سلام دوست عزیز.این کتاب ترجمه فارسیه؟چطور میتونم خوده کتاب را تهیه کنم؟