با بالا رفتن دما در اروپا، شیوع بیماری‌های گرمسیری این منطقه را تهدید می‌کند.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین، کارشناسان سلامت هشدار دادند: افزایش دما مرتبط با تغییرات اقلیمی باعث می‌شود...