جستجو در تک بوک با گوگل!


مقاله ۱۱۲- بررسی ویژگی های شعر آئینی۳۰ص

مقاله 112- بررسی ویژگی های شعر آئینی30ص

مقاله ۱۱۲- بررسی ویژگی های شعر آئینی۳۰ص

فهرست مطالبچکیده۳
فصل اول:کلیات و تعاریف
مقدمه۲
تعریف شعر آیینی. ۳
ریشه شعر آیینی. ۷
فصل دوم:تاریخچه و ویژگی های شعر آئینی
پیشینۀ و تاریخچه شعر آیینی. ۱۰
سیر تاریخی و ویژگی نخستین اشعار آیینی فارسی. ۱۱
ابعاد و ویژگی های شعر آیینی. ۱۴
آسیب های عمده در قلمرو شعر آیینی خصوصاً در گذشته شعر ولایی عبارتند از:۱۵
دیگر ویژگی شعر آیینی. ۱۶
فصل سوم:وضعیت شعر آئینی در عصر حاضر
وضعیت شعر آیینی در عصر حاضر. ۲۰
کمبودهایی شعر آیینی در عصر معاصر. ۲۱
فصل…


دانلود کتاب
تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد