اس ام اس جدید و زیبا با موضوع روزهای بارانی

SMS-rainy-days

این هوای خوب بارانی ، حال خوب می خواهد .,. ولی حیف
تو اینجا نیستی و باران بی تو یعنی سوزاندن تن سیگار
بقیه اس ام اس روزهای بارانی در...