خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب لیبرالیزم

دانلود کتاب

کتاب لیبرالیزم

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۳ 
تیراژ کتاب : ۱۲۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۱۰ 
رده دیویی : ۳۲۰.۵۱ 
شابک : ۹۶۴-۶۸۸۷-۴۵-۷ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
ویراستار :علی عبدلی 
نویسنده کتاب : 
 
در این کتاب جان گری که از متخصصان فلسفه‌ی سیاسی لیبرالیزم است به تبیین و توضیح عناصر تشکیل دهنده‌ی این مکتب فکری در دو بخش ‘تاریخی’، ‘فلسفی’، ‘پرداخته است. هدف وی در این کتاب تفسیری از لیبرالیزم است که نخست لیبرالیزم را تعریف کرده و سپس جذابیت نگرش لیبرالی را بررسی نموده است. مباحث کتاب عبارت‌اند از: ‘تاریخی’ (الهامات بیش مدرن لیبرال، لیبرالیزم در ابتدای محدوده متجدد، لیبرالیزم و روشنگری، دوران لیبرال، تجدید حیات لیبرالیزیم کلاسیک) و ‘فلسفی’ (در جست و جوی بنیادها، ایده آزادی، آزادی فردی، مالکیت خصوصی و اقتصاد بازار، حکومت لیبرال و حمله به لیبرالیزم).

کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها

دانلود کتاب

کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۹ 
تعداد صفحه : ۷۰۶ 
رده دیویی : ۶۲۱.۳۱۹۲ 
شابک : ۹۶۴-۰۳-۴۲۴۹-۱ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : کوه – ارنست 
 

کتاب تکه‌ای از آسمان (بر اساس زندگی شهید محمد بروجردی)

دانلود کتاب

کتاب تکه‌ای از آسمان (بر اساس زندگی شهید محمد بروجردی)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تعداد صفحه : ۹۲ 
رده دیویی : ۹۵۵.۰۸۴۳۰۹۲ 
شابک : ۹۶۴-۴۷۱-۵۹۱-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب حالا که آمده‌ای

دانلود کتاب

کتاب حالا که آمده‌ای

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۰۴ 
رده دیویی : ۸fa۱.۶۲ 
شابک : ۹۶۴-۷۸۶۵-۸۰-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : خشتی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شاعر : عبدالملکیان – محمدرضا 
 
این مجموعه شامل یکصد و نود و یک سروده‌ی کوتاه است با قطعاتی همچون: ‘حالا که آمده‌ای/ همین یک کلمه کافی است/ آمده‌ای.

کتاب تاریخ نوروز و گاهشماری ایران

دانلود کتاب

کتاب تاریخ نوروز و گاهشماری ایران

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۳ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۵۱۲ 
رده دیویی : ۳۹۴.۲۶۹۵۵ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۸۶-۰۹-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب راهنمای خرید و کار با دوربینهای عکاسی دیجیتال

دانلود کتاب

کتاب راهنمای خرید و کار با دوربینهای عکاسی دیجیتال

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۳ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۴۹۶ 
رده دیویی : ۷۷۸.۳ 
شابک : ۹۶۴-۷۳۶۳-۷۷-X 
نوع اثر : تالیف و گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب خانواده‌های خوب خود به خود به وجود نمی‌آیند: آنچه ما از بزرگ کردن ده پسرمان آموخته‌ایم، ممکن است برای شما هم مفید باشد

دانلود کتاب

کتاب خانواده‌های خوب خود به خود به وجود نمی‌آیند: آنچه ما از بزرگ کردن ده پسرمان آموخته‌ایم، ممکن است برای شما هم مفید باشد

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۳ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۳۰ 
رده دیویی : ۶۴۶.۷۸ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۸-۴۴۴-۱ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :ارمغان جزایری 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : گارسیا-پراتز – جوزف 
 
این کتاب حاوی آگاهی‌هایی است در زمینه‌ی ساختار خانواده‌ی خوب از جمله: روابط محکم میان خانواده، غنی‌سازی ویژگی‌های خاص هر خانواده، سرپرستی‌های مثبت که نتایج مثبت ایجاد می‌کند؟ تربیت فرزندان با انضباط و مسئول و دلسوز، ایجاد عشق به آموختن، ایجاد نظام حمایتی و نظایر آن. مطالب کتاب با نمونه‌ها و اشاراتی از زندگی برخی اشخاص نگاشته شده است.

کتاب از شهود تا انتزاع (حد متغیر)

دانلود کتاب

کتاب از شهود تا انتزاع (حد متغیر)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۲ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۲ 
رده دیویی : ۵۱۹.۵۳۵ 
شابک : ۹۶۴-۹۳۱۴۹-۳-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : مقوایی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 
این کتاب مشتمل بر تمرین‌های ریاضی است که مباحث ثابت و متغیر، همسایگی، همسایگی محذوف، میل کردن و نزدیک شدن، حد متغیر و متغیرهای بی‌نهایت بزرگ را شامل می‌شود.

کتاب جین داریم تا جین آقای کارور!

دانلود کتاب

کتاب جین داریم تا جین آقای کارور!

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۳ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
رده دیویی : ۸fa۳.۶۲ 
شابک : ۹۶۴-۷۱۰۵-۲۶-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب زبان فارسی (۳)

دانلود کتاب

کتاب زبان فارسی (۳)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۳ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۲۳۲ 
رده دیویی : ۴fa۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۹۸۱-۵۵-۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب در گستره طب نبوی

دانلود کتاب

کتاب در گستره طب نبوی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۳ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
رده دیویی : ۶۱۰.۹۱۷۶۷۱ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۶-۲۶۴-۶ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
مترجم کتاب : 
 
مولف کتاب را با مراجعه به روایات و احادیث موجود، در مراجع دیگر و به ویژه کتاب طب النبوی تالیف ‘شیخ ابن قیم الجوزیه’ مقایسه‌ای بین نظریات پیامبر و پزشکی نوین انجام داده است. وی هر فصل از کتاب را به مبحث جداگانه‌ای اختصاص داده و نظرات پیامبر (ص) را درباره‌ی برخی مسائل مختلف پزشکی و بهداشتی مطرح ساخته است.

کتاب مارکسیسم و فلسفه

دانلود کتاب

کتاب مارکسیسم و فلسفه

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۲ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۰۴ 
رده دیویی : ۳۳۵.۴۱۱ 
شابک : ۹۶۴-۷۱۸۸-۴۹-۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 
نگارنده در این کتاب، ضمن درج درآمدی بر فلسفه‌ی مارکسیستی، تلاش می‌کند درباره‌ی نگرش دوگانه‌ی مارکسیسم به فلسفه مطالبی بیان کرده و کار خود را با وارسی دیدگاه مارکسیسم در باب هگل آغاز می‌کند. ‘… مارکس می‌نویسد که هگل ‘واپسین کلام در تمامی فلسفه است’، و در واقع نیز فیلسوفان و انقلابیون برجسته‌ی مارکسیستی چون انگلس، لوکاچ، آلتوسر، آدورنو، دونا یفسکایا، لنین، کولتی، دلاواپه و بسیاری دیگر کوشیده‌اند پیوندهای اندیشه‌ی این دو متفکر را روشن سازند، خواه مانند آلتوسر و کولتی از بیخ منکر پیوند بنیادی میان این دو تن باشند و خواه مانند لوکاچ، لنین، دونا یفسکایا این دو را به تقریب یک روح در دو قالب بدانند. سعی نویسنده بر این است که ایدئالیسم کلاسیک آلمان را، که فلسفه‌ی مارکسیستی از آن سرچشمه گرفته است، در برابر سنت یکسر متفاوت ‘فلسفه تحلیلی’ قرار دهد که بیش‌تر در میان فیلسوفان انگلیسی زبان رواج دارد و در بسیاری موارد رویکردی منفی و بنیاد برانداز نسبت به فلسفه‌ی قاره‌ای و به ویژه فلسفه‌ی هگل دارد. نویسنده ارتباط میان مارکسیم و فلسفه‌ی تحلیل را با وارسی بحث‌های دهه‌های آخر درباره‌ی شرح‌های رئالیستی از شناخت و معنایی می‌گیرد و بابی را در پیوند میان فلسفه‌ی تحلیل و فلسفه‌ی زبان با مارکسیسم می‌گشاید که حتی در جهان مارکسیسم غربی کم سابقه و بلکه بی‌سابقه است’.

کتاب در قلمرو وحشت

دانلود کتاب

کتاب در قلمرو وحشت

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۳ 
تیراژ کتاب : ۱۶۵۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
رده دیویی : ۸۰۸.۸۳۱ 
شابک : ۹۶۴-۳۱۱-۵۷۰-۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 
هشت داستان کوتاهی که در این مجموعه گرد آمده بدین قرار است: ‘موش‌ها/ دینوبوزاتی’، ‘پنجه‌ی میمون/ جیکوبسن’، ‘قاتل/ الکساندر ام. فری’، ‘ارواح/ ماری لوئیزه کاشنیتس’، ‘طاعون در وینچگاو/ یاکوب واسرمان’، ‘داستان یک تخت به غایت استثنایی/ ویلیام ویلکی کالینز’، ‘فقط گوشت/ جک لندن’ و ‘قلب افشاگر/ ادگار آلن پو’. این داستان‌ها دارای سبک ‘گوتیک’ هستند. در آغاز کتاب، نوشته‌ای در توضیح داستان‌های گوتیک و پیدایش آن به چاپ رسیده است. ‘ادبیات گوتیک شاخه‌ای از مکتب رمانتیسم یا دقیق‌تر این که پیش‌رمانتیسیسم است و طلوع آن از رویکرد بشر اروپایی به عالم درون، کابوس و رویاهای شخصی، امیال و گرایش‌های روحی مبهم، عواطف سرکوب شده و… خبر می‌دهد تا دریچه‌ای به سوی دهلیزهای تاریک و پیچ در پیچ روح آدمی گشوده شود’.

کتاب تاریخ تفکر مسیحی

دانلود کتاب

کتاب تاریخ تفکر مسیحی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۳ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۵۵۰ 
رده دیویی : ۲۳۰.۰۹ 
شابک : ۹۶۴-۶۱۳۸-۵۳-۵ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب درمان طبیعی افسردگی

دانلود کتاب

کتاب درمان طبیعی افسردگی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۳ 
تیراژ کتاب : ۱۶۵۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۲۹۶ 
رده دیویی : ۶۱۶.۸۵۲۷ 
شابک : ۹۶۴-۳۱۱-۳۲۲-۱ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
مترجم کتاب : 
 

کتاب حافظه و یادگیری: روشهای نوین در آموزش بزرگسالان

دانلود کتاب

کتاب حافظه و یادگیری: روشهای نوین در آموزش بزرگسالان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۳ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تعداد صفحه : ۲۲۴ 
رده دیویی : ۳۷۴ 
شابک : ۹۶۴-۳۱۱-۰۷۹-۶ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب The rose

دانلود کتاب

کتاب The rose

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۳ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۱۲ 
رده دیویی : ۸fa۱.۶۲ 
شابک : ۹۶۴-۵۶۹۹-۴۶-۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شاعر : Babagolzadeh – Razieh 
مترجم کتاب : 
 

کتاب پنج کتاب فروغ فرخزاد بهمراه زندگینامه

دانلود کتاب

کتاب پنج کتاب فروغ فرخزاد بهمراه زندگینامه

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۳ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۴۸ 
رده دیویی : ۸fa۱.۶۲ 
شابک : ۹۶۴-۷۵۴۲-۰۵-۴ 
نوع اثر : شعر 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : تهران 
شاعر : فرخزاد – فروغ 
 

کتاب تقسیم

دانلود کتاب

کتاب تقسیم

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۳ 
تیراژ کتاب : ۲۷۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۰۰ 
رده دیویی : ۸۵۳.۹۱۴ 
شابک : ۹۶۴-۳۰۵-۸۲۰-۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 
فضای این رمان مربوط به سال‌های اوج‌گیری فاشیسم در ایتالیاست. در یک خانواده‌ی سنتی در شهری کوچک یک کارمند ساده‌ی دارایی بعد از مرگش به دلیل سوء تفاهم یا شوخی به یک ‘اسطوره‌ی میهنی’ تبدیل می‌شود؛ الگویی که همه از او اقتباس می‌کنند و می‌خواهند که مانند او بعد از مرگشان با پیرهن سیاه حزب فاشیست به خاک سپرده شوند. اما این ‘اسطوره‌ی میهنی’ در چاردیواری، نفوذناپذیر خانه‌اش زندگی‌ای هم داشته است که در داخل خانه هم او را به اسطوره‌ی دیگری تبدیل می‌کند و….

کتاب پارتیشن‌بندی، نصب ویندوز و نصب مودم، طریقه اتصال به اینترنت

دانلود کتاب

کتاب پارتیشن‌بندی، نصب ویندوز و نصب مودم، طریقه اتصال به اینترنت

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۳ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
رده دیویی : ۰۰۵.۱ 
شابک : ۹۶۴-۳۷۷-۱۰۳-۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
مترجم کتاب : رحیمی‌سنا – زینب 
 

Page 1 of 3,60512345...102030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد