خرید اینترنتی کتاب


جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب مکالمات روزمره انگلیسی: قابل استفاده برای دانش‌آموزان, دانشجویان, مسافران خارج از کشور و عموم علاقمن

دانلود کتاب

کتاب مکالمات روزمره انگلیسی: قابل استفاده برای دانش‌آموزان, دانشجویان, مسافران خارج از کشور و عموم علاقمن

مکالمات روزمره انگلیسی: قابل استفاده برای دانش‌آموزان, دانشجویان, مسافران خارج از کشور و عموم علاقمن 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۶/۲۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : جیبی 
تعداد صفحه : ۱۹۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : انگلیسی/فارسی 
شماره کنگره : PE۱۱۳۱/ر۲م۷ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۳۱۰-۵-۵ 
 


کتاب مکالمات روزمره انگلیسی: قابل استفاده برای دانش‌آموزان, دانشجویان, مسافران خارج از کشور و عموم علاقمن

دانلود کتاب

کتاب مکالمات روزمره انگلیسی: قابل استفاده برای دانش‌آموزان, دانشجویان, مسافران خارج از کشور و عموم علاقمن

مکالمات روزمره انگلیسی: قابل استفاده برای دانش‌آموزان, دانشجویان, مسافران خارج از کشور و عموم علاقمن 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۲/۰۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : جیبی 
تعداد صفحه : ۱۹۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PE۱۱۳۱/ر۲م۷ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۳۱۰-۵-۵ 
 


کتاب مکالمات روزمره انگلیسی: قابل استفاده برای دانش‌آموزان, دانشجویان, مسافران خارج از کشور و …

دانلود کتاب

کتاب مکالمات روزمره انگلیسی: قابل استفاده برای دانش‌آموزان, دانشجویان, مسافران خارج از کشور و …

مکالمات روزمره انگلیسی: قابل استفاده برای دانش‌آموزان, دانشجویان, مسافران خارج از کشور و ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
نوبت ویرایش : ۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ 
قطع کتاب : بیاضی 
رده دیویی : ۴۲۸.۳۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۱۶۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PE۱۱۳۱/ر۲م۷ 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۸۰۴-۶-۵ 
 


کتاب مکالمات روزمره انگلیسی: قابل استفاده برای دانش‌آموزان, دانشجویان, مسافران خارج از کشور و …

دانلود کتاب

کتاب مکالمات روزمره انگلیسی: قابل استفاده برای دانش‌آموزان, دانشجویان, مسافران خارج از کشور و …

مکالمات روزمره انگلیسی: قابل استفاده برای دانش‌آموزان, دانشجویان, مسافران خارج از کشور و ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۸.۳۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۱۱/۱۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : بیاضی 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۸۰۴-۲-۲ 
 


کتاب مکالمات روزمره انگلیسی: قابل استفاده برای دانش‌آموزان, دانشجویان, مسافران خارج از کشور و …

دانلود کتاب

کتاب مکالمات روزمره انگلیسی: قابل استفاده برای دانش‌آموزان, دانشجویان, مسافران خارج از کشور و …

مکالمات روزمره انگلیسی: قابل استفاده برای دانش‌آموزان, دانشجویان, مسافران خارج از کشور و ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۸.۳۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۲/۱۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : بیاضی 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۸۰۴-۲-۲ 
 


کتاب مکالمات روزمره انگلیسی, فارسی, عربی, یا, خودآموز جدید با تلفظ بدون معلم

دانلود کتاب

کتاب مکالمات روزمره انگلیسی, فارسی, عربی, یا, خودآموز جدید با تلفظ بدون معلم

مکالمات روزمره انگلیسی, فارسی, عربی, یا, خودآموز جدید با تلفظ بدون معلم 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
محل انتشار : مشهد 
باهمکاری : حیدریان – محمدحسین 
نوبت ویرایش : ۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۹/۱۷ 
رده دیویی : ۴۲۸.۳۴ 
قطع کتاب : بیاضی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۵۶ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
شابک : ۹۶۴ 
 


کتاب مکالمات روزمره انگلیسی ـ فارسی

دانلود کتاب

کتاب مکالمات روزمره انگلیسی ـ فارسی

مکالمات روزمره انگلیسی ـ فارسی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : بیاضی 
تعداد صفحه : ۲۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
شماره کنگره : PE۱۱۳۱/ق۲م۷ 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۸۱-۴۲-۵ 
 


کتاب مکالمات روزمره انگلیسی ـ فارسی

دانلود کتاب

کتاب مکالمات روزمره انگلیسی ـ فارسی

مکالمات روزمره انگلیسی ـ فارسی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۸.۳۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۹/۱۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : بیاضی 
تعداد صفحه : ۲۰۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PE۱۱۳۱/ق۲م۷ 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۸۱-۴۲-۵ 
 


کتاب مکالمات روزمره انگلیسی ـ فارسی

دانلود کتاب

کتاب مکالمات روزمره انگلیسی ـ فارسی

مکالمات روزمره انگلیسی ـ فارسی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۸.۳۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۳/۱۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : بیاضی 
تعداد صفحه : ۲۰۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PE۱۱۳۱/ق۲م۷ 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۸۱-۴۲-۵ 
 


کتاب مکالمات روزمره انگلیسی ـ فارسی

دانلود کتاب

کتاب مکالمات روزمره انگلیسی ـ فارسی

مکالمات روزمره انگلیسی ـ فارسی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۲/۰۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : بیاضی 
تعداد صفحه : ۲۰۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۸۱-۴۲-۵ 
 


کتاب مکالمات روزمره انگلیسی ـ فارسی

دانلود کتاب

کتاب مکالمات روزمره انگلیسی ـ فارسی

مکالمات روزمره انگلیسی ـ فارسی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۵/۱۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : بیاضی 
تعداد صفحه : ۲۰۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۸۱-۴۲-۵ 
 


کتاب مکالمات روزمره انگلیسی به فارسی: با ترجمه فارسی و تلفظ واژه‌ها با الفبای فارسی

دانلود کتاب

کتاب مکالمات روزمره انگلیسی به فارسی: با ترجمه فارسی و تلفظ واژه‌ها با الفبای فارسی

مکالمات روزمره انگلیسی به فارسی: با ترجمه فارسی و تلفظ واژه‌ها با الفبای فارسی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۸.۳۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۱/۰۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۲۹۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : ۱۱۳۱ P/ش۶۶م۷ 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۶۶-۲۹-۹ 
 


کتاب مکالمات روزمره انگلیسی به فارسی: با ترجمه فارسی و تلفظ واژه‌ها با الفبای فارسی

دانلود کتاب

کتاب مکالمات روزمره انگلیسی به فارسی: با ترجمه فارسی و تلفظ واژه‌ها با الفبای فارسی

مکالمات روزمره انگلیسی به فارسی: با ترجمه فارسی و تلفظ واژه‌ها با الفبای فارسی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۸.۳۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۱۱/۲۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۲۹۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PE۱۱۳۱/ش۶۶م۷ 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۶۶-۲۹-۹ 
 


کتاب مکالمات روزمره انگلیسی به فارسی: با ترجمه فارسی و تلفظ واژه‌ها با الفبای فارسی

دانلود کتاب

کتاب مکالمات روزمره انگلیسی به فارسی: با ترجمه فارسی و تلفظ واژه‌ها با الفبای فارسی

مکالمات روزمره انگلیسی به فارسی: با ترجمه فارسی و تلفظ واژه‌ها با الفبای فارسی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۸.۳۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۲۹۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۶۶-۲۹-۹ 
 


کتاب مکالمات روزمره انگلیسی به فارسی: با ترجمه فارسی و تلفظ واژه‌ها با الفبای فارسی

دانلود کتاب

کتاب مکالمات روزمره انگلیسی به فارسی: با ترجمه فارسی و تلفظ واژه‌ها با الفبای فارسی

مکالمات روزمره انگلیسی به فارسی: با ترجمه فارسی و تلفظ واژه‌ها با الفبای فارسی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۸.۳۴fa 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۱/۲۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۲۹۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۶۶-۲۹-۹ 
 


کتاب مکالمات روزمره انگلیسی به فارسی: با ترجمه فارسی و تلفظ واژه‌ها با الفبای فارسی

دانلود کتاب

کتاب مکالمات روزمره انگلیسی به فارسی: با ترجمه فارسی و تلفظ واژه‌ها با الفبای فارسی

مکالمات روزمره انگلیسی به فارسی: با ترجمه فارسی و تلفظ واژه‌ها با الفبای فارسی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۸.۳۴fa 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۴/۱۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۲۹۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۶۶-۲۹-۹ 
 


کتاب مکالمات روزمره انگلیسی: با طرز تلفظ کامل آمریکایی

دانلود کتاب

کتاب مکالمات روزمره انگلیسی: با طرز تلفظ کامل آمریکایی

مکالمات روزمره انگلیسی: با طرز تلفظ کامل آمریکایی 
ویراستار :کمال طاهرزاده 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۹/۱۶ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۱۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
شماره کنگره : PE۱۳۱/ط۲م۷ 
نوبت چاپ کتاب : ۱۰ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۵۲۹-۱۵-۸ 
 


کتاب مکالمات روزمره انگلیسی: با طرز تلفظ کامل آمریکایی

دانلود کتاب

کتاب مکالمات روزمره انگلیسی: با طرز تلفظ کامل آمریکایی

مکالمات روزمره انگلیسی: با طرز تلفظ کامل آمریکایی 
ویراستار :کمال طاهرزاده 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۱۲/۱۹ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۴۲۸.۳۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۳۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PE۱۳۱/ط۲م۷ 
نوبت چاپ کتاب : ۹ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۵۲۹-۱۵-۸ 
 


کتاب مکالمات روزمره انگلیسی: با طرز تلفظ کامل آمریکایی

دانلود کتاب

کتاب مکالمات روزمره انگلیسی: با طرز تلفظ کامل آمریکایی

مکالمات روزمره انگلیسی: با طرز تلفظ کامل آمریکایی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۸.۳۴fa 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۱/۲۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۲۳۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۵۲۹-۱۵-۸ 
 


کتاب مکالمات روزمره انگلیسی با طرز تلفظ کامل آمریکایی

دانلود کتاب

کتاب مکالمات روزمره انگلیسی با طرز تلفظ کامل آمریکایی

مکالمات روزمره انگلیسی با طرز تلفظ کامل آمریکایی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۸.۳۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۶/۲۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۲۳۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۵۲۹-۱۵-۸ 
 

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد