تغذیه بهتر اساس دوران بارداری است. اما این بدان معنا نیست که باید بیشتر خورد و حجم غذا را افزایش داد. باید توجه داشته باشید که چه موادی را می‌خورید. البته لازم به ذکر است که روزی 300 کالری بیشتر نیاز...