خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب دیوان پروین اعتصامی

امتیاز به این کتاب

کتاب دیوان پروین اعتصامی

کتاب دیوان پروین اعتصامینویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار : ۱۳۸۰/۱۰/۲۳ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : جیبی 
رده دیویی : ۸fa۱.۶ 
تعداد صفحه : ۳۱۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۲۲-۷۰-۶ 
 


کتاب دیوان پروین اعتصامی

امتیاز به این کتاب

کتاب دیوان پروین اعتصامی

کتاب دیوان پروین اعتصامینویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار : ۱۳۸۰/۰۹/۰۴ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : خشتی 
رده دیویی : ۸fa۱.۶ 
تعداد صفحه : ۴۳۰ 
نوع جلد کتاب : سولفون 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۰۱-۳۴-۵ 
 


کتاب دیوان پروین اعتصامی

امتیاز به این کتاب

کتاب دیوان پروین اعتصامی

کتاب دیوان پروین اعتصامینویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
خطاط : نظری – دانش 
رده دیویی : ۸fa۱.۶ 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۰/۰۷/۰۷ 
نوع جلد کتاب : سولفون 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۵۱۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۳۱۲-۲۱-۷ 
 


کتاب دیوان پروین اعتصامی

امتیاز به این کتاب

کتاب دیوان پروین اعتصامی

کتاب دیوان پروین اعتصامینویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
مقدمه :بهار – محمدتقی 
رده دیویی : ۸fa۱.۶ 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۰/۰۳/۰۲ 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۸۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۴۰۴-۴۸-۰ 
 


کتاب دیوان پروین اعتصامی

امتیاز به این کتاب

کتاب دیوان پروین اعتصامی

کتاب دیوان پروین اعتصامینویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
مقدمه :بهار – محمدتقی 
رده دیویی : ۸fa۱.۶ 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۰/۰۲/۱۷ 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۷۰ 
نوع اثر : غیره 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۴۰۴-۴۸-۰ 
 


کتاب دیوان پروین اعتصامی

امتیاز به این کتاب

کتاب دیوان پروین اعتصامی

کتاب دیوان پروین اعتصامینویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹/۰۶/۰۵ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : جیبی 
رده دیویی : ۸fa۱.۶ 
تعداد صفحه : ۴۵۲ 
نوع جلد کتاب : سولفون 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۶۸۰-۰۴-۲ 
 


کتاب دیوان پروین اعتصامی

امتیاز به این کتاب

کتاب دیوان پروین اعتصامی

کتاب دیوان پروین اعتصامینویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹/۰۶/۰۵ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : جیبی 
رده دیویی : ۸fa۱.۶ 
تعداد صفحه : ۴۴۰ 
نوع جلد کتاب : سولفون 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۶۸۰-۰۵-۰ 
 


کتاب دیوان پروین اعتصامی

امتیاز به این کتاب

کتاب دیوان پروین اعتصامی

کتاب دیوان پروین اعتصامینویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹/۰۵/۱۰ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۸fa۱.۶ 
تعداد صفحه : ۴۵۲ 
نوع جلد کتاب : سولفون 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۶۸۰-۰۳-۴ 
 


کتاب دیوان پروین اعتصامی

امتیاز به این کتاب

کتاب دیوان پروین اعتصامی

کتاب دیوان پروین اعتصامینویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار : ۱۳۷۸/۱۱/۱۳ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : جیبی 
رده دیویی : ۸fa۱.۶ 
تعداد صفحه : ۴۶۴ 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۰۸۶-۱۲-۸ 
 


کتاب دیوان پروین اعتصامی

امتیاز به این کتاب

کتاب دیوان پروین اعتصامی

کتاب دیوان پروین اعتصامینویسنده کتاب :  
خطاط : عبدالملکی‌تویسرکانی – آیه‌الله 
مقدمه :بهار – محمدتقی 
تاریخ انتشار : ۱۳۷۸/۰۴/۱۹ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : جیبی 
رده دیویی : ۸fa۱.۶ 
نوع جلد کتاب : سولفون 
تعداد صفحه : ۴۴۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۶۱-۳۳-۸ 
 


کتاب دیوان پدیده تبریزی: شامل غزلیات

امتیاز به این کتاب

کتاب دیوان پدیده تبریزی: شامل غزلیات

کتاب دیوان پدیده تبریزی: شامل غزلیاتنویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹/۰۴/۱۹ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۸fa۱.۶۲ 
تعداد صفحه : ۳۲۴ 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۳۵-۴۱۸-۴ 
 
دیوان حاضر که سروده پدیده تبریزی از شعرای معاصر است در قالب‌های سنتی (غزل, قصیده, مثنوی, رباعی و نظایر آن) به زبان فارسی و گاه ترکی به طبع رسیده است . در یکی از غزلیات شاعر می‌خوانیم :نقل را حاجت ندارد حلقه زنجیر ما/ منتی از من و سلوی کی پذیرد سیر ما/ رو حذر از آن سرد گرم جان کن پیش از آنک/ از کمال چرخ گردون سر برآرد تیر ما/ …


کتاب دیوان پدرام: پدرام چنین گفت

امتیاز به این کتاب

کتاب دیوان پدرام: پدرام چنین گفت

کتاب دیوان پدرام: پدرام چنین گفتنویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
مقدمه :شیرازی – حمید 
رده دیویی : ۸fa۱.۶۲ 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۰/۰۶/۱۴ 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۳۷۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۹۸۹-۴۸-۹ 
 
‘دیوان پدرام ‘شامل سروده‌های ‘نصرت‌الله زندی تویسرکانی ‘است که عمدتا در قالب غزل, همراه با چند دوبیتی و تک بیتی, به طبع رسیده است .از اشعار اوست : تا در طریق علم و ادب پا گذاشتیم/ ما دست رد به سینه دنیا گذاشتیم/ خوب و بد زمانه بسنجیده‌ایم نیک/ تا در طریق علم و ادب پا گذاشتیم/ طی کرده‌ایم عمر چو در وادی ادب/ دل بر امید لطف اهورا گذاشتیم/ …


کتاب دیوان پاکیا

امتیاز به این کتاب

کتاب دیوان پاکیا

کتاب دیوان پاکیانویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹/۱۲/۱۴ 
محل انتشار : قم 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۸fa۱.۶۲ 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۷۳۸-۰۱-۶ 
 


کتاب دیوان بینش

امتیاز به این کتاب

کتاب دیوان بینش

کتاب دیوان بینشنویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹/۱۱/۲۶ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۸fa۱.۶۲ 
تعداد صفحه : ۸۷۴ 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۵۱۰-۵۲-X 
 
دیوان ‘میرزا تقی‌خان آق‌اولی ‘(وفات ۱۳۲۵شمسی) متضمن اشعاری در قالب‌های مختلف سنتی است .در این دیوان گاه اشعاری با مضامین سیاسی و اجتماعی به طبع رسیده است ;برای نمونه :ما مملکتی خراب داریم/ بنیان بقا بر آب داریم/ در هر بلدی به انتخابی/ غوغا پی انتخاب داریم/…در خوردن مال وقف و ایتام/ چون عمر سر شتاب داریم/ …


کتاب دیوان بیگدلی

امتیاز به این کتاب

کتاب دیوان بیگدلی

کتاب دیوان بیگدلینویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
به اهتمام : چاوش‌اکبری – رحیم 
رده دیویی : ۸fa۱.۶۲ 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱/۰۶/۱۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۳۱۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PIR۶۶۰۴/د۹چ۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۲۳۰-۳۰-۳ 
 


کتاب دیوان بهنود

امتیاز به این کتاب

کتاب دیوان بهنود

کتاب دیوان بهنودنویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار : ۱۳۸۳/۱۲/۲۵ 
محل انتشار : قم 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۸fa۱.۶۲ 
تعداد صفحه : ۴۶۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۷۹۲-۵۴-۱ 
نویسنده کتاب :  
 
در این مجموعه دیوان اشعار ‘محمد علی بهنود’ با مضامین عاطفی, اجتماعی, مذهبی و عرفانی به طبع رسیده است‌؛ برای نمونه: هزاران دیده باید تا کند یک دم تماشایت/ کند در یک نگه با صد هزاران جلوه پیدایت/ تو را با صد هزاران جلوه‌ات نشناخت کس, زین رو/ ندارد دیدگان تاب جمال عالم آرایت/….


کتاب دیوان بهزاد: حاوی اشعار حماسی عاشقانه, عرفانی و میهنی

امتیاز به این کتاب

کتاب دیوان بهزاد: حاوی اشعار حماسی عاشقانه, عرفانی و میهنی

کتاب دیوان بهزاد: حاوی اشعار حماسی عاشقانه, عرفانی و میهنینویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار : ۱۳۸۰/۰۹/۰۶ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۸fa۱.۶۲ 
تعداد صفحه : ۲۰۰ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۰۸۶-۰۰-۸ 
 
اشعار این مجموعه در پنج بخش نظام یافته که عبارت‌اند از۱ مذهبی, ۲ـ اشعار عاشقانه, ۳ـ اشعار عرفانی, ۴ـ اشعار میهنی و حماسی, ۵ـ اشعار ترکی, مدحیات و دوبیتی .در شهر ‘وطن ‘از این مجموعه می‌خوانیم :در ره میهن چو دست از جان کشیدن خوشتر است/ جز ز میهن از همه عالم بریدن خوشتر است/ پای استقلال میهن جان به کف چون رستمی/ پای هر بیگانه از میهن بریدن خوشتر است/ …


کتاب دیوان بهجه و فرح: المجموع من القصائد و الهوسات للموالید و الاعراس

امتیاز به این کتاب

کتاب دیوان بهجه و فرح: المجموع من القصائد و الهوسات للموالید و الاعراس

کتاب دیوان بهجه و فرح: المجموع من القصائد و الهوسات للموالید و الاعراسنویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱/۰۶/۰۵ 
محل انتشار : قم 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۸۹۲.۷۱۶ 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : عربی 
شماره کنگره : PJA۵۲۹۹/ف‌لا۴۵د۸۷ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۷۸۱-۳۱-۰ 
 


کتاب دیوان بهجه و فرح: المجموع من القصائد و الهوسات للموالید و الاعراس

امتیاز به این کتاب

کتاب دیوان بهجه و فرح: المجموع من القصائد و الهوسات للموالید و الاعراس

کتاب دیوان بهجه و فرح: المجموع من القصائد و الهوسات للموالید و الاعراسنویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹/۰۷/۰۳ 
محل انتشار : قم 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۸۹۲.۷۱۶ 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : عربی 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۱۰۶-۰۶-۴ 
 


کتاب دیوان بلخی

کتاب دیوان بلخی
۵ ۱

کتاب دیوان بلخی

نویسنده کتاب :  
مقدمه :هاشمی – محمود 
مقدمه :علوی‌نژاد – حیدر 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱/۰۵/۲۸ 
محل انتشار : مشهد 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۸fa۱.۶۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۵۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PIR۹۰۰۶/ ل۳د۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۰۲-۵۷-۰ 
 

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد