مسکو- ایرنا - بیش از 25 میلیون مسلمان شیعه و سنی روس و هزاران مهاجر از کشورهای مختلف اسلامی به ویژه آسیای میانه ماه رمضان را آغاز کرده اند و معمولا خود را متعهد می دانند، نماز جماعت را در یکی از 7000...