خرید اینترنتی کتاب


جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب جامعه‌شناسی سازمان‌ها و توانسازمانی

دانلود کتاب

کتاب جامعه‌شناسی سازمان‌ها و توانسازمانی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۲۲ 
تیراژ کتاب : ۱۶۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۲۸۸ 
رده دیویی : ۳۰۲.۳۵ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۲۱-۴۹-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب جامعه‌شناسی (کلیات، مفاهیم، پیشینه)

دانلود کتاب

کتاب جامعه‌شناسی (کلیات، مفاهیم، پیشینه)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۶۰۱ 
تیراژ کتاب : ۱۱۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۰۴ 
رده دیویی : ۳۰۱ 
شابک : ۹۶۴-۶۳۸۹-۳۱-۷ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 
کتاب حاضر در سه بخش و دوازده فصل تنظیم شده است. بخش اول شامل کلیات و مفاهیم اولیه‌ای چون جامعه شناسی و اهداف آن، جامعه و انواع آن، پدیده‌های اجتماعی و اشکال آن است. در بخش دوم درباره‌ی مفاهیم و اصطلاحات جامعه شناسی هم چون فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، نقش و پایگاه و تحرک اجتماعی و سایر واژگان بحث شده و بخش سوم حاوی تاریخچه‌ی مختصری از پیدایش دانش جامعه شناسی بوده و هم چنین به تفاوت‌های علم و فلسفه نیز اشاره شده است.

کتاب خاستگاه خیزش: سرآغازی بر جامعه‌شناسی توسعه و جنبش‌های اجتماعی در ایران

دانلود کتاب

کتاب خاستگاه خیزش: سرآغازی بر جامعه‌شناسی توسعه و جنبش‌های اجتماعی در ایران

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۹ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۱۲ 
رده دیویی : ۳۰۳.۴۸۴ 
شابک : ۹۶۴-۵۹۰۵-۸۱-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :عبدالحمید پاپزن 
 
نگارنده‌ی کتاب از زاویه‌ی پژوهشگرانه ریشه‌ و روند شکل‌گیری جنبش‌ها یا خیزش‌های اجتماعی ایران را از دید پژوهشگران و صاحب‌نظران در حوزه‌ی تاریخ و جامعه شناسی تحلیل و بررسی کرده است. موضوع بخش‌ها از این قرار است: ‘نگاهی به مفهوم‌گرایی و روش پژوهش’، ‘زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی ایران’، ‘جنبش‌های اجتماعی در ایران’ و ‘یادداشت‌هایی درباره‌ی چگونگی پیدایش و گسترش جنبش‌های اجتماعی ایران’.

کتاب جامعه‌شناسی هنر

دانلود کتاب

کتاب جامعه‌شناسی هنر

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۹ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۶۸ 
رده دیویی : ۷۰۰.۱۰۳ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۹-۱۱۷-۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 
بخش نخست کتاب که به تاریخ جامعه شناسی هنر اختصاص دارد سه مبحث (نسل) که از لحاظ زمانی و رویکرد فکری متمایز شده‌اند بررسی می‌شود. این مباحث عبارت‌اند از: زیبایی شناسی جامعه شناختی، تاریخ اجتماعی هنر، و جامعه شناسی پیمایشی به تصریح نویسنده: ‘پس از زیبایی شناسی نسل اول و تاریخ اجتماعی نسل دوم، جامعه شناسی نسل سوم نشان داد که جامعه شناسی هنر با مراعات معیارهای دقیق، روش‌های نظارت شده و کسب نتایج مثبت می‌تواند شرایط لازم را برای عضویت در خانواده‌ی علوم اجتماعی احراز کند… مساله‌ی امروز جامعه شناسی هنر دست و پنجه نرم کردن با گذشته نیست، یعنی به چنگ آوردن موضوعش از پس مقاومت سرسختانه‌ی سنت زیبایی شناسی که مدت‌ها انحصار موضوع را در اختیار داشت…. مساله‌ی امروز یک مساله‌ی درونی جامعه شناسی است: و آن گنجانیدن جامعه شناسی هنر در چارچوب پرسش‌های ویژه رشته‌ی جامعه شناسی است’.

کتاب مبانی جامعه‌شناسی جوانان

دانلود کتاب

کتاب مبانی جامعه‌شناسی جوانان

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۷ 
تیراژ کتاب : ۱۶۵۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۲۸۸ 
رده دیویی : ۳۰۵.۲۳۱ 
شابک : ۹۶۴-۳۱۲-۷۲۹-X 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
مترجم کتاب : 
 

کتاب جامعه‌شناسی تحریفات عاشورا (نگرشی انتقادی – آسیب‌شناسی به مقتل‌ها، روضه‌ها و ادبیات منظوم)

دانلود کتاب

کتاب جامعه‌شناسی تحریفات عاشورا (نگرشی انتقادی – آسیب‌شناسی به مقتل‌ها، روضه‌ها و ادبیات منظوم)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۵ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۴۰ 
رده دیویی : ۲۹۷.۹۵۳۴ 
شابک : ۹۶۴-۸۷۹۲-۱۰-۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 
کتاب حاضر گزارشی است انتقادی ـ آسیب شناختی به مقتل‌ها، روضه‌ها و ادبیات منظوم در عاشورا. بخش‌های تشکیل دهنده‌ی کتاب عبارت‌اند از: ‘عاشورا و رویکرد جامعه شناختی (نقد و بررسی منابع و مقاتل عاشورایی، تحریف شناسی و فرهنگ عاشورا’ و ‘ادبیات عاشورا در بوته‌ی نقد (عاشورا و ادبیات انقلاب اسلامی)’ به زعم نگارنده: ‘اساسا رویکرد معرفت شناختی به فرهنگ عاشورا، باعث اصلاح و ایجاد تحولات مثبت بنیادین در آن خواهد شد… نگرش انتقادی به اعتقادات، منجر به تقدس زدایی از آن‌ها، شکاکیت و نسبیت نخواهد شد، بلکه پیله‌ها و تارهای سست خرافات و طامات و برخی قداست‌های موهوم و خود باخته را به یک سو خواهد افکند’.

کتاب دانشگاه ایرانی (درآمدی بر جامعه‌شناسی آموزش عالی)

دانلود کتاب

کتاب دانشگاه ایرانی (درآمدی بر جامعه‌شناسی آموزش عالی)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۹ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۳۱۲ 
رده دیویی : ۳۰۶.۴۳۲۰۹۵۵ 
شابک : ۹۶۴-۸۱۶۱-۳۰-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی عمومی سازمان اجتماعی

دانلود کتاب

کتاب مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی عمومی سازمان اجتماعی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۱۹۰ 
رده دیویی : ۳۰۱ 
شابک : ۹۶۴-۴۵۹-۱۹۰-۹ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
مترجم کتاب : 
 

کتاب مبانی جامعه‌شناسی: درآمدی به جامعه‌شناسی اسلامی (۲)

دانلود کتاب

کتاب مبانی جامعه‌شناسی: درآمدی به جامعه‌شناسی اسلامی (۲)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۳۲۲ 
رده دیویی : ۳۰۱ 
شابک : ۹۶۴-۴۵۹-۱۱۶-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : صدیق‌سروستانی – رحمت‌الله 
نویسنده کتاب : محمدی‌عراقی – محمود 
نویسنده کتاب : سلیمان‌پناه – سیدمحمد 
نویسنده کتاب : میرسپاه – اکبر 
 

کتاب مبانی جامعه‌شناسی

دانلود کتاب

کتاب مبانی جامعه‌شناسی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۳ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۴۰ 
رده دیویی : ۳۰۱ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۸۲-۵۴-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب : 
 
این کتاب با هدف تامین مباحث بنیادین جامعه شناسی برای دانشجویان در چهارده درس به همراه اهداف رفتاری، خلاصه‌ی درس و سوالات سامان یافته است. بخش نخست کتاب به بررسی مفهوم جامعه شناسی، موضوع، اهداف و شاخه‌ها و محدودیت‌های جامعه شناسی اختصاص دارد. مباحث دیگری که در کتاب آورده شده، عبارت‌اند از: ‘قلمرو و جایگاه جامعه شناسی و رابطه با سایر علوم’، ‘تاریخچه‌ی تفکرات اجتماعی در مشرق زمین’، ‘تاریخچه‌ی تفکرات اجتماعی در مغرب زمین’، ‘روش تحقیق در جامعه شناسی’، ‘مکاتب جامعه شناسی’، ‘فرد و جامعه’، ‘نهادهای اجتماعی’، ‘گروه‌های اجتماعی’، ‘نابرابری‌ها و طبقات اجتماعی’، ‘تغییرات اجتماعی’، ‘انحرافات اجتماعی’ و ‘جامعه شناسی در ایران’.

کتاب نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر

دانلود کتاب

کتاب نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۸ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۹ 
تعداد صفحه : ۸۵۰ 
رده دیویی : ۳۰۱.۰۱ 
شابک : ۹۶۴-۵۵۲۴-۵۱-۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب جامعه‌شناسی انحرافات

دانلود کتاب

کتاب جامعه‌شناسی انحرافات

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۶ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۰۸ 
رده دیویی : ۳۰۲.۵۴۲ 
شابک : ۹۶۴-۴۵۹-۹۳۷-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 
کتاب حاضر مشتمل بر دوازده فصل است. در پنج فصل نخست کتاب تعاریف، مفاهیم، نظریه‌ها و روش‌های سنجش انحراف بررسی و نقد شده است. فصل‌های دیگر کتاب به بزهکاری جوانان، جرایم سازمان یافته، شهرنشینی و انحرافات اجتماعی، جرایم خشونت‌آمیز، جنسیت و انحرافات اجتماعی، نظام‌های پلیسی و دادگاهی و مجازات و بازپروری به عنوان موضوعات جامعه شناسی انحرافات اختصاص دارد.

کتاب جامعه‌شناسی جنایی

دانلود کتاب

کتاب جامعه‌شناسی جنایی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۱۸ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۹۴ 
رده دیویی : ۳۴۶.۰۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۸۶۲۵-۲۸-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :علیرضا غلامی 
نویسنده کتاب : 
 
در این کتاب مسائل جنایی از بعد جامعه شناسی بررسی شده هم چنین رابطه‌ی جامعه شناسی جنایی با سایر علوم، انحرافات اجتماعی، مناطق جرم خیز، علل و عوامل گسترش جرم و راه‌های درمان آن، نظریه‌ها و دیدگاه‌های صاحب‌نظران علوم اجتماعی و غیره نیز بیان شده است.

کتاب جامعه‌شناسی

دانلود کتاب

کتاب جامعه‌شناسی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۱۴ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۴ 
تعداد صفحه : ۸۸۶ 
رده دیویی : ۳۰۱.۰۹ 
شابک : ۹۶۴-۳۱۲-۱۶۸-۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگور 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب جامعه‌شناسی پست‌ مدرنیسم

دانلود کتاب

کتاب جامعه‌شناسی پست‌ مدرنیسم

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۰۶ 
تیراژ کتاب : ۱۸۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۴۱۶ 
رده دیویی : ۳۰۱ 
شابک : ۹۶۴-۳۰۵-۷۵۴-۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی توسعه روستایی

دانلود کتاب

کتاب مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی توسعه روستایی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۰۴ 
تیراژ کتاب : ۲۱۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۳۴۴ 
رده دیویی : ۳۰۷.۷۲ 
شابک : ۹۶۴-۴۲۳-۵۷۱-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب جامعه‌شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی

دانلود کتاب

کتاب جامعه‌شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۰۱ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۱ 
تعداد صفحه : ۳۵۲ 
رده دیویی : ۳۰۶.۲ 
شابک : ۹۶۴-۳۱۲-۱۸۳-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب جامعه‌شناسی روشنفکری دینی در ایران

دانلود کتاب

کتاب جامعه‌شناسی روشنفکری دینی در ایران

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۳۳۰ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۹۰ 
رده دیویی : ۱۴۹.۷ 
شابک : ۹۶۴-۴۸۹-۰۱۳-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 
در فصل اول کتاب، روشنفکری و ریشه‌های آن در غرب بررسی می‌شود. فصل دوم به نقش دین در دگرگونی‌های اجتماعی اختصاص دارد. در فصل سوم و چهارم روشنفکری و روشنفکری دینی در ایران تحلیل می‌گردد. در فصل پنجم از انواع مفسران دینی و قرائت‌های رایج از دین سخن می‌رود. نگارنده در پایان کتاب چنین نتیجه‌گیری می‌کند: ‘روشنفکری دینی با نقش دوجانبه‌ای که ‘عصر جهانی شده’ برای او تدارک دیده است، در تحولات اجتماعی ایران سهیم می‌شود. او از یک سو در دگرگونی ساختاری اجتماعی – سیاسی، نوگرایان و اصلاح‌گرایان اجتماعی را یاری می‌رساند و با برداشتن موانع ذهنی و مفهومی در پیش روی این کنشگران زمینه‌ی کنش تاریخی اصلاح‌گرایان را فراهم می‌سازد. از سوی دیگر به عنوان یک روشنفکر در جامعه‌ی جهانی، به وظایف خودش در این ‘جامعه بزرگ’ می‌اندیشد و در بازسازی فکری آن مشارکت می‌کند… در عرصه عمل ‘محلی’ روشنفکری دینی جدید، حرفه‌ی اساسی خود را در ‘نواندیشی’ قرار می‌دهد. اگر اصلاح‌گرایان اجتماعی براساس پرونده‌ی نوسازی و استقرار نهادهای مدنی به دنبال نهادینه کردن آزادی، قانون و دموکراسی برآمده‌اند و اگر آن‌ها اصلاح تدریجی را به سوی یک توسعه متوازن آغاز کرده‌اند، از دو سو وامدار روشنفکری دینی هستند. یکی بدان جهت که روشنفکران دینی همانند سایر روشنفکران در واردسازی آموزه‌های مدرن در ایران سهم بسیاری را به خود اختصاص داده‌اند، از این رو با طرح مباحث نظری پیرامون این آموزه‌ها و موانع و مشکلات نهادینه شدن آن‌ها، فضای حرکت به سمت اصلاحات را شفاف ساخته‌اند. و دیگر آن که دین و مدرنیته را به اجرا گذارده‌اند. آنان با طرح بسیاری از مباحث همانند رابطه ‘دین و آزادی’، ‘عقل و آزادی’، ‘دین و دموکراسی’، ‘دین و سیاست’، ‘دین و کثرت‌گرایی دینی’ و ‘دین و حقوق بشر’ تلاش کردند تا به تدریج دین را با اجزا و نهادهای جامعه‌ی مدرن سازگار نمایند. بخش عمده‌ای از قرائت روشنفکری دینی در زمان ما معطوف به اجرای این پروژه است’.

کتاب درآمدی بر جامعه‌شناسی دین

دانلود کتاب

کتاب درآمدی بر جامعه‌شناسی دین

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۳۲۲ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۵۶ 
رده دیویی : ۳۰۶.۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۵۷۸-۰۴-۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 
نویسنده در این اثر، از منظر بیرونی به دین می‌نگرد و سعی دارد با رویکرد جامعه شناختی باورهای دینی را بررسی نماید. وی خاطرنشان می‌کند: ‘رویکرد جامعه شناختی در توضیح دین رویکردی است که همواره ماهیت بر ساخته‌ی اجتماعی تقریبا تمام کارهای انسانی را مد نظر قرار می‌دهد؛ این رویکردی است که همیشه جهت‌گیری نقادانه، رسوا کننده، و افشاگرانه‌ای دارد، حتی زمانی که به دین می‌پردازد رویکرد جامعه شناختی به دین بر قید و بندهای بیرونی در مورد انتخاب فردی دین تاکید می‌کند، مثل قید و بندهای زمانی و مکانی. رویکرد جامعه شناختی به دین هم چنین بر فرایندهای اجتماعی شدن و آموزش اجتماعی تاکید می‌کند و سعی می‌کند تاثیر عمیق خانواده، دوستان، همسران و دیگران مهم را در تعیین مذهب و دین و مذهبی شدن افراد نشان دهد. جامعه شناسان دین همیشه بر این نکته توجه دارند که از چه راه‌هایی جنبه‌های گوناگون محیط اجتماعی بر دین تاثیر می‌گذارد و شکلش می‌دهد، و به عکس، چگونه دین می‌تواند عامل تعیین کننده‌ای باشد که بر جهان اجتماعی گسترده‌تر تاثیر می‌گذارد…. می‌توانم بگویم که رویکرد جامعه شناختی به دین باید دلیل اعتقاد یافتن افراد به چیزهای خاص را روشن کند ـ حتی معجز‌آساترین، خیال‌پردازانه‌ترین، غیر عقلانی‌ترین، و باورنکردی‌ترین چیزها….’.

کتاب جامعه‌شناسی آموزش و پرورش

دانلود کتاب

کتاب جامعه‌شناسی آموزش و پرورش

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۳۲۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳۵ 
تعداد صفحه : ۲۰۸ 
رده دیویی : ۳۷۰.۱۹ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۳۸۸-۱-۷ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

Page 1 of 2512345...1020...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد