جستجو در تک بوک با گوگل!


سنتز، حلالیت و کاربرد نانو لوله های کربنی

سنتز، حلالیت و کاربرد نانو لوله های کربنی

سنتز، حلالیت و کاربرد نانو لوله های کربنی

در سالهای اخیر نانو لوله های کربنی (CNTs) مورد توجه محققان زیادی در زمینه ی علوم درمانی و کاربرد در زیست شناسی قرار گرفته است. به واسطه ی ساختار لولهای منحصر بهفرد آنها ، پیوند کووالانس ،ویژگیهای حرارتی و مکانیکی و الکتریکی نانولولهها، آنها را بهعنوان مواد تقویتکننده در ترکیبات زیستی در نظرگرفتهاند. انواع مختلف نانولولههای کربنی به روشهای مختلف تولید شده است. در اینمطالعه پیشرفتهای اخیر در مورد سنتز کنترل شدهی نانولولههای تک دیواره ) SWCNT (…


دانلود کتاب
تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد