نرخ تورم، سیاست‌های پولی و شرایط سیاسی و اقتصادی، متغیرهایی هستند که در ایجاد نوسانات ارزی دخیل‌اند. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت، ارزش ارز کشورها بر اساس قانون ساده عدم تعادل در عرضه و تقاضا دچار...