بررسی ها نشان می دهد که شاخص سلامت دندان های گروه سنی کودکان و همچنین جامعه سالمند کشور، به مراتب بحرانی تر از سایر گروه های سنی است.


به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت شاخص DMF دندان‌های ایرانی‌ها به...