خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب ۲۵۰۰ پرسش چهارگزینه‌ای (دروس عمومی): با پاسخهای تستی و تشریحی ویژه داوطلبان کنکورهای (سراسری، آزاد و …)

دانلود کتاب

کتاب ۲۵۰۰ پرسش چهارگزینه‌ای (دروس عمومی): با پاسخهای تستی و تشریحی ویژه داوطلبان کنکورهای (سراسری، آزاد و …)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۱ 
تعداد صفحه : ۳۸۴ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۸۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۹۲۶۹۸-۶-X 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : درگاهی – زین‌العابدین 
نویسنده کتاب : مهدوی – مهدی 
 

کتاب درس و کنکور پاسکال ویژه: داوطلبان کنکورهای کاردانی کامپیوتر دانشگاههای (سراسری، آزاد و علمی کاربردی) و دانشجویان رشته کامپیوتر

دانلود کتاب

کتاب درس و کنکور پاسکال ویژه: داوطلبان کنکورهای کاردانی کامپیوتر دانشگاههای (سراسری، آزاد و علمی کاربردی) و دانشجویان رشته کامپیوتر

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۳ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۸۰ 
رده دیویی : ۰۰۵.۱۳۳ 
شابک : ۹۶۴-۸۷۸۹-۰۸-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب دوسالانه‌ی کنکور سال‌های ۸۳ و ۸۴: درس‌های عمومی شامل: ۲۰ دوره سوال کنکورهای سراسری و آزاد اسلامی پنج رشته در سال‌های ۸۳ و ۸۴ با پاسخ کلیدی: قابل استفا

دانلود کتاب

کتاب دوسالانه‌ی کنکور سال‌های ۸۳ و ۸۴: درس‌های عمومی شامل: ۲۰ دوره سوال کنکورهای سراسری و آزاد اسلامی پنج رشته در سال‌های ۸۳ و ۸۴ با پاسخ کلیدی: قابل استفا

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۹ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۲۳۲ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۸۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۹۴۷-۷ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
 

کتاب ۳ سال کنکور ریاضی فیزیک منطبق بر تغییرات کنکور ۸۴ شامل سوال‌ها و پاسخ‌نامه‌ی کلیدی ۸ دوره سوالات دروس عمومی و اختصاصی کنکورهای …

دانلود کتاب

کتاب ۳ سال کنکور ریاضی فیزیک منطبق بر تغییرات کنکور ۸۴ شامل سوال‌ها و پاسخ‌نامه‌ی کلیدی ۸ دوره سوالات دروس عمومی و اختصاصی کنکورهای …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۹ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۴۰ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۸۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۹۳۰-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
 

کتاب ۳ سال کنکور ریاضی فیزیک منطبق بر تغییرات کنکور ۸۴ شامل سوال‌ها و پاسخ‌نامه‌ی کلیدی ۸ دوره سوالات دروس عمومی و اختصاصی کنکورهای …

دانلود کتاب

کتاب ۳ سال کنکور ریاضی فیزیک منطبق بر تغییرات کنکور ۸۴ شامل سوال‌ها و پاسخ‌نامه‌ی کلیدی ۸ دوره سوالات دروس عمومی و اختصاصی کنکورهای …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۹ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۲۴۰ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۸۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۹۳۰-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
 

کتاب ۳ سال کنکور ریاضی فیزیک منطبق بر تغییرات کنکور ۸۴ شامل سوال‌ها و پاسخ‌نامه‌ی کلیدی ۸ دوره سوالات دروس عمومی و اختصاصی کنکورهای …

دانلود کتاب

کتاب ۳ سال کنکور ریاضی فیزیک منطبق بر تغییرات کنکور ۸۴ شامل سوال‌ها و پاسخ‌نامه‌ی کلیدی ۸ دوره سوالات دروس عمومی و اختصاصی کنکورهای …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۹ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۲۴۰ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۸۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۹۳۰-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
 

کتاب ۳ سال کنکور ریاضی فیزیک منطبق بر تغییرات کنکور ۸۴ شامل سوال‌ها و پاسخ‌نامه‌ی کلیدی ۸ دوره سوالات دروس عمومی و اختصاصی کنکورهای …

دانلود کتاب

کتاب ۳ سال کنکور ریاضی فیزیک منطبق بر تغییرات کنکور ۸۴ شامل سوال‌ها و پاسخ‌نامه‌ی کلیدی ۸ دوره سوالات دروس عمومی و اختصاصی کنکورهای …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۹ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۲۴۰ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۸۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۹۳۰-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
 

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی (۲): برگزیده‌ی نکات گرامری ۱۲۰۰ تست از کنکورهای سراسری و آزاد و مولفین با پاسخ تشریحی به همراه تست‌ها

دانلود کتاب

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی (۲): برگزیده‌ی نکات گرامری ۱۲۰۰ تست از کنکورهای سراسری و آزاد و مولفین با پاسخ تشریحی به همراه تست‌ها

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۱ 
تعداد صفحه : ۱۸۴ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۹۰۶-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : خلفی – نسرین 
نویسنده کتاب : خلیلی – کریم 
نویسنده کتاب : عظیمی – منصور 
نویسنده کتاب : کریم‌زاده – شهرام 
نویسنده کتاب : مرادآبادی – بهروز 
نویسنده کتاب : نیکوپور – جهانبخش 
نویسنده کتاب : یوسف‌زاده – علیرضا 
ویراستار :زهره جوادی 
ویراستار : سعادت – حبیب 
نویسنده کتاب : میرزاخلج – محمدمهدی 
نویسنده کتاب : محبوبی – شهراد 
 

کتاب مهندسی سیستم‌های کنترل: به انضمام سوالات طبقه‌بندی شده کنکورهای کارشناسی ارشد

دانلود کتاب

کتاب مهندسی سیستم‌های کنترل: به انضمام سوالات طبقه‌بندی شده کنکورهای کارشناسی ارشد

مهندسی سیستم‌های کنترل: به انضمام سوالات طبقه‌بندی شده کنکورهای کارشناسی ارشد 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۶۲۱. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۶/۲۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۶۶۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۵۳/ب۴۲م۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۰۴-۸۱-۳ 
 


کتاب منطق و فلسفه سال سوم به انضمام سوالات کنکورهای سراسری و آزاد ۸۱

دانلود کتاب

کتاب منطق و فلسفه سال سوم به انضمام سوالات کنکورهای سراسری و آزاد ۸۱

منطق و فلسفه سال سوم به انضمام سوالات کنکورهای سراسری و آزاد 81 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۷۸.۱۶۶۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۶/۲۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۱۴۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۵۳/ت۸۴م۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۹ 
تیراژ کتاب : ۳۴۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۳۰۴-۵۱-X 
 


کتاب منطق و فلسفه سال سوم به انضمام سوالات کنکورهای سراسری و آزاد ۸۱

دانلود کتاب

کتاب منطق و فلسفه سال سوم به انضمام سوالات کنکورهای سراسری و آزاد ۸۱

منطق و فلسفه سال سوم به انضمام سوالات کنکورهای سراسری و آزاد 81 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۷۸.۱۶۶۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۱/۱۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۱۴۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۵۳/ت۸۴م۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۸ 
تیراژ کتاب : ۳۴۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۳۰۴-۵۱-X 
 


کتاب منطق و فلسفه سال سوم به انضمام سوالات کنکورهای سراسری و آزاد ۸۱

دانلود کتاب

کتاب منطق و فلسفه سال سوم به انضمام سوالات کنکورهای سراسری و آزاد ۸۱

منطق و فلسفه سال سوم به انضمام سوالات کنکورهای سراسری و آزاد 81 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۷۸.۱۶۶۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۱/۱۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۱۴۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۵۳/ت۸۴م۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تیراژ کتاب : ۳۴۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۳۰۴-۵۱-X 
 


کتاب منطق و فلسفه سال سوم به انضمام سوالات کنکورهای سراسری و آزاد ۸۱

دانلود کتاب

کتاب منطق و فلسفه سال سوم به انضمام سوالات کنکورهای سراسری و آزاد ۸۱

منطق و فلسفه سال سوم به انضمام سوالات کنکورهای سراسری و آزاد 81 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۷۸.۱۶۶۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۱/۱۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۱۴۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۵۳/ت۸۴م۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تیراژ کتاب : ۳۴۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۳۰۴-۵۱-X 
 


کتاب منطق و فلسفه سال سوم به انضمام سوالات کنکورهای سراسری و آزاد ۸۱

دانلود کتاب

کتاب منطق و فلسفه سال سوم به انضمام سوالات کنکورهای سراسری و آزاد ۸۱

منطق و فلسفه سال سوم به انضمام سوالات کنکورهای سراسری و آزاد 81 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۷۳. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۱۴۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۵۳/ت۸۴م۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تیراژ کتاب : ۳۴۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۳۰۴-۵۱-X 
 


کتاب منطق و فلسفه سال سوم به انضمام سوالات کنکورهای سراسری و آزاد ۷۸ و ۷۹ و ۸۰

دانلود کتاب

کتاب منطق و فلسفه سال سوم به انضمام سوالات کنکورهای سراسری و آزاد ۷۸ و ۷۹ و ۸۰

منطق و فلسفه سال سوم به انضمام سوالات کنکورهای سراسری و آزاد 78 و 79 و 80 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۱۰۷. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۸/۱۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۱۴۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۳۰۴-۵۱-X 
 


کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده‌ی زبان و ادبیات فارسی دبیرستان‌پیش‌دانشگاهی کنکورهای سراسری …

دانلود کتاب

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده‌ی زبان و ادبیات فارسی دبیرستان‌پیش‌دانشگاهی کنکورهای سراسری …

مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده‌ی زبان و ادبیات فارسی دبیرستان‌پیش‌دانشگاهی کنکورهای سراسری ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۲/۱۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۱۹۲ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۵۳/ز۲۲م۳۵ 
نوبت چاپ کتاب : ۲۳ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۱۹۶-۴ 
 


کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده‌ی زبان و ادبیات فارسی دبیرستان‌پیش‌دانشگاهی کنکورهای سراسری …

دانلود کتاب

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده‌ی زبان و ادبیات فارسی دبیرستان‌پیش‌دانشگاهی کنکورهای سراسری …

مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده‌ی زبان و ادبیات فارسی دبیرستان‌پیش‌دانشگاهی کنکورهای سراسری ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۸/۲۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۱۹۲ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۱۹۶-۴ 
 


کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده‌ی ریاضیات (۲) سال دوم دبیرستان: کنکورهای سراسری و آزاد با پاسخ تشریحی

دانلود کتاب

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده‌ی ریاضیات (۲) سال دوم دبیرستان: کنکورهای سراسری و آزاد با پاسخ تشریحی

مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده‌ی ریاضیات (2) سال دوم دبیرستان: کنکورهای سراسری و آزاد با پاسخ تشریحی 
ویراستار : چایی‌فروش – امیرحسین… [و دیگران] – 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۵/۱۹ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۶۸ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۵۳فلا۲۲۵م۲۶۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۲۷۷-۴ 
 


کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده‌ی ریاضیات (۲) سال دوم دبیرستان کنکورهای سراسری و آزاد با پاسخ تشریحی

دانلود کتاب

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده‌ی ریاضیات (۲) سال دوم دبیرستان کنکورهای سراسری و آزاد با پاسخ تشریحی

مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده‌ی ریاضیات (2) سال دوم دبیرستان کنکورهای سراسری و آزاد با پاسخ تشریحی 
ویراستار : چایی‌فروش – امیرحسین… [و دیگران] – 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۲/۰۷ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۶۸ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۲۷۷-۴ 
 


کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده‌ی ریاضیات (۲) سال دوم دبیرستان: کنکورهای سراسری و آزاد

دانلود کتاب

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده‌ی ریاضیات (۲) سال دوم دبیرستان: کنکورهای سراسری و آزاد

مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده‌ی ریاضیات (2) سال دوم دبیرستان: کنکورهای سراسری و آزاد 
ویراستار : چایی‌فروش – امیرحسین… [و دیگران] – 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۱۱/۰۶ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۷۲ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۵۳فلا۲۲۵م۲۶۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۲۷۷-۴ 
 


Page 1 of 4412345...102030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد