خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب مجموعه قوانین و مقررات شاهد

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قوانین و مقررات شاهد

مجموعه قوانین و مقررات شاهد 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۴۱.۶۰۹۵۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۲/۳۱ 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۵۲۴ 
نوع اثر : غیره 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : KMH۱۵۴۰/آ۲۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۹۱-۳۴-۳ 
 


کتاب مجموعه قوانین و مقررات سیاسی: قانون مطبوعات, قانون‌احزاب, قانون انتخابات و آئین‌نامه داخلی مجلس …

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قوانین و مقررات سیاسی: قانون مطبوعات, قانون‌احزاب, قانون انتخابات و آئین‌نامه داخلی مجلس …

مجموعه قوانین و مقررات سیاسی: قانون مطبوعات, قانون‌احزاب, قانون انتخابات و آئین‌نامه داخلی مجلس ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۴۰.۰۹۵۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۴/۰۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : جیبی 
تعداد صفحه : ۱۶۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۱۲۵-۰۷-۷ 
 


کتاب مجموعه قوانین و مقررات سرمایه‌گذاریهای خارجی در ایران, سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج, صادرات خدمات .

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قوانین و مقررات سرمایه‌گذاریهای خارجی در ایران, سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج, صادرات خدمات .

مجموعه قوانین و مقررات سرمایه‌گذاریهای خارجی در ایران, سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج, صادرات خدمات . 
ویراستار :خاطره خالدی‌زاده 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۲/۲۶ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۳۴۳.۵۵۰۹۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۴۷۲ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : KMH۳۲۰۲/آ۲۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۶۶-۲۲-۳ 
 


کتاب مجموعه قوانین و مقررات سرمایه‌گذاریهای خارجی در ایران, سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج, …

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قوانین و مقررات سرمایه‌گذاریهای خارجی در ایران, سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج, …

مجموعه قوانین و مقررات سرمایه‌گذاریهای خارجی در ایران, سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج, ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۴۳.۵۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۵/۱۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۴۰۸ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۶۶-۱۰-X 
 


کتاب مجموعه قوانین و مقررات سرمایه‌گذاریهای خارجی در ایران, سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج, …

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قوانین و مقررات سرمایه‌گذاریهای خارجی در ایران, سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج, …

مجموعه قوانین و مقررات سرمایه‌گذاریهای خارجی در ایران, سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج, ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۴۳.۵۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۱/۲۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۴۰۸ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۶۶-۱۰-X 
 


کتاب مجموعه قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت: بانضمام آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل رس

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت: بانضمام آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل رس

مجموعه قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت: بانضمام آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل رس 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۴۵.۵۵۰۲۳۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۳/۰۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۲۰۰ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : KMH۴۴۸۲/ت۳۳آ۳۳ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۲۸۵-۱۱-۶ 
 


کتاب مجموعه قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت

مجموعه قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۴۵.۵۵۰۲۳۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۷/۲۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۱۹۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۲۸۵-۱۱-۶ 
 


کتاب مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی امور حمل و نقل و ترافیک

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی امور حمل و نقل و ترافیک

مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی امور حمل و نقل و ترافیک 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۴۲.۵۵۰۹۴۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۲/۱۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۴۰۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۱۵۳-۷۲-۰ 
 


کتاب مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی امور حمل‌و نقل و ترافیک

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی امور حمل‌و نقل و ترافیک

مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی امور حمل‌و نقل و ترافیک 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۴۲.۵۵۰۹۴۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۷/۰۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۴۰۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۱۵۳-۷۲-۰ 
 


کتاب مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی امور حمل و نقل و ترافیک

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی امور حمل و نقل و ترافیک

مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی امور حمل و نقل و ترافیک 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۴۳.۵۵۰۹۴۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۲/۰۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۴۳۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : KMH۳۴۴۳/آ۲۸ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۱۵۳-۷۲-۰ 
 


کتاب مجموعه قوانین و مقررات راجع به تخلفات, تقصیرات و ترفیعات قضات

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قوانین و مقررات راجع به تخلفات, تقصیرات و ترفیعات قضات

مجموعه قوانین و مقررات راجع به تخلفات, تقصیرات و ترفیعات قضات 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۴۷.۵۵۰۱۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۲/۰۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۱۰۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : KMH۱۶۱۰/آ۲۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۱۸-۲۵-۵ 
 


کتاب مجموعه قوانین و مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قوانین و مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:

مجموعه قوانین و مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: 
ویراستار :خاطره خالدی‌زاده 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۳۴۳.۵۵۰۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۴۴ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : KMH۳۶۵۶/آ۲۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۶۶-۰۸-۸ 
 


کتاب مجموعه قوانین و مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قوانین و مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:

مجموعه قوانین و مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: 
ویراستار :خاطره خالدی‌زاده 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۴/۲۲ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۳۴۳.۵۵۰۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۴۴ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : KMH۳۶۵۶/آ۲۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۶۶-۰۸-۸ 
 


کتاب مجموعه قوانین و مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی با آخرین اصلاحات همراه با …

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قوانین و مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی با آخرین اصلاحات همراه با …

مجموعه قوانین و مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی با آخرین اصلاحات همراه با ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۴۳.۵۵۰۳ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۹/۰۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۲۹۴ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : KMH۳۶۵۶/آ۲۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۶۶-۰۸-۸ 
 


کتاب مجموعه قوانین و مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی با آخرین اصلاحات

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قوانین و مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی با آخرین اصلاحات

مجموعه قوانین و مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی با آخرین اصلاحات 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۴۳.۵۵۰۳ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۹/۲۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۲۳۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۶۶-۰۸-۸ 
 


کتاب مجموعه قوانین و مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی با آخرین اصلاحات

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قوانین و مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی با آخرین اصلاحات

مجموعه قوانین و مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی با آخرین اصلاحات 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۴۳.۵۵۰۳ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۱۱/۰۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۲۳۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۶۶-۰۸-۸ 
 


کتاب مجموعه قوانین و مقررات در خصوص چک

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قوانین و مقررات در خصوص چک

مجموعه قوانین و مقررات در خصوص چک 
محل انتشار : تبریز 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۴۶. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۱۱/۱۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : جیبی 
تعداد صفحه : ۱۶۸ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۰۴-۰۹-۳ 
 


کتاب مجموعه قوانین و مقررات دارویی ایران

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قوانین و مقررات دارویی ایران

مجموعه قوانین و مقررات دارویی ایران 
محل انتشار : تهران 
گردآورنده : کبریایی‌زاده – عباساسلامی‌تبار – شهریارخطیبی – محسن 
رده دیویی : ۳۴۴.۲۶۳۰۴۲۳۳ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۴/۲۰ 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۵۶۰ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : KMH۳۰۹۰/آ۲۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۷۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۷۳۰-۱۰-۱ 
 


کتاب مجموعه قوانین و مقررات حمایتی ایثارگران: شهدا, آزادگان, مفقودالاثرها, جانبازان, رزمندگان

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قوانین و مقررات حمایتی ایثارگران: شهدا, آزادگان, مفقودالاثرها, جانبازان, رزمندگان

مجموعه قوانین و مقررات حمایتی ایثارگران: شهدا, آزادگان, مفقودالاثرها, جانبازان, رزمندگان 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۴۳.۵۵۰۱۱۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۳/۰۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۴۰۰ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۲۸۵-۱۵-۹ 
 
در این مجموعه, کلیه قوانین و مقررات حمایتی مربوط به ایثارگران, با آخرین اصلاحات, در پنج بخش اصلی گردآمده که عبارت‌اند از’ :تسهیلات استخدامی’و ‘بازنشستگی و از کار افتادگی’, ‘آموزشی و فرهنگی’, ‘بهداشتی و درمانی ‘ و ‘مالی, اقتصادی و اجتماعی .’ذیل هر یک از بخش‌ها, علاوه بر قوانین و مقررات, بعضی از مصوبات, تبصره‌های قانونی, قوانین الحاقی, آیین‌نامه اجرایی, بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها مربوط به آن درج شده است .


کتاب مجموعه قوانین و مقررات حقوقی همراه با آرائ وحدت رویه, نظریات شورای نگهبان, نظریات …

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قوانین و مقررات حقوقی همراه با آرائ وحدت رویه, نظریات شورای نگهبان, نظریات …

مجموعه قوانین و مقررات حقوقی همراه با آرائ وحدت رویه, نظریات شورای نگهبان, نظریات ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
نوبت ویرایش : ۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۳۴۷. 
نوع جلد کتاب : سولفون 
تعداد صفحه : ۱۳۳۸ 
نوع اثر : غیره 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۴۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۲۱-۵۷-۲ 
 

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد