خرید اینترنتی کتاب


جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب جلوه‌های ریاضیات: جبر و احتمال سال سوم رشته ریاضی

دانلود کتاب

کتاب جلوه‌های ریاضیات: جبر و احتمال سال سوم رشته ریاضی

کتاب جلوه‌های ریاضیات: جبر و احتمال سال سوم رشته ریاضینویسنده : حقدوست – هلنمیرواسع – طیبه 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۳/۰۱/۱۵ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۵۱۲.۰۰۷۶ 
تعداد صفحه : ۱۵۶ 
جلد کتاب : شومیز 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : ۷۸۱۵۷/ح۷ج۸ 
نوبت چاپ : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۴۲۲-۳۹-۳ 
 


کتاب خیاطی نوین کودکان: شامل جدیدترین مدل لباس کودکان از ۱ تا ۱۲ سال همراه با الگو

دانلود کتاب

کتاب خیاطی نوین کودکان: شامل جدیدترین مدل لباس کودکان از ۱ تا ۱۲ سال همراه با الگو

کتاب خیاطی نوین کودکان: شامل جدیدترین مدل لباس کودکان از 1 تا 12 سال همراه با الگونویسنده :  
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹/۰۸/۲۸ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : خشتی 
رده دیویی : ۶۴۶.۴۰۶۰۷ 
تعداد صفحه : ۴۸ 
جلد کتاب : گلاسه 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ : ۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۶۵۱-۱۴-X 
 


کتاب خیاطی نوین کودکان: شامل جدیدترین مدل لباس کودکان از ۱ تا ۱۲ سال همراه با الگو

دانلود کتاب

کتاب خیاطی نوین کودکان: شامل جدیدترین مدل لباس کودکان از ۱ تا ۱۲ سال همراه با الگو

کتاب خیاطی نوین کودکان: شامل جدیدترین مدل لباس کودکان از 1 تا 12 سال همراه با الگونویسنده :  
تاریخ انتشار : ۱۳۷۸/۰۴/۱۹ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : خشتی 
رده دیویی : ۶۴۶.۴۰۶۰۷ 
تعداد صفحه : ۴۸ 
جلد کتاب : گلاسه 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۶۵۱-۱۴-X 
 


کتاب خیاطی نوین کودکان: شامل جدیدترین مدل لباس کودکان از ۱ تا ۱۰ سال همراه با الگو

دانلود کتاب

کتاب خیاطی نوین کودکان: شامل جدیدترین مدل لباس کودکان از ۱ تا ۱۰ سال همراه با الگو

کتاب خیاطی نوین کودکان: شامل جدیدترین مدل لباس کودکان از 1 تا 10 سال همراه با الگونویسنده :  
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹/۰۸/۲۱ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : خشتی 
رده دیویی : ۶۴۶.۴۰۶۰۷ 
تعداد صفحه : ۶۰ 
جلد کتاب : گلاسه 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۶۵۱-۱۵-۸ 
 


کتاب خیاطی نوین کودکان (۲) سنین ۱ تا ۱۲ سال همراه با الگو

دانلود کتاب

کتاب خیاطی نوین کودکان (۲) سنین ۱ تا ۱۲ سال همراه با الگو

کتاب خیاطی نوین کودکان (2) سنین 1 تا 12 سال همراه با الگونویسنده :  
تاریخ انتشار : ۱۳۷۸/۱۱/۱۳ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رحلی 
رده دیویی : ۶۴۶.۴۰۶۰۷ 
تعداد صفحه : ۹۶ 
جلد کتاب : شومیز 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۶۵۱-۱۹-۰ 
 


کتاب خیاطی جدید کودکان: شامل جدیدترین مدل لباس کودکان از ۱ تا ۱۲ سال همراه با الگو

دانلود کتاب

کتاب خیاطی جدید کودکان: شامل جدیدترین مدل لباس کودکان از ۱ تا ۱۲ سال همراه با الگو

کتاب خیاطی جدید کودکان: شامل جدیدترین مدل لباس کودکان از 1 تا 12 سال همراه با الگونویسنده :  
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱/۰۷/۰۹ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : خشتی 
رده دیویی : ۶۴۶.۴ 
تعداد صفحه : ۴۸ 
جلد کتاب : گلاسه 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : TT۶۴۰/ن۹۳خ۹۴ 
نوبت چاپ : ۳ 
شماره مجلد کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۲۵۰-۹-۴ 
 


کتاب خیاطی جدید کودکان: شامل جدیدترین مدل لباس کودکان از ۱ تا ۱۲ سال همراه با الگو

دانلود کتاب

کتاب خیاطی جدید کودکان: شامل جدیدترین مدل لباس کودکان از ۱ تا ۱۲ سال همراه با الگو

کتاب خیاطی جدید کودکان: شامل جدیدترین مدل لباس کودکان از 1 تا 12 سال همراه با الگونویسنده :  
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹/۰۸/۲۸ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : خشتی 
رده دیویی : ۶۴۶.۴ 
تعداد صفحه : ۴۸ 
جلد کتاب : گلاسه 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ : ۲ 
شماره مجلد کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۲۵۰-۹-۴ 
 


کتاب خیاطی جدید کودکان: شامل جدیدترین مدل لباس کودکان از ۱ تا ۱۲ سال

دانلود کتاب

کتاب خیاطی جدید کودکان: شامل جدیدترین مدل لباس کودکان از ۱ تا ۱۲ سال

نویسنده :  
تاریخ انتشار : ۱۳۸۰/۰۴/۰۹ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : خشتی 
رده دیویی : ۶۴۶.۴ 
تعداد صفحه : ۴۸ 
جلد کتاب : گلاسه 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ : ۲ 
شماره مجلد کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۲۵۰-۷-۸ 
 


کتاب خیاطی جدید کودکان ۱ تا ۱۷ سال

دانلود کتاب

کتاب خیاطی جدید کودکان ۱ تا ۱۷ سال

کتاب خیاطی جدید کودکان 1 تا 17 سالنویسنده :  
تاریخ انتشار : ۱۳۸۰/۱۰/۰۵ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رحلی 
رده دیویی : ۶۴۶.۴۰۶ 
تعداد صفحه : ۶۴ 
جلد کتاب : گلاسه 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۶۵۱-۰۵-۰ 
 


کتاب جغلی و چهار فصل سال

دانلود کتاب

کتاب جغلی و چهار فصل سال

کتاب جغلی و چهار فصل سالنویسنده :  
محل انتشار : تهران 
نقاش : صالحی – سلیم 
رده دیویی : ۸fa۱. 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱/۰۲/۲۵ 
جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : خشتی 
تعداد صفحه : ۱۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۳۷۰-۴۷-۰ 
 
در هفدهمین کتاب از مجموعه ‘شعرهای آموزشی شیطونک’, مشخصات فصل‌ها و ماه‌های سال به کودکان گروه سنی ‘الف ‘و ‘ب ‘آموزش داده می‌شود .کتاب در قالب شعر تدوین شده و در صفحات مصور و رنگی به چاپ رسیده است .در آغاز کتاب آمده است’ :بهار فصل اول/ پر از شکوفه و گل/ رو شاخه‌ها نشستن/ قناری‌ها و بلبل/ عید قشنگ نوروز/ زندگی دوباره/ از آسمون می‌باره/ ابرای پاره پاره/ .’…


کتاب جغرافی, تاریخ و اجتماعی سال سوم راهنمایی شامل: پرسش و پاسخ …

دانلود کتاب

کتاب جغرافی, تاریخ و اجتماعی سال سوم راهنمایی شامل: پرسش و پاسخ …

کتاب جغرافی, تاریخ و اجتماعی سال سوم راهنمایی شامل: پرسش و پاسخ ...نویسنده :  
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۶۰۷۶ 
تعداد صفحه : ۱۸۸ 
جلد کتاب : شومیز 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۹۳۶-۷۹-۲ 
 


کتاب جغرافی, تاریخ و اجتماعی سال دوم راهنمایی شامل: پرسش و پاسخ …

دانلود کتاب

کتاب جغرافی, تاریخ و اجتماعی سال دوم راهنمایی شامل: پرسش و پاسخ …

کتاب جغرافی, تاریخ و اجتماعی سال دوم راهنمایی شامل: پرسش و پاسخ ...نویسنده :  
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۳۷۳.۱۳۳۶۵ 
تعداد صفحه : ۱۶۴ 
جلد کتاب : شومیز 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴ 
 


کتاب جغرافی, تاریخ و اجتماعی سال اول راهنمایی شامل: پرسش و پاسخ …

دانلود کتاب

کتاب جغرافی, تاریخ و اجتماعی سال اول راهنمایی شامل: پرسش و پاسخ …

کتاب جغرافی, تاریخ و اجتماعی سال اول راهنمایی شامل: پرسش و پاسخ ...نویسنده :  
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۶۰۷۶ 
تعداد صفحه : ۱۶۴ 
جلد کتاب : شومیز 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۹۳۶-۸۰-۶ 
 


کتاب خون خدا: گزارشی از عاشورای سال ۶۱ هجری

دانلود کتاب

کتاب خون خدا: گزارشی از عاشورای سال ۶۱ هجری

کتاب خون خدا: گزارشی از عاشورای سال 61 هجرینویسنده :  
تاریخ انتشار : ۱۳۸۳/۰۵/۲۷ 
محل انتشار : قم 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۲۹۷.۹۳ 
تعداد صفحه : ۱۲۰ 
جلد کتاب : شومیز 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ : ۱۰ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۷۰-۱۴۰-۲ 
 


کتاب خون خدا: گزارشی از عاشورای سال ۶۱ هجری

دانلود کتاب

کتاب خون خدا: گزارشی از عاشورای سال ۶۱ هجری

نویسنده :  
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹/۱۲/۰۳ 
محل انتشار : قم 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۲۹۷.۹۵۳۴ 
تعداد صفحه : ۱۲۰ 
جلد کتاب : شومیز 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ : ۹ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۷۰-۱۴۰-۲ 
 


کتاب السراج المنیر: زندگی‌نامه شهدای جهاد سازندگی استان اصفهان در هشت سال دفاع مقدس

دانلود کتاب

کتاب السراج المنیر: زندگی‌نامه شهدای جهاد سازندگی استان اصفهان در هشت سال دفاع مقدس

کتاب السراج المنیر: زندگی‌نامه شهدای جهاد سازندگی استان اصفهان در هشت سال دفاع مقدسنویسنده :  
تاریخ انتشار : ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ 
محل انتشار : اصفهان 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۹۵۵.۰۸۴۳ 
تعداد صفحه : ۲۷۲ 
جلد کتاب : شومیز 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : DSR۱۶۲۹/ن۴س۴ 
نوبت چاپ : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۵۹-۰۲-۴ 
 
جلد کتاب سیزدهم مجموعه ‘السراج المنیر’ حاوی زندگی نامه کوتاه شهدای جهاد سازندگی استان اصفهان است که برحسب نام خانوادگی افراد تنظیم شده است. جلد کتاب حاضر حروف ‘غ’, ‘ف’ و ‘ق’ را شامل می شود.


کتاب السراج المنیر: زندگی‌نامه شهدای جهاد سازندگی استان اصفهان در هشت سال دفاع مقدس

دانلود کتاب

کتاب السراج المنیر: زندگی‌نامه شهدای جهاد سازندگی استان اصفهان در هشت سال دفاع مقدس

کتاب السراج المنیر: زندگی‌نامه شهدای جهاد سازندگی استان اصفهان در هشت سال دفاع مقدسنویسنده :  
تاریخ انتشار : ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ 
محل انتشار : اصفهان 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۹۵۵.۰۸۴۳ 
تعداد صفحه : ۲۶۴ 
جلد کتاب : شومیز 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : DSR۱۶۲۹/ن۴س۴ 
نوبت چاپ : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۵۹-۰۵-۹ 
 
در جلد کتاب شانزدهم مجموعه ‘السراج المنیر’ زندگی نامه عده ای دیگر از شهدای جهاد سازندگی, استان اصفهان درج گردیده است. جلد کتاب حاضر مربوط به شهدایی است که نام آنان با حروف ‘ن’, ‘و’, ‘هـ’ و ‘ی’ آغاز می شود. مشخصات هر شهید شامل (نام و نام خانوادگی, نام پدر, محل و تاریخ شهادت, عملیات, شامل شهادت, مدت حضور در جبهه و نوع مسئولیت) در ابتدای زندگی نامه آمده است. آن گاه شرح کوتاهی از خانواده, دوران زندگی, تحصیل, خصوصیات اخلاقی, حضور در جبهه وصیت نامه و شهادت آنها ذکر می شود.


کتاب السراج المنیر: زندگی‌نامه شهدای جهاد سازندگی استان اصفهان در هشت سال دفاع مقدس

دانلود کتاب

کتاب السراج المنیر: زندگی‌نامه شهدای جهاد سازندگی استان اصفهان در هشت سال دفاع مقدس

کتاب السراج المنیر: زندگی‌نامه شهدای جهاد سازندگی استان اصفهان در هشت سال دفاع مقدسنویسنده :  
تاریخ انتشار : ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ 
محل انتشار : اصفهان 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۹۵۵.۰۸۴۳ 
تعداد صفحه : ۲۰۸ 
جلد کتاب : شومیز 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : DSR۱۶۲۹/ن۴س۴ 
نوبت چاپ : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۵۹-۰۴-۰ 
 
در پانزدهمین جلد کتاب از مجموع ‘السراج المنیر’ زندگی نامه و خصوصیات اخلاقی گروهی از شهدای جهاد سازندگی استان اصفهان در هشت سال دفاع مقدس _ که نام خانوادگی آنها با حرف ‘م’ شروع می شود _ فراهم آمده است.


کتاب السراج المنیر: زندگی‌نامه شهدای جهاد سازندگی استان اصفهان در هشت سال دفاع مقدس

دانلود کتاب

کتاب السراج المنیر: زندگی‌نامه شهدای جهاد سازندگی استان اصفهان در هشت سال دفاع مقدس

کتاب السراج المنیر: زندگی‌نامه شهدای جهاد سازندگی استان اصفهان در هشت سال دفاع مقدسنویسنده :  
تاریخ انتشار : ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ 
محل انتشار : اصفهان 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۹۵۵.۰۸۴۳ 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
جلد کتاب : شومیز 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : DSR۱۶۲۹/ن۴س۴ 
نوبت چاپ : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۵۹-۰۳-۲ 
 
این کتاب زندگی نامه عده ای دیگر از شهدای جهاد سازندگی استان اصفهان در هشت سال دفاع مقدس است که برحسب نام خانوادگی درج شده است: این جلد کتاب دربرگیرنده زندگی نامه شهدایی است که نام خانوادگی آنها با حروف ‘ک’, ‘گ’ و ‘ل’ آغاز می شود. هر زندگی نامه با مشخصات شهید (شامل نام و نام خانودگی, نام پدر, محل و تاریخ شهادت, عملیات, عامل شهادت, مدت حضور در جبهه و نوع مسئولیت) آغاز می شود؛ سپس شرح کوتاهی از زندگی, خانواده و خصوصیات اخلاقی حضور در جبهه, شهادت, وصیت نامه و تشییع جنازه شهید درج می گردد.


کتاب السراج المنیر: زندگی‌نامه شهدای جهاد سازندگی استان اصفهان در هشت سال دفاع مقدس

دانلود کتاب

کتاب السراج المنیر: زندگی‌نامه شهدای جهاد سازندگی استان اصفهان در هشت سال دفاع مقدس

کتاب السراج المنیر: زندگی‌نامه شهدای جهاد سازندگی استان اصفهان در هشت سال دفاع مقدسنویسنده :  
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱/۱۰/۱۸ 
محل انتشار : اصفهان 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۹۵۵.۰۸۴۳ 
تعداد صفحه : ۲۴۰ 
جلد کتاب : شومیز 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : DSR۱۶۲۹/ن۴س۴ 
نوبت چاپ : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۵۹-۰۱-۶ 
 


Page 1 of 1612345...10...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد