خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب عکاسی (۱) و (۲) گزینه‌های طبقه‌بندی شده منابع کنکور هنر

دانلود کتاب

کتاب عکاسی (۱) و (۲) گزینه‌های طبقه‌بندی شده منابع کنکور هنر

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۰۴ 
رده دیویی : ۷۷۱.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۸۲۶-۱۰-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه درس و سوالات طبقه‌بندی شده (موضوعی) اصول فقه

دانلود کتاب

کتاب مجموعه درس و سوالات طبقه‌بندی شده (موضوعی) اصول فقه

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۰ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۳۴۴ 
رده دیویی : ۲۹۷.۳۱۲ 
شابک : ۹۶۴-۷۸۲۰-۰۵-۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مبانی هنرهای تجسمی (۱) و (۲): گزینه‌های طبقه‌بندی شده منابع کنکور هنر

دانلود کتاب

کتاب مبانی هنرهای تجسمی (۱) و (۲): گزینه‌های طبقه‌بندی شده منابع کنکور هنر

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۴ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۲۰ 
رده دیویی : ۷۳۰.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۸۲۶-۳۶-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
تدوین : دفترپژوهش‌های‌هنری‌انتشارات‌مارلیک 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب قانون کار، قانون بیمه بیکاری همراه با تصویب‌نامه‌ها، آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، طبقه‌بندی مشاغل، پاداش افزایش تولید، مزد و پاداش، …

دانلود کتاب

کتاب قانون کار، قانون بیمه بیکاری همراه با تصویب‌نامه‌ها، آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، طبقه‌بندی مشاغل، پاداش افزایش تولید، مزد و پاداش، …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۰ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳۵ 
تعداد صفحه : ۳۹۲ 
رده دیویی : ۳۴۴.۵۵۰۱ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۲۱-۸۹-۰ 
نوع اثر : تدوین 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : جیبی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
تدوین : منصور – جهانگیر 
 

کتاب کار و مفاهیم ریاضیات سوم انسانی شامل: بیش از ۱۰۰۰ نمونه سوال (سوالات طبقه‌بندی شده و سوالات…)

دانلود کتاب

کتاب کار و مفاهیم ریاضیات سوم انسانی شامل: بیش از ۱۰۰۰ نمونه سوال (سوالات طبقه‌بندی شده و سوالات…)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۴ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۹۶ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۰۰۰-۶۲-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : اشرفی – منصوره 
نویسنده کتاب : باغبانی – اکرم 
نویسنده کتاب : جانسپار – تهمینه 
نویسنده کتاب : سنگین – پروین 
 

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده کنکور ماشین‌های کشاورزی با پاسخ‌‌های کاملا تشریحی

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده کنکور ماشین‌های کشاورزی با پاسخ‌‌های کاملا تشریحی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۳ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۸۸ 
رده دیویی : ۶۳۱ 
شابک : ۹۶۴-۷۰۱۰-۳۸-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : بیرجندی – مجید 
 

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده کنکور امور دامی با پاسخ‌های کاملا تشریحی

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده کنکور امور دامی با پاسخ‌های کاملا تشریحی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۳ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۴۴ 
رده دیویی : ۶۳۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۰۱۰-۴۰-۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب گنجینه سوالات طبقه‌بندی شده نوین: زبان انگلیسی کلاس سوم راهنمایی

دانلود کتاب

کتاب گنجینه سوالات طبقه‌بندی شده نوین: زبان انگلیسی کلاس سوم راهنمایی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۷ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳۴ 
تعداد صفحه : ۲۰۰ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۸۲۹۳-۰۶-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : محمد‌نژاد – مهدی 
 

کتاب گنجینه سوالات طبقه‌بندی شده نوین علوم تجربی کلاس سوم ابتدایی: شامل سوالات طبقه‌بندی شده بر اساس موضوعات کتاب درسی، …

دانلود کتاب

کتاب گنجینه سوالات طبقه‌بندی شده نوین علوم تجربی کلاس سوم ابتدایی: شامل سوالات طبقه‌بندی شده بر اساس موضوعات کتاب درسی، …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۷ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲۵ 
تعداد صفحه : ۸۸ 
رده دیویی : ۵۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۳۶۳-۵-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه آزمونهای جامع و طبقه‌بندی شده کاردانی به کارشناسی علوم دامی با پاسخ تشریحی

دانلود کتاب

کتاب مجموعه آزمونهای جامع و طبقه‌بندی شده کاردانی به کارشناسی علوم دامی با پاسخ تشریحی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۹ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۷۲ 
رده دیویی : ۶۳۶.۰۸۲ 
شابک : ۹۶۴-۸۳۶۹-۰۵-۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : مهرآبادی – مهدی 
 

کتاب گنجینه سوالات امتحانی طبقه‌بندی شده نوین علوم تجربی کلاس پنجم ابتدایی: شامل سوالات طبقه‌بندی شده براساس موضوعات کتاب درسی قابل استفاده برای تکلیف شب،

دانلود کتاب

کتاب گنجینه سوالات امتحانی طبقه‌بندی شده نوین علوم تجربی کلاس پنجم ابتدایی: شامل سوالات طبقه‌بندی شده براساس موضوعات کتاب درسی قابل استفاده برای تکلیف شب،

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۷ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۵۰ 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
رده دیویی : ۵۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۳۶۳-۰-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده کنکور عمومی و پایه با پاسخ‌های کاملا تشریحی: مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده کنکور عمومی و پایه با پاسخ‌های کاملا تشریحی: مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۷ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۱ 
تعداد صفحه : ۳۶۴ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۸۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۰۱۰-۲۱-۴ 
نوع اثر : تدوین 
زبان کتاب : فارسی/عربی/انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
تدوین : حسین‌زاده – محمدرضا 
تدوین : قویدل – مهران 
تدوین : گودرزی – محمدرضا 
تدوین : محمدی – مسعود 
تدوین : محمودی – حمید 
تدوین : یگانه – علی 
تدوین : میرخوش‌قلب – میربهروز 
تدوین : برون – رزا 
تدوین : خسروی – سیروس 
 

کتاب گنجینه سوالات امتحانی طبقه‌بندی شده نوین علوم تجربی کلاس پنجم ابتدایی: شامل سوالات طبقه‌بندی شده براساس موضوعات کتاب درسی قابل استفاده برای تکلیف شب،

دانلود کتاب

کتاب گنجینه سوالات امتحانی طبقه‌بندی شده نوین علوم تجربی کلاس پنجم ابتدایی: شامل سوالات طبقه‌بندی شده براساس موضوعات کتاب درسی قابل استفاده برای تکلیف شب،

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۷ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۵۵ 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
رده دیویی : ۵۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۳۶۳-۰-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده کنکور عمومی و پایه با پاسخ‌های کاملا تشریحی: مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده کنکور عمومی و پایه با پاسخ‌های کاملا تشریحی: مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۷ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۰ 
تعداد صفحه : ۳۶۴ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۸۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۰۱۰-۲۱-۴ 
نوع اثر : تدوین 
زبان کتاب : فارسی/عربی/انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
تدوین : حسین‌زاده – محمدرضا 
تدوین : قویدل – مهران 
تدوین : گودرزی – محمدرضا 
تدوین : محمدی – مسعود 
تدوین : محمودی – حمید 
تدوین : یگانه – علی 
تدوین : میرخوش‌قلب – میربهروز 
تدوین : برون – رزا 
تدوین : خسروی – سیروس 
 

کتاب گنجینه سوالات طبقه‌بندی شده نوین ریاضی کلاس سوم راهنمایی: شامل سوالات طبقه‌بندی شده براساس موضوعات کتاب درسی قابل استفاده برای تکلیف شب، کار در کلاس و

دانلود کتاب

کتاب گنجینه سوالات طبقه‌بندی شده نوین ریاضی کلاس سوم راهنمایی: شامل سوالات طبقه‌بندی شده براساس موضوعات کتاب درسی قابل استفاده برای تکلیف شب، کار در کلاس و

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۲ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳۴ 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۹۵۷۶۷-۱-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی (۲): برگزیده‌ی نکات گرامری ۱۲۰۰ تست از کنکورهای سراسری و آزاد و مولفین با پاسخ تشریحی به همراه تست‌ها

دانلود کتاب

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی (۲): برگزیده‌ی نکات گرامری ۱۲۰۰ تست از کنکورهای سراسری و آزاد و مولفین با پاسخ تشریحی به همراه تست‌ها

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۱ 
تعداد صفحه : ۱۸۴ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۶-۹۰۶-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : خلفی – نسرین 
نویسنده کتاب : خلیلی – کریم 
نویسنده کتاب : عظیمی – منصور 
نویسنده کتاب : کریم‌زاده – شهرام 
نویسنده کتاب : مرادآبادی – بهروز 
نویسنده کتاب : نیکوپور – جهانبخش 
نویسنده کتاب : یوسف‌زاده – علیرضا 
ویراستار :زهره جوادی 
ویراستار : سعادت – حبیب 
نویسنده کتاب : میرزاخلج – محمدمهدی 
نویسنده کتاب : محبوبی – شهراد 
 

کتاب گنجینه سوالات امتحانی طبقه‌بندی شده نوین علوم تجربی کلاس پنجم ابتدایی: شامل سوالات طبقه‌بندی شده براساس موضوعات کتاب درسی قابل استفاده برای تکلیف شب،

دانلود کتاب

کتاب گنجینه سوالات امتحانی طبقه‌بندی شده نوین علوم تجربی کلاس پنجم ابتدایی: شامل سوالات طبقه‌بندی شده براساس موضوعات کتاب درسی قابل استفاده برای تکلیف شب،

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۲۷ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۵۷ 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
رده دیویی : ۵۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۳۶۳-۰-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب آزمون‌های طبقه‌بندی شده حضوری (آزمون جامع مرحله اول) سال تحصیلی ۸۳-۸۲: سوالها و پاسخ‌های تشریحی: ویژه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان

دانلود کتاب

کتاب آزمون‌های طبقه‌بندی شده حضوری (آزمون جامع مرحله اول) سال تحصیلی ۸۳-۸۲: سوالها و پاسخ‌های تشریحی: ویژه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۱۶ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۲۴ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۸۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۵-۴۰۱-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : هیات‌مولفان 
 

کتاب آزمون‌های طبقه‌بندی شده مکاتبه‌ای (مرحله پنجم) سال تحصیلی ۸۳ – ۸۲: سوال‌ها و پاسخ‌های تشریحی: ویژه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان

دانلود کتاب

کتاب آزمون‌های طبقه‌بندی شده مکاتبه‌ای (مرحله پنجم) سال تحصیلی ۸۳ – ۸۲: سوال‌ها و پاسخ‌های تشریحی: ویژه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۱۶ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۳۸ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۶۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۵-۳۹۶-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : هیات‌مولفان 
 

کتاب هماتولوژی: مجموعه آزمون‌های طبقه‌بندی شده با پاسخ‌های تشریحی براساس مراجع ایمنی‌شناسی, …

دانلود کتاب

کتاب هماتولوژی: مجموعه آزمون‌های طبقه‌بندی شده با پاسخ‌های تشریحی براساس مراجع ایمنی‌شناسی, …

هماتولوژی: مجموعه آزمون‌های طبقه‌بندی شده با پاسخ‌های تشریحی براساس مراجع ایمنی‌شناسی, ... 
زیر نظر : امیدظهور – محمدرضا 
گردآورنده : اختیاری – حامد… [و دیگران] – 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۳/۰۷ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۶۱۶.۱۵۰۰۷۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۱۲۰ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QR۶۳۳/ف‌لا۲۶ه۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۸۱۰۶-۰۵-۳ 
 

Page 1 of 15812345...102030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد