خرید اینترنتی کتاب


جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب تفسیر نمونه: تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازها، خواستها، پرسشها، مکتبها و مسائل روز

دانلود کتاب

کتاب تفسیر نمونه: تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازها، خواستها، پرسشها، مکتبها و مسائل روز

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۳۰ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲۴ 
تعداد صفحه : ۶۴۰ 
رده دیویی : ۲۹۷.۱۷۹ 
شابک : ۹۶۴-۴۴۰-۰۲۳-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/عربی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۲۸ 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب صحیفه کامله سجادیه: با ترجمه فارسی

دانلود کتاب

کتاب صحیفه کامله سجادیه: با ترجمه فارسی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۳۰ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۲ 
تعداد صفحه : ۳۴۰ 
رده دیویی : ۲۹۷.۷۷۲ 
شابک : ۹۶۴-۴۰۰-۰۱۶-۱ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : عربی/فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : قم 
مترجم کتاب : 
مترجم کتاب : غرویان – محسن 
 

کتاب کلیات جامع تعبیر خواب ابن سیرین، دانیال نبی (ع)، جابر مغربی، کرمانی، خالد اصفهانی، اسماعیل اشعث، حضرت صادق (ع)

دانلود کتاب

کتاب کلیات جامع تعبیر خواب ابن سیرین، دانیال نبی (ع)، جابر مغربی، کرمانی، خالد اصفهانی، اسماعیل اشعث، حضرت صادق (ع)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۳۰ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۴۶۲ 
رده دیویی : ۱۳۵.۳ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۷۱-۵۷-۱ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :کاظم عابدینی‌مطلق 
 

کتاب نقش تعبیر و تفسیر داده‌های لرزه‌ای بازتابی در اکتشاف منابع هیدروکربوری

دانلود کتاب

کتاب نقش تعبیر و تفسیر داده‌های لرزه‌ای بازتابی در اکتشاف منابع هیدروکربوری

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۳۰ 
تیراژ کتاب : ۱۱۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۸۶ 
رده دیویی : ۵۵۱.۲۲ 
شابک : ۹۶۴-۰۶-۶۳۶۷-۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 
مجموعه‌ی حاضر، شامل مطالبی است درباره‌ی تفسیر لرزهای ساختاری، چینه شناختی و سنگ شناختی از داده‌های لرزه‌ای بازتابی با استفاده از نمونه‌ها، و موارد مشاهده شده و مثال‌های واقعی در ایران. عناوین فصل‌های کتاب از این قرار است: ‘نقش داده‌های لرزه‌ای بازتابی در اکتشاف و….’، ‘تغییر ساختاری لرزه‌ای’، ‘تفسیر چینه شناختی لرزه‌ای’، ‘تغییر سنگ شناختی لرزه‌ای’، ‘برخی روش‌های ویژه‌ی نمایش لرزه‌ای’، ‘مقاطع لرزه‌ای واقعی’، ‘لرزه‌ای سه بعدی’ و ‘لرزه‌ای چهاربعدی’.

کتاب کرانه‌ها: شرح فارسی کتاب مختصر المعانی

دانلود کتاب

کتاب کرانه‌ها: شرح فارسی کتاب مختصر المعانی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۳۰ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۴۴۰ 
رده دیویی : ۸۰۸.۰۴۹۲۷ 
شابک : ۹۶۴-۵۸۷۵-۷۸-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : قم 
شماره منوع جلد کتاب : ۳ 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب قطره‌ای از دریای فضائل اهل بیت (ع) ترجمه کتاب نفیس ‘القطره’

دانلود کتاب

کتاب قطره‌ای از دریای فضائل اهل بیت (ع) ترجمه کتاب نفیس ‘القطره’

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۳۰ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۹۳۰ 
رده دیویی : ۲۹۷.۲۱ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۷۰-۴۲-۳ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی/عربی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : قم 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : مستنبط – سیداحمد 
 

کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

دانلود کتاب

کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۳۰ 
تیراژ کتاب : ۱۸۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۵۴۶ 
نوع اثر : تالیف 
رده دیویی : ۲۹۷.۳۴۲ 
زبان کتاب : عربی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : قم 
شماره منوع جلد کتاب : ۳ 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : شهیدثانی – زین‌الدین‌بن‌علی 
نویسنده کتاب : صدرالادبائی – سیدشهرام 
 

کتاب نقطه‌ی آغاز آزاداندیشی

دانلود کتاب

کتاب نقطه‌ی آغاز آزاداندیشی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۳۰ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۷۶ 
رده دیویی : ۲۹۷.۹۹۸ 
شابک : ۹۶۴-۸۶۵۴-۲۹-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :محمدرضا سماک‌امانی 
نویسنده کتاب : 
 
در این نوشته، پس از بیان برخی از ویژگی‌های ‘استاد مطهری’، برخی از ضرورت‌های مطالعه‌ی آثار ایشان تبیین می‌شود.

کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

دانلود کتاب

کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۳۰ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۴۸۰ 
نوع اثر : تالیف 
رده دیویی : ۲۹۷.۳۴۲ 
زبان کتاب : عربی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : قم 
شماره منوع جلد کتاب : ۳ 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : شهیدثانی – زین‌الدین‌بن‌علی 
نویسنده کتاب : صدرالادبائی – سیدشهرام 
 

کتاب کاملترین راهنمای حسابداری پیشرفته ۱ دانشگاه پیام نور (رشته حسابداری) براساس تالیف دکتر حسن کرباسی یزدی ویژه دانشجویان رشته حسابداری …

دانلود کتاب

کتاب کاملترین راهنمای حسابداری پیشرفته ۱ دانشگاه پیام نور (رشته حسابداری) براساس تالیف دکتر حسن کرباسی یزدی ویژه دانشجویان رشته حسابداری …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۳۰ 
تیراژ کتاب : ۳۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۸۴ 
رده دیویی : ۶۵۷ 
شابک : ۹۶۴-۸۶۹۲-۱۴-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب اعلموا انی فاطمه: فاطمه الزهراء و الحضاره الاسلامیه

دانلود کتاب

کتاب اعلموا انی فاطمه: فاطمه الزهراء و الحضاره الاسلامیه

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۳۰ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۵۱۶ 
نوع اثر : تالیف 
رده دیویی : ۲۹۷.۹۷۳ 
زبان کتاب : عربی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب : 
 
مطالب عمده‌ی مجلد هفتم این مجموعه بدین قرار است: بلغای امت از قول فاطمه (س)، شیعه راه تمدن، نقش شیعه در تمدن اسلامی، پزشکی در اسلام، فرهنگ رهایی با ظهور امام مهدی (عج)، و خطیب و خطابه و منبر آزادی.

کتاب اعلموا انی فاطمه: فاطمه الزهراء و الحضاره الاسلامیه

دانلود کتاب

کتاب اعلموا انی فاطمه: فاطمه الزهراء و الحضاره الاسلامیه

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۳۰ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۵۰۴ 
نوع اثر : تالیف 
رده دیویی : ۲۹۷.۹۷۳ 
زبان کتاب : عربی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب جامع السعادات

دانلود کتاب

کتاب جامع السعادات

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۳۰ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تعداد صفحه : ۵۶۰ 
رده دیویی : ۲۹۷.۶۱ 
شابک : ۹۶۴-۶۳۹۷-۲۱-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : عربی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : قم 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب کاملترین راهنمای حسابداری میانه (۱) دانشگاه پیام نور قابل استفاده دانشجویان دانشگاه پیام نور و علاقمندان به شرکت در کنکورهای کارشناسی ارشد

دانلود کتاب

کتاب کاملترین راهنمای حسابداری میانه (۱) دانشگاه پیام نور قابل استفاده دانشجویان دانشگاه پیام نور و علاقمندان به شرکت در کنکورهای کارشناسی ارشد

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۳۰ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۳۲۰ 
رده دیویی : ۶۵۷.۰۴۴ 
شابک : ۹۶۴-۸۶۹۲-۱۸-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب روایت مسافران غریب: خاطرات سردار شهید نوروز ایمانی‌نسب

دانلود کتاب

کتاب روایت مسافران غریب: خاطرات سردار شهید نوروز ایمانی‌نسب

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۳۰ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۹۲ 
رده دیویی : ۹۵۵.۰۸۴۳۰۹۲ 
شابک : ۹۶۴-۸۷۶۹-۲۵-۷ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب : 
 
کتاب مصور حاضر، روایت زندگی و خاطرات ‘سردار شهید نوروز ایمانی نسب’ در مبارزات قبل از انقلاب و جنگ ایران و عراق است.

کتاب مسند ابی بصیر

دانلود کتاب

کتاب مسند ابی بصیر

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۳۰ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۶۱۲ 
رده دیویی : ۲۹۷.۲۱۲ 
شابک : ۹۶۴-۴۹۳-۰۰۷-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : عربی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : قم 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
نویسنده کتاب : 
 
این کتاب که به زبان عربی نوشته شده دربردارنده‌ی احادیث منقول از ‘ابی بصیر’ یکی از راویان شیعه و از شاگردان امام جعفر صادق (ع) است. مولف نخست ضمن مقدمه‌ای راویانی که به ‘ابوبصیر’ معروف هستند معرفی کرده سپس احادیث منقول از ابوبصیر را آورده است. مطالب کتاب شامل مباحثی در عقل، علم، توحید، عدل، معاد و زندگانی ائمه اطهار است.

کتاب اعلموا انی فاطمه: فاطمه الزهراء و الحضاره الاسلامیه

دانلود کتاب

کتاب اعلموا انی فاطمه: فاطمه الزهراء و الحضاره الاسلامیه

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۳۰ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۵۰۰ 
نوع اثر : تالیف 
رده دیویی : ۲۹۷.۹۷۳ 
زبان کتاب : عربی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب : 
 
این مجموعه به زبان عربی شرح زندگانی حضرت فاطمه (س) و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، دینی و فرهنگی است که در جلد حاضر این مطالب مطرح شده است: مطالب دیگر از خطبه‌ی حضرت زهرا (س)، تمدن و فرهنگ اسلام از دیدگاه دو اجنبی، خاندان پیامبر (ص)، تاریخ، غدیر حق گم شده، گرامیداشت فاطمه (س) در حق شهیدان (حمزه سیدالشهداء).

کتاب ریاض الجنه

دانلود کتاب

کتاب ریاض الجنه

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۳۰ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۷۱۲ 
رده دیویی : ۲۹۷.۰۳ 
شابک : ۹۶۴-۶۱۲۱-۳۹-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : عربی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : فانی‌زنوزی – محمدحسن‌بن‌عبدالرسول 
 
در جلد سوم از ‘ریاض الجنه’ ۲۱۴ تن از عالمان، فقیهان و ادیبان اسلامی به زبان عربی و ترجمه‌ی فارسی در زیرنویس، معرفی شده‌اند. معرفی اشخاص به ترتیب الفبا با ‘الدار قطنی البغدادی’ آغاز می‌شود و به ‘علی بن طاوس رضی الدین حسینی’ ختم می‌گردد.

کتاب کفایه الاصول

دانلود کتاب

کتاب کفایه الاصول

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۳۰ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۹۶ 
رده دیویی : ۲۹۷.۳۱۲ 
شابک : ۹۶۴-۴۷۰-۵۶۱-۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : عربی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب : 
محقق : زارعی‌سبزواری – عباسعلی 
 

کتاب اعلموا انی فاطمه: فاطمه الزهراء و الحضاره الاسلامیه

دانلود کتاب

کتاب اعلموا انی فاطمه: فاطمه الزهراء و الحضاره الاسلامیه

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۳۰ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۴۹۶ 
نوع اثر : تالیف 
رده دیویی : ۲۹۷.۹۷۳ 
زبان کتاب : عربی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب : 
 
مجلد ششم این مجموعه این مطالب را به زبان عربی شامل می‌شود: فاطمه و پیشرفت و فرهنگ قلم، یهود و یهودیت، قرآن و آداب تلاوت آن، امثال در قرآن و درگیری حق و باطل، سیاست، ادامه‌ی عمل، حضرت زهرا و موضوع رویا و خواب، و اسلام و هدایت.

Page 5 of 4,254« First...34567...102030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد