خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای عربی (۳)

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای عربی (۳)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تعداد صفحه : ۴۰۰ 
رده دیویی : ۴۹۲.۷۵۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۲-۱۱۱-۷ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/عربی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :محمود عاشوری 
ویراستار : هنرور – جمال‌الدین 
 

کتاب ۲۵۰۰ پرسش چهارگزینه‌ای (دروس عمومی): با پاسخهای تستی و تشریحی ویژه داوطلبان کنکورهای (سراسری، آزاد و …)

دانلود کتاب

کتاب ۲۵۰۰ پرسش چهارگزینه‌ای (دروس عمومی): با پاسخهای تستی و تشریحی ویژه داوطلبان کنکورهای (سراسری، آزاد و …)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۱ 
تعداد صفحه : ۳۸۴ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۸۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۹۲۶۹۸-۶-X 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : درگاهی – زین‌العابدین 
نویسنده کتاب : مهدوی – مهدی 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای حساب دیفرانسیل و انتگرال (۲)

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای حساب دیفرانسیل و انتگرال (۲)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۰ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲۳ 
تعداد صفحه : ۳۳۶ 
رده دیویی : ۵۱۵.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۲-۱۴۵-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی (۳)

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی (۳)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۴۶۰ 
رده دیویی : ۵۴۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۲-۱۳۲-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :شبنم شکور 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی (۳)

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی (۳)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۴۶۰ 
رده دیویی : ۵۴۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۲-۱۳۲-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :شبنم شکور 
 

کتاب ذخیره و بازیابی اطلاعات: سیستم و ساختار فایلها (مهندسی فایلها) (با تمرینات تشریحی و پرسشهای چهارگزینه‌ای)

دانلود کتاب

کتاب ذخیره و بازیابی اطلاعات: سیستم و ساختار فایلها (مهندسی فایلها) (با تمرینات تشریحی و پرسشهای چهارگزینه‌ای)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۳۱ 
تیراژ کتاب : ۴۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۷ 
تعداد صفحه : ۶۳۲ 
رده دیویی : ۰۰۵.۷۳ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۸۷۱-۰-۹ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی پیش‌دانشگاهی (۱)

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی پیش‌دانشگاهی (۱)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۳۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۲۴۶ 
رده دیویی : ۵۴۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۲-۱۲۶-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : بازرگانی – بهمن 
ویراستار :شبنم شکور 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای استاندارد زبان عربی ۱ (سال اول دبیرستان – کلیه‌ی رشته‌ها) ‘با پاسخ تشریحی’

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای استاندارد زبان عربی ۱ (سال اول دبیرستان – کلیه‌ی رشته‌ها) ‘با پاسخ تشریحی’

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۳۰ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۸۴ 
رده دیویی : ۴۹۲.۷۵۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۳۹۳-۶۲-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : متقی‌زاده – عیسی 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی (۳)

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی (۳)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۳۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۴۶۲ 
رده دیویی : ۵۴۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۲-۱۳۲-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای هندسه (۱)

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای هندسه (۱)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۳۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲۱ 
تعداد صفحه : ۳۳۲ 
رده دیویی : ۵۱۶.۰۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۲-۲۱۴-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی (۳)

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی (۳)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۳۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۴۶۲ 
رده دیویی : ۵۴۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۲-۱۳۲-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب سوالات و پرسش‌های چهارگزینه‌ای المپیادهای علوم چهارم دبستان

دانلود کتاب

کتاب سوالات و پرسش‌های چهارگزینه‌ای المپیادهای علوم چهارم دبستان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۹ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۵۲ 
رده دیویی : ۵۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۶۱۲۷-۳۰-۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک (۱ و ۲)

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک (۱ و ۲)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۷ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۴۳۲ 
رده دیویی : ۵۳۰.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۲-۱۲۳-۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : مصلایی – احمد 
ویراستار :فاطمه میرزایی 
ویراستار : جوادی – شقایق 
نویسنده کتاب : حیدری‌نژاد – سیدمرتضی 
نویسنده کتاب : حمدالله‌پور – حسن 
 

کتاب ۱۱۷۷ پرسش چهارگزینه‌ای استاندارد ریاضی پایه: دوره‌ی پیش‌دانشگاهی رشته‌ی علوم انسانی

دانلود کتاب

کتاب ۱۱۷۷ پرسش چهارگزینه‌ای استاندارد ریاضی پایه: دوره‌ی پیش‌دانشگاهی رشته‌ی علوم انسانی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۳۰ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۴۴ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۹۵-۳۹۳-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی سوالات جدید چهارگزینه‌ای …

دانلود کتاب

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی سوالات جدید چهارگزینه‌ای …

هندسه تحلیلی و جبر خطی سوالات جدید چهارگزینه‌ای ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
نوبت ویرایش : ۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۷/۱۶ 
قطع کتاب : رحلی 
رده دیویی : ۵۱۶. 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۰۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۲۱۳-۱-۵ 
 

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی سوالات جدید چهارگزینه‌ای …

دانلود کتاب

کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی سوالات جدید چهارگزینه‌ای …

هندسه تحلیلی و جبر خطی سوالات جدید چهارگزینه‌ای ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۶. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۷/۲۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۲۱۳-۱-۵ 
 

کتاب هزار و یک سوال در روان‌شناسی کودک: روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنائی: سوالات چهارگزینه‌ای کارشناسی ا

دانلود کتاب

کتاب هزار و یک سوال در روان‌شناسی کودک: روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنائی: سوالات چهارگزینه‌ای کارشناسی ا

هزار و یک سوال در روان‌شناسی کودک: روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنائی: سوالات چهارگزینه‌ای کارشناسی ا 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۱۵۵.۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۴/۱۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۳۶۰۷-۳-۵ 
 

کتاب ونوس: پرسشهای چهارگزینه‌ای تفکیک شده ویژه هنرجویان رشته‌های آرایش و پیرایش مطابق با استانداردهای …

دانلود کتاب

کتاب ونوس: پرسشهای چهارگزینه‌ای تفکیک شده ویژه هنرجویان رشته‌های آرایش و پیرایش مطابق با استانداردهای …

ونوس: پرسشهای چهارگزینه‌ای تفکیک شده ویژه هنرجویان رشته‌های آرایش و پیرایش مطابق با استانداردهای ... 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۶۴۶.۷۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۶/۲۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۶۸ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : TT۹۷۱/ی۸و۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۸۲۴-۰۸-۴ 
 

کتاب واژگان زبان انگلیسی: پرسشهای چهارگزینه‌ای پیش‌دانشگاهی و سوم دبیرستان: همراه با هزار تست …

دانلود کتاب

کتاب واژگان زبان انگلیسی: پرسشهای چهارگزینه‌ای پیش‌دانشگاهی و سوم دبیرستان: همراه با هزار تست …

واژگان زبان انگلیسی: پرسشهای چهارگزینه‌ای پیش‌دانشگاهی و سوم دبیرستان: همراه با هزار تست ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۵. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۷۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۴۵۷-۰۲-۲ 
 


کتاب نمونه سوالات چهارگزینه‌ای مقررات ملی ساختمان: کاردانی عمران, معماری, برق, مکانیک

دانلود کتاب

کتاب نمونه سوالات چهارگزینه‌ای مقررات ملی ساختمان: کاردانی عمران, معماری, برق, مکانیک

نمونه سوالات چهارگزینه‌ای مقررات ملی ساختمان: کاردانی عمران, معماری, برق, مکانیک 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۶۲۴. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۱/۲۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۳۶۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۵۳/خ۴۴ن۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۶۹۳-۵۵-۱ 
 


Page 1 of 3012345...102030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد