خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب قصه‌های قرآن به قلم روان

دانلود کتاب

کتاب قصه‌های قرآن به قلم روان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۳۰ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۶۷۴ 
رده دیویی : ۲۹۷.۱۵۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۴۳-۵۷-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/عربی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب : 
 
در این کتاب، داستان‌های موجود در قرآن، با زبانی بسیار ساده و با استفاده از روایات مستند و نظرات برخی از مورخان و مفسران بزرگ قرآن در دو بخش ‘پیامبران’ و ‘غیر پیامبران’ تدوین شده است.

کتاب مجموعه قصه‌های پیامبران در قرآن: کاروان در راه

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قصه‌های پیامبران در قرآن: کاروان در راه

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۲۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۶۴ 
رده دیویی : ۲۹۷.۱۵۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۴۸-۳۵۲-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه قصه‌های پیامبران در قرآن: به سوی نور

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قصه‌های پیامبران در قرآن: به سوی نور

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۲۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۶۰ 
رده دیویی : ۲۹۷.۱۵۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۴۸-۳۵۳-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه قصه‌های پیامبران در قرآن: آب و آتش

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قصه‌های پیامبران در قرآن: آب و آتش

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۲۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۶۰ 
رده دیویی : ۲۹۷.۱۵۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۴۸-۳۵۱-۷ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۴ 
نقاش : محمدی‌راد – بهاء‌الدین 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب قصه‌های سرزمین اشباح: کوهستان شبح

دانلود کتاب

کتاب قصه‌های سرزمین اشباح: کوهستان شبح

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۲۲ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۵۹۰ 
رده دیویی : ۸۲۳.۹۱۴ 
شابک : ۹۶۴-۴۱۷-۶۷۵-۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :فرزانه کریمی 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب قصه‌های سرزمین اشباح: آزمون‌های مرگ

دانلود کتاب

کتاب قصه‌های سرزمین اشباح: آزمون‌های مرگ

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۲۲ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۲۱۰ 
رده دیویی : ۸۲۳.۹۱۴ 
شابک : ۹۶۴-۴۱۷-۷۵۹-۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :فرزانه کریمی 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب قصه‌های شیرین قابوسنامه

دانلود کتاب

کتاب قصه‌های شیرین قابوسنامه

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۲۲ 
تیراژ کتاب : ۳۱۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۱۰۸ 
رده دیویی : ۸fa۳.۶۲ 
شابک : ۹۶۴-۶۶۹۵-۸۲-۵ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : خشتی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :رضا کریمی 
نویسنده کتاب : 
نقاش : مشرفی – رامین 
 

کتاب قصه‌های قرآن: به انضمام اطلس تاریخ انبیاء و رسل

دانلود کتاب

کتاب قصه‌های قرآن: به انضمام اطلس تاریخ انبیاء و رسل

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۹ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۰ 
تعداد صفحه : ۷۸۴ 
رده دیویی : ۲۹۷.۱۵۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۱۷۵-۰۷-۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : جیبی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : جادالمولی – محمداحمد 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : شحاته – سید 
نویسنده کتاب : جباوی – علی‌محمد 
 

کتاب قصه‌های زینب

دانلود کتاب

کتاب قصه‌های زینب

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۱ 
تعداد صفحه : ۲۴ 
رده دیویی : ۸fa۳.۶۲ 
شابک : ۹۶۴-۳۸۵-۳۳۹-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : خشتی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نقاش : رزاقی – آراسته 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب قصه‌های زینب

دانلود کتاب

کتاب قصه‌های زینب

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۸ 
تیراژ کتاب : ۶۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تعداد صفحه : ۲۴ 
رده دیویی : ۸fa۳.۶۲ 
شابک : ۹۶۴-۴۳۶-۷۹۳-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : خشتی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نقاش : رزاقی – آراسته 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب قصه‌های برگزیده از هزار و یک شب

دانلود کتاب

کتاب قصه‌های برگزیده از هزار و یک شب

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۷ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تعداد صفحه : ۲۰۸ 
رده دیویی : ۸۹۲.۷۳۳۴ 
شابک : ۹۶۴-۴۴۵-۲۴۵-۳ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب قصه‌های سرزمین اشباح: سیرک عجایب (۱ تا ۳)

دانلود کتاب

کتاب قصه‌های سرزمین اشباح: سیرک عجایب (۱ تا ۳)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۲۲ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۶۹۸ 
رده دیویی : ۸۲۳.۹۱۴ 
شابک : ۹۶۴-۴۱۷-۷۶۱-۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :فرزانه کریمی 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه قصه‌های شیرین کودکانه

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قصه‌های شیرین کودکانه

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۰ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۷۴ 
رده دیویی : ۸fa۳.۶۲ 
شابک : ۹۶۴-۶۶۹۵-۲۷-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : خشتی 
نوع جلد کتاب : سلفون 
محل انتشار : تهران 
نقاش : خدایی – علی 
نقاش : رادپور – فاطمه 
نویسنده کتاب : 
نقاش : میرمحمدی – نیلوفر 
نقاش : نصر – کریم 
 

کتاب قصه‌های شیرین مثنوی

دانلود کتاب

کتاب قصه‌های شیرین مثنوی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۰ 
تیراژ کتاب : ۳۱۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۲ 
تعداد صفحه : ۱۶۰ 
رده دیویی : ۸fa۳.۶۲ 
شابک : ۹۶۴-۶۰۵۵-۱۸-۴ 
نوع اثر : بازنویسی 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
بازنویسی : ابراهیمی – جعفر 
 

کتاب مجموعه قصه‌های پیامبران در قرآن: باران عشق

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قصه‌های پیامبران در قرآن: باران عشق

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۶۰ 
رده دیویی : ۲۹۷.۱۵۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۴۸-۳۵۰-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۴ 
نقاش : محمدی‌راد – بهاء‌الدین 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه کامل قصه‌های بهرنگ

دانلود کتاب

کتاب مجموعه کامل قصه‌های بهرنگ

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۶۸ 
رده دیویی : ۸fa۳.۶۲ 
شابک : ۹۶۴-۸۱۰۵-۴۰-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 
در این مجموعه، متن کامل، قصه‌های ‘صمد بهرنگی’ (۱۳۱۸ – ۱۳۴۷) که دارای حال و هوای اجتماعی، سیاسی نیز افسانه‌های قدیمی هستند به طبع می‌رسد. این قصه‌ها عبارت‌اند از: ‘ماهی سیاه کوچولو’، ‘اولدوز و کلاغ‌ها’، ‘پسرک لبو فروش’، ‘سرگذشت دانه‌ی برف’، ‘پیرزن و جوجه‌ی طلایی‌اش’، ‘دو گربه روی دیوار’، ‘سرگذشت دومرول دیوانه’ افسانه‌ی محبت’، ‘یک هلو و هزار هلو’، ’۲۴ ساعت در خواب و بیداری’، ‘کوراوغلو و کچل حمزه’، ‘تلخون و….’، ‘بی‌نام’، ‘عادت’، ‘پوست نارنج’، ‘قصه‌ی آه’، ‘آدی و بودی’، ‘برزین سفید’، ‘به دنبال فلک’، ‘گرگ و گوسفند’ و ‘موش گرسنه’.

کتاب مجموعه قصه‌های شیرین کودکانه

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قصه‌های شیرین کودکانه

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۰ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۷۴ 
رده دیویی : ۸fa۳.۶۲ 
شابک : ۹۶۴-۶۶۹۵-۲۷-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : خشتی 
نوع جلد کتاب : سلفون 
محل انتشار : تهران 
نقاش : خدایی – علی 
نقاش : رادپور – فاطمه 
نویسنده کتاب : 
نقاش : میرمحمدی – نیلوفر 
نقاش : نصر – کریم 
 

کتاب قصه‌های شیرین مثنوی

دانلود کتاب

کتاب قصه‌های شیرین مثنوی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۰ 
تیراژ کتاب : ۳۱۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۲ 
تعداد صفحه : ۱۶۰ 
رده دیویی : ۸fa۳.۶۲ 
شابک : ۹۶۴-۶۰۵۵-۱۸-۴ 
نوع اثر : بازنویسی 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
بازنویسی : ابراهیمی – جعفر 
 

کتاب مجموعه قصه‌های پیامبران در قرآن: باران عشق

دانلود کتاب

کتاب مجموعه قصه‌های پیامبران در قرآن: باران عشق

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۶۰ 
رده دیویی : ۲۹۷.۱۵۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۴۸-۳۵۰-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۴ 
نقاش : محمدی‌راد – بهاء‌الدین 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه کامل قصه‌های بهرنگ

دانلود کتاب

کتاب مجموعه کامل قصه‌های بهرنگ

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۶۸ 
رده دیویی : ۸fa۳.۶۲ 
شابک : ۹۶۴-۸۱۰۵-۴۰-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 
در این مجموعه، متن کامل، قصه‌های ‘صمد بهرنگی’ (۱۳۱۸ – ۱۳۴۷) که دارای حال و هوای اجتماعی، سیاسی نیز افسانه‌های قدیمی هستند به طبع می‌رسد. این قصه‌ها عبارت‌اند از: ‘ماهی سیاه کوچولو’، ‘اولدوز و کلاغ‌ها’، ‘پسرک لبو فروش’، ‘سرگذشت دانه‌ی برف’، ‘پیرزن و جوجه‌ی طلایی‌اش’، ‘دو گربه روی دیوار’، ‘سرگذشت دومرول دیوانه’ افسانه‌ی محبت’، ‘یک هلو و هزار هلو’، ’۲۴ ساعت در خواب و بیداری’، ‘کوراوغلو و کچل حمزه’، ‘تلخون و….’، ‘بی‌نام’، ‘عادت’، ‘پوست نارنج’، ‘قصه‌ی آه’، ‘آدی و بودی’، ‘برزین سفید’، ‘به دنبال فلک’، ‘گرگ و گوسفند’ و ‘موش گرسنه’.

Page 1 of 4712345...102030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد