با سلام خدمت دوستان شاید واژه نتونه نشون دهنده اندوه و غم من از دیدن بیماری محمدرضا عزیز باشه من به نوبه خودم در حد توانم به این خانواده کمک می کنم امیدوارم که هرچه سریعتر مشکل این کودک زیبا حل...