اسمش ننه آبی است، پیرزن ۷۰ ساله مشهدی که طرفدار آبی پوشان پایتخت است تنها کسی است که می تواند به استادیوم آزادی برود.


به گزارش افکارنیوز، ننه آبی پیرزن ۷۰ و چند ساله مشهدی که خودش هم سن و...