خرید اینترنتی کتاب


جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب کار و مفاهیم ریاضیات سوم انسانی شامل: بیش از ۱۰۰۰ نمونه سوال (سوالات طبقه‌بندی شده و سوالات…)

دانلود کتاب

کتاب کار و مفاهیم ریاضیات سوم انسانی شامل: بیش از ۱۰۰۰ نمونه سوال (سوالات طبقه‌بندی شده و سوالات…)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۴ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۹۶ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۰۰۰-۶۲-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : اشرفی – منصوره 
نویسنده کتاب : باغبانی – اکرم 
نویسنده کتاب : جانسپار – تهمینه 
نویسنده کتاب : سنگین – پروین 
 

کتاب مجموعه طبقه‌بندی شده شیمی نظام جدید کنکورهای سراسری, آزاد و ورودی پیش‌دانشگاهی همراه با سوالات…

دانلود کتاب

کتاب مجموعه طبقه‌بندی شده شیمی نظام جدید کنکورهای سراسری, آزاد و ورودی پیش‌دانشگاهی همراه با سوالات…

مجموعه طبقه‌بندی شده شیمی نظام جدید کنکورهای سراسری, آزاد و ورودی پیش‌دانشگاهی همراه با سوالات... 
محل انتشار : تهران 
گردآورنده : انوشه – محمدحسینبیرکی – داود 
رده دیویی : ۵۴۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۹/۲۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۲۴ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۰۲۸-۶۹-۱ 
 


کتاب مجموعه طبقه‌بندی شده شیمی نظام جدید کنکورهای سراسری, آزاد و ورودی پیش‌دانشگاهی همراه با سوالات…

دانلود کتاب

کتاب مجموعه طبقه‌بندی شده شیمی نظام جدید کنکورهای سراسری, آزاد و ورودی پیش‌دانشگاهی همراه با سوالات…

مجموعه طبقه‌بندی شده شیمی نظام جدید کنکورهای سراسری, آزاد و ورودی پیش‌دانشگاهی همراه با سوالات... 
محل انتشار : تهران 
گردآورنده : انوشه – محمدحسینبیرکی – داود 
رده دیویی : ۵۴۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۹/۲۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۲۴ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲۰ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۰۲۸-۶۹-۱ 
 


کتاب مجموعه طبقه‌بندی شده شیمی نظام جدید کنکورهای سراسری, آزاد و ورودی پیش‌دانشگاهی همراه با سوالات…

دانلود کتاب

کتاب مجموعه طبقه‌بندی شده شیمی نظام جدید کنکورهای سراسری, آزاد و ورودی پیش‌دانشگاهی همراه با سوالات…

مجموعه طبقه‌بندی شده شیمی نظام جدید کنکورهای سراسری, آزاد و ورودی پیش‌دانشگاهی همراه با سوالات... 
محل انتشار : تهران 
گردآورنده : انوشه – محمدحسینبیرکی – داود 
رده دیویی : ۵۴۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۸/۲۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۲۴ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱۹ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۰۲۸-۶۹-۱ 
 


کتاب مجموعه طبقه‌بندی شده شیمی نظام جدید کنکورهای سراسری, آزاد و ورودی پیش‌دانشگاهی همراه با سوالات…

دانلود کتاب

کتاب مجموعه طبقه‌بندی شده شیمی نظام جدید کنکورهای سراسری, آزاد و ورودی پیش‌دانشگاهی همراه با سوالات…

مجموعه طبقه‌بندی شده شیمی نظام جدید کنکورهای سراسری, آزاد و ورودی پیش‌دانشگاهی همراه با سوالات... 
محل انتشار : تهران 
گردآورنده : انوشه – محمدحسینبیرکی – داود 
رده دیویی : ۵۴۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۸/۲۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۲۴ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۰۲۸-۶۹-۱ 
 


کتاب مجموعه طبقه‌بندی شده شیمی نظام جدید کنکورهای سراسری, آزاد و ورودی پیش‌دانشگاهی همراه با سوالات…

دانلود کتاب

کتاب مجموعه طبقه‌بندی شده شیمی نظام جدید کنکورهای سراسری, آزاد و ورودی پیش‌دانشگاهی همراه با سوالات…

مجموعه طبقه‌بندی شده شیمی نظام جدید کنکورهای سراسری, آزاد و ورودی پیش‌دانشگاهی همراه با سوالات... 
محل انتشار : تهران 
گردآورنده : انوشه – محمدحسینبیرکی – داود 
رده دیویی : ۵۴۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۷/۱۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۱۲ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱۷ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۰۲۸-۶۹-۱ 
 


کتاب مجموعه طبقه‌بندی شده شیمی نظام جدید کنکورهای سراسری, آزاد و ورودی پیش‌دانشگاهی همراه با سوالات…

دانلود کتاب

کتاب مجموعه طبقه‌بندی شده شیمی نظام جدید کنکورهای سراسری, آزاد و ورودی پیش‌دانشگاهی همراه با سوالات…

مجموعه طبقه‌بندی شده شیمی نظام جدید کنکورهای سراسری, آزاد و ورودی پیش‌دانشگاهی همراه با سوالات... 
محل انتشار : تهران 
گردآورنده : انوشه – محمدحسینبیرکی – داود 
رده دیویی : ۵۴۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۱۲/۰۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۱۲ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۰۲۸-۶۹-۱ 
 


کتاب مجموعه طبقه‌بندی شده شیمی نظام جدید کنکورهای سراسری, آزاد و ورودی پیش‌دانشگاهی همراه با سوالات…

دانلود کتاب

کتاب مجموعه طبقه‌بندی شده شیمی نظام جدید کنکورهای سراسری, آزاد و ورودی پیش‌دانشگاهی همراه با سوالات…

مجموعه طبقه‌بندی شده شیمی نظام جدید کنکورهای سراسری, آزاد و ورودی پیش‌دانشگاهی همراه با سوالات... 
محل انتشار : تهران 
گردآورنده : انوشه – محمدحسینبیرکی – داود 
رده دیویی : ۵۴۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۱۱/۲۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۱۲ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۰۲۸-۶۹-۱ 
 


کتاب مجموعه طبقه‌بندی شده شیمی نظام جدید کنکورهای سراسری, آزاد و ورودی پیش‌دانشگاهی همراه با سوالات…

دانلود کتاب

کتاب مجموعه طبقه‌بندی شده شیمی نظام جدید کنکورهای سراسری, آزاد و ورودی پیش‌دانشگاهی همراه با سوالات…

مجموعه طبقه‌بندی شده شیمی نظام جدید کنکورهای سراسری, آزاد و ورودی پیش‌دانشگاهی همراه با سوالات... 
محل انتشار : تهران 
گردآورنده : انوشه – محمدحسینبیرکی – داود 
رده دیویی : ۵۴۰.۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۱۱/۱۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رحلی 
تعداد صفحه : ۳۱۲ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۰۲۸-۶۹-۱ 
 


کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده دروس تخصصی رشته حسابداری: به انضمام سوالات…

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده دروس تخصصی رشته حسابداری: به انضمام سوالات…

مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده دروس تخصصی رشته حسابداری: به انضمام سوالات... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۶۵۷. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۹/۰۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۳۲۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۲۳۵۳/ع۲۳۳م۳ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۳۰۲۱-۳-۱ 
 


کتاب روشها و فنون تدریس: مجموعه نکات و سوالات طبقه‌بندی شده

دانلود کتاب

کتاب روشها و فنون تدریس: مجموعه نکات و سوالات طبقه‌بندی شده

کتاب روشها و فنون تدریس: مجموعه نکات و سوالات طبقه‌بندی شده 
محل انتشار : تهران 
نویسنده : بابلی – عزیزاللهیوزباشی – زهرا 
رده دیویی : ۳۷۱.۱۰۲ 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ 
جلد : شومیز 
قطع : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۶۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : ۲۳۵۳ LB /ب۱۵۴ر۹ 
نوبت چاپ : ۱ 
تیراژ : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۸۳-۴۷۴-۳ 
 


کتاب روان‌شناسی سال سوم: مفاهیم و مجموعه‌ی سوال و سوالات چهارجوابی کنکورهای دانشگاههای دولتی و آزاد با پا

دانلود کتاب

کتاب روان‌شناسی سال سوم: مفاهیم و مجموعه‌ی سوال و سوالات چهارجوابی کنکورهای دانشگاههای دولتی و آزاد با پا

کتاب روان‌شناسی سال سوم: مفاهیم و مجموعه‌ی سوال و سوالات چهارجوابی کنکورهای دانشگاههای دولتی و آزاد با پا 
محل انتشار : تهران 
نویسنده :  
رده دیویی : ۱۵۰.۷۶ 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۳/۰۸/۰۴ 
جلد : شومیز 
قطع : رحلی 
تعداد صفحه : ۱۲۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BF۷۸/ح۷م۶۷ 
نوبت چاپ : ۵ 
تیراژ : ۳۳۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۴۱۹-۸۲-۸ 
 


کتاب روان‌شناسی سال سوم: مفاهیم و مجموعه‌ی سوال و سوالات چهارجوابی کنکورهای دانشگاههای دولتی و آزاد با پا

دانلود کتاب

کتاب روان‌شناسی سال سوم: مفاهیم و مجموعه‌ی سوال و سوالات چهارجوابی کنکورهای دانشگاههای دولتی و آزاد با پا

کتاب روان‌شناسی سال سوم: مفاهیم و مجموعه‌ی سوال و سوالات چهارجوابی کنکورهای دانشگاههای دولتی و آزاد با پا 
محل انتشار : تهران 
نویسنده :  
رده دیویی : ۱۵۰.۷۶ 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۳/۰۲/۰۸ 
جلد : شومیز 
قطع : رحلی 
تعداد صفحه : ۸۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BF۷۸/ح۷م۶۷ 
نوبت چاپ : ۴ 
تیراژ : ۲۲۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۴۱۹-۸۲-۸ 
 


کتاب روان‌شناسی سال سوم: مفاهیم و مجموعه‌ی سوال و سوالات چهارجوابی کنکورهای دانشگاههای دولتی و آزاد با…

دانلود کتاب

کتاب روان‌شناسی سال سوم: مفاهیم و مجموعه‌ی سوال و سوالات چهارجوابی کنکورهای دانشگاههای دولتی و آزاد با…

کتاب روان‌شناسی سال سوم: مفاهیم و مجموعه‌ی سوال و سوالات چهارجوابی کنکورهای دانشگاههای دولتی و آزاد با... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده :  
رده دیویی : ۱۵۰.۷۶ 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۲/۰۸/۰۷ 
جلد : شومیز 
قطع : رحلی 
تعداد صفحه : ۸۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : BF۷۸/ح۷م۶۷ 
نوبت چاپ : ۳ 
تیراژ : ۳۳۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۴۱۹-۸۲-۸ 
 


کتاب سوالات طبقه‌بندی شده ریاضی سال سوم ابتدایی: مجموعه‌ای از کامل‌ترین سوالات طرح شده …

دانلود کتاب

کتاب سوالات طبقه‌بندی شده ریاضی سال سوم ابتدایی: مجموعه‌ای از کامل‌ترین سوالات طرح شده …

کتاب سوالات طبقه‌بندی شده ریاضی سال سوم ابتدایی: مجموعه‌ای از کامل‌ترین سوالات طرح شده ... 
ویراستار :مریم سیدزاده 
نویسنده :  
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ 
محل انتشار : تهران 
قطع : وزیری 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
جلد : شومیز 
تعداد صفحه : ۲۰۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۳۰۶۰/۲۲/ر۲ر۹ 
نوبت چاپ : ۳۶ 
تیراژ : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۴۳۰-۰۲-۳ 
 


کتاب حقوق بین‌الملل: راهنما و مقررات بین‌المللی: عضویت در انجمن مهندسان امریکا و نمونه سوالات مصاحبه …

دانلود کتاب

کتاب حقوق بین‌الملل: راهنما و مقررات بین‌المللی: عضویت در انجمن مهندسان امریکا و نمونه سوالات مصاحبه …

کتاب حقوق بین‌الملل: راهنما و مقررات بین‌المللی: عضویت در انجمن مهندسان امریکا و نمونه سوالات مصاحبه ...مترجم کتاب : طافی – رمضانشهریور – ناصرطافی – مصطفی 
تاریخ انتشار : ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۳۰۴.۸۲ 
تعداد صفحه : ۱۳۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
نوع اثر : تالیف وترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۰۳۶-۴-۹ 
 
بخش نخست کتاب شامل شرح ویژگی‌های اقلیمی, انسانی, فرهنگی و اقتصادی کشور کاناداست .در بخش دوم, نکات ضروری مصاحبه, همچنین نمونه سوال‌های استاندارد هر یک از انواع مختلف مصاحبه آمده است .بخش سوم مربوط به چگونگی تنظیم یک رزومه(شرح حال) استاندارد است و طی آن به نکات مهم رزومه‌های شغلی, تحصیلی و علمی اشاره شده است .مطالب بخش پایانی درباره چگونگی عضویت در انجمن مهندسان آمریکاست .


کتاب حقوق بین‌الملل بشردوستانه (پاسخ به سوالات شما)

دانلود کتاب

کتاب حقوق بین‌الملل بشردوستانه (پاسخ به سوالات شما)

نویسنده کتاب :  
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
رده دیویی : ۳۴۱.۴۸۱ 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱/۱۰/۰۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : خشتی 
تعداد صفحه : ۵۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : kZ۶۴۷۱/ح۷ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۰۰-۰۸۴۹-۴ 
 


کتاب جغرافیا: کنکور علوم انسانی: مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای و طبقه‌بندی شده‌ی هدفدار با پاسخ کاملا تشریحی

دانلود کتاب

کتاب جغرافیا: کنکور علوم انسانی: مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای و طبقه‌بندی شده‌ی هدفدار با پاسخ کاملا تشریحی

کتاب جغرافیا: کنکور علوم انسانی: مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای و طبقه‌بندی شده‌ی هدفدار با پاسخ کاملا تشریحینویسنده :  
تاریخ انتشار : ۱۳۸۳/۰۷/۱۵ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رحلی 
رده دیویی : ۹۱۰.۷۶ 
تعداد صفحه : ۱۳۸ 
جلد کتاب : شومیز 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : ۲۶/LB۲۳۵۳آ۶۸ک 
نوبت چاپ : ۳ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۴۱۹-۸۴-۴ 
 


کتاب جغرافیا: کنکور علوم انسانی: مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای و طبقه‌بندی شده‌ی هدفدار با پاسخ تشریحی

دانلود کتاب

کتاب جغرافیا: کنکور علوم انسانی: مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای و طبقه‌بندی شده‌ی هدفدار با پاسخ تشریحی

کتاب جغرافیا: کنکور علوم انسانی: مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای و طبقه‌بندی شده‌ی هدفدار با پاسخ تشریحینویسنده :  
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱/۰۷/۲۰ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رحلی 
رده دیویی : ۹۱۰.۷۶ 
تعداد صفحه : ۹۶ 
جلد کتاب : شومیز 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : ۲۶/LB۰۶۰آ۶۸ک۹ 
نوبت چاپ : ۴ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۴۱۹-۶۰-۷ 
 


کتاب جغرافیا: کنکور علوم انسانی: مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای و طبقه‌بندی شده‌ی هدفدار با پاسخ …

دانلود کتاب

کتاب جغرافیا: کنکور علوم انسانی: مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای و طبقه‌بندی شده‌ی هدفدار با پاسخ …

کتاب جغرافیا: کنکور علوم انسانی: مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای و طبقه‌بندی شده‌ی هدفدار با پاسخ ...نویسنده :  
تاریخ انتشار : ۱۳۸۲/۰۸/۲۸ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رحلی 
رده دیویی : ۹۱۰.۷۶ 
تعداد صفحه : ۱۶۰ 
جلد کتاب : شومیز 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : ۲۶/LB۲۳۵۳آ۶۸ک 
نوبت چاپ : ۲ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۴۱۹-۸۴-۴ 
 


Page 1 of 1612345...10...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد