جستجو در تک بوک با گوگل!


اثرآنتی باکتریال عصاره متانولی چوچاق (Eryngium Caeruleum) براشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس دریک مدل غذایی در دمای ۴ درجه سانتیگراد

اثرآنتی باکتریال عصاره متانولی چوچاق (Eryngium Caeruleum) براشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس دریک مدل غذایی در دمای 4 درجه سانتیگراد

اثرآنتی باکتریال عصاره متانولی چوچاق (Eryngium Caeruleum) براشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس دریک مدل غذایی در دمای ۴ درجه سانتیگراد

در این بررسی که از نوع مطالعات مداخله ای بود، اثر عصاره متانولی چوچاق (Eryngium Caeruleum) % در غلظت های ۵و ۰۱ % بر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی در پنیرسویا)توفو( که به هرگرم آن ۰۱۶ سلول باکتری اضافه شده بود، در دمای ۴درجه سانتیگراد و در یک دوره زمانی ۰۵ روزه مطالعه شد.گیاه چوچاق از ارتفاعات جواهرده، منطقه ای ییلاقی در شهرستان رامسر جمع آوری شد. عصاره متانولی چوچاق از خیساندن چوچاق خشک شده در متانول ۵۵ درصد تهیه و پنیر سویا از انعقاد…


بررسی وارتباط عدم امنیت غذایی خانوار با چاقی دانش آموزان دبستانی شهر

بررسی وارتباط عدم امنیت غذایی خانوار با چاقی دانش آموزان دبستانی شهر

بررسی وارتباط عدم امنیت غذایی خانوار با چاقی دانش آموزان دبستانی شهر

با اینکه انتظار میرود افراد دچار ناامنی غذایی، دریافت غذایی پایین ود رنتیجه ذخایر چربی بدنی اندک و اضافه وزن کمتری داشته باشند، این همبستگی در مطالعات به خوبی مشخص نشده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین امنیت غذایی و وضعیت نمایه توده بدنی کودکان دبستانی در شهر شادگان طراحی و اجرا شد ….


بررسی وتاثیر نقش زنان روستایی در امنیت وپایداری مواد غذایی

بررسی وتاثیر نقش زنان روستایی در امنیت وپایداری مواد غذایی

بررسی وتاثیر نقش زنان روستایی در امنیت وپایداری مواد غذایی

در سراسر جهان زنان به عنوان رکن اساسی واحدهای تولیدی، همواره مطرح بوده اند و ساختار اقتصادی خانواده بدون حضور آنها، پایداری نخواهد داشت .آنان با تولید بین ۷۰ تا ۹۰ درصد محصولات غذایی در اکثر کشورهای در حال توسعه، بار مسئولیت تولیدنیمی از مواد غذایی در سطح جهان را به دوش می کشند . بنابراین زنان روستایی نقش کلیدی، به خصوص در مواقع بحرانی و در تضمینسلامت و امنیت غذایی ایفا می کنند .لیکن با وجود نقش و سهم مهم این قشر از جامعه جهت تامین مواد غذیی…


تاثیر ۱-متیل سیکلو پروپن در نرم کردن برش های تازه از میوه های کیوی، انبه وقطعات یابرش های خرمالو

تاثیر 1-متیل سیکلو پروپن در نرم کردن برش های تازه از میوه های کیوی، انبه وقطعات یابرش های خرمالو

تاثیر ۱-متیل سیکلو پروپن در نرم کردن برش های تازه از میوه های کیوی، انبه وقطعات یابرش های خرمالو

فرآورده های اتیلن با زخم زدن طی فرایند برش تازه و انباشته شدن این گاز در بسته های برش تازه ی میوه می تواند برای کیفیت آنها زیان آورباشد تاثیر ۱-متیل سیکلو پروپن و اتیلن مسدود کننده قبل یا بعداز پردازش بر کیفیت برش تازه ی کیوی،انبه وخرمالو با ذخیره ۵ سانتی گراد ارزیابی می شود.برش تازه ی کیوی در نرخ آهسته تری نرم می شود و نرخ فرآورده ی اتیلن آن در پاسخ به -۱ متیل سیکلو پروپن هیدروکربن کاهش می یابد.خواه این عمل قبل یابعد از فرایند انجام گیرد….


Evaluation and Comparison of the antimicrobial activity of Bifidobacterium bifidum and Bifidobacterium infantis as probiotic bacteria against Salmonel

Evaluation and Comparison of the antimicrobial activity of Bifidobacterium bifidum and Bifidobacterium infantis as probiotic bacteria against Salmonel

Evaluation and Comparison of the antimicrobial activity of Bifidobacterium bifidum and Bifidobacterium infantis as probiotic bacteria against Salmonel

During the last decades, the prevalence of foodborne diseases due to contaminated food as well as demand for natural and healthy foods has increased. Using probiotics for this purpose and for inhibiting growth of food pathogens is an interesting topic….


بررسی اثر کنجاله و آرد کامل سویا به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی همبرگر

بررسی اثر کنجاله و آرد کامل سویا به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی همبرگر

بررسی اثر کنجاله و آرد کامل سویا به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی همبرگر

این مقاله به بررسی اثر کنجاله و آرد کامل سویا به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی همبرگر خواهد پرداخت…


Review of Application of Nanotechnology in Food Industry and Related Health Concerns

Review of Application of Nanotechnology in Food Industry and Related Health Concerns

Review of Application of Nanotechnology in Food Industry and Related Health Concerns

Nanotechnology is the twenty-first-century discipline concerned with studying and engineering manufactured materials with one dimension less than 100 nm that possess unique properties because of their size. Nanotechnologies cover many aspects, such as disease treatment, food security, new materials for pathogen detection, packaging materials and delivery systems. However, the current applications of nanotechnology in the food sector are few, as the science is relatively newly emergent, but they have been on a steady rise in recent years, and are predicted to grow rapidly in the coming years. This is because the new technologies have a great potential to address many of the food industry‘s current needs. As with most new and evolving technologies, potential benefits are emphasized,…


Whey: Characteristics, Applications and Health Aspects

Whey: Characteristics, Applications and Health Aspects

Whey: Characteristics, Applications and Health Aspects

Cheese whey utilization is one of major concerns nowadays. Its high organic matter content (BOD and COD concentrations), in combination with the high volumes produced and limited treatment options make cheese whey a serious environmental problem. To overcome this issue, various technological approaches have been employed to convert whey into value-added products. It is now transformed into products such as whey powder, whey protein, whey permeate, bioethanol, biopolymers, hydrogen, methane and electricity bioprotein (single cell protein). Therefor it is no longer a „by-product‟, but is rather seen as a valuable „co-product‟ of cheese making and casein production. Whey protein comprises 20 % of total milk protein and it is rich in branched and essential amino acids,…


Impact of BASNEF model educational program on body mass index, nutritional behavior and physical activity of obese students

Impact of BASNEF model educational program on body mass index, nutritional behavior and physical activity of obese students

Impact of BASNEF model educational program on body mass index, nutritional behavior and physical activity of obese students

Obesity and overweight are widely known as predicament not only because of its harmful has physiological affected also, its negative effect on quality of life. One of the facets that cause this issue is adolescents’ attitude toward behavior in high school adolescents nutritional patterns and physical activities. Education can enhance adolescents’ attitude and prevents from this problem. The aim of this study is to evaluate alterations in adolescents attitude toward behavior, behavioral self-administration using BASNEF model. METHODS: This study was a semi-experimental with pre-test, post test and follow up design. Fifty-one overweight/obese age16.4 ± 0.57 year olds high school adolescents participated in this study. Sampling was based on multistage cluster random…


Review of Application of Nanotechnology in Food Industry and Related Health Concerns

Review of Application of Nanotechnology in Food Industry and Related Health Concerns

Review of Application of Nanotechnology in Food Industry and Related Health Concerns

Nanotechnology is the twenty-first-century discipline concerned with studying and engineering manufactured materials with one dimension less than 100 nm that possess unique properties because of their size. Nanotechnologies cover many aspects, such as disease treatment, food security, new materials for pathogen detection, packaging materials and delivery systems. However, the current applications of nanotechnology in the food sector are few, as the science is relatively newly emergent, but they have been on a steady rise in recent years, and are predicted to grow rapidly in the coming years. This is because the new technologies have a great potential to address many of the food industry‘s current needs. As with most new and evolving technologies, potential benefits are emphasized,…

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد