سلام من تازه عضو شدم درجواب زهرا:صرف تماس تلفنی دلیل رابطه نامشروع نیست ولی خداروازیاد نبرید.