خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب دسر و آشپزی ۲۰: همراه با جدیدترین و کاملترین شیرینی، دسر و آشپزی

دانلود کتاب

کتاب دسر و آشپزی ۲۰: همراه با جدیدترین و کاملترین شیرینی، دسر و آشپزی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۵ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۲۸۸ 
رده دیویی : ۶۴۱.۵ 
شابک : ۹۶۴-۷۵۹۴-۱۱-۹ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
تدوین : شرفی – شراره 
مترجم کتاب : 
 

کتاب ریاضی سوم ابتدایی شامل: تمرینات طبقه‌بندی شده، امتحان ماهانه طبق برنامه زمانبندی آموزش و پرورش، جدیدترین سوالات خردادماه تهران

دانلود کتاب

کتاب ریاضی سوم ابتدایی شامل: تمرینات طبقه‌بندی شده، امتحان ماهانه طبق برنامه زمانبندی آموزش و پرورش، جدیدترین سوالات خردادماه تهران

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۹ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۱۳۸ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۹۸۹-۵۷-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :حامد قوطاسلو 
 

کتاب ریاضی چهارم ابتدایی شامل: تمرینات طبقه‌بندی شده، امتحان ماهانه طبق برنامه زمانبندی آموزش و پرورش، جدیدترین سوالات خردادماه تهران

دانلود کتاب

کتاب ریاضی چهارم ابتدایی شامل: تمرینات طبقه‌بندی شده، امتحان ماهانه طبق برنامه زمانبندی آموزش و پرورش، جدیدترین سوالات خردادماه تهران

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۹ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۰۶-۵۴۵۰-۷ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : عاطفی – سوره 
ویراستار :عاطفه یزدانی‌نیا 
 

کتاب ریاضی سوم راهنمایی شامل: تمرینات طبقه‌بندی شده، امتحان ماهانه طبق برنامه زمانبندی آموزش و پرورش، جدیدترین سوالات …

دانلود کتاب

کتاب ریاضی سوم راهنمایی شامل: تمرینات طبقه‌بندی شده، امتحان ماهانه طبق برنامه زمانبندی آموزش و پرورش، جدیدترین سوالات …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۹ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۱۶۰ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۰۶-۵۴۵۴-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :حسن یزدانی‌نیا 
 

کتاب رایانه‌کار درجه ۲: بر اساس جدیدترین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با کد بین‌المللی ۴۲/۲۸ – ۳ سال ۸۲

دانلود کتاب

کتاب رایانه‌کار درجه ۲: بر اساس جدیدترین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با کد بین‌المللی ۴۲/۲۸ – ۳ سال ۸۲

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۵ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۲ 
تعداد صفحه : ۵۱۲ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۱۴-۱۲-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب اصول اساسی کمکهای اولیه در امداد و نجات (طرح خودامدادی در سوانح): همراه با جدیدترین راهنما …

دانلود کتاب

کتاب اصول اساسی کمکهای اولیه در امداد و نجات (طرح خودامدادی در سوانح): همراه با جدیدترین راهنما …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۴۰ 
رده دیویی : ۶۱۶.۰۲۵۲ 
شابک : ۹۶۴-۴۲۹-۰۰۱-۱ 
نوع اثر : تالیف و ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب : 
 
از آن جایی که رعایت اصول ایمنی و انجام اقدامات اولیه امدادی نقش مهمی در کاهش خطرات و آسیب‌های ناشی طبیعی و غیر طبیعی دارد، در مجموعه حاضر سعی شده نکات و و توصیه‌هایی در این خصوص فراهم آید .عناوین برخی از فصل‌های کتاب عبارت‌انداز : آشنایی با کمک‌های اولیه، ارزیابی مصدوم و تریاژ، پانسمان زخم و بانداژها، آسیب‌های سر و ستون مهره‌ها، گاز گرفتگی و نیش‌زدگی، آسیب‌های استخوانی، مفاصل و عضلات …

کتاب ریاضی سوم راهنمایی شامل: تمرینات طبقه‌بندی شده، امتحان ماهانه طبق برنامه زمانبندی آموزش و پرورش، جدیدترین سوالات …

دانلود کتاب

کتاب ریاضی سوم راهنمایی شامل: تمرینات طبقه‌بندی شده، امتحان ماهانه طبق برنامه زمانبندی آموزش و پرورش، جدیدترین سوالات …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۹ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۱۶۰ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۰۶-۵۴۵۴-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :حسن یزدانی‌نیا 
 

کتاب رایانه‌کار درجه ۲: بر اساس جدیدترین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با کد بین‌المللی ۴۲/۲۸ – ۳ سال ۸۲

دانلود کتاب

کتاب رایانه‌کار درجه ۲: بر اساس جدیدترین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با کد بین‌المللی ۴۲/۲۸ – ۳ سال ۸۲

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۵ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۲ 
تعداد صفحه : ۵۱۲ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۱۴-۱۲-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب اصول اساسی کمکهای اولیه در امداد و نجات (طرح خودامدادی در سوانح): همراه با جدیدترین راهنما …

دانلود کتاب

کتاب اصول اساسی کمکهای اولیه در امداد و نجات (طرح خودامدادی در سوانح): همراه با جدیدترین راهنما …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۴۰ 
رده دیویی : ۶۱۶.۰۲۵۲ 
شابک : ۹۶۴-۴۲۹-۰۰۱-۱ 
نوع اثر : تالیف و ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب : 
 
از آن جایی که رعایت اصول ایمنی و انجام اقدامات اولیه امدادی نقش مهمی در کاهش خطرات و آسیب‌های ناشی طبیعی و غیر طبیعی دارد، در مجموعه حاضر سعی شده نکات و و توصیه‌هایی در این خصوص فراهم آید .عناوین برخی از فصل‌های کتاب عبارت‌انداز : آشنایی با کمک‌های اولیه، ارزیابی مصدوم و تریاژ، پانسمان زخم و بانداژها، آسیب‌های سر و ستون مهره‌ها، گاز گرفتگی و نیش‌زدگی، آسیب‌های استخوانی، مفاصل و عضلات …

کتاب رایانه‌کار درجه ۲ ICDL نگارش XP: بر اساس جدیدترین استاندارد ۴۲/۲۶-۳

دانلود کتاب

کتاب رایانه‌کار درجه ۲ ICDL نگارش XP: بر اساس جدیدترین استاندارد ۴۲/۲۶-۳

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۴ 
تیراژ کتاب : ۱۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تعداد صفحه : ۲۹۶ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۱۴-۲۶-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب با ویتامین چگونه زیبا و جوان بمانید: بر اساس جدیدترین یافته‌های علمی دانشمندان

دانلود کتاب

کتاب با ویتامین چگونه زیبا و جوان بمانید: بر اساس جدیدترین یافته‌های علمی دانشمندان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۷ 
تیراژ کتاب : ۷۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۴۰۰ 
رده دیویی : ۶۱۳.۲۸۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۱۷۰-۰۳-۷ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب رایانه‌کار درجه ۲ ICDL نگارش XP: بر اساس جدیدترین استاندارد ۴۲/۲۶-۳

دانلود کتاب

کتاب رایانه‌کار درجه ۲ ICDL نگارش XP: بر اساس جدیدترین استاندارد ۴۲/۲۶-۳

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۵ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تعداد صفحه : ۲۹۶ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۱۴-۲۶-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب اینترنت ایرانی: آموزش بسیار آسان، کاملا تصویری و کاربردی جدیدترین برنامه‌ها و مطالب لازم در کار …

دانلود کتاب

کتاب اینترنت ایرانی: آموزش بسیار آسان، کاملا تصویری و کاربردی جدیدترین برنامه‌ها و مطالب لازم در کار …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۵۶ 
رده دیویی : ۰۰۴.۶۷۸ 
شابک : ۹۶۴-۰۶-۶۵۸۸-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تبریز 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب رایانه‌کار درجه ۲: بر اساس جدیدترین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با کد بین‌المللی ۴۲/۲۸ – ۳ سال ۸۲

دانلود کتاب

کتاب رایانه‌کار درجه ۲: بر اساس جدیدترین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با کد بین‌المللی ۴۲/۲۸ – ۳ سال ۸۲

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۱ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۱ 
تعداد صفحه : ۵۱۲ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۱۴-۱۲-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی مخصوص سوم راهنمایی به همراه فونتیک کلمات هر درس در انتهای همان درس و صوت‌شناسی کلمات به ..

دانلود کتاب

کتاب گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی مخصوص سوم راهنمایی به همراه فونتیک کلمات هر درس در انتهای همان درس و صوت‌شناسی کلمات به ..

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۱۸ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۸۲ 
تعداد صفحه : ۱۶۰ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۳۲۳-۳-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :یوسف باوند‌سوادکوهی 
 

کتاب گنج‌آزمون ریاضی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات مخصوص اول راهنمایی

دانلود کتاب

کتاب گنج‌آزمون ریاضی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات مخصوص اول راهنمایی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۱۸ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۳۲۳-۹-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی مخصوص سوم راهنمایی به همراه فونتیک کلمات هر درس در انتهای همان درس و صوت‌شناسی کلمات به ..

دانلود کتاب

کتاب گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی مخصوص سوم راهنمایی به همراه فونتیک کلمات هر درس در انتهای همان درس و صوت‌شناسی کلمات به ..

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۱۸ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۸۳ 
تعداد صفحه : ۱۶۰ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۳۲۳-۳-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :یوسف باوند‌سوادکوهی 
 

کتاب گنج‌آزمون ریاضی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات مخصوص اول راهنمایی

دانلود کتاب

کتاب گنج‌آزمون ریاضی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات مخصوص اول راهنمایی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۱۸ 
تیراژ کتاب : ۸۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۹ 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۳۲۳-۹-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب هزار لبخند: مجموعه ۱۰۰۰ عنوان از جدیدترین لطیفه‌های جذاب و خواندنی برگزیده از اینترنت و منابع طنز روز

دانلود کتاب

کتاب هزار لبخند: مجموعه ۱۰۰۰ عنوان از جدیدترین لطیفه‌های جذاب و خواندنی برگزیده از اینترنت و منابع طنز روز

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۱۳ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۲۵۶ 
رده دیویی : ۸fa۷.۶۲ 
شابک : ۹۶۴-۸۴۸۷-۰۸-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب آموزش مهارت رایانه‌کار درجه یک: بر اساس جدیدترین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور: کد بین‌المللی ۴۲/۲۷-۳

دانلود کتاب

کتاب آموزش مهارت رایانه‌کار درجه یک: بر اساس جدیدترین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور: کد بین‌المللی ۴۲/۲۷-۳

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۰۴ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۶۰ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۷۹۵-۵۳-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
نویسنده کتاب : 
 

Page 1 of 3012345...102030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد