چرا گاهی انسان با این‌که مطالبی را می‌داند، اما در مقام عمل به آن‌ها ترتیب اثر نمی‌دهد؟
[Only registered and activated users can see links]
شاید مهم‌ترین جهتِ...