در تابستان خطر بروز اسهال میکروبی بیشتر است . نکته مهم در پیشگیری بموقع از عوارض اسهال های حاد عفونی، تشخیص آنهاست.

این نوع اسهال ها به دلیل شدت و طولانی بودنشان، بدن را در معرض خطر کم آبی جدی...