خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب کتاب کار زبان انگلیسی سال اول راهنمایی شامل: سئوالات استاندارد و تمرینات گوناگون در زمینه ساختار دستوری، واژگان، دیکته، درک مطلب، …

دانلود کتاب

کتاب کتاب کار زبان انگلیسی سال اول راهنمایی شامل: سئوالات استاندارد و تمرینات گوناگون در زمینه ساختار دستوری، واژگان، دیکته، درک مطلب، …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۱۱۲ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۷۳۳۳-۴۷-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب خودآموز گواهینامه بین‌المللی راهبری کامپیوتر مطابق با استاندارد نسخه ۴ و پیشرفته ICDL: مهارت ششم: ارائه مطالب

دانلود کتاب

کتاب خودآموز گواهینامه بین‌المللی راهبری کامپیوتر مطابق با استاندارد نسخه ۴ و پیشرفته ICDL: مهارت ششم: ارائه مطالب

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۰ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۹۲ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۹-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : نانگیر – محمدرضا 
 

کتاب رایانه‌کار درجه ۲: بر اساس جدیدترین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با کد بین‌المللی ۴۲/۲۸ – ۳ سال ۸۲

دانلود کتاب

کتاب رایانه‌کار درجه ۲: بر اساس جدیدترین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با کد بین‌المللی ۴۲/۲۸ – ۳ سال ۸۲

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۷ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۸ 
تعداد صفحه : ۵۱۲ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۱۴-۱۲-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب الگوریتم و فلوچارت: شاخه کاردانش استاندارد مهارت: رایانه کار درجه ۱، شماره شناسایی رشته: ۳۰۷ تا ۳۰۱ – ۱۰۳ – ۱۰ – ۱، شماره درس: ۸۹۹۷ – ۸۹۹۶

دانلود کتاب

کتاب الگوریتم و فلوچارت: شاخه کاردانش استاندارد مهارت: رایانه کار درجه ۱، شماره شناسایی رشته: ۳۰۷ تا ۳۰۱ – ۱۰۳ – ۱۰ – ۱، شماره درس: ۸۹۹۷ – ۸۹۹۶

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۹ 
تعداد صفحه : ۹۲ 
رده دیویی : ۰۰۵.۱۲۰۲۸ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۴-۰۷۸-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :حسین آجودانی 
ویراستار : الله‌وردی – مجتبی 
ویراستار : دلال‌فرشیدی – معصومه 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مهارت سوم آموزش گام به گام (ICDL XP): نرم‌افزار واژه‌پرداز Word مطابق با آخرین استاندارد

دانلود کتاب

کتاب مهارت سوم آموزش گام به گام (ICDL XP): نرم‌افزار واژه‌پرداز Word مطابق با آخرین استاندارد

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۵ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۳۶ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۷۸۳-۰۰-۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : درویشی – غلامرضا 
 

کتاب خودآموز گواهینامه بین‌المللی راهبری کامپیوتر مطابق با استاندارد نسخه ۴ و پیشرفته ICDL: مهارت پنجم: بانک اطلاعاتی

دانلود کتاب

کتاب خودآموز گواهینامه بین‌المللی راهبری کامپیوتر مطابق با استاندارد نسخه ۴ و پیشرفته ICDL: مهارت پنجم: بانک اطلاعاتی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۰ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۸۲ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۸-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : نانگیر – محمدرضا 
 

کتاب مهارت ششم: آموزش گام به گام (ICDL XP): آشنایی با نرم‌افزار بانک اطلاعاتی Access مطابق با آخرین استاندارد

دانلود کتاب

کتاب مهارت ششم: آموزش گام به گام (ICDL XP): آشنایی با نرم‌افزار بانک اطلاعاتی Access مطابق با آخرین استاندارد

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۵ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
نوع اثر : تالیف 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : درویشی – غلامرضا 
 

کتاب مهارت دوم: آموزش گام به گام (ICDL XP): شیوه استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها Windows: مطابق با آخرین استاندارد

دانلود کتاب

کتاب مهارت دوم: آموزش گام به گام (ICDL XP): شیوه استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها Windows: مطابق با آخرین استاندارد

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۵ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۴۵۸-۱۱-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : درویشی – غلامرضا 
 

کتاب Excel 97 شاخه کاردانش: استاندارد مهارت: رایانه کار درجه ۲ شماره شناسایی ۳۰۷ تا ۳۰۱ – ۱۰۳ – ۱۰ – ۱

دانلود کتاب

کتاب Excel 97 شاخه کاردانش: استاندارد مهارت: رایانه کار درجه ۲ شماره شناسایی ۳۰۷ تا ۳۰۱ – ۱۰۳ – ۱۰ – ۱

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۱ 
تعداد صفحه : ۲۴۸ 
رده دیویی : ۶۵۰.۰۲۸۵۵ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۴-۰۷۵-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :بشیر عمرانی 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مهارت پنجم: آموزش گام به گام (ICDL XP): نرم‌افزار صفحه گسترده EXCEL: مطابق با آخرین استاندارد ICDL (نسخه ۴)

دانلود کتاب

کتاب مهارت پنجم: آموزش گام به گام (ICDL XP): نرم‌افزار صفحه گسترده EXCEL: مطابق با آخرین استاندارد ICDL (نسخه ۴)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۵ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
نوع اثر : تالیف 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : درویشی – غلامرضا 
 

کتاب Word 97 شاخه کاردانش: استاندارد مهارت: رایانه کار درجه ۲، شماره شناسایی رشته: ۳۰۷ تا ۳۰۱-۱۰۳-۱۰-۱، شماره درس: ۸۹۹۵-۸۹۹۴

دانلود کتاب

کتاب Word 97 شاخه کاردانش: استاندارد مهارت: رایانه کار درجه ۲، شماره شناسایی رشته: ۳۰۷ تا ۳۰۱-۱۰۳-۱۰-۱، شماره درس: ۸۹۹۵-۸۹۹۴

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۴ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۳ 
تعداد صفحه : ۲۱۶ 
رده دیویی : ۶۵۲.۵۵۳۶۹ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۴-۰۷۴-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :معصومه دلال‌فرشیدی 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب ویندوز ۹۸ (۱) شاخه کاردانش، استاندارد مهارت: رایانه کار درجه ۲، شماره شناسایی رشته: ۳۰۷ تا ۳۰۱-۱۰۳-۱۰-۱، شماره درس: ۸۹۹۵-۸۹۹۴

دانلود کتاب

کتاب ویندوز ۹۸ (۱) شاخه کاردانش، استاندارد مهارت: رایانه کار درجه ۲، شماره شناسایی رشته: ۳۰۷ تا ۳۰۱-۱۰۳-۱۰-۱، شماره درس: ۸۹۹۵-۸۹۹۴

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۵ 
تعداد صفحه : ۱۳۸ 
رده دیویی : ۰۰۵.۴۴۶۹ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۴-۰۷۲-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :مینا ترابی 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : کاشف‌الحق – افروز 
 

کتاب زبان تخصصی رایانه (۲) شاخه کاردانش: استاندارد مهارت: رایانه کار درجه ۱، شماره شناسایی رشته ۳۰۷ تا ۳۰۱ – ۱۰۳ – ۱۰- ۱

دانلود کتاب

کتاب زبان تخصصی رایانه (۲) شاخه کاردانش: استاندارد مهارت: رایانه کار درجه ۱، شماره شناسایی رشته ۳۰۷ تا ۳۰۱ – ۱۰۳ – ۱۰- ۱

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۴ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۰ 
تعداد صفحه : ۶۴ 
رده دیویی : ۴۲۸.۶۴ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۴-۰۸۰-۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :Monireh Abkho 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب راهنمای زمان استاندارد تعمیرات خودروی پژو ۲۰۶

دانلود کتاب

کتاب راهنمای زمان استاندارد تعمیرات خودروی پژو ۲۰۶

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۳ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۶۲ 
رده دیویی : ۶۲۹.۲۲۲۲ 
شابک : ۹۶۴-۹۵۹۷۰-۲-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
 
این کتاب راهنما شامل نمودارهایی است که در آن اجرت سرویس‌های اولیه و دوره‌ای خودروی ‘پژو ۲۰۶’ بر اساس کد و زمان تعویض قطعه درج گردیده است.

کتاب رایانه‌کار درجه یک: بر اساس استاندارد ملی مهارت ۴۲/۲۷ – ۳

دانلود کتاب

کتاب رایانه‌کار درجه یک: بر اساس استاندارد ملی مهارت ۴۲/۲۷ – ۳

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۳ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تعداد صفحه : ۱۸۴ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۱۴-۲۴-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب آموزش استاندارد ICDL 4.0 مهارت هفتم: اطلاعات و ارتباطات

دانلود کتاب

کتاب آموزش استاندارد ICDL 4.0 مهارت هفتم: اطلاعات و ارتباطات

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۳۱ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۱۶۸ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۰۶۸-۴۴-۵ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : هالدن – پل 
 

کتاب آموزش استاندارد ICDL 4.0 مهارت ششم: ارائه نمایشی

دانلود کتاب

کتاب آموزش استاندارد ICDL 4.0 مهارت ششم: ارائه نمایشی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۳۱ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۱۸۸ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۰۶۸-۴۳-۷ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : هالدن – پل 
ویراستار :پاتریک اسکول 
 

کتاب کتاب آموزشی Access 2002، بر اساس استاندارد کار و دانش، کد استاندارد: ۴۲/۲۸-۳ و ۸۲، کد رایانه: تئوری – ۹۴۶۸، عملی – ۹۴۶۹، …

دانلود کتاب

کتاب کتاب آموزشی Access 2002، بر اساس استاندارد کار و دانش، کد استاندارد: ۴۲/۲۸-۳ و ۸۲، کد رایانه: تئوری – ۹۴۶۸، عملی – ۹۴۶۹، …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۳۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۱۶۸ 
رده دیویی : ۶۵۰.۰۲۸۵۵ 
شابک : ۹۶۴-۳۷۷-۱۴۲-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : مشهدی‌جعفرلو – احمد 
 

کتاب ماشین‌های استاندارد در صنایع جوش و برش

دانلود کتاب

کتاب ماشین‌های استاندارد در صنایع جوش و برش

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۳۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۴ 
رده دیویی : ۶۲۱.۹۷۷ 
شابک : ۹۶۴-۸۳۴۰-۰۵-۶ 
نوع اثر : گردآوری 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 
در این کتاب مصور و رنگی انواع دستگاه‌های قابل حمل پرتابل جوشکاری و نحوه کار آن‌ها معرفی شده است. این دستگاه‌ها عبارت‌اند از: ‘دستگاه جوش الکترو دستی caddy 140/200/250’، ‘دستگاه شکاری TIG: مدل LTR 160/200/255 DC’، ‘دستگاه جوشکاری MIG/ MAG مدل: ESAB MIGC 340’، ‘دستگاه جوشکاری MIG/ MAG مدل: ESAN MIG 405’ و ‘دستگاه جوشکاری MIG/MAG مدل: ESAB MIG 400 t/500t’ کتاب با مطلبی تحت عنوان ‘راه حلی برای بهینه سازی جوشکاری سیستم‌های ARISTO’ و ‘پلاسما’ به پایان می‌رسد.

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای استاندارد زبان عربی ۱ (سال اول دبیرستان – کلیه‌ی رشته‌ها) ‘با پاسخ تشریحی’

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای استاندارد زبان عربی ۱ (سال اول دبیرستان – کلیه‌ی رشته‌ها) ‘با پاسخ تشریحی’

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۱۳۰ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۸۴ 
رده دیویی : ۴۹۲.۷۵۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۳۹۳-۶۲-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : متقی‌زاده – عیسی 
 

Page 1 of 2812345...1020...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد