تجهیزات آشپزخانه های صنعتی تیام با بهره گیری از متخصصین مجرب تجهیز و راه اندازی تجهیزات آشپزخانه های صنعتی با قیمت مناسب. تلفن 8755-5526-021