در این مقاله نکاتی راجع به این نوشته‌ایم که چطور می‌توانید سریع‌تر آرایش کنید، و بدون اینکه زمان زیادی صرف کنید آماده شوید.


خانم ها دو هفته ی کامل در یک سال را مشغول آرایش چهره و آراستن ظاهر خود...