دروغ روز اول آوریل ایلان ماسک بنیانگذار شرکت تسلا به اندازه‌ای نامناسب و بد بود که به ضرر شرکتش تمام شد و ارزش سهام شرکتش را کاهش داد.
براساس گزارش فيوچريزم،‌ ماسك در روز اول آوريل به رسم هميشه آغاز...