خرید اینترنتی کتاب


جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب منطق ابن خلدون فی ضوئ حضارته و شخصیته

دانلود کتاب

کتاب منطق ابن خلدون فی ضوئ حضارته و شخصیته

منطق ابن خلدون فی ضوئ حضارته و شخصیته 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۹۰۱. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۱۰/۲۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۸۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : عربی 
شماره کنگره : D۱۱۶/۷/ف‌لا۲و۴۰ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۷۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴ 
 


کتاب منطق ابن خلدون فی ضوئ حضارته و شخصیته

دانلود کتاب

کتاب منطق ابن خلدون فی ضوئ حضارته و شخصیته

منطق ابن خلدون فی ضوئ حضارته و شخصیته 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۹۰۱. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۷/۰۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۸۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : عربی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴ 
 
کتاب حاضر که به زبان عربی منتشر شده, پژوهشی است درباره اجزائ, ساختار و کیفیت ‘منطق ‘آرا, اندیشه و نظریه ابن‌خلدون که از دو جنبه بررسی و ارزیابی شده است :نخست بررسی منطقی که اندیشه ابن‌خلدون را شکل داده و نظریه‌های او را پیش برده است .دوم بررسی عوامل و زمینه‌های فکری و اجتماعی که در شکل‌گیری و نظام یافتن نظریه ابن خلدون مدخلیت داشته‌اند .هر یک از بخش‌های دوگانه کتاب ـ در یازده فصل ـ به یکی از این دو جنبه یاد شده اختصاص یافته است . بخش اول از پنج فصل تشکیل شده است۱ :ـ ویژگی‌های منطق قدیم, ۲ـ منطق ارسطویی در اسلام, ۳ـ ابن‌خلدون و منطق ارسطویی, ۴ـ ابن‌خلدون و قوانین تفکر, ۵ـ ابن خلدون و منطق فقها .بخش دوم در هشت فصل با این عناوین سامان یافته است : ۶ـ معمای انقلاب ابن‌خلدون, ۷ـ عوامل گوناگون, ۸ـ بارقه‌های نظریه ابن خلدون, ۹ـ رابطه میان کل و اجزائ در نظریه ابن خلدون, ۱۰ـ ابن‌خلدون و فلسفه, ۱۱ـ سلوک و نظریه ابن خلدون .خاتمه کتاب شامل دو فصل است که فصل دوازدهم ‘سرنوشت علم جدید ‘و فصل سیزدهم ‘در راه علوم اجتماعی عربی ‘عنوان گرفته است .در خلال مباحث کتاب, مفاهیم و آرای مهم‌ترین مکاتب فکری که ابن خلدون در تدوین و تنظیم نظریه خود متاثر از آن بوده, معرفی می‌شود .افزون بر آن, میزان اثرپذیری ابن‌خلدون از هر نظریه تبیین می‌گردد .


کتاب منطق (۱)

دانلود کتاب

کتاب منطق (۱)

منطق (1) 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۱۶۰. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۳/۲۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۳۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : عربی 
شماره کنگره : BC۱۱۷/ف۲م۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۹۱۸-۲۳-۹ 
 


کتاب منطق (۱)

دانلود کتاب

کتاب منطق (۱)

منطق (1) 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۱۶۰. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۹/۲۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۸۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : عربی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۹۱۸-۲۳-۹ 
 


کتاب منطق

دانلود کتاب

کتاب منطق

منطق 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ 
محل انتشار : قم 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۱۶۰. 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۶۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : ۵۰ BP /م۶م۷۸۰۴۱ 
نوبت چاپ کتاب : ۱۳ 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۷۶-۲۱-۹ 
 


کتاب منطق

دانلود کتاب

کتاب منطق

منطق 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ 
محل انتشار : قم 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۱۶۰. 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۹۶ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱۳ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۷۶-۰۸-۱ 
 


کتاب منطق

دانلود کتاب

کتاب منطق

منطق 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
حواشی :غرویان – محسن 
حواشی :فیاضی – غلامرضا 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۷/۰۱ 
محل انتشار : قم 
رده دیویی : ۱۶۰. 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۹۶ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BC۵۰/م۶م۷۸۰۴۱ 
نوبت چاپ کتاب : ۱۲ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۷۶-۰۸-۱ 
 


کتاب منطق

دانلود کتاب

کتاب منطق

منطق 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
حواشی :فیاضی – غلامرضا 
حواشی :غرویان – محسن 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۳/۰۳ 
محل انتشار : قم 
رده دیویی : ۱۶۰. 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۶۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : RC۵۰/م۶م۷۸۰۴۱ 
نوبت چاپ کتاب : ۱۲ 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۷۶-۲۱-۹ 
 


کتاب منطق

دانلود کتاب

کتاب منطق

منطق 
حواشی :فیاضی – غلامرضا 
نویسنده کتاب :  
مترجم کتاب : 
حواشی :غرویان – محسن 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۵/۱۴ 
محل انتشار : قم 
رده دیویی : ۱۶۰. 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۹۶ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BC۵۰/م۶م۷۸۰۴۱ 
نوبت چاپ کتاب : ۱۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 


کتاب منطق

دانلود کتاب

کتاب منطق

منطق 
مترجم کتاب : شیروانی – علیفیاضی – غلامرضاغرویان – محسن 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۱۲/۱۷ 
محل انتشار : قم 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۱۶۰. 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۹۶ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : عربی 
نوبت چاپ کتاب : ۹ 
شماره منوع جلد کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۷۶-۰۸-۱ 
 


کتاب منطق

دانلود کتاب

کتاب منطق

منطق 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۷/۱۴ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۱۶۰. 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۵۴۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : عربی 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۶۱۶-۵۷-۳ 
 


کتاب منطق

دانلود کتاب

کتاب منطق

منطق 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۱/۲۱ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۱۶۰. 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۵۴۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۶۱۶-۵۷-۳ 
 


کتاب منطق

دانلود کتاب

کتاب منطق

منطق 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۱۶۰.۰۷ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۹/۲۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۲۰۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BC۵۹/ن۵۷م۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۰۶۸-۴۵-X 
 


کتاب منطق

دانلود کتاب

کتاب منطق

منطق 
مترجم کتاب : رحمتی – انشائ‌اللهحمیدزاده – مجید 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۵/۱۳ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۱۶۰. 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۵۳۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BC۵۰/م۶م۷۸۰۴۱ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۶۱۶-۳۸-۷ 
 


کتاب منطق

دانلود کتاب

کتاب منطق

منطق 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۳/۲۹ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رحلی 
رده دیویی : ۱۶۰. 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۹۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۸۴۹-۳۳-۴ 
 


کتاب منصوبات (عربی)

دانلود کتاب

کتاب منصوبات (عربی)

منصوبات (عربی) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۹۲.۷۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۰/۲۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : جیبی 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PJ۶۱۵۱/خ۲م۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تیراژ کتاب : ۳۴۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۳۰۴-۱۴-۵ 
 


کتاب منصوبات (عربی)

دانلود کتاب

کتاب منصوبات (عربی)

منصوبات (عربی) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۹۲.۷۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۱/۱۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : جیبی 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PJ۶۱۵۱/خ۲م۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۳۴۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۳۰۴-۱۴-۵ 
 


کتاب منصوبات (عربی)

دانلود کتاب

کتاب منصوبات (عربی)

منصوبات (عربی) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۹۲.۷۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۱/۱۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : جیبی 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PJ۶۱۵۱/خ۲م۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۳۰۴-۱۴-۵ 
 


کتاب منصوبات (عربی)

دانلود کتاب

کتاب منصوبات (عربی)

منصوبات (عربی) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۹۲.۷۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۴/۱۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PJ۶۱۵۱/خ۲م۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۳۰۴-۱۴-۵ 
 


کتاب منصوبات (عربی)

دانلود کتاب

کتاب منصوبات (عربی)

منصوبات (عربی) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۹۲.۷۵۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۹/۲۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : پالتویی 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۳۰۴-۱۵-۳ 
 

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد