اغلب در برخورد با فروشندگان لپ تاپ با برخی جملات تکراری مواجه می شوید که شاید جالب باشد برخی از آن ها را با هم بررسی کنیم.
برای آگاهی از 5 جمله ای که به طور معمول هنگام خرید لپ تاپ می شنویم ولی...