مراکز خرید استانبول مراکز خرید استانبول


غیر ممکن است به تور استانبول بروید و سری به بازار و مراکز خرید شلوغش نزنید. استانبول پر از مغازه ها , بوتیک ها و فروشگاه های متنوع است پس حواستان باشد...