کتابی با عنوان جادوی کسب موفقیت نوشته شده که در اون نقش بازی در زندگی واقعی رو نشون میده و نویسنده کتاب زندگیش را با بازی مدیریت میکنه. شما از طریق بازی کردن به آرزوهاتون میرسید مثل شغل مورد...