ایمپلنت
بهترین جایگزین برای دندان از دست رفته؛ ایمپلنت!
در گذشته برای دندان‌های از دست رفته راه‌حل مناسبی وجود نداشت و در‌نهایت با انجام روکش سعی می‌کردند جای دندان از دست رفته را در دهان پر کنند‌...