کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی زبان جهت دریافت اقامت اروپا: کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی زبان در موسسه های مختلف با هزینه های بسیار مختلف و با کیفیتی فوق العاده تشکیل می شود. روش تدریس زبان انگلیسی برای...