مشخصات فنی خانه پیش ساخته چند قلو: این نوع خانه پیش ساخته صرفاً جهت مصارف اداری ، کارگاهی و خوابگاهی (کیوسک نگهبانی و کانکس سرویس بهداشتی و کانتینر) بوده و ضمنا این نوع کانکس ها دارای قابلیت مونتاژ...