خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب The USA

دانلود کتاب

کتاب The USA

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۵ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۳۲ 
نوع اثر : افست 
رده دیویی : ۴۲۸.۶۴ 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
 

کتاب جوشش چشمه‌سار اندیشه

دانلود کتاب

کتاب جوشش چشمه‌سار اندیشه

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۵ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۱۱۲ 
رده دیویی : ۳۹۸.۹ 
شابک : ۹۶۴-۷۴۱۸-۲۱-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : بیاضی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : اصفهان 
ویراستار :حشمت‌الله انتخابی 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب دوازده سوره از قرآن مجید

دانلود کتاب

کتاب دوازده سوره از قرآن مجید

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۵ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۶۴ 
رده دیویی : ۲۹۷.۱۱۲ 
شابک : ۹۶۴-۸۲۸۹-۷۸-۶ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : عربی/فارسی 
قطع کتاب : جیبی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
مترجم کتاب : 
خطاط : جندقی – حمیدرضا 
 

کتاب English for the students of theology and Islamic science

دانلود کتاب

کتاب English for the students of theology and Islamic science

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۵ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۲۳۰ 
رده دیویی : ۴۲۸.۶۴ 
شابک : ۹۶۴-۴۵۹-۵۸۴-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Valid Dastjerdi – Hosayn 
 

کتاب مشق هنر شامل ۴۲۷ تست خط به خط کتاب همراه با پاسخ

دانلود کتاب

کتاب مشق هنر شامل ۴۲۷ تست خط به خط کتاب همراه با پاسخ

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۵ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۷۲ 
رده دیویی : ۷۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۶۸۰-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : پالتویی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب راهنمای تفکیکی دروس سال اول دبیرستان ۸۵ – ۱۳۸۴

دانلود کتاب

کتاب راهنمای تفکیکی دروس سال اول دبیرستان ۸۵ – ۱۳۸۴

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۵ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۲ 
تعداد صفحه : ۷۷۰ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۶۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۶۶۶-۹۴-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : جمشیدی‌شفق – حسین 
نویسنده کتاب : جوکار – ابوالفضل 
نویسنده کتاب : غانمی‌فرد – ستار 
نویسنده کتاب : قنبری – عبدالله 
نویسنده کتاب : کمالی – بابک 
نویسنده کتاب : گنجی – محمد 
نویسنده کتاب : نیکزاد – احمد 
نویسنده کتاب : حمزه‌ای – ناصر 
 

کتاب American chatterbox 3: student book

دانلود کتاب

کتاب American chatterbox 3: student book

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۵ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تعداد صفحه : ۶۴ 
نوع اثر : افست 
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴۰۷۶ 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : اصفهان 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب فیزیولوژی: شناخت اعمال و وظایف اعضای مختلف بدن انسان

دانلود کتاب

کتاب فیزیولوژی: شناخت اعمال و وظایف اعضای مختلف بدن انسان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۵ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تعداد صفحه : ۳۵۲ 
رده دیویی : ۶۱۲ 
شابک : ۹۶۴-۶۳۲۹-۱۰-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : اصفهان 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب آیین‌نامه بتن ایران (آبا)

دانلود کتاب

کتاب آیین‌نامه بتن ایران (آبا)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۵ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تعداد صفحه : ۳۳۶ 
رده دیویی : ۶۶۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۲۵-۴۸۹-۹ 
نوع اثر : تهیه و تنظیم 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
تهیه کننده : سازمان‌مدیریت‌وبرنامه‌ریزی‌کشور – دفترتدوین‌ضوابط‌ومعیارهای‌فنی 
 

کتاب زیست‌شناسی

دانلود کتاب

کتاب زیست‌شناسی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۵ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۲۴ 
رده دیویی : ۵۷۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۹۸۶-۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
ویراستار :علی عباسی 
ویراستار : غریب‌زاده – شهریار 
ویراستار : مازوچی – هادی 
نویسنده کتاب : 
ویراستار : خوش‌بین – شیرین 
 

کتاب نمونه سوالات امتحانی انگلیسی اول راهنمایی

دانلود کتاب

کتاب نمونه سوالات امتحانی انگلیسی اول راهنمایی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۵ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۸۰ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۲۰۱-۴-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : اصفهان 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب استراتژی توسعه کشاورزی در آمریکای لاتین

دانلود کتاب

کتاب استراتژی توسعه کشاورزی در آمریکای لاتین

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۵ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۸۰ 
رده دیویی : ۳۳۸.۱ 
شابک : ۹۶۴-۵۵۴۹-۳۷-X 
نوع اثر : تهیه و تنظیم 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :بهرام خزین 
تهیه کننده : موسسه‌پژوهشهای‌برنامه‌ریزی‌واقتصادکشاورزی 
 
این کتاب دربردارنده‌ی گزارش استراتژی توسعه‌ی کشاورزی در کشورهای امریکای لاتین است که در دسامبر سال ۱۹۹۹ از سوی گروه توسعه‌ی پایدار بانک توسعه‌ی منطقه‌ی امریکا – براساس مطالعات و نتیجه‌گیری‌هایی از کارگاه‌های آموزشی در سطوح ملی و منطقه‌ای – تدوین گردیده است. در ادامه‌ی گزارش، نحوه‌ی تهیه، نظارت و ارزیابی پروژه‌ها بررسی شده است.

کتاب خداحافظ سردار: روایت حماسه عاشقانه فاتح میدان‌های ستیز و پایداری سردار سرلشکر پاسدار شهید مهندس مهدی باکری، فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا

دانلود کتاب

کتاب خداحافظ سردار: روایت حماسه عاشقانه فاتح میدان‌های ستیز و پایداری سردار سرلشکر پاسدار شهید مهندس مهدی باکری، فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۵ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۲۷۲ 
رده دیویی : ۹۵۵.۰۸۴۳ 
شابک : ۹۶۴-۰۶-۶۳۰۳-۴ 
نوع اثر : بازنویسی 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
بازنویسی : ناظمی – سیدقاسم 
 

کتاب رستم و سهراب

دانلود کتاب

کتاب رستم و سهراب

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۵ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۷۶ 
رده دیویی : ۸۲۱.۸ 
شابک : ۹۶۴-۸۰۰۰-۶۷-۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
ویراستار :گلی حاجی‌ملکی 
نویسنده کتاب : 
 
این کتاب، توصیفی است از نبرد ‘رستم سهراب’ اثر ‘مثیو آرنولد’ که ترجمه‌ی فارسی و متن انگلیسی در کنار هم به چاپ رسیده است. در بخشی از کتاب می‌خوانیم: ‘ایرانیان راه بیابان را به سوی جنوب پیش می‌گیرند، تا تارها حاشیه‌ی سیحون را و رستم و پسرش تنها می‌مانند. اما نهر سربلند در میان هوای مه آلود و زمزمه‌ی زمینی‌ها، چشم به ستارگان سرد و خاموش، هم چنان ادامه دارد….’.

کتاب زیارت آل یاسین و حدیث شریف کساء

دانلود کتاب

کتاب زیارت آل یاسین و حدیث شریف کساء

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۵ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۲ 
نوع اثر : ترجمه 
رده دیویی : ۲۹۷.۷۷۷ 
زبان کتاب : عربی/فارسی 
قطع کتاب : جیبی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
خطاط : اشرفی‌تبریزی – مصطفی 
 

کتاب مبانی احتمال

دانلود کتاب

کتاب مبانی احتمال

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۵ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۵۵۲ 
رده دیویی : ۵۱۹.۲ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۵۳۹-۰-۵ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : اصفهان 
ویراستار :محمود برنجکوب 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
مترجم کتاب : زینل‌همدانی – علی 
 

کتاب مبانی الکترومغناطیس

دانلود کتاب

کتاب مبانی الکترومغناطیس

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۵ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تعداد صفحه : ۴۰۰ 
رده دیویی : ۵۳۷ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۵۳۹-۱-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : اصفهان 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب گام‌های بلند: تغییراتی کوچک، نتایجی بزرگ

دانلود کتاب

کتاب گام‌های بلند: تغییراتی کوچک، نتایجی بزرگ

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۵ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۱۹۰ 
رده دیویی : ۱۵۸.۱ 
شابک : ۹۶۴-۸۵۵۴-۱۲-۹ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : بیاضی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
مترجم کتاب : 
 

کتاب مولانا دیروز تا امروز، شرق تا غرب: درباره زندگی، معارف و شعر جلال‌الدین محمد بلخی

دانلود کتاب

کتاب مولانا دیروز تا امروز، شرق تا غرب: درباره زندگی، معارف و شعر جلال‌الدین محمد بلخی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۵ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۰۶۸ 
رده دیویی : ۸fa۱.۳۱ 
شابک : ۹۶۴-۶۸۹۵-۴۴-۱ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 
‘مولانا: دیروز تا امروز، شرق تا غرب نگاهی است محققانه بر زندگی، آثار و اندیشه‌های عارفانه‌ی مولانا جلال‌الدین در آیینه تاریخ که [نگارنده] می‌کوشد، دامنه‌ی تاثیر او را بر مردمان شرق و غرب عالم، از دیرباز تا به امروز، در مراکز پژوهشی، در جمع مولویان و صوفیان فرقه‌های گوناگون غرب، در آثار هنرمندان و بر اندیشه‌ی متفکران و شاعران و نویسندگان و حتی بر عامه‌ی مردم سراسر جهان نشان دهد. این کتاب وقایع مستند تاریخی روزگاران تولد تا در گذشت مولانا و حتی پس از آن را نیز دربر می‌گیرد؛ چهره و جلوه قدیم و جدید مولانا را در غرب و شرق به طور کامل معرفی می‌کند و نشان می‌دهد که گروه‌های مختلف مردم دنیا در طی هشت قرن مولانا را به چه سیمایی دیدند و به چه سیمایی به نمایش درآوردند’.

کتاب آموزش فلسفه

دانلود کتاب

کتاب آموزش فلسفه

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۵ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تعداد صفحه : ۴۶۴ 
نوع اثر : تالیف 
رده دیویی : ۱۰۷ 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
نویسنده کتاب : 
 

Page 30 of 3,720« First...1020...2829303132...405060...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد