[Only registered and activated users can see links]

بیشترین زمان سپری شده در ارتباط مستقیم با یخ !

ویم هاف هلندی که لقب مرد یخی را به دلیل توانایی خارق العاده خود در تحمل سرما ، به دوش می کشد ، در سال...