خرید اینترنتی کتاب


جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب روان‌شناسی اجتماعی (نظریه‌ها، مفاهیم و کاربردها)

دانلود کتاب

کتاب روان‌شناسی اجتماعی (نظریه‌ها، مفاهیم و کاربردها)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۶۰۱ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۴ 
تعداد صفحه : ۴۰۴ 
رده دیویی : ۳۰۲ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۵۱۰-۰-۷ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب روان‌شناسی نوجوانان

دانلود کتاب

کتاب روان‌شناسی نوجوانان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۲۳ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۹ 
تعداد صفحه : ۳۰۴ 
رده دیویی : ۱۵۵.۵ 
شابک : ۹۶۴-۴۳۰-۶۰۷-۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب روان‌شناسی رشد ۲: نوجوانی و بلوغ

دانلود کتاب

کتاب روان‌شناسی رشد ۲: نوجوانی و بلوغ

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۲۲ 
تیراژ کتاب : ۸۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۶ 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
رده دیویی : ۱۵۵.۴ 
شابک : ۹۶۴-۴۵۵-۲۰۸-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب روان‌شناسی روابط درون خانواده

دانلود کتاب

کتاب روان‌شناسی روابط درون خانواده

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۸ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۱۵۲ 
رده دیویی : ۱۵۵.۶۴۵ 
شابک : ۹۶۴-۹۳۸۳۷-۷-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب روان‌شناسی رشد (۱ و ۲)

دانلود کتاب

کتاب روان‌شناسی رشد (۱ و ۲)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۶ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۴۰۸ 
رده دیویی : ۱۵۵.۴ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۰۹-۱۷-۵ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
ویراستار :مالک میرهاشمی 
نویسنده کتاب : 
 
تاب حاضر که برای مطالعه‌ی دانشجویان روان شناسی تدوین شده دربردارنده‌ی این مباحث است: ‘مطالعه‌ی رشد انسان’، ‘عوامل تعیین کننده‌ی رشد، پیش از تولد و هنگام تولد’، ‘کودکی (از تولد تا ۱۱ سالگی) نوزاد؛ رشد شناختی و یادگیری زبان؛ رشد روانی ـ عاطفی کودک؛ رشد اجتماعی’، ‘نوجوانی (از ۱۱ سالگی تا ۱۸ سالگی) رشد شناختی و قضاوت اخلاقی در نوجوانان؛ رشد روانی ـ اجتماعی نوجوانی’، ‘بزرگسالی (از ۱۸ سالگی تا ۶۵ سالگی) مسئولیت‌های دوران پختگی؛ سبک‌های زندگی در بزرگسالی’، ‘پیری و مرگ (از ۶۵ سالگی به بالا) پیری؛ مرگ’.

کتاب راهنمای آموزش زمینه روان‌شناسی سانتراک

دانلود کتاب

کتاب راهنمای آموزش زمینه روان‌شناسی سانتراک

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۲ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۴۱۶ 
رده دیویی : ۱۵۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۱۷-۶۱۶-۹ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب روان‌شناسی پویایی گروه (رشته روان‌شناسی)

دانلود کتاب

کتاب روان‌شناسی پویایی گروه (رشته روان‌شناسی)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۱ 
تیراژ کتاب : ۴۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تعداد صفحه : ۱۹۲ 
رده دیویی : ۱۵۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۵۵-۵۸۳-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب آموزش گام به گام روان‌شناسی سال سوم متوسطه ‘رشته علوم انسانی – علوم و معارف اسلامی’

دانلود کتاب

کتاب آموزش گام به گام روان‌شناسی سال سوم متوسطه ‘رشته علوم انسانی – علوم و معارف اسلامی’

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۸۸ 
رده دیویی : ۱۵۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۶۱-۸۷۵-۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب روان‌شناسی عمومی

دانلود کتاب

کتاب روان‌شناسی عمومی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲۹ 
تعداد صفحه : ۳۱۲ 
رده دیویی : ۱۵۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۲۶۷۸-۹-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب روان‌شناسی عمومی

دانلود کتاب

کتاب روان‌شناسی عمومی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳۰ 
تعداد صفحه : ۳۱۲ 
رده دیویی : ۱۵۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۲۶۷۸-۹-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب روان‌شناسی صنعتی و سازمانی

دانلود کتاب

کتاب روان‌شناسی صنعتی و سازمانی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۶۷۰ 
رده دیویی : ۱۵۸.۷ 
شابک : ۹۶۴-۶۱۱۵-۰۴-۷ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : سلفون 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب عشق از دیدگاه روان‌شناسی

دانلود کتاب

کتاب عشق از دیدگاه روان‌شناسی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۶ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۱۲ 
رده دیویی : ۱۵۲.۴۱ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۵۵-۰۰-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 
نگارنده سعی نموده پنج دیدگاه روان شناسی در زمینه‌ عشق را بررسی نماید و به تحلیل هر یک از نظریات ـ با استناد بر عوامل موثر بر پیدایش آن و عناصر مطرح شده‌ی آن ـ بپردازد. ‘نظریه‌ی کاپل آنیوس’، ‘نظریه‌ی رابین’، ‘نظریه‌ی اشترنبرگ’، ‘نظریه‌ی هاتفیلد’ و ‘نظریه‌ی لی’ از مباحث اصلی کتاب هستند.

کتاب چکیده‌ای از: روان‌شناسی تربیتی کاربردی

دانلود کتاب

کتاب چکیده‌ای از: روان‌شناسی تربیتی کاربردی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۰ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۸ 
تعداد صفحه : ۳۲۸ 
رده دیویی : ۳۷۰.۱۵ 
شابک : ۹۶۴-۴۵۱-۰۱۰-۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :سهیلا آقایی 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب تفکر و زبان (رشته روان‌شناسی)

دانلود کتاب

کتاب تفکر و زبان (رشته روان‌شناسی)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۱۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
رده دیویی : ۱۵۳.۴۲ 
شابک : ۹۶۴-۴۵۵-۷۹۵-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :محمدعلی احمدوند 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب روان‌شناسی خانواده: همسران برتر

دانلود کتاب

کتاب روان‌شناسی خانواده: همسران برتر

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۱۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تعداد صفحه : ۱۹۴ 
رده دیویی : ۱۵۵.۶۴۵ 
شابک : ۹۶۴-۴۵۱-۰۲۰-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :سهیلا آقایی 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب راهنما و بانک سوالات امتحانی روش‌های آماری در روان‌شناسی و علوم تربیتی (آمار توصیفی) دانشگاه پیام نور

دانلود کتاب

کتاب راهنما و بانک سوالات امتحانی روش‌های آماری در روان‌شناسی و علوم تربیتی (آمار توصیفی) دانشگاه پیام نور

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۰۸ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۴۴ 
رده دیویی : ۱۵۰.۷۲ 
شابک : ۹۶۴-۸۳۹۳-۷۳-۷ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : جاوید – نورمحمد 
 

کتاب یوسف، ‘قهرمان خوبی‌ها’: نگاهی از منظر روان‌شناسی به داستان حضرت یوسف علیه‌السلام

دانلود کتاب

کتاب یوسف، ‘قهرمان خوبی‌ها’: نگاهی از منظر روان‌شناسی به داستان حضرت یوسف علیه‌السلام

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۱۴ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۲۲۲ 
رده دیویی : ۲۹۷.۱۵۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۳۲۲-۳۹-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب برهنگی زنان: پیرامون زیان‌های برهنگی از نظر اجتماعی، روان‌شناسی

دانلود کتاب

کتاب برهنگی زنان: پیرامون زیان‌های برهنگی از نظر اجتماعی، روان‌شناسی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۰۴ 
تیراژ کتاب : ۲۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۶۰ 
رده دیویی : ۲۹۷.۶۳۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۹۳۶-۲۶-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : جیبی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب : 
 
در این کتابچه، به زیان‌های برهنگی از دیدگاه علوم روان شناسی و اجتماعی و مذهبی اشاره شده است. در آغاز کتاب آمده است: ‘برهنگی، بیماری عصر ماست و من پیرم، شاید به نظر شما حرف‌های خنده‌آور می‌زنم، اما به گمان من، تن عریان تو، باید مال کسی (شوهرت) باشد که روح عریانش را دوست داری/ سفارش چارلی چاپلین به دخترش’.

کتاب مبانی روان‌شناسی عمومی

دانلود کتاب

کتاب مبانی روان‌شناسی عمومی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۳۲۱ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تعداد صفحه : ۲۱۶ 
رده دیویی : ۱۵۰.۷ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۳۸۸-۷-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب روان‌شناسی بلوغ

دانلود کتاب

کتاب روان‌شناسی بلوغ

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۳۲۱ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۴ 
تعداد صفحه : ۱۹۶ 
رده دیویی : ۶۴۹.۱۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۶۸۳۹-۲۳-۱ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 

Page 1 of 2212345...1020...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد