خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب آزمون ارشد سوالات آزمون کارشناسی ارشد پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تربیت مدرس، دانشگاه …

دانلود کتاب

کتاب آزمون ارشد سوالات آزمون کارشناسی ارشد پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تربیت مدرس، دانشگاه …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۱ 
تیراژ کتاب : ۱۱۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۶۰۶ 
رده دیویی : ۶۱۰.۷۳ 
شابک : ۹۶۴-۵۷۸۹-۸۱-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : براهیمی – نیره 
نویسنده کتاب : دبیریان – اکرم 
نویسنده کتاب : صفوی‌بیات – زهرا 
 

کتاب مجموعه سوالات کارشناسی مامایی از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات کارشناسی مامایی از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۰ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۴۸ 
رده دیویی : ۶۱۸ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۷۲-۲۰-X 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه تست و پاسخ دفع فاضلاب (۴ از ۹) اختصاصی رشته بهداشت محیط (کاردانی به کارشناسی)

دانلود کتاب

کتاب مجموعه تست و پاسخ دفع فاضلاب (۴ از ۹) اختصاصی رشته بهداشت محیط (کاردانی به کارشناسی)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۰ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۱۳۴ 
رده دیویی : ۶۲۸.۳ 
شابک : ۹۶۴-۸۰۳۳-۰۹-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : یغمائیان – کامیار 
نویسنده کتاب : مشهدی‌حیدر – زهرا 
 

کتاب کنکور جامع عمومی (کاردانی به کارشناسی)

دانلود کتاب

کتاب کنکور جامع عمومی (کاردانی به کارشناسی)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۰ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۴۸۸ 
رده دیویی : ۳۷۸.۱۶۶۴ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۱۷-۶۲-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : فرامرزی – محمدتقی 
 

کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۱و۲): همراه با سوالات کنکور کارشناسی ارشد برای دانشجویان رشته‌های: مدیریت (صنعتی، بازرگانی، دولتی، بیمه، جهانگردی) …

دانلود کتاب

کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۱و۲): همراه با سوالات کنکور کارشناسی ارشد برای دانشجویان رشته‌های: مدیریت (صنعتی، بازرگانی، دولتی، بیمه، جهانگردی) …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۴ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تعداد صفحه : ۶۶۰ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۹۶۵-۵۱-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : صالحی‌صدقیانی – جمشید 
 

کتاب مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته کنکور مامائی (۱۳۸۳ – ۱۳۷۳)

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته کنکور مامائی (۱۳۸۳ – ۱۳۷۳)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۴ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۵۲۰ 
رده دیویی : ۶۱۸.۲ 
شابک : ۹۶۴-۵۸۰۷-۹۹-۹ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب زبان تخصصی علوم دامی (ویژه آزمون‌های کارشناسی به کارشناسی ارشد)

دانلود کتاب

کتاب زبان تخصصی علوم دامی (ویژه آزمون‌های کارشناسی به کارشناسی ارشد)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۴ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۳۴ 
رده دیویی : ۴۲۸.۶۴ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۴-۵۰۱-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه سوالات دومین دوره آزمون استخدامی ادواری: مقطع کارشناسی و بالاتر

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات دومین دوره آزمون استخدامی ادواری: مقطع کارشناسی و بالاتر

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۳۴۸ 
رده دیویی : ۳۵۱.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۱۲۷-۲۶-۶ 
نوع اثر : تهیه و تنظیم 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب درس و کنکور مفاهیم سیستم‌ عامل ویژه: داوطلبان کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر شامل: شرح کامل درس طبق سرفصل‌های وزارت علوم…

دانلود کتاب

کتاب درس و کنکور مفاهیم سیستم‌ عامل ویژه: داوطلبان کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر شامل: شرح کامل درس طبق سرفصل‌های وزارت علوم…

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۴ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تعداد صفحه : ۳۰۲ 
رده دیویی : ۰۰۵.۴۴۶۹۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۸۱۷-۸۹-۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب شیمی معدنی ۲: منظره فضایی و تقارن مولکولی ترکیبهای معدنی و آلی، پرسشها و پاسخهای آزمون سراسری کارشناسی ارشد …

دانلود کتاب

کتاب شیمی معدنی ۲: منظره فضایی و تقارن مولکولی ترکیبهای معدنی و آلی، پرسشها و پاسخهای آزمون سراسری کارشناسی ارشد …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۳۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۴۹۶ 
رده دیویی : ۵۴۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۶۵۳-۲۷-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۳ 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : آقابزرگ – حمیدرضا 
 

کتاب آمار توصیفی: آمار به زبانی ساده برای داوطلبان شرکت در آزمون دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد (در کلیه رشته‌های علوم انسانی)

دانلود کتاب

کتاب آمار توصیفی: آمار به زبانی ساده برای داوطلبان شرکت در آزمون دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد (در کلیه رشته‌های علوم انسانی)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۳۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۹۶ 
رده دیویی : ۵۱۹.۵ 
شابک : ۹۶۴-۹۵۶۳۴-۲-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۱

دانلود کتاب

کتاب خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۱

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۳۰ 
تیراژ کتاب : ۲۱۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۵۲ 
رده دیویی : ۳۷۰.۱۵ 
شابک : ۹۶۴-۸۶۲۸-۰۴-۱ 
نوع اثر : تهیه و تنظیم 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
تهیه کننده : قربان‌شیرودی – شهره 
تهیه کننده : خلعتبری – جواد 
 

کتاب مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد زمین‌شناسی

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد زمین‌شناسی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۳۰ 
تیراژ کتاب : ۳۱۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۸۰ 
رده دیویی : ۵۵۱ 
شابک : ۹۶۴-۷۵۶۱-۶۱-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
ویراستار :فتاح حاتمی 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۲: کودکان استثنایی و روانشناسی تربیتی

دانلود کتاب

کتاب خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۲: کودکان استثنایی و روانشناسی تربیتی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۳۰ 
تیراژ کتاب : ۲۱۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۷۴ 
رده دیویی : ۳۷۰.۱۵ 
شابک : ۹۶۴-۸۶۲۸-۱۲-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : خلعتبری – جواد 
 

کتاب خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۲ (مشاوره)

دانلود کتاب

کتاب خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۲ (مشاوره)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۳۰ 
تیراژ کتاب : ۲۱۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۹۲ 
رده دیویی : ۳۷۰.۱۵ 
شابک : ۹۶۴-۸۶۲۸-۰۰-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : خلعتبری – جواد 
 

کتاب مجموعه آزمونهای جامع و طبقه‌بندی شده کاردانی به کارشناسی علوم دامی با پاسخ تشریحی

دانلود کتاب

کتاب مجموعه آزمونهای جامع و طبقه‌بندی شده کاردانی به کارشناسی علوم دامی با پاسخ تشریحی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۹ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۷۲ 
رده دیویی : ۶۳۶.۰۸۲ 
شابک : ۹۶۴-۸۳۶۹-۰۵-۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : مهرآبادی – مهدی 
 

کتاب مجموعه سوالات اولین دوره‌ی آزمون استخدامی ادواری: مقطع کارشناسی و بالاتر

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات اولین دوره‌ی آزمون استخدامی ادواری: مقطع کارشناسی و بالاتر

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۹ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۲۸۸ 
رده دیویی : ۳۵۱.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۵۵۱-۶۹-X 
نوع اثر : تهیه و تنظیم 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۱

دانلود کتاب

کتاب خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۱

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۳۰ 
تیراژ کتاب : ۲۱۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۷۶ 
رده دیویی : ۳۷۰.۱۵ 
شابک : ۹۶۴-۸۶۲۸-۰۵-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : نصیری‌علی‌آبادی – رکسانا 
 

کتاب مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۲ (مشاوره)

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۲ (مشاوره)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۳۰ 
تیراژ کتاب : ۲۱۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۶۸ 
رده دیویی : ۳۷۰.۱۵ 
شابک : ۹۶۴-۸۶۲۸-۰۳-۳ 
نوع اثر : تهیه و تنظیم 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
تهیه کننده : قربان‌شیرودی – شهره 
تهیه کننده : خلعتبری – جواد 
 

کتاب مجموعه سوالات دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۷ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۶۴ 
رده دیویی : ۶۵۸ 
شابک : ۹۶۴-۶۱۲۷-۳۱-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : پرچ 
نویسنده کتاب : کلانتری – کیانوش 
نویسنده کتاب : نفری – ندا 
 

Page 1 of 3912345...102030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد