خبر خوب این است که شما می‌توانید با استفاده از راهکارهای متفاوت و کمی تلاش ذهنی، شاهد افزایش قدرت ذهنی خودتان باشید.


۱.کارهای دشوار خود را در صبح انجام دهید
مغز ما در صبح، پس از گذراندن یک خواب...