خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب سوالات امتحان نهایی ۱۰ استان با پاسخ تشریحی شیمی (۳) و آزمایشگاه: علوم تجربی – ریاضی و فیزیک سال سوم دبیرستان

دانلود کتاب

کتاب سوالات امتحان نهایی ۱۰ استان با پاسخ تشریحی شیمی (۳) و آزمایشگاه: علوم تجربی – ریاضی و فیزیک سال سوم دبیرستان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۶۰ 
رده دیویی : ۵۴۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۸۱۳-۱۱-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : بدرقه – پروین 
 

کتاب سئوالات امتحان نهایی ۱۰ استان با پاسخ تشریحی فیزیک (۳) و آزمایشگاه رشته‌ی ریاضی و فیزیک سال سوم دبیرستان

دانلود کتاب

کتاب سئوالات امتحان نهایی ۱۰ استان با پاسخ تشریحی فیزیک (۳) و آزمایشگاه رشته‌ی ریاضی و فیزیک سال سوم دبیرستان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۶۸ 
رده دیویی : ۵۳۰.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۸۱۳-۲۰-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : نجفی‌فر – ابراهیم 
نویسنده کتاب : خان‌میرزایی – اکرم 
 

کتاب سوالات امتحان نهایی ۱۰ استان با پاسخ تشریحی ریاضی (۳) ‘سال سوم دبیرستان – رشته‌ی علوم تجربی’

دانلود کتاب

کتاب سوالات امتحان نهایی ۱۰ استان با پاسخ تشریحی ریاضی (۳) ‘سال سوم دبیرستان – رشته‌ی علوم تجربی’

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۰ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۵۶ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۸۱۳-۱۶-۷ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : پناهنده – نسرین 
 

کتاب سوالات امتحان نهایی ۱۰ استان با پاسخ تشریحی تاریخ ایران و جهان (۲): سال سوم دبیرستان – رشته ادبیات و علوم انسانی

دانلود کتاب

کتاب سوالات امتحان نهایی ۱۰ استان با پاسخ تشریحی تاریخ ایران و جهان (۲): سال سوم دبیرستان – رشته ادبیات و علوم انسانی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۰ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۵۶ 
رده دیویی : ۹۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۸۸۱۳-۰۲-۷ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : اربابی‌مقدم – محمد 
 

کتاب سوالات امتحان نهایی ۱۰ استان با پاسخ تشریحی حسابان رشته‌ی ریاضی و فیزیک: سال سوم دبیرستان

دانلود کتاب

کتاب سوالات امتحان نهایی ۱۰ استان با پاسخ تشریحی حسابان رشته‌ی ریاضی و فیزیک: سال سوم دبیرستان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۰ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۶۴ 
رده دیویی : ۵۱۵.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۸۱۳-۰۷-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب سوالات امتحان نهایی ۱۰ استان با پاسخ تشریحی عربی (۳) – رشته‌ی ادبیات و علوم انسانی: سال سوم دبیرستان

دانلود کتاب

کتاب سوالات امتحان نهایی ۱۰ استان با پاسخ تشریحی عربی (۳) – رشته‌ی ادبیات و علوم انسانی: سال سوم دبیرستان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۰ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۶۰ 
رده دیویی : ۴۹۲.۷۵۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۸۱۳-۰۳-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/عربی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : شیرنگی – فاطمه‌سادات 
 

کتاب سوالات امتحان نهایی ۱۰ استان با پاسخ تشریحی زیست‌شناسی (۲) و آزمایشگاه رشته‌ی علوم تجربی: سال سوم دبیرستان

دانلود کتاب

کتاب سوالات امتحان نهایی ۱۰ استان با پاسخ تشریحی زیست‌شناسی (۲) و آزمایشگاه رشته‌ی علوم تجربی: سال سوم دبیرستان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۰ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۵۶ 
رده دیویی : ۵۷۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۸۱۳-۰۵-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : بن‌عباس – فاطمه 
 

کتاب سوالات امتحان نهایی ۱۰ استان با پاسخ تشریحی فلسفه و منطق: سال سوم دبیرستان – رشته‌ی ادبیات و علوم انسانی

دانلود کتاب

کتاب سوالات امتحان نهایی ۱۰ استان با پاسخ تشریحی فلسفه و منطق: سال سوم دبیرستان – رشته‌ی ادبیات و علوم انسانی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۰ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۷۶ 
رده دیویی : ۱۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۸۸۱۳-۰۸-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/عربی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب سوالات امتحان نهایی ۱۰ استان با پاسخ تشریحی جبر و احتمال ‘سال سوم دبیرستان – رشته‌ی ریاضی و فیزیک’

دانلود کتاب

کتاب سوالات امتحان نهایی ۱۰ استان با پاسخ تشریحی جبر و احتمال ‘سال سوم دبیرستان – رشته‌ی ریاضی و فیزیک’

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۰ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۵۶ 
رده دیویی : ۵۱۲.۰۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۸۱۳-۱۵-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/عربی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : شاهدانی – ثریا 
نویسنده کتاب : شاهدانی – صادق 
 

کتاب آزمون‌های جامع علوم اجتماعی: ویژه داوطلبان ورود به دانشگاه، قابل استفاده دانش‌آموزان دوره دبیرستان و پیش‌دانشگاهی (رشته علوم انسانی) …

دانلود کتاب

کتاب آزمون‌های جامع علوم اجتماعی: ویژه داوطلبان ورود به دانشگاه، قابل استفاده دانش‌آموزان دوره دبیرستان و پیش‌دانشگاهی (رشته علوم انسانی) …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۴ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۱۲ 
رده دیویی : ۳۰۱ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۵-۳۸۰-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : محمودی – فاطمه 
 

کتاب سوالات امتحان نهایی ۱۰ استان با پاسخ تشریحی ادبیات تخصصی (۳) – رشته‌ی علوم انسانی سال سوم دبیرستان

دانلود کتاب

کتاب سوالات امتحان نهایی ۱۰ استان با پاسخ تشریحی ادبیات تخصصی (۳) – رشته‌ی علوم انسانی سال سوم دبیرستان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۰ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۵۶ 
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۸۱۳-۱۳-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب انگلیسی (۳) سال سوم دبیرستان

دانلود کتاب

کتاب انگلیسی (۳) سال سوم دبیرستان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۳ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۹۲ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۷۹۸۱-۷۳-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای استاندارد زبان عربی ۱ (سال اول دبیرستان – کلیه‌ی رشته‌ها) ‘با پاسخ تشریحی’

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای استاندارد زبان عربی ۱ (سال اول دبیرستان – کلیه‌ی رشته‌ها) ‘با پاسخ تشریحی’

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۳۰ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۸۴ 
رده دیویی : ۴۹۲.۷۵۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۳۹۳-۶۲-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : متقی‌زاده – عیسی 
 

کتاب سوالات امتحان نهایی ۱۰ استان با پاسخ تشریحی تعلیمات دینی و قرآن (۳) سال سوم دبیرستان

دانلود کتاب

کتاب سوالات امتحان نهایی ۱۰ استان با پاسخ تشریحی تعلیمات دینی و قرآن (۳) سال سوم دبیرستان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۰ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۴۸ 
رده دیویی : ۲۹۷.۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۸۸۱۳-۰۰-۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : دانش‌ثانی‌اخلاقی – زهرا 
 

کتاب آزمون‌های طبقه‌بندی شده حضوری (آزمون جامع مرحله اول) سال تحصیلی ۸۳-۸۲: سوالها و پاسخ‌های تشریحی: ویژه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان

دانلود کتاب

کتاب آزمون‌های طبقه‌بندی شده حضوری (آزمون جامع مرحله اول) سال تحصیلی ۸۳-۸۲: سوالها و پاسخ‌های تشریحی: ویژه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۱۶ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۲۴ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۸۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۵-۴۰۱-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : هیات‌مولفان 
 

کتاب آزمون‌های طبقه‌بندی شده مکاتبه‌ای (مرحله پنجم) سال تحصیلی ۸۳ – ۸۲: سوال‌ها و پاسخ‌های تشریحی: ویژه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان

دانلود کتاب

کتاب آزمون‌های طبقه‌بندی شده مکاتبه‌ای (مرحله پنجم) سال تحصیلی ۸۳ – ۸۲: سوال‌ها و پاسخ‌های تشریحی: ویژه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۱۶ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۳۸ 
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۶۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۵-۳۹۶-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : هیات‌مولفان 
 

کتاب یک کاسه شیر (ویژه دانش‌آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان): مجموعه نمایشنامه

دانلود کتاب

کتاب یک کاسه شیر (ویژه دانش‌آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان): مجموعه نمایشنامه

یک کاسه شیر (ویژه دانش‌آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان): مجموعه نمایشنامه 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : شاملو – آتساخانزاده – هلن 
رده دیویی : ۸fa۲.۶۲۰۸ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۱۱/۱۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : پالتویی 
تعداد صفحه : ۴۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PIR۴۲۲۴/ش۲ی۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۳-۸۵۳-۲ 
 
در این کتاب, دو نمایش‌نامه با عناوین ‘یک کاسه شیر ‘و ‘رویای گمشده’ برای دانش‌آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان فراهم آمده است .نخستین نمایش‌نامه درباره مادر و دختری است که شوهرش در جنگ علیه علی (ع) کشته شده و خودشان نیز در شمار کوفیان بی‌وفا بوده‌اند, اینک آنچنان شیفته و مرید علی (ع) شده‌اند که شهادتش را نمی‌توانند باور کنند . مادر و دختر مثل هر شب در انتظار آمدن امیرالمومنین (ع) و آوردن کاسه‌ای شیر و قرصی نان هستند, اما پس از ماجراهایی مطلع می‌شوند که حضرت را در مسجد کوفه به شهادت رسانده‌اند .

کتاب هندسه مقدماتی: برای دانش‌آموزان سال اول دبیرستان داوطلبان المپیادهای ریاضی به همراه تستهای …

دانلود کتاب

کتاب هندسه مقدماتی: برای دانش‌آموزان سال اول دبیرستان داوطلبان المپیادهای ریاضی به همراه تستهای …

هندسه مقدماتی: برای دانش‌آموزان سال اول دبیرستان داوطلبان المپیادهای ریاضی به همراه تستهای ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۶.۰۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۷/۱۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۴۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۲۷۹۹-۶-۲ 
 

کتاب هندسه صفر مورد استفاده برای دانش‌آموزان سال اول دبیرستان, داوطلبان المپیادهای ریاضی, مسابقات …

دانلود کتاب

کتاب هندسه صفر مورد استفاده برای دانش‌آموزان سال اول دبیرستان, داوطلبان المپیادهای ریاضی, مسابقات …

هندسه صفر مورد استفاده برای دانش‌آموزان سال اول دبیرستان, داوطلبان المپیادهای ریاضی, مسابقات ... 
محل انتشار : همدان 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۶.۳۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۲/۱۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۹۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۴۶۱/م۳۴ه۸۷ 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۲۱۴-۰-۸ 
 

کتاب هندسه صفر مورد استفاده برای دانش‌آموزان سال اول دبیرستان, داوطلبان المپیادهای ریاضی, مسابقات …

دانلود کتاب

کتاب هندسه صفر مورد استفاده برای دانش‌آموزان سال اول دبیرستان, داوطلبان المپیادهای ریاضی, مسابقات …

هندسه صفر مورد استفاده برای دانش‌آموزان سال اول دبیرستان, داوطلبان المپیادهای ریاضی, مسابقات ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۵۱۶.۳۰۷۶ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۳/۱۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۱۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : QA۴۶۱/م۳۴ه۸۷ 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۰۵-۱۴-۵ 
 

Page 1 of 3212345...102030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد