتاب دانشنامه اختلالات شایع در زمان تولد</a></li> </ul> </div></div> <div class="most-postsview"> <div class="sidebar-left-title"> <div class="iconbl-arch"> <span class="icon-filter"></span> </div> <h5>دانلود کتاب اندروید</h5> </div> <div class="post-wrap3"> <ul class="blconul1 animate"> <li class="recent_post_item"> <div align="center"> <a rel="bookmark" href="https://www.takbook.com/239319-ebook-android/ebook-android-doctrine/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%b4/"><img width="131" height="160" src="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/aghebat.jpg" class="attachment-210x160 size-210x160 wp-post-image" alt="دانلود کتاب اندروید چگونه عاقبت بخیر شویم؟" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/aghebat.jpg 204w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/aghebat-86x106.jpg 86w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/aghebat-98x120.jpg 98w" sizes="(max-width: 131px) 100vw, 131px" /></div> <h4><b>دانلود کتاب اندروید چگونه عاقبت بخیر شویم؟</b></a></h4> <div align="justify"> <p>دانلود کتاب اندروید چگونه عاقبت بخیر شویم؟ ۳٫۰۰/۵ (۶۰٫۰۰%) ۵ امتیازs کتاب اندروید ” چگونه عاقبت به خیر شویم ؟ ” شامل ۲۴ جلسه سخنرانی های حجت الاسلام سید مهدی هاشم زاده می باشد .</p> </div> </li> <li class="recent_post_item"> <div align="center"> <a rel="bookmark" href="https://www.takbook.com/239105-ebook-android/ebook-android-doctrine/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85/"><img width="123" height="160" src="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/04/ruze-hojoom.jpg" class="attachment-210x160 size-210x160 wp-post-image" alt="دانلود کتاب اندروید روز هجوم" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/04/ruze-hojoom.jpg 206w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/04/ruze-hojoom-81x106.jpg 81w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/04/ruze-hojoom-92x120.jpg 92w" sizes="(max-width: 123px) 100vw, 123px" /></div> <h4><b>دانلود کتاب اندروید روز هجوم</b></a></h4> <div align="justify"> <p>دانلود کتاب اندروید روز هجوم ۳٫۰۰/۵ (۶۰٫۰۰%) ۳ امتیازs عناوین اصلی کتاب اندروید ” روز هجوم ” : اشاره فهرست فصل اول : بیان حقیقت فصل دوم : نقد دیدگاه دیگر روزشمار فاطمیه منابع</p> </div> </li> <li class="recent_post_item"> <div align="center"> <a rel="bookmark" href="https://www.takbook.com/238982-ebook-android/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/"><img width="118" height="160" src="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/03/tamin.jpg" class="attachment-210x160 size-210x160 wp-post-image" alt="دانلود کتاب اندروید برنامه تأمین مسکن در انگلستان" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/03/tamin.jpg 204w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/03/tamin-78x106.jpg 78w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/03/tamin-89x120.jpg 89w" sizes="(max-width: 118px) 100vw, 118px" /></div> <h4><b>دانلود کتاب اندروید برنامه تأمین مسکن در انگلستان</b></a></h4> <div align="justify"> <p>دانلود کتاب اندروید برنامه تأمین مسکن در انگلستان ۴٫۱۳/۵ (۸۲٫۵۰%) ۸ امتیازs عناوین اصلی کتاب اندروید ” برنامه تأمین مسکن در انگلستان ” شامل: مشخصات کتاب؛ اشاره؛ فهرست مندرجات؛ مقدمه؛ توسعه شهرهای جدید؛ چگونگی تقاضای مسکن؛ موسسات تأمین مسکن؛</p> </div> </li> </ul> </div></div> <div class="most-postsview"> <div class="sidebar-left-title"> <div class="iconbl-arch"> <span class="icon-filter"></span> </div> <h5>آخرین مقالات سایت</h5> </div> <div class="post-wrap3"> <ul class="blconul1 animate"> <li class="recent_post_item"> <div align="center"> <a rel="bookmark" href="https://www.takbook.com/239477-article/beauty-and-fashion/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%88/"><img width="154" height="160" src="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/set.jpg" class="attachment-160x160 size-160x160 wp-post-image" alt="اصول ست کردن شال و مانتو" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/set.jpg 200w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/set-102x106.jpg 102w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/set-115x120.jpg 115w" sizes="(max-width: 154px) 100vw, 154px" /></div> <h4><b>اصول ست کردن شال و مانتو</b></a></h4> <div align="justify"> <p>اصول ست کردن شال و مانتو/ تناسب رنگ در لباس پوشیدن یکی از مهم ترین اصول آراستگی است. از طرفی مانتو و روسری یا شال از اصلی‌ ترین لباس‌ های خانم‌ ها به شمار می‌ آید که رعایت تناسب رنگ و هماهنگ کردن درست […]</p> </div> </li> <li class="recent_post_item"> <div align="center"> <a rel="bookmark" href="https://www.takbook.com/239469-article/psychology/%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ba-%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86-%db%b9-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%84%d9%88-%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%af/"><img width="160" height="160" src="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/doroogh.jpg" class="attachment-160x160 size-160x160 wp-post-image" alt="دروغ گویی با این ۹ علامت لو می رود" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/doroogh.jpg 225w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/doroogh-106x106.jpg 106w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/doroogh-120x120.jpg 120w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" /></div> <h4><b>دروغ گویی با این ۹ علامت لو می رود</b></a></h4> <div align="justify"> <p>دروغ گویی با این ۹ علامت لو می رود ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز   دروغ گویی با این ۹ علامت لو می رود/ دروغ گفتن یکی از علل مهم بر خوردن رابطه است. دروغ گفتن دیوار اعتماد و باورها را می شکند و فاصله […]</p> </div> </li> <li class="recent_post_item"> <div align="center"> <a rel="bookmark" href="https://www.takbook.com/239465-article/health/%d9%81%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af/"><img width="160" height="157" src="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/fastfood.jpg" class="attachment-160x160 size-160x160 wp-post-image" alt="فست فود خورها بخوانند !" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/fastfood.jpg 231w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/fastfood-108x106.jpg 108w, https://www.takbook.com/wp-content/uploads/2023/05/fastfood-123x120.jpg 123w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" /></div> <h4><b>فست فود خورها بخوانند !</b></a></h4> <div align="justify"> <p>فست فود خورها بخوانند ! پژوهش ها نشان می دهد خوردن فست فود و غذاهای سرخ شده خطر افسردگی را افزایش دهد.</p> </div> </li> </ul> </div></div> <div class="text-ads"> </div> </div> </div><div class="clear"></div></div> <div class="footers"><br> <div align="center"> <div class="post"> <div class="post-title-buy"> <div class="iconbl-post"> <span class="icon-bookmark-empty"></span> </div> </div> <h3>هو الکاتب</h3><br> <div class="content"> <div align="center"> <div align="justify"> پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق <font color="#ff0000">قوانین جمهوری اسلامی ایران</font> فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.<br /> این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.<br /> در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در <a rel="nofollow" href="https://www.takbook.com/contactus/">اینجا</a> اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.<br /> در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از <a rel="nofollow" href="https://www.takbook.com/contactus/">اینجا</a> تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.<br /> <div align="center"> <strong><img width="320" height="240" alt="كتابخانه رايگان تك كتاب" src="https://www.takbook.com/up2/takbook-ebook.jpg" title="كتابخانه رايگان تك كتاب" /><br /> <strong><font size="2"><a href="https://www.takbook.com/">دانلود كتاب</a> هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.</font></strong> </strong> </div> </div> <strong> </strong> </div> </center> </div></div> <div id="post-footer"></div> </div><br> <br> <div id="tag"> <span class="icon-tag" style="color: #3297da; font-size: 20px;"></span><span style="font:16px Yekan,tahoma;margin-right: 5px;">برچسب ها : </span> <a href="https://www.takbook.com/book/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%af%d9%88%db%8c%d8%a7/" class="tag-cloud-link tag-link-15113 tag-link-position-1" style="font-size: 9pt;">کتاب گویا</a> <a href="https://www.takbook.com/book/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c/" class="tag-cloud-link tag-link-2058 tag-link-position-2" style="font-size: 9pt;">کتاب صوتی</a> <a href="https://www.takbook.com/book/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%af%d9%88%db%8c%d8%a7/" class="tag-cloud-link tag-link-14865 tag-link-position-3" style="font-size: 9pt;">دانلود کتاب گویا</a> <a href="https://www.takbook.com/book/%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/" class="tag-cloud-link tag-link-47 tag-link-position-4" style="font-size: 9pt;">رایگان</a> <a href="https://www.takbook.com/book/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c/" class="tag-cloud-link tag-link-14461 tag-link-position-5" style="font-size: 9pt;">دانلود کتاب صوتی</a> <a href="https://www.takbook.com/book/download/" class="tag-cloud-link tag-link-951 tag-link-position-6" style="font-size: 9pt;">download</a> <a href="https://www.takbook.com/book/book/" class="tag-cloud-link tag-link-1608 tag-link-position-7" style="font-size: 9pt;">book</a> <a href="https://www.takbook.com/book/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/" class="tag-cloud-link tag-link-273 tag-link-position-8" style="font-size: 9pt;">آموزش</a> <a href="https://www.takbook.com/book/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/" class="tag-cloud-link tag-link-314 tag-link-position-9" style="font-size: 9pt;">کتاب رایگان</a> <a href="https://www.takbook.com/book/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a/" class="tag-cloud-link tag-link-2189 tag-link-position-10" style="font-size: 9pt;">فارسي</a> <a href="https://www.takbook.com/book/ebook/" class="tag-cloud-link tag-link-527 tag-link-position-11" style="font-size: 9pt;">ebook</a> <a href="https://www.takbook.com/book/pdf/" class="tag-cloud-link tag-link-526 tag-link-position-12" style="font-size: 9pt;">pdf</a> <a href="https://www.takbook.com/book/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/" class="tag-cloud-link tag-link-856 tag-link-position-13" style="font-size: 9pt;">کتاب الکترونیکی</a> <a href="https://www.takbook.com/book/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-pdf/" class="tag-cloud-link tag-link-364 tag-link-position-14" style="font-size: 9pt;">کتاب pdf</a> <a href="https://www.takbook.com/book/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8/" class="tag-cloud-link tag-link-112 tag-link-position-15" style="font-size: 9pt;">دانلود رایگان کتاب</a> <a href="https://www.takbook.com/book/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8/" class="tag-cloud-link tag-link-116 tag-link-position-16" style="font-size: 9pt;">دانلود کتاب</a> <a href="https://www.takbook.com/book/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af/" class="tag-cloud-link tag-link-374 tag-link-position-17" style="font-size: 9pt;">دانلود</a> <a href="https://www.takbook.com/book/%d8%b1%d8%a7%d9%8a%da%af%d8%a7%d9%86/" class="tag-cloud-link tag-link-2175 tag-link-position-18" style="font-size: 9pt;">رايگان</a> <a href="https://www.takbook.com/book/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8/" class="tag-cloud-link tag-link-43 tag-link-position-19" style="font-size: 9pt;">کتاب</a> <a href="https://www.takbook.com/book/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8/" class="tag-cloud-link tag-link-2178 tag-link-position-20" style="font-size: 9pt;">كتاب</a></div> <p><span class="icon-book"></span> تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک <a title="" href="https://www.takbook.com/" target="_blank"></a> محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد. </p><br> <p id="footer2"> <a href="https://www.takbook.com/feed/">فید</a> <a rel="bookmark" href="https://www.takbook.com/sitemap.xml">نقشه سایت</a> </p><br> <h2 class="desc">دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب</h2> <a id="Chahardah" title="سایت تک بوک" href="https://www.takbook.com" target="_blank"><h6>تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد</h6></a><br> <img referrerpolicy='origin' id = 'nbqejxlzoeukfukzjzpe' style = 'cursor:pointer' onclick = 'window.open("https://logo.samandehi.ir/Verify.aspx?id=21867&p=uiwkrfthmcsigvkajyoe", "Popup","toolbar=no, scrollbars=no, location=no, statusbar=no, menubar=no, resizable=0, width=450, height=630, top=30")' alt = 'logo-samandehi' src = 'https://logo.samandehi.ir/logo.aspx?id=21867&p=odrfnbpdaqgwwlbqyndt' /> </footer> <script type='text/javascript' id='wp-postviews-cache-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var viewsCacheL10n = {"admin_ajax_url":"https:\/\/www.takbook.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"af0c57f1bf","post_id":"3442"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' id='wp_ulike-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wp_ulike_params = {"ajax_url":"https:\/\/www.takbook.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","notifications":"1"}; /* ]]> */ </script> <script defer src="https://www.takbook.com/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_ff685ea43d22873ffed42f8fc57e0e3f.js"></script></body> </html> <!-- Page generated by LiteSpeed Cache 5.4 on 2023-06-01 09:57:45 -->