مدلسازی دسته پیچ گوشتی با دستور Shaft


از منوی Start گزینه Mechanical Design و از منوی بعدی گزینه Part Design را انتخاب کنید . در پنجره New Part دکمه OK را کلیک کنید .
از درخت طراحی روی...