بدنسازی بانوان باید بدون هیچ گونه مواد انرژی زا باشد و تعداد ست ها و تکرار ها خیلی کمتر از بدنسازی آقایان باشد.و باید حتما از ترفند هایی استفاده شود که بدنشان مثل اقایون نشود